Pamäť mesta Banská Bystrica


rok vydania:
Autor Titul Uverejnené v Jazyk Vydavateľ Kľúčový výraz UDC
Mestská pamiatková rezervácia Banská Bystrica
Ľudové čítanie, Roč. 3, č. 5 (1957), s. 414
mestské pamiatkové rezervácie, 719
Divadelní ochotníci pred mikrofónom
Slovák, Roč. 20, č. 61 (15.3.1938), s. 4
Mestské divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642):7.096
Adamovič, Š K polstoročnému jubileu nášho ústavu
Výročné správy Štátneho dievčenského reálneho gymnázia, [S. l.] : [s. n.], 1945
Štátne dievčenské reálne gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54-055.25(437.642)
Alberty, Július Historický vývin a zástoj miest Banská Bystrica-Zvolen v histórii stredného Slovenska
Historický zborník kraja 5, Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1970S. 203-216
súmestia, dejiny, 94(437.642)
911.375(437.642)
Zaisťujeme plnenie plánu v stavebníctve
Smer, Roč. 1, č. 9 (8.5.1949), s. 2
stavebníctvo, 62+69:061.3
Balaša, Gejza Archeologické oddelenie Krajského múzea v Banskej Bystrici v r. 1959
Sborník Československé společnosti archeologické (Brno) 3, [S. l.] : [s. n.], 1963S. 171
Krajské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, archeológia, 069:908(437.64):902
Balaša, Gejza Majitelia Bethlenovského domu v Banskej Bystrici
Pamiatky príroda, Roč. 3, č. 1 (1974), s. 19
Bethlenovský dom (Banská Bystrica, Slovensko)
meštianske domy, vlastnícke práva, 719
347.2
Balaša, Gejza Nástenné maľby
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 10 (1967), s. 35-39
nástenné maľby, dejiny, pamiatková starostlivosť, 7.025.4
Balaša, Gejza Nové prehistorické oddelenie Krajského múzea v Banskej Bystrici
Archeologické rozhledy, Roč. 12, č. 6 (1960), s. 904-905
Res. fran.
Krajské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64):902
Balaša, Gejza Rákoczyovské mince z Môlčanskej jaskyne pri Banskej Bystrici
Numismatický sborník 6, Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1960S. 416
mince, archeologické nálezy, 904(437.642):737.1"15/16":902.2
Balaša, Gejza Reštaurátorské akcie KPS v Banskej Bystrici do konca roka 1964
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 8 (1965), s. 24-51
Krajská pamiatková správa (Banská Bystrica, Slovensko)
pamiatková starostlivosť, reštaurátorstvo, kultúrne pamiatky, 7.025.4:719
904(437.64)
Balaša, Gejza Reštaurátorské akcie na území Stredoslovenského kraja roku 1966
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 10 (1967), s. 49-56
Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (Banská Bystrica, Slovensko)
pamiatková starostlivosť, reštaurátorstvo, kultúrne pamiatky, 7.025.4:719
904(437.64):719
719:061.23(437.642)
Balaša, Gejza Reštaurátorské akcie roku 1965 sledované Krajským strediskom štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 9 (1966), s. 24-28
Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (Banská Bystrica, Slovensko)
kultúrne pamiatky, reštaurátorstvo, 7.025.4:719
904(437.64):719
719:061.23(437.642)
Balaša, Gejza Reštaurátorské akcie v rokoch 1969, 1970 a 1971
Spravodaj Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava, Č. 14 (1973), s. 14
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (Banská Bystrica, Slovensko)
kultúrne pamiatky, reštaurátorstvo, 904:719:7.025.4(437.64)
904:7.025.4(437.64)
Balaša, Gejza Sú poznatky na popravu v stredoveku v Banskej Bystrici?
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 6 (1965), s. 38-43
popravy, stredovek, 343.25
Kassa, Milan Opierajte sa o archívy
Múzeum, Roč. 4, č. 6 (1957), s. 674-675
archívy, 930.253(437.642)
Roky veľkých úspechov
Smer, Roč. 24 (3.6.1972), s. 1-2
Tesla (Banská Bystrica, Slovensko)
621.396.62:658.11"1948/1972"
Belluš, Emil O potrebe zjednotenia štátnej starostlivosti o historické pamiatky
, Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1956S. 5-11
historické pamiatky, pamiatková starostlivosť, 711
Bolerázsky, Vojtech Banská správa na strednom Slovensku od najstarších čias do roku 1526
Sborník archivních prací. Sv. 7, [Praha : Min. vnitra], 1957, s. 168-185
baníctvo, 94(437.642)".../1526"
622".../1526"
338.45".../1526"
Prieskum záujmov a možností pestovania telesnej výchovy v 9. ročníkoch ZDŠ v Banskej Bystrici
Sborník Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici : Telesná výchova 9, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967S. 31-51
telesná výchova (učebný predmet), základné školy, 355.233.22
Cesnaková-Michalcová, Milena Z dejín divadla v Banskej Bystrici do roku 1908
Slovenské divadlo, Roč. 7, č. 3 (1959), s. 222-247
divadlo, dejiny,
Bude v Banskej Bystrici turistická horská služba
Lesy Pohronia, Roč. 5, č. 2 (1955), s. 4
horská služba, 796.061.2
Darola, Ján Príroda Banskobystrického okresu
Pamiatky príroda, Č. 3 (1970), s. 13-18
príroda, 502
Úspešné divadelné preteky v rozhlase
Slovenský hlas, Roč. 1, č. 125 (1.6.1938), s. 9
Mestské divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 7.096:82
792.077(437.642)
Droba A Banskábystricai kerület erdöségeinek éš erdészetének jelentösége és feladatai
Lesy Pohronia, Roč. 4, č. 3-4 (1954), s. 3
lesy, lesníctvo, 630 (437.64)
Dúbravec, Stanislav Benického dom v Banskej Bystrici obnovený
Vlastivedný časopis, Roč. 14, č. 2 (1965), s. 89-90
Benického dom (Banská Bystrica, Slovensko)
architektonické pamiatky, meštianske domy, 728.3(437.642)
904(437.642)
Dúbravec, Stanislav Kultúrne pamiatky v okrese Banská Bystrica
Pamiatky príroda, Č. 5 (1970), s. 3-4
kultúrne pamiatky, 904
719.3
Dúbravec, Stanislav Päť rokov činnosti Krajského strediska
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 8 (1965), s. 1-8
Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (Banská Bystrica, Slovensko)
pamiatková starostlivosť, ochrana prírody, 719:061.23(437.642)"1960/64"
Príďte na Vartovku :Rozhovor o zatmení Mesiaca
Smer, Roč. 16, č. 25 (20.6.1964), s. 2
Ľudová hvezdáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
zatmenie Mesiaca, Mesiac, hvezdárne, 521.81
Filip, Anton Banskobystrické pamiatky
Pohronský hlásnik, Roč. 10 (1935), s. 13-14
kultúrne pamiatky, 719
Fundárek, Radoslav Historický vývoj alchýmie na Slovensku
Z dejín vied a techniky na Slovensku 7, Bratislava : Veda, 1974S. 13-52
Res. nem.
alchýmia, meď, 133.5:54(437.6)"14/17"
Gajdoš, Milan Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
Pamiatky a múzeá, Roč. 8, č. 2 (1959), s. 89-91
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Jeřábek, P Fr Počátek matričních zápisů na území řím. kat. diecéze banskobystrické
Časopis rodopisné společnosti československé, Roč. , č. (1933), s. 128-129
Rímskokatolícka cirkev
matriky, 929.532(437.642)
Gajdoš, Milan Špaňodolinský banský vodovod
Krásy Slovenska, Roč. 52, č. 9 (1975), s. 415
banský vodovod, 628.14:622
Gindl, Jozef Obyvateľstvo Zvolenskej stolice vo svetle úradnej štatistiky z roku 1788
Historický sborník kraja 3, Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1967S. 90-106
obyvateľstvo, demografia, 312
Hapák, Pavel K priemyselnému vývoju Horehronia od konca 18. storočia do r. 1918
Slovenský národopis, Roč. 13 (1965), s. 172-191
priemysel, dejiny, 67/68(437.64)(091)
338.45
Heckenast, Gustáv Der Neusohler Bergarbeiter-Aufstand 1525-1526
10. Bergmannstag, Oberkirchen (Saar), 1963S. 87-107
banícke povstanie, 94(437.642)"1525/1526"
622.34-051:323.269.6"1525/1526"
622(437.642):323.269.6"1525/1526"
Holotíková, Zdenka Počiatky činnosti Klementa Gottwalda na Slovensku r. 1921-
Historický sborník 10, Bratislava : SAV, 1952S. 5-27
politici, 329.15
Hreblay, Anton Niečo z kultúrnych pamiatok mesta Banskej Bystrice
Naše noviny, Roč. 7 (1938), s. 1
kultúrne pamiatky, 719
Chorvát, Miloš Pioniersky dom do Banskej Bystrice
Projekt, Roč. 4, č. 1 (1962), s. 22-23
Pioniersky dom (Banská Bystrica, Slovensko)
727:061.237-053
Chromek, Igor 115 rokov prvej meteorologickej stanice v Banskej Bystrici
Spravodajca ľudovej hvezdárne v Banskej Bystrici, Roč. 4, č. 1-2 (1970), s. 12-13
meteorologické stanice, 520.1
Chromek, Igor Desať rokov hvezdárne v Banskej Bystrici
Kozmos, Roč. 2, č. 3 (1971), s. 25-26
Krajská ľudová hvezdáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
hvezdárne, 520.1
Chudomelka, Karol Pamiatková oprava Thurzovho domu v Banskej Bystrici
Pamiatky a múzeá, Roč. 8, č. 2 (1959), s. 84-89
Thurzov dom (Banská Bystrica, Slovensko)
architektonické pamiatky, meštianske domy, 904(437.642):728.3.025.4
719(437.642)
Martinkovič, Kamil O dvoch interiéroch
Projekt, Roč. 5, č. 9 (1963), s. 200-201
reštaurácie, interiéry, architektúra, cestovné kancelárie, 747:725.71(437.642)
Jelenská, Ľudmila Karol Ivan Kiszely (1881-1947) :prvý banskobystrický knihovník Mestskej verejnej knižnice a kultúrny pracovník
Čitateľ, Roč. 20, č. 4 (1971), s. 142-143
Mestská verejná knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knihovníci, knižnice, 027.54(437.642)
929 Kiszely, Karol Ivan:02-051
Jelenská, Ľudmila Počiatky bibliografickej práce v KĽK v Banskej Bystrici
Bibliografický zborník 1965 / Redigoval Peter Liba, Martin : Matica slovenská, 1966S. 185-191
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
bibliografická činnosť, knižnice, 027.53
Junas, Ján Župní lekári na Slovensku
Folia Medica Martiniana. Tom 1, fasc. 1-1971, Martin : Osveta, 1971
lekári, 614.253.2(437.6)
61(437.6)"16/18"
929 Moller, Karol Otto
Wagner, Vladimír Zámok v Banskej Bystrici predsa sa stal jatkou!
Slovenský denník, Roč. 7, č. 201 (3.9.1924)
mestské zámky, 728.82:725.27
Kálmán, Július Domové znamenie v Banskej Bystrici :(Dolná ulica č. 29)
Vlastivedný časopis, Roč. 23, č. 1 (1974), s. 95
domové znamenia, meštianske domy, 728.3
929.624.8
Klein, Bohuš Banícke zbierky v expozícii Vlastivedného múzea v Banskej Bystrici
Sborník Slovenského baníckého múzea 3, Martin : Osveta, 1967S. 184-185
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, banícke zbierky, muzeálne expozície, 069:908(437.64)
069.5:622
Kliman, Andrej Kanonická vizitácia vo Zvolenskej stolici r. 1634
Historický sborník, Roč. 4, č. 3-4 (1946), s. 418-429
Text príspevku v slov. a text vizitačnej správy v lat.
Evanjelická cirkev a. v
cirkev, 929 A/Z kazatelia evanjelickí
282"1634"
284"1634"
Komlóšová, M Štátny kaštieľ v Radvani
Pamiatky a múzeá, Roč. 4, č. 2 (1955), s. 79-83
Štátny kaštieľ (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
kaštiele, 728.82(437.642)(091)
Končok, Jozef Gregor Tajovský hovoril do rozhlasu
Slovenský denník, Roč. 19, č. 118 (21.5.1936), s. 3
rozhlasový vysielač, 7.096:654.195
Korpeľ, Štefan Z dejín stredného Pohronia a jeho lesníctva
Zborník prác Lesníckeho, poľovníckeho, drevárskeho múzea 5 / zost. Jozef Urgela, Martin : Osveta, 1968S. 19-96
Res. nem.
Štátne lesy a majetky
lesníctvo, 630(437.642)(091)
929 Korpeľ, Štefan
Kostúr, Cyril Pohľad na investičnú činnosť v roku 1964 na pamiatkových objektoch Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 6 (1965), s. 33-35
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
Krajské pamiatkové stredisko (Banská Bystrica, Slovensko)
pamiatková starostlivosť, 719:061.23(437.64)
353.2(437.64):624.9:719
Kováč, Ján Krajské múzeum [v Banskej Bystrici]
Banská Bystrica : Sborník prác k 700. výročiu založenia mesta / Zost. Ján Kováč, Pavol Scholtz, Martin : Osveta, 1955S. 195-199
Krajské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64)
Kováč, Ján Krajské vlastivedné múzeum v Banskej Bystrici
Pamiatky a múzeá, Roč. 8, č. (1959), s.
Krajské vlastivedné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64)
Šášky, Ladislav Banská Bystrica
Pamiatky a múzeá, Roč. 4, č. 2 (1955), s. 50-71
historické mestské jadrá, architektonické pamiatky, 719(437.642)
904(437.642)
711.523(437.642)
Kraskovská, Ľ Nález v Banskej Bystrici
Numismatický sborník 4, Praha : NČSAV, 1957
mince, 737
Kriška II. ochotnícke rozhlasové divadelné závody pred košickým mikrofonom
Národný týždenník, Roč. 9, č. 15 (9.4.1937), s. 4
Mestské divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642):7.096
Križka, Alexander Banská Bystrica mesto pokrokových tradícií
Lesy Pohronia, Roč. 5, č. 2 (1955), s. 3-4
dejiny, 943.6
Šťastný, Tibor Jozef Dekret - priekopník racionálnych metód v našom lesníctve
Historický časopis, Roč. 2, č. 4 (1954), s. 553-560
lesníci, 630-051
929 Dekret-Matejovie, Jozef
Hotel "B" v Banskej Bystrici
Projekt, Roč. 8, č. 2 (1966), s. 36
Hotel Lux (Banská Bystrica, Slovensko)
hotely, 728.51(437.642)
Künhel, J Svetový význam slovenskej medi za Fuggerovcov
Historický časopis, Roč. 5 (1957), s. 40-58
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
medenorudné baníctvo, 622.343/.349:669.3(437.642)(091)
Nová stredoslovenská vysielačka
Slovenský týždenník, Roč. 31, č. 15 (1934), s. 5
rozhlasový vysielač, 72:654.191
Lacko, Jozef Pamätník Slovenského národného povstania
Projekt, Roč. 3, č. 3 (1961), s. 58-59
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, urbanistické návrhy, 725.94
Telovýchovné a rekreačné zariadenia
Projekt, Roč. 5, č. 9 (1963), s.
telovýchovné zariadenia, rekreačné zariadenia, 725.826
725.84
725.893
Longauer, František Banskobystrické minerálne žriedla
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 6 (1965), s. 58-59
minerálne pramene, 553.7
Longauer, František Ortúty :(Z dejín samoty v Malachovskej doline pri Banskej Bystrici)
Krásy Slovenska, Roč. 42, č. 11 (1965), s. 404-405
ortuť (ložiská), rudné baníctvo, 546.49(437.642-21)
94(437.642-21)
Mičovský, Ján O Krajskej ľudovej knižnici v Banskej Bystrici
Čitateľ, Roč. 5, č. 2 (1956), s. 79-81
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
027.53
Luptáková, Vlasta O čom snívaš Bystrica
Smena, Roč. 20, č. (28.11.1967), s. 3
rozvoj mesta, 711
Luxová, Viera Vavrinec Dunajský a hlavný oltár sv. Kríža v Banskej Bystrici
Vlastivedný časopis, Roč. 18, č. 3 (1969), s. 1
Kostol sv. Kríža (Banská Bystrica, Slovensko)
Ukrižovaný (súsošie), sochárstvo, oltáre, 726.54
929 Dunajský, Vavrinec
247.2
Apáthy, Štefan Národopis v inštalácii Krajského múzea v Banskej Bystrici
Slovenský národopis, Roč. 7, č. 2 (1959), s. 318-319
Krajské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
národopis, muzeálne expozície, 069:908(437.64):39
Varga, Juraj Ján Šalamún Dobromír Petian (Petényi)
Vlastivedný časopis, Roč. 23 (1974), s. 143
zoológovia, 929 Petian, J.Š.
598.20-051
Varinský, Vladimír Z činnosti Robotníckych domov na Slovensku
Slovenský národopis, Roč. 9, č. 3 (1961), s. 467-471
Robotnícky dom (Banská Bystrica, Slovensko)
943.76
329.15(437)
Banská Bystrica bude mať hvezdáreň
Smer, Roč. 10, č. 26 (28.6.1958), s. 6
Ľudová hvezdáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
hvezdárne, 520.1
Vlachovič, Jozef Dejiny banského školstva na Slovensku v 18. storočí
Z dejín vied a techniky na Slovensku 3, Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964S. 33-96
Res. nem.
banské školstvo, 377:622(437.6)(091)
Vlachovič, Jozef Hutnícke spracovanie medených rúd v Banskej Bystrici v druhej polovici 16. storočia
Historické štúdie 5, Bratislava : SAV, 1959S. 110-140
medenorudné hutníctvo, 669.3(437.642)"15"
Vlachovič, Jozef Počiatky habsburskej správy v slovenskom baníctve :(Mediarsky podnik v Banskej Bystrici v polovici 16. storočia)
Historický časopis, Roč. 5, č. 4 (1957), s. 467-483
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
baníctvo, 669.3
94(437.6)"15"
929.52 Fugger (rod)
Vlachovič, Jozef Správa Johana Scopoliho o more dobytka na Ľupčianskom panstve
Vlastivedný časopis, Roč. 22 (1973), s. 185-187
dobytok, dejiny, 619:616.981.45:636.2(437.642)(093)
Vlachovič, Jozef Stav a úlohy bádania dejín baníctva za feudalizmu na Slovensku
Historický časopis, Roč. 9 (1961), s. 467-473
baníctvo, dejiny, 622(437.6)(091)
Vlachovič, Jozef Technika dobývania, ťažby a úpravy rúd v mediarskom podniku v Banskej Bystrici v 16.-18. stor.
Historické štúdie 7, Bratislava : SAV, 1961S. 5-30
Res. nem.
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
medenorudné baníctvo, banské mestá, medenorudné hutníctvo, 622.343/.349:669.3(437.642-21)(091)
Vozár, Jozef Postavenie banského robotníctva v stredoslovenskej banskej oblasti v polovici 19. storočia
Historický časopis, Roč. 13 (1965), s. 230-249
baníci, 323.269.6:622-051(091)
943.76
Vozár, Jozef Prehľadný vývoj banskej kartografie na Slovensku
Z dějin hornictví, S. 148-172
banská kartografia, banské mapy, 528.235:622(437.6)(091)
Vozár, Jozef Vývoj banskej kartografie na Slovensku
Z dejín vied a techniky na Slovensku 5, Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1969S. 147-210
Res. nem.
banská kartografia, banské mapy, 528.235:622(437.6)(091)
O multiservise
Smer, Roč. 23, č. (5.1.1971), s. 1
multiservis televízie, 621.397.6
Wagner, Vladimír Ešte raz o Banskej Bystrici a jej jatke
Slovenský denník, Roč. 7, č. 226 (2.10.1924)
mestské zámky, 728.82
Zachar, Dušan Vplyv erózie na pôdu v okolí Radvane pri Banskej Bystrici
Vodná erózia na Slovensku, Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1958S. 122-192
erózia pôdy, vodná erózia, 630*116
Rokovala mládež z celého Slovenska :Sjazd mladých komunistov v Banskej Bystrici
Slovenské zvesti, Roč. 1, č. 5 (1936), s. 3
Komunistická strana Slovenska
mládež, 329.15:061.3
Zenger, Václav Karel Beobachtungen der meteorologischen Station zu Neusohl in der Jahren 1855 und 1856
VI. Programm des k. k. Kath. Staats-Gymnasiums zu Neusohl, Banská Bystrica : 1858S. 11-12
meteorologické stanice, meteorologické pozorovania, 520.1:373.54(091)
Zibrinová, Oľga Do tretieho roku činnosti :(Ľudová hvezdáreň v Banskej Bystrici)
Smer, Roč. 15, č. 46 (8.6.1963), s. 6
Ľudová hvezdáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
hvezdárne, 520.1
Zibrinová, Oľga Zatmenie Mesiaca :(Široká verejnosť v B. Bystrici môže pozorovať)
Smer, Roč. 15, č. 53 (6.7.1963), s. 7
Ľudová hvezdáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
Mesiac, hvezdárne, zatmenie Mesiaca, 523.3
Úradníček, Vladimír Niektoré významnejšie nálezy
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 10 (1967), s. 62-67
Rímskokatolícky kostol (Zvolen, Slovensko)
architektonické pamiatky, 904(437.642)
Tichá, Mária Zatiaľ len o normách
Čitateľ, Roč. 15(12), č. 11 (1963), s. 386-387.
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, normy, špeciálne dokumenty, 027.53
Tichý, Miloš Príspevok ku vzniku banskobystrickej ilegálnej oblasti KSČ :(Roku 1938-1939)
Z bojů za svobodu 1 : (zborník), [S. l.] : [s. n.], 1963S. 232-263
Komunistická strana Československa
politické strany a hnutia, 329.15
Tichý, Miloš Z činnosti organizácií KSS na strednom Slovensku a pri vzniku SNP
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského : Marxizmus-leninizmus 16, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1965S. 171-200
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64)
Tomka, Ondrej Predhovor k 10. výročiu založenia Výskumného ústavu lúk a pasienkov v Banskej Bystrici
Vedecké práce Výskumného ústavu lúk a pasienkov Banskej Bystrici 8, Bratislava : [s.n.], 1972S. 9-10
Výskumný ústav lúk a pasienkov (Banská Bystrica, Slovensko)
061.6:633
Toranová, Eva Príspevok k dejinám kameninovej výroby na Slovensku :(kameninová manufaktúra v Banskej Bystrici)
Vlastivedný časopis, Roč. 24, č. 2 (1975), s. 91-92
kamenina, manufaktúry, 338.45:691.43(091)
Toranová, Eva Samuel Libay banskobystrický zlatník 19. stor.
Vlastivedný časopis, Roč. 12 (1963), s. 35-36
zlatníci, klenotníci, 929 Libay, Samuel
739.1-051
Odbornopolitické školenie riaditeľov Správ lesného hospodárstva B.-bystrického kraja/
Lesy Pohronia, Roč. 2, č. 11-12 (1952), s. 2
Správa lesného hospodárstva (Banská Bystrica : kraj)
lesné hospodárstvo, 630*6.001.85
Samuel Petrichovich - neznámy slovenský architekt
Vlastivedný časopis, Roč. 23, č. 3 (1974), s. 143-144
architekti, 72.071.1
929 Petrikovich, Samuel
Šášky, Ladislav Architektúra 16.-19. storočia v oblasti stredoslovenských banských miest
Pamiatky a múzeá, Roč. 8, č. 4 (1959), s. 176-184
banské mestá, architektúra, 72(437.64)(091)"15/18"
622(437.64)(091)
Šášky, Ladislav Stredoveká architektúra stredoslovenskej banskej oblasti
Pamiatky a múzeá, Roč. 8, č. 2 (1959), s. 68-75
banské mestá, stredoveká architektúra, architektonické pamiatky, 72(437.642)"11/14"
904(437.642)
Čs. rozhlas ...
Pohronský hlásnik, Roč. 10, č. 44 (2.11.1935), s. 3
Mestské divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
792.7:7.096
Štefko, Ad Banskobystrické stavebné pamiatky
Gardista, Roč. 3 (1941), s. 57
architektonické pamiatky, 904(437.642)
72:69(437.642)(091)
"Zajačkové dcéry"-
Hronské noviny, Roč. 1, č. 32 (30.11.1919), s. 2-3
Katolícky tovarišský spolok (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Zábava
Hronské noviny, Roč. 1, č. 5 (16.4.1919), s. 3
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Vansová, Terézia Jozef Kajetán Tyl
Hronské noviny, Roč. 1, č. 35 (25.12.1919), s. 3-4
ochotnícke divadlo, českí dramatici, českí redaktori, 792.077(437.642)
929 Tyl, Josef Kajetán:821.162.3
Z Radvane
Hronské noviny, Roč. 1, č. 5 (16.4.1919), s. 3
Matica slovenská
ochotnícke divadlo, 792.077
061.25
Radvaň
Hronské noviny, Roč. 1, č. 7 (30.4.1919), s. 3-4
Matica slovenská
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
061.25(437.642)
Divadelné predstavenie s tanečnou zábavou-
Hronské noviny, Roč. 1, č. 11 (28.5.1919), s. 3
Matica slovenská
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
061.25(437.642)
793.38(437.642)
"Hrob lásky"-
Hronské noviny, Roč. 1, č. 35 (25.12.1919), s. 4
Matica slovenská
divadelné drámy, české, ochotnícke divadlo, 792.077
061.25
Radvaň
Hronské noviny, Roč. 1, č. 14 (23.7.1919 ), s. 3
Matica slovenská
ochotnícke divadlo, 061.25:008(437.642)
792.077(437.642)
82:929 Sládkovič, Andrej
Divadelnú hru-
Hronské noviny, Roč. 1, č. 13 (16.7.1919), s. 3
Matica slovenská
16. strelecký pluk (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
divadelné drámy, české, ochotnícke divadlo, 792.077:061.25+355
Divadelné predstavenie
Hronské noviny, Roč. 1, č. 15 (30.7.1919), s. 3
Matica slovenská
divadelné drámy, české, ochotnícke divadlo, 792.077:061.25
Gazdina roba
Hronské noviny, Roč. 1, č. 30 (16.11.1919), s. 3
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
792.077(437.642)
Sokolom
Hronské noviny, Roč. 1, č. 20 (3.9.1919), s. 3
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
796.062(437.642)
008+37
Machovič, Rudolf Nezostať len pri uzneseniach :využiť možnosti ďalšieho zlacňovania výstavby
Smer, Roč. 12, č. 58 (21.7.1962), s. 3
Krajský projektový ústav
stavebníctvo, 711:061.62(437.64)
69:061.3(437.642)
Markov, Jozef Náboženské a národnostné zápasy v Banskej Bystrici v XVII. a XVIII. storočí.
Historický sborník, Roč. 5, č. 1 (1947), s. 16-54
Obecná samospráva (Banská Bystrica, Slovensko)
Obecná samospráva (Banská Bystrica, Slovensko)
richtári, národnostné spory, 323.1(437.642-21)(091)"16/17"
929 A/Z richtári
943.764.2-21"1687/1720"
282+284(437.642-21) (091)"16/17"
Markov, Jozef Náboženské a národnostné zápasy v Banskej Bystrici v XVII. a XVIII. storočí.
Historický sborník, Roč. 5, č. 2 (1947), s. 158-212
Obecná samospráva (Banská Bystrica, Slovensko)
Obecná samospráva (Banská Bystrica, Slovensko)
richtári, 323.1(437.642-21)(091)"17"
929 A/Z richtári
943.764.2-21"1721/1787"
282+284(437.642-21)(091)"17"
Markov, Jozef Náboženské a národnostné zápasy v Banskej Bystrici v XVII. a XVIII. storočí.
Historický sborník, Roč. 5, č. 3-4 (1947), s. 373-395
Mestská samospráva (Banská Bystrica, Slovensko)
asimilácia, richtári, 323.1(437.642-21)(091)"1790/1848"
929 A/Z richtári
943.764.2-21"1790/1848"
282+284(437.642-21)(091)"1790/1848"
352.071.31:324(437.642)"1790/1848"
Zámok banskobystrický tržnicou
Slovenský denník, Roč. 7, č. 158 (13.7.1924)
mestské zámky, 728.82:725.27
Mayer, P Okolie B. Bystrice a geologický prieskum
Smer, Roč. 10, č. 2 (11.1.1958), s. 2
Univerzita Karlova
geológia, 550.34.01
Mičovský, Ján Ako sme zriadili oddelenie pre mládež v KĽK v Banskej Bystrici
Čitateľ, Roč. 1, č. 7 (1952), s. 208-209
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
027.53
Mičovský, Ján Literárno-hudobné múzeum v Banskej Bystrici
Literárnomúzejný letopis. Zv. 9/1975, Martin : Matica slovenská, 1977S. 75-83
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:82+78
Mičovský, Ján Plán práce prednáškového oddelenia Kraj. ľudovej knižnice v roku 1953
Čitateľ, Roč. 1, č. 10 (1952), s. 297-298.
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
027.53"1953"
Mičovský, Ján Počiatky bibliografie v našich knižniciach
Čitateľ, Roč. 6, č. 6 (1957), s. 274-276
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
bibliografia, slovenskí bibliografi, knižnice, 027.53
Wagner, Vladimír Kostol v Liptovskom Sv. Mikuláši v stredoveku
Historický sborník, Roč. 2, č. 1 (1944), s. 1-15
kostoly, architektúra, 726.54(437.6)
Mikleš, Ján Dejiny školstva v Banskej Bystrici :Mestská latinská škola
Jednotná škola, Roč. 10 (1955), s. 308-343
Mestská latinská škola (Banská Bystrica, Slovensko)
dejiny školstva, 37(437.642)(091)
Kuhn, Ivan Z archívu svätej byrokracie :k rekonštrukcii thurzovského domu v Banskej Bystrici
Kultúrny život, Roč. 10, č. 38 (1955), s. 11
meštianske domy, architektonické pamiatky, 728.3(437.642):69.059.7
725(437.642)
904(437.642)
Miškovičová, Darina Ako a čím zvýšiť a skvalitniť možnosti kultúrneho vyžitia detí a mládeže v meste
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 70-71
hudobná výchova, výtvarná výchova, základné školy, kultúra, 372.874+372.8
008:061.3
Seminár astronómov
Smer, Roč. 16, č. 92 (29.10.1964), s. 3
astronómovia, 52-051:061.3(437.6)
Umením za plnosť života
Smer, Roč.11, č. 21 (23.4.1960), s. 4
Kruh priateľov umenia (Banská Bystrica, Slovensko)
7:061.22(437.642)"1960"
Poznáte normy?
Čitateľ, Roč. 17, č. 11 (1968), s. 412-413.
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
normy, patentová literatúra, knižničné fondy, 027.53
Oravcová, Mária K dejinám hnutia mládeže v Banskej Bystrici a okolí 1918-1949 :(Materiálový príspevok)
Historický sborník kraja 4, Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1968S. 200-222
mládežnícke hnutia, 329.78
Paľo, J Viac života do baníckych aktívov
Smer, Roč. 1, č. 32 (16.10.1949), s. 1
baníci, 622
Petráš, Milan Z dejín meteorológie na Slovensku do roku 1918
Z dejín vied a techniky na Slovensku 7, Bratislava : Veda, 1974S. 169-174
meteorologické stanice, meteorológia, 520.1(437.6)(091)
Pitko, Ján Výskyt tisu (Taxus baccata L.) v lesných typoch harmaneckej oblasti
Lesnícky časopis, Roč. 6, č. 5 (1960), s. 340-352
Res. nem., rus.
Lesný závod (Banská Bystrica, Slovensko)
tis obyčajný, lesné typy, 582.471
Polonec, Andrej Banskobystrické chýrečné remenárstvo : príspevok k 700-ročnému jubileu vzniku mesta
Pamiatky a múzeá, Roč. 4, č. 2 (1955), s. 74-79
Wagnerovská remenárska dielňa (Banská Bystrica, Slovensko)
remenárstvo, sedlárstvo, cechy, dejiny, remeslá, 685.1/.2(437.642)
334.782(437.642)
Vzrast amaterizmu na Slovensku
Športový týždeň, Roč. 5, č. 10 (8.3.1932), s. 8
Pohronský rádioklub
rádioamatéri, 621.396:061.237(437.642)
Pranda, Adam K dejinám výroby mlynských kameňov na strednom Slovensku
Slovenský národopis, Roč. 12 (1964), s. 561-565
mlynské kamene, 679.8.06(437.64)(091)
Prandová-Rošková, Elena Z minulosti pltníctva na Hrone
Vlastivedný časopis, Roč. 14, č. 3 (1965), s. 137-142
pltníctvo, splavovanie dreva, 626.74(437.6)(091)
Prikryl, Ľubomír Viliam Počiatky a vývoj kartografie na Slovensku
Z dejín vedy a techniky na Slovensku 6, Bratislava : SAV, 1972S. 299-333
Res. nem.
historické mapy, kartografia, 528(091)
Na Vartovke sú hviezdy blízko
Smer, Roč. 16, č. 115 (25.11.1964), s. 1
Ľudová hvezdáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
hvezdárne, 520.1
Ratkoš, Peter Banskobystrické mediarske podniky za Bocskayho povstania
Historický sborník 8, Bratislava : SAV, 1950S. 60-64
mediarstvo, protihabsburské povstania, Bočkaiovo povstanie, 1604-1606, 669.3
Ratkoš, Peter Predpoklady vzniku Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti r. 1495 :(Začiatky rafinovania a scedzovania banskobystrickej bohatej medi)
Československý časopis historický, Roč. 14, č. 5 (1966), s. 758-765
Res. nem.
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
medenorudné hutníctvo, medenorudné baníctvo, 622.343/.349:669.3(437.642)"1495"
Rybáriková, Marietta Kroje a výšivky na strednom Slovensku
Výstava priemyselnej, remeselnej a ľudovej umeleckej výroby v Banskej Bystrici, Banská Bystrica : [s. n.], 1947S. 23-27.
výstavy, kroje, výšivky, 391+746.3:061.4(437.642)
Sabol, Štefan Slovensko v cestopise z roku 1673
Krásy Slovenska, Roč. 28, č. 2 (1951), s. 30-34
banské mestá, 908.437.6
Skladaný, Marián Fuggerovci na Slovensku
Vlastivedný časopis, Roč. 22, č. 4 (1973), s. 150-157
622:669.3(437.6)(091)
929.52 Fugger (rod)
Skladaný, Marián Najstarší doklad o podnikateľskej činnosti Jána Thurzu v stredoslovenský banských mestách
Historické štúdie 19-1974, Bratislava : SAV, 1977S. 237-265
medenorudné baníctvo, banské mestá, banskí podnikatelia, komorskí hodnostári, 622.343/.349:669.3(437.642):334.71(091)
929 Turzo, Ján
Sokol, Vojtech Najlepší pracovníci za I. štvrťrok 1952 u SLP v Banskej Bystrici
Lesy Pohronia, Roč. 2, č. 1-2 (1952), s. 8
Správa lesného podniku (Banská Bystrica, Slovensko)
630*6-057.16
Spoločníková, Mária Problémy záchrany oltára sv. Barbory v Banskej Bystrici
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 10 (1967), s. 12-18
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Banská Bystrica, Slovensko)
Oltár sv. Barbory, 247.2
Stránsky, Albert Život a sociálne postavenie drevorubačov banskobystrickej komory v 17. a 18. storočí
Slovenský národopis, Roč. 9, č. 3 (1961), s. 408-414
Banskobystrická komora (Banská Bystrica, Slovensko)
drevorubači, 630-057(437.642)
364(437.642)
Sýkora, Jozef K práci s mládežou v Stredoslovenskom kraji
Čitateľ, Roč. 15, č. 9 (1966), s. 315-317.
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53
027:028-053.6
Sýkora, Jozef Krajská ľudová knižnica v Banskej Bystrici
Čitateľ, Roč. 8, č. 3 (1959), s. 116-119
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53
Sýkora, Jozef Práca s politickou literatúrou v Banskej Bystrici
Čitateľ, Roč. 15, č. 5 (1966), s. 167-169.
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53
Sýkora, Jozef Spolupráca Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici s útvarmi VTEI v Stredoslovenskom kraji
Knižnice a vedecké informácie, Roč. 1, č. 1 (1974), s. 21-29
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
útvary vedecko-technických a ekonomických informácií, knižnice, 027.54(437.642)
002:061.22(437.64)
Kusý, Martin Všeodborový klub KOR v Banskej Bystrici
Projekt, Roč. 4, č. 1 (1962), s. 14-17
kultúrne domy, 725.8
Cotteli, Kamil Ako stavať lepšie? :(Na konferencii stavbárov)
Smer, Roč. 12, č. 53 (4.7.1962), s. 3
bytová výstavba, 728.1:65.012.63
Šipkovský, Ján O čom diskutovali architekti :(o bytoch budúcnosti)
Smer, Roč. 11, č. 83 (26.11.1960), s. 2
bytová výstavba, architektúra, urbanizmus, 728.1
Fabian, Jozef Individuálna výstavba v sídelnej aglomerácii
Projekt, Roč. 5, č. 9 (1963), s. 193
bytová výstavba, individuálna výstavba, 728.3
Všimnite si domov, ktoré sa asanujú!
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 6 (1965), s. 50
kultúrne pamiatky, erby, 721:711.164
Berko, R Problematika záchrany domu č. 7 na nám. SNP v Banskej Bystrici
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 6 (1965), s. 8-9
meštianske domy, 728:719
Balaša, Gejza Krivá veža v Banskej Bystrici
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 6 (1965), s. 36-37
mestské veže, vežové hodiny, dejiny, 725.9:681.111
Návrh na pamätník Ľ. Ondrejova v Kostiviarskej
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 9 (1966), s. 13
pamätníky, sochárstvo, slovenskí spisovatelia, 725.94(437.642):82:929 Ondrejov, Ľudo
73.071.1:929 Trizuljak, Alexander
Administratívne centrum v Banskej Bystrici
Projekt, Roč. 8, č. 2 (1966), s. 36
administratívne centrá, 725.13(437.642)
Reštaurátorské akcie sledované KPS v Banskej Bystrici v rokoch 1967 a 1968
Spravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 11 (1969), s. 54-67
Krajská pamiatková správa (Banská Bystrica, Slovensko)
pamiatková starostlivosť, reštaurátorstvo, kultúrne pamiatky, 7.025.4:719
904(437.64)
Gajdoš, Milan Renesančný arkier v Banskej Bystrici (dom č. 22 na Námestí SNP)
Vlastivedný časopis, Roč. 23, č. 2 (1974), s. 91-92
meštianske domy, architektúra, arkiere, 728.3.04(437.642):7.034
Grečo, Ondrej Umenie treba prežiť, precítiť
Smer, Roč. 16, č. 16 (18.4.1964), s. 7
Klub priateľov umenia (Banská Bystrica, Slovensko)
umenie, kluby, 7/8:061.22(437.642)
Dúbravec, Stanislav Prieskum a obnova stredovekého meštiackeho domu v Banskej Bystrici
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 9 (1966), s. 14-17
meštianske domy, architektonické pamiatky, 728.3(437.642):7.025.4
Radváni, Hadrián 400. výročie začiatkov kníhtlače na Slovensku
Vlastivedný časopis, Roč. 22, č. 3 (1973), s. 141-143
kníhtlač, 655.1(091)
929 Škultéty, Krištof
929 Pribicer, Jakub
Kmeť, Stanislav S novým elánom
Hudobný život, Roč. 6, č. 6 (1974), s. 1 a 7
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
operná scéna, divadlo, 792:792.54(437.642)
Rozvoj drobného chovu
Smer, Roč. 16, č. 19 (9.5.1964), s. 14
Československý sväz chovateľov drobných zvierat (Banská Bystrica, Slovensko)
drobnochovateľstvo, 636.5
Štilla, Miloš Výsledky a perspektívy
Smer, Roč. 16, č. (6.4.1965), s. 2
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
O dvanásť titulov viac :Čo vyjde v Stredoslovenskom vydavateľstve v roku 1968?
Smer, Roč. 20, č. (12.1.1968), s. 1
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Hagara, Slavomír Ako vydávame? :Prispeli: Mikuláš Kováč, Peter Benický, Zlata Solivajsová a iní
Smer, Roč. 20, č. (15.6.1968), s. 1, 5
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Čo v jubilejnom roku?
Smer, Roč. 22, č. (7.5.1970), s. 5
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)"1960/1970"
O edícii Aktuality
Smer, Roč. 22, č. (26.5.1970), s. 4
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
O edícii Náš kraj
Smer, Roč. 22, č. (6.6.1970), s. 3
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Caban, Ernest Ako ďalej v knižnej edícii v kraji?
Smer, Roč. 23, č. (14.12.1971)
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Hozák, Július Úlohy a možnosti sú veľké
Smer, Roč. 23, č. (29.6.1971), s. 4
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Tichá, Mária Medailón prvému majstrovi čierneho umenia : z histórie kníhtlače v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 25, č. 225 (21.9.1973), s. 12-13
kníhtlač, 655.4(091)
929 Škultéty, Krištof
Gallová, Mária 15-ročná Vartovka v Banskej Bystrici
Osvetová práca, Roč. 25, č. 16 (1975), s. 13-14
Krajská hvezdáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
astronómia, hvezdárne, 520.1(437.642)
Chcú skántriť banskobystrickú zápalkáreň
Pravda, Roč. 8, č. 171 (31.7.1927), s.
Zápalkáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
662.53(437.642)
Kubiš, Pavol Mária Bilancia a perspektíva
Smer, Roč. 25, č. 255 (26.10.1973), s. 7
Cestovná kancelária mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovné kancelárie, 338.48
656.079
Z Baň. Bystrice
Slovenský Sokol, Roč. 1, č. 2 (1.12.1919), s. 37
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
796.062(437.642):008:37
Expozícia o Kórei
Smer, Roč. 32, č. 238 (8.10.1980), s. 1
umelecké fotografie, výstavy, 77:061.4
Opereta na martinskom javišti
Národnie noviny, Roč. 51, č. 255 (10.11.1920), s. 2
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.562:792.077
Divadlo v Banskej Bystrici
Slovenský denník, Roč. 3, č. 246 (28.10.1920), s. 3
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.562:792.077
Piskáčkova opereta "Osudný manéver" na martinskom javišti
Národnie noviny, Roč. 51, č. 271 (28.11.1920), s. 4
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
792.562
Zábava baňskobystrických kolegov, spojená s divadelným predstavením-
Typographia, Roč. 2, č. 40 (30.11.1920), s. 3
ochotnícke divadlo, typografi, 792.077(437.642):655.26
791(437.642)
Typografi baňskobystrickí-
Hlas ľudu, Roč. 2, č. 46 (1920), s. 3
typografi, ochotnícke divadlo, 792.077:655.26
"Nám, nám narodil sa" ...
Hlas ľudu, Roč. 2, č. 50 (1920), s. 3
žiaci, meštianske školy, 792:371.212
Oslavy Sládkovičove v B. Bystrici a v Radvani
Slovenský denník, Roč. 3, č. 76 (2.4.1920), s. 1
Matica slovenská
divadlo, 82:929 Sládkovič, Andrej
061.25(437.642)
792.077
Sládkovičove slávnosti v Baňskej Bystrici
Slovenská vlasť, Roč. 2, č. 14 (9.4.1920), s. 7
Matica slovenská
divadlo, 82:929 Sládkovič, Andrej
792.077
061.25:008(437.642)
Divadelné predstavenie v Baňskej Bystrici
Slovák, Roč. 2, č. 38 (28.11.1920), s. 4
Československá národnosocialistická strana
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
329.14
Divadlo v Radvani
Národnie noviny, Roč. 51, č. 229 (8.10.1920), s. 3
Matica Slovenská
nemecká dráma, ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
061.25(437.642)
Radvančan :Miestny Odbor Matice slovenskej v Radvani-
Hronské noviny, Roč. 2, č. 43 (17.10.1920), s. 3
Matica Slovenská
ochotnícke divadlo, nemecká dráma, 792.077(437.642)
061.25(437.642)
"Osudný manéver"
Hronské noviny, Roč. 2, č. 51 (9.12.1920), s. 1-2
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.562:792.077
Osudný manéver
Hronské noviny, Roč. 2, č. 44 (24.10.1920), s. 3
operety, 792.562:792.077
"Nám, nám narodil sa" ...
Úradné noviny župy Zvolenskej, Roč. 1, č. 50 (9.12.1920), s. 446
Štátna chlapčenská a dievčenská meštianska škola (Banská Bystrica, Slovensko)
žiaci, meštianske školy, 792:371.212
Českí študenti v Baňskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 2, č. 24 (6.6.1920), s. 2
Obchodná škola (Banská Bystrica, Slovensko)
českí študenti, ochotnícke divadlo, 373.6(437.1/.2:437.642)
792.077(437.642)
"Svedomie"
Hronské noviny, Roč. 2, č. 13 (21.3.1920), s. 2
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Divadelné sdruženie a kapelník Holeček
Hronské noviny, Roč. 6, č. 31 (1924), s. 1
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, hudobní skladatelia, dirigenti, 792.077(437.642)
78.071.1/.2
929 Holeček, Bedřich
"Soľ nad zlato"
Hronské noviny, Roč. 2, č. 26 (20.6.1920), s. 2
divadlo, žiaci, meštianske školy, 792:371.212
Vianoce št. chl. mešt. školy v Baňskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 2, č. 2 (4.1.1920), s. 3
Matica slovenská
Československý Červený kríž (Banská Bystrica, Slovensko)
meštianske školy, 792:371.212:398
061.25
641.885
Miestny odbor Matice slovenskej v Radvani-
Hronské noviny, Roč. 2, č. 50 (2.12.1920), s. 3
Matica slovenská
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
061.25(437.642)
Divadelný večierok v Badíne
Hronské noviny, Roč. 2, č. 33 (8.8.1920), s. 3
Banskobystrické združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
"Naši furianti" :Obraz z dedinského života/
Hronské noviny, Roč. 2, č. 24 (6.6.1920), s. 3
Stroupežnický, Ladislav,
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Zábava želez. zamestnancov
Hronské noviny, Roč. 2, č. 10 (29.2.1920), s. 2-3
Krúžok banskobystrických železničiarov (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077:625-051(437.642)
Baňskobystrickí žel. zamestnanci-
Hronské noviny, Roč. 2, č. 23 (30.5.1920), s. 4
Krúžok banskobystrických železničiarov (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642):625-051
Úspech opery "Carmen" v B. Bystrici
Hronské noviny, Roč. 2, č. 53 (23.12.1920), s. 1
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
divadlo, 792.54
Zábava notárskych poslucháčov
Hronské noviny, Roč. 2, č. 8 (15.2.1920), s. 2
1. banskobystrický notársky náukobeh (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 793.2:347.961-051
792.077
Zábavný prehľad
Hronské noviny, Roč. 2, č. 9 (22.2.1920), s. 3-4
Živena (spolok : Banská Bystrica, Slovensko)
Obchodná škola (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 396
792:371.212
Divadlo
Hronské noviny, Roč. 3, č. 19 (11.5.1921), s. 2
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
divadlo, 792:373.54(437.642)
Dramat. odbor jednoty v Baň. Bystrici ...
Hronské noviny, Roč. 3, č. 12 (23.3.1921), s. 3
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Ostatný muž
Hronské noviny, Roč. 3, č. 12 (23.3.1921), s. 1
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Divadlo
Hronské noviny, Roč. 3, č. 16 (20.4.1921), s. 1
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, českí spisovatelia, 792.077(437.642)
Divadelná knižnica
Úradné noviny župy Zvolenskej, Roč. 2, č. 22 (2.6.1921), s. 227
Okresný osvetový zbor (Banská Bystrica, Slovensko)
divadlo, knižnice, čitárne, 02:792(437.642)
374(437.642)
Radvaň, ...
Hronské noviny, Roč. 3, č. 7 (16.2.1921), s. 4
Matica slovenská
ochotnícke divadlo, veselohry, 792.077(437.642)
061.25(437.642)
Štvrťstoročie Stavoprojektu
Smer, Roč. 26, č. 56 (7.3.1974), s. 4
Stavoprojekt (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 72:061
Gruy, Jozef História obelisku : Spomienky S. M. Vajnštejna, autora banskobystrického pamätníka na námestí SNP
Smer, Roč. 27, č. 68 (21.3.1975), s. 6-7
pamätníky, Pamätník hrdinom Červenej armády (Banská Bystrica, Slovensko), druhá svetová vojna, 1939-1945, 725.94:929Vajnštejn, Samuil Mironovič
Gindl, Jozef Počiatky banskobystrickej mincovne
Numismatické listy, Roč. 15, č. (1960), s. 135-140
mincovníctvo, mincovne, 725.144(437.642)
Radvaň
Hronské noviny, Roč. 3, č. 2 (13.1.1921), s. 4
Matica slovenská
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
061.25(437.642)
Zábavy
Hlas ľudu, Roč. 3, č. 5 (1921), s. 4
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
verejné zábavy, ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
791(437.642)
662.53-051
Vrabec, J Baron Trenk
Hronské noviny, Roč. 4, č. 51 (17.12.1922), s. 4
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
792.562
Divadelné Združenie v Banskej Bystrici-
Hronské noviny, Roč. 4, č. 50 (8.12.1922), s. 4
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
792.562
Zábavy v B. Bystrici
Hronské noviny, Roč. 4, č. 10 (5.3.1922), s. 3
verejné zábavy, žiaci, veselohry, divadelné predstavenia, 792:371.212
791
Zasvätenie štvrtého výročia dňa slobody v Radvani
Hronské noviny, Roč. 4, č. 45 (5.11.1922), s. 2-3
Matica slovenská
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
061.25(437.642)
94"1918/1922"
Na letnom byte
Hronské noviny, Roč. 4, č. 41 (8.10.1922), s. 3
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, českí hudobní skladatelia, českí dirigenti, českí spisovatelia, 792.077(437.642)
78.071.1/.2
929 Holeček, Bedřich
821.162.3-2:929 Štolba, Josef
Martin Kukučín vo Zvolene
Slovenská politika, Roč. 3, č. 261 (19.11.1922), s. 3
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, opera, 792.077(437.642)
929 Kukučín, Martin
792.54
Martin Kukučín vo Zvolene
Slovenský denník, Roč. 5, č. 261a (18.11.1922), s. 4
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
929 Kukučín, Martin
792.54
Divadelné združenie v Banskej Bystrici-
Hronské noviny, Roč. 4, č. 47 (19.11.1922), s. 4
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, spisovatelia, 792.077(437.642)
792.54
82:929 Kukučín, Martin
Divadelné združenie v B. Bystrici
Hronské noviny, Roč. 4, č. 45 (5.11.1922), s. 2
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, hudobní skladatelia, dramatici, 792.077(437.642)
792.562
78.071.1
Historická veselohra "Zvíkovský rarášek" ...
Hronské noviny, Roč. 4, č. 45 (5.11.1922), s. 2
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Styk, Pavol "Dráma štyroch chudobných stien"
Hronské noviny, Roč. 4, č. 20 (14.5.1922), s. 2-3
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, českí dramatici, 792.077(437.642)
Divadlo
Slovák, Roč. 4, č. 106 (10.5.1922), s. 5
Orol (telovýchovná jednota : Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Miestny odbor Matice slovenskej v Radvani ...
Hronské noviny, Roč. 4, č. 4 (22.1.1922), s. 2-3
Matica slovenská
ochotnícke divadlo, divadelné hry, 792.077(437.642)
061.25(437.642)
Divadelné predstavenie
Národnie noviny, Roč. 53, č. 89 (26.10.1922), s. 3
Matica Slovenská
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
061.25(437.642)
Fatinica
Hronské noviny, Roč. 4, č. 19 (7.5.1922), s. 4
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.54
792.077(437.642)
"Voľné divadelné sdruženie" ...
Hronské noviny, Roč. 4, č. 15 (9.4.1922), s. 3
Voľné Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, českí dramatici, 792.077(437.642)
Divadlo v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 4, č. 38 (17.9.1922), s. 2
Československá národnosocialistická strana
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
329.14(437)
Krúžok bansko-bystrických železničiarov-
Hronské noviny, Roč. 4, č. 17 (23.4.1922), s. 3
Krúžok banskobystrických železničiarov (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077:625-051(437.642)
Baň. Bystrica
Slovenské slovo, Roč. 2, č. 24 (22.10.1922), s. 3
Ochotnícke združenie národných korporácií (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Hobl, Josef Dramatické umenie v Strednom Slovensku a jeho budúcnosť
Hronské noviny, Roč. 4, č. 1 (1.1.1922), s. 4-5
dramatické umenie, ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Banská Bystrica
Hlas ľudu, Roč. 4, č. 45 (1922), s. 3
Federovaná robotnícka telocvičná jednota
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Mariša, dráma, hraná 16. apríla t. r.-
Hlas ľudu, Roč. 4, č. 20 (1922), s. 3-4
Federovaná robotnícka telocvičná jednota
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Slovenské Nár. Divadlo v Ban. Bystrici
Slovák, Roč. 4, č. 119 (25.5.1922), s. 5
Slovenské národné divadlo (Bratislava, Slovensko)
divadlo, 792
Slov. Nár. Divadlo-
Hronské noviny, Roč. 4, č. 21 (21.5.1922), s. 3
Slovenské národné divadlo (Bratislava, Slovensko)
divadlo, 792
Divadelné sdruženie v B. Bystrici
Hronské noviny, Roč. 5, č. 17 (28.4.1923), s. 3
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642):061.3
Divadelné sdruženie
Hronské noviny, Roč. 5, č. 46 (17.11.1923), s. 3
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Dramatický odbor Sokola ...
Pohronský hlásnik, Roč. 2, č. 23 (10.11.1923), s. 3
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
-a zasa BAV!
Smer, Roč. 25, č. 308 (28.12.1973), s. 16
Banskobystrickí amatérski výtvarníci (Banská Bystrica, Slovensko)
výtvarní umelci, 73/76(437.642)
Jurčo, Milan Ľud - spolutvorca umeleckých diel (Po aktíve stredoslovenskej odbočky výtvarných umelcov)
Smer, Roč. 12, č. 22 (17.3.1962), s. 5
Sväz slovenských výtvarných umelcov
výtvarní umelci, 73/76:35.077.5
Olejomaľby Jozefa Zelného
Smer, Roč. 27, č. 111 (14.5.1975), s. 1
Dom československo-sovietskeho priateľstva (Banská Bystrica, Slovensko)
výtvarní umelci, výstavy, 75:929 Zelný, Jozef
Babinský, Jozef Pre úsmev jediný
Smer, Roč. 16, č. 23 (6.6.1964), s. 11
Dojčenský ústav (Banská Bystrica, Slovensko)
ústavy sociálnej starostlivosti, 725.57
Expozícia o Kórei
Smer, Roč. 32, č. 238 (8.10.1980), s. 1
umelecké fotografie, výstavy, 77:061.4
Jednota rotmajstrov v Banskej Bystrici-
, Roč. 5, č. 50 (15.12.1923), s. 3
Jednota rotmajstrov
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642):355
Banská Bystrica
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 3, č. 3 (1.12.1923), s. 33
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Dramatický odbor "Sokola" v Banskej Bystrici-
Hronské noviny, Roč. 5, č. 48 (1.12.1923), s. 4
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Dramatický odbor banskobystrického Sokola-
Pluh, Roč. 3, č. 51 (21.12.1923), s. 4
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Tridsaťpäť rokov-
Pluh, Roč. 3, č. 50 (14.12.1923), s. 2
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
929 Hobl, Josef
Jubileum inšpektora Josefa Hobla :35 rokov práce pre divadlo ; Slová uznania župana dr. Juraja Slávika ; Slzy pohnutia a nadšenia obecenstva
Hronské noviny, Roč. 5, č. 50 (15.12.1923), s. 1
ochotnícke divadlo, 792(437.642)
929 Hobl, Josef
Oslavy narodzenín presidenta T. G. Masaryka :Osvetový odbor a divadelné sdruženie
Hronské noviny, Roč. 5, č. 11 (18.3.1923), s. 2
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
Osvetový odbor (Banská Bystrica, Slovensko)
32-055:929 Masaryk, Tomáš Garrigue
792.077
374
Pekný divadelný večierok
Hronské noviny, Roč. 5, č. 48 (1.12.1923), s. 3
Matica slovenská (Martin, Slovensko)
ochotnícke divadlo, literárni historici, 792.077(437.642)
929 Škultéty, Jozef
061.25
Divadlo
Pluh, Roč. 3, č. 41 (12.10.1923), s. 3
ochotnícke divadlo, kultúra, 008
792.077(437.642)
008(437.642:437.656)
Župan v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 5, č. 8 (25.2.1923), s. 2
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
politické návštevy, 353.2:929 Slávik-Neresnický, Juraj
792.54
Kútik F. R. T. J.
Hlas ľudu, Roč. 5, č. 20 (1923), s. 4
Federácia robotníckej telocvičnej jednoty (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, telovýchovné organizácie, 796.062(437.642)
792.077-053.2(437.642)
Premeny života
Smer, Roč. 35, č. 160 (9.7.1983), s. 1
výstavy, umelecké fotografie, 77:061.4
929 Kozáček, Ivan
Významný rok hudobného života
Smer, Roč. 15, č. 39 (15.5.1963), s. 5
Sväz slovenských skladateľov
78:061
Ondrejka, Stanislav Dovolíte, predstavím Vám súbor "Pedagóg"
Smer, Roč. 18, č. 79 (2.4.1966), s. 4
Pedagóg (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
Univerzita Mateja Bela
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.681
10 rokov Divadla hudby
Smer, Roč. 21, č. 225 (24.9.1969), s. 2
Divadlo hudby (Banská Bystrica, Slovensko)
78:792(437.642)
3 otázky Smeru :Opäť Radvanský jarmok
Smer, Roč. 23, č. 214 (9.9.1971), s. 4
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Michalová, Eva Skladatelia v kraji bilancovali :Zvýšia pozornosť detským speváckym zborom a ich súťaženiu
Smer, Roč. 24, č. 296 (16.12.1972), s. 4
Zväz slovenských skladateľov
78:061
Spevácke zbory v Ban. Bystrici
Smer, Roč. 25, č. 134 (7.6.1973), s. 2
Okresné osvetové stredisko (Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.68(437.642)
374(437.642)
Dni komornej hudby
Smer, Roč. 26, č. 238 (8.10.1974), s. 2
komorná hudba, 78.091.4:785.7
Tri otázky Smeru o Zvončeku
Smer, Roč. 27, č. 288 (6.12.1975), s. 1
Zvonček (detský spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, detské, 78.087.681
Ottmárová, Eva Hudobná jar
Smer, Roč. 27, č. 113 (16.5.1975), s. 16
hudobné festivaly, 782/785:792.5
78.091.4(437.642)
V B. Bystrici odhalili pomník martýrovi Bakossovi
Smer, Roč. 1, č. 38-39 (27.11.1949), s. 8
Evanjelická cirkev a.v
pomníky, kňazi, 284.1:262.14
929 Bakoss, Ján
725.94(437.642):061.75
Varešky budú
Smer, Roč. 16, č. 43 (2.9.1964), s. 1
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Navštívte tradičný "Radvanský jarmok"
Smer, Roč. 12, č. 70 (30.8.1961), s. 4
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Príďte na Radvanský jarmok
Smer, Roč. 16, č. 51 (11.9.1964), s. 1
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Babinský, Jozef Tradičný radvanský
Smer, Roč. 16, č. 53 (13.9.1964), s. 1
výročné trhy, 394.6(437.642)(091)
791.61(437.642)(091)
Miliónový jarmok v Radvani
Smer, Roč. 9, č. 72 (10.9.1957), s. 1
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Kupčok, Ľubomír "Okolo Bystrice bystrá voda tečie-" :Banská Bystrica - "čarovná perla Slovenska" - v zrkadle ľudovej piesne
Slovák, Roč. 21, č. 128 (4.6.1939), s. 18
ľudové piesne, 398.8(437.642)
Za lepší zajtrajšok :Zimná štátno výchovná škola v Banskej Bystrici
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 22 (10.2.1946), s. 3
vzdelávanie dospelých, 374.7(437.642)
Perla stredného Slovenska :Banská Bystrica
Smer, mim. č. (leto 1966), s. 3
908(437.64)
Valné shromaždenie Pohronského Rádioklubu
Banskobystrické noviny, Roč. 1, č. 9 (20.4.1934), s. 3
Pohronský rádioklub
rádioamatéri, 621.396:061.237(437.542)
Niekoľko slov o našom meste
Banskobystrické noviny, Roč. 1, č. 15 (1934)
908(437.64)
Konzervácia Kališťa
Projekt, Roč. 6, č. 8 (1964), s. 179
kultúrne pamiatky, 908:719
Mátej, Jozef Banská Bystrica, významné centrum našej kultúrnej histórie
Učiteľské noviny, Roč. 16, č. 36 (1966), s. 1-2
kultúra, dejiny, 908(437.64)
Marsina, Richard Bádanie o dejinách stredovekých miest na Slovensku
Historický časopis, Roč. 20, č. 2 (1972), s. 187 - 203
mestá, stredoveké mestá, 911.375(437.6)(091)
Špiesz, Anton O kritériách mestskosti na Slovensku v období neskorého feudalizmu
Historický časopis, Roč. 20, č. 4 (1972), s. 503 - 524
mestskosť, mestá, 911.375(437.6)(091)
338.45(091)
Kušík, Michal Zo snemovania V. zjazdu slovenských historikov v Banskej Bystrici 1965
Slovenská archivistika, Roč. 1, č. 1 (1966), s. 179 - 181
Slovenská akadémia vied
historici, 930.1:061.12(437.6):061.3
Homolka, Ľuboš Regály s dejinami
Smer, Roč. 21 (15.8.1969), s. 6 - 7
Štátny archív Slovenskej archívnej správy v Radvani (Banská Bystrica, Slovensko)
archívy, 930.253(437.642)
Gajdoš, Milan Za múrami radvanského kaštieľa :história Pohronia od XIV. storočia po súčasnosť
Smer, Roč. 22, č. 190 (13.8.1970), s. 5
Štátny archív Slovenskej archívnej správy v Radvani (Banská Bystrica, Slovensko)
archívy, archívne fondy, dejiny, 930.253(437.642)(091)
Gajdoš, Milan Archív slúži dnešku :okienko do kultúry
Smer, Roč. 27, č. 298 (18.12.1975), s. 4
Mestský archív (Banská Bystrica, Slovensko)
archívy, 930.253(437.642)
Z minulosti Banskej Bystrice
Slovenská politika, Roč. 10, č. 5 (6.1.1925)
dejiny, 94(437.642)
908(437.642)(091)
Kupčok, Ľubomír Bystričania, Kremničania a Štiavničania medzi sebou-
Slovenská politika, Roč. 14, č. 262 (18.11.1933)
dejiny, 94(437.642)
Banská Bystrica
Národnie noviny, Roč. 61, č. 6 (12.1.1930)
dejiny, 94(437.642)
Banskobystricko v práci a v boji
Pravda, Roč. 9, č. 59 (10.3.1928)
robotnícke hnutie, 94(437.642)
Bábkové čiže lútkové divadlo
Hronské noviny, Roč. 1, č. 32 (30.11.1919 ), s. 2
bábkové divadlo, 792.97(437.642)(091)
Barták, Július Slobodné mesto Banská Bystrica v minulosti
Hronské noviny, Roč. 6 (1924), s. 3
dejiny, 94(437.642)(091)
Vlachovič, Jozef Príspevok k problematike prenikania tureckej moci na Slovensku
Historický časopis, Roč. 7, č. 2 (1959), s. 234-265
Turci, dejiny, banské mestá, 94(437.64)
Vlachovič, Jozef Stredoslovenské banské mestá a protihabsburské povstania v prvej tretine 17. storočia :(Príspevok k problematike dejín pätnásťročnej a tridsaťročnej vojny na Slovensku)
Historický časopis, Roč. 8, č. 4 (1960), s. 526-556
protihabsburské povstania, dejiny, 94(437.6)"16/17":622.34(091)
Vrťová, Želmíra Banská Bystrica, mesto slávy a šťastnej budúcnosti
Smer, Roč. , č. 29 (1954), s. 5
dejiny, 94(437.642)
Kovalčík, Ján Banská Bystrica :(Z histórie miest a dedín)
Smer, Roč. 23, č. (26.2.1971), s. 8
dejiny, 94(437.642)
Gruy, Jozef Žiť budeš, Bystrica-
Smer, Roč. 24, č. (25.3.1972), s. 1, 5
94(437.642)
Brieštenský, Kamil Banská Bystrica :(Z histórie mesta)
Život, Roč. 24, č. 35 (1974), s. 18
dejiny, 94(437.642)
Kubiš, Pavol Mária Bystrické rána
Smer, Roč. 26, č. 69 (22.3.1974), s. 9
dejiny, 94(437.642)
Husák, Gustáv Od ideálov povstania neustupujeme
Bojovník, Roč. 1, č. 17 (1969), s. 1, 3
94(437.6)SNP
394.4
Bartlová, Alena K výročiu SNP
Historický časopis, Roč. 22, č. 3 (1974), s. 478-479
94(437.6) SNP
Nová Banská Bystrica
Bojovník, Roč. 7, č. 12 (22.3.1975), s. 8
dejiny, 94(437.62)
Čierny, Ján Svet písal v Bystrici
Bojovník, Roč. 1, č. 16 (1969), s. 13
94(437.6)
Jurkovič, Miloš Ako trpeli národovci za tú našu slovenčinu :(Dokumenty o väznení slovenských národovcov v Banskej Bystrici a vo Vacove)
Práca, Roč. , č. (5.4.1969), s. 7
národovci, dejiny, 94(437.6)
Miartuš, Alexander Jar slobody v meste povstania
Pravda, Roč. 52, č. (25.3.1965), s. 1
dejiny, 94(437.642)
Ročák, Jaroslav Dvadsaťročie Banskej Bystrice
Technické noviny, Roč. 13, č. 12 (1964), s. 1
dejiny, 94(437.642)
Martinček, Ladislav Autor "Lipovianskej maše" Gustáv Zechenter-Laskomerský ako geológ
Technické noviny, Roč. 17, č. (1969), s. 2
geológovia, spisovatelia, lekári, 82:929 Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír
551-051
Bartoš, Ondrej O kultúre v Bystrici a nielen o nej
Nedeľa, Roč. 19, č. 6 (1969), s. 8
kultúra, 008
Gajdoš, Milan Banská Bystrica a kultúra
Nové slovo, Roč. 11, č. 32 (1969), s. 11
kultúra, 008
Plávka, Andrej V ovzduší povstaleckej Banskej Bystrice
Večerník, Roč. 16, č. (27.8.1971), s. 6
spisovatelia, 94(437.6)SNP
82:929 Plávka, Andrej
Jančura, Vladimír Ústa pri prameni
Nové slovo, Roč. 14, č. 36 (5.9.1974), s. 1
94(437.6) SNP:394.4
Jurkovič, Miloš Dr. Ján Petrichovich
Ľudové čítanie, Roč. 2, č. (1956), s. 278 - 279
lekári, múzejníci, 614.253.1
069-051
929 Petrikovich, Ján
Veľký požiar 1761 roku v Banskej Bystrici
Banskobystrické noviny, Roč. 1, č. 24 (1934)
požiare, 614.841(437.642)"1761"
Dobrota, Andrej Prechádzka po starodávnej Banskej Bystrici
Slovenská politika, Roč. 15, č. 125 (3.6.1934)
mestské pamiatkové rezervácie, 908
Baňská Bystrica a jej okolie
Slovenské pohľady, Roč. (1902), s. 83-86
vlastivedné reportáže, 908(437.642)
Výborová schôdza Divadelného sdruženia. Lúčenie s Holečkom
Hronské noviny, Roč. 6, č. 30 (1924), s. 1
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, hudobní skladatelia, dirigenti, 792.071.2
929 Holeček, Bedřich
792.077(437.642)
Rippa, Blažej Konštantín MUDr. A. K. Zechenter-Laskomerský
Zdravie ľudu, Roč. 17, č. 1 (1961), 2. s. obál.
lekári, 614.253.1
929 Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír
Rippa, Blažej Konštantín Ján Petrichovich
Zdravie ľudu, Roč. 17, č. 4 (1961), 2. s. obál.
lekári, 614.253.1
929 Petrikovich, Ján
Junas, Ján Karol Otto Moller, tristo rokov od jeho narodenia
Lekársky obzor, Roč. 19, č. 9 (1970), s. 537-542
lekári, 614.253.2(437.642)
929 Moller, Karol Otto
Makovický, Emil Päťdesiatiny doc. MUDr. Diešku a rozvoj starostlivosti o popromočnú výchovu lekárov a farmaceutov na Slovensku
Lekársky obzor, Roč. 13 (1964), s. 353-360
Res. nem a angl.
lekári, farmaceuti, 614.253.1
614.23:371.3(437.6)
929 Dieška, Dionýz
Fuka, Z Metropola stredného Slovenska
Rudé právo, Roč. 46, č. (26.3.1965), s. 1
908(437.642)
Medvecký, J Prof. MUDr. Z. Klimo šesťdesiatročný
Bratislavské lekárske listy, Roč. 45, č. 2 (1965), s. 747-748
lekári, psychiatria, pedagógovia, 614.253.1:616.89
929 Klimo, Zoltán
Jurkovič, Miloš Jubileá slovenských prírodovedcov :(Fyzik Karol Antolík 1843-1905, enzomológ Karol Brančík 1842-1915, botanik Samuel Kupčok 1850-1914, pomológ Ľudovít Samuel Orphanides 1818-1895, zoológ Šalamún Petényi-Patain 1799-1855, paleontológ Jozef V. Rohoň 1845-1923)
Vesmír, Roč. 35, č. (1956), s. 24 - 25
prírodovedci, 598-051
Slavík, František Z mineralogie Slovenska
Příroda, Roč. 14, č. 1 (1919/20), s. 12-13
minerály, mineralógia, 549
Heckenast, Gustáv Banskobystrické povstanie (1525-1526)
Bratislava, Č. 2 (1954), s. 71-73
banícke povstanie, 94(437.642)"1525/1526"
622(437.642):323.269.6"1525/1526"
Za zvyšovanie vzdelanostnej úrovne :Z aktívu okresných osláv Dňa pracovníkov kultúry
Smer, Roč. 25, č. 260 (1.11.1973), s. 1
kultúra, osveta, 008+374:061.3
008-051
374-051
Jurkovič, Miloš Ján Šalamon Petényi - Petian
Príroda a spoločnosť, Roč. , č. 3 (1954), s. 256 - 259
zoológovia, 598-051
Vlachovič, Jozef Slovenské baníctvo a Európa
Príroda a spoločnosť, Roč. 19, č. 14 (1970), s. 40-45
baníctvo, dejiny, 622.34(437.6)(091)
Jurkovič, A MUDr. Kazimír Gustáv Zechenter
Príroda a spoločnosť, Roč. 2, č. 9 (1953), s. 530-533
geológovia, mineralógovia, lekári, spisovatelia, 55-051
Baran, Ján K. A. Zipser (1783-1864)
Pravda, Roč. , č. (7.1.1968), s.
mineralógovia, geológovia, pedagógovia, 549-051
Miartuš, Alexander Storočnica Jozefa Murgaša
Pravda, Roč. , č. (18.2.1964), s.
621.396-051
Hromadné prepúšťanie robotníkov a zastavovanie podnikov v Baňskej Bystrici
Slovenský baník, Roč. 3, č. 20 (1922), s. 5
robotníci, drevospracujúci priemysel, píly, 674(437.642)
621.931(437.642)
331.108.644.7
Naše mestá :Banská Bystrica
Stredné Slovensko :, Zvolen : [s.n.], 1934S. 167-169
908(437.642-21)
Bartoš, Ondrej Hlas povstaleckého vysielača
Smer, Roč. , č. (29.8.1959), s. 10
Slobodný slovenský vysielač (Banská Bystrica, Slovensko)
rozhlasové vysielanie, 7.096:94(437.6) SNP
Gajdoš, Milan Banská Bystrica v odboji a SNP :Z histórie: K 25. výročiu SNP
Smer, Roč. 21, č. 206 (2.9.1969), s. 3; č. 207 (3.9.1969), s. 3; č. 208 (4.39.1969), s. 3; č. 210 (6.9.1969), s. 3; č. 212 (9.9.1969), s. 3; č. 213 (10.9.1969), s. 3
dejiny, 94(437.6) SNP
Benko, Ján Cesty vedú ďalej :(Predčasne splnené úlohy päťročnice znásobujú úsilie)
Práca, Roč. 30, č. 241 (13.10.1975), s. 4
Cestné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
625.7/.8:338
Stredoveké baníctvo a majetok v Banskej Bystrici
Banskobystrické noviny, Roč. 1, č. 30 (1934)
baníctvo, 622(091)
Banská Bystrica mala kanalizáciu už v 16. storočí
Slovenská politika, Roč. 16, č. 235 (12.10.1935)
kanalizácia, 628.1/.3
94(437.642)
125. výročie narodenia Jonáša Záborského
Slovák, Roč. 19, č. 26 (2.2.1937), s. 8
Mestské divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792:7.096:82-2=162.4
Započatie stavby B. Bystrica - Diviaky
Slovák, Roč. 18, č. 223 (30.9.1936), s. 4
železničné trate, 625.1(437.64)
Herčko, Ivan Priekopník bezdrôtovej telegrafie (J. Murgaš)
Technické noviny, Roč. 22, č. 13 (26.3.1974), s.
621.396-051
Herčko, Ivan Autor prvej mineralogickej topografie Uhorska (Kristián Andrej Zipser)
Technické noviny, Roč. 21, č. 47 (20.3.1973), s.
mineralógovia, geológovia, pedagógovia, 549-051
Nový, J M Dr. Gustáv Kazimír Laskomerský
Ľudové čítanie, Roč. 1, č. (1955), s. 11
geológovia, lekári, spisovatelia, 929 Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír
551-051
Ivan, Ľudovít Dr. Kazimír Gustáv Zechenter - významný slovenský geológ 19. stor.
Kultúrny život, Roč. , č. (20.3.1954), s.
geológovia, lekári, spisovatelia, 929 Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír
551-051
Gindl, Jozef Začiatky trhacích prác v baníctve
Dějiny věd a techniky, Roč. 8, č. 2 (1975), s. 89-98
baníctvo, 622.235
Horáček, Felix Kouzlo všednosti
Krásy Slovenska, Roč. 37, č. 6 (1960), s. 216 - 217
železničné trate, 625.1(437.64)
Gašparec, Ignác Dve kytice (F. V. Sasinek a J. Murgaš)
Duchovný pastier, Roč. 39, č. (1964), s. 34 - 37
historici, vynálezcovia, 621.396-051
93-051
929 Murgaš, Jozef
929 Sasinek, František Víťazoslav
Mičovský, Ján Odcudzovanie kníh z regálov voľného výberu
Čitateľ, Roč. 3, č. 7-8 (1954), s. 298-300
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
verejné knižnice, krádeže kníh, 027.53
Vadkertyová, Katarína Poľnohospodárstvo na Slovensku v rokoch 1900 - 1914
Historický časopis, Roč. 23, č. 3 (1975), s. 417-440
poľnohospodárstvo, 637(437.6)
Mičovský, Ján K problémom slovenských ľudových knižníc
Čitateľ, Roč. 16 (13), č. 2 (1964), s. 50-52
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knihovníctvo, knižnice, 027.53
Knižnice k 15. výročiu Slovenského národného povstania
Čitateľ, Roč. 8, č. 10 (1959), s. 427
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
verejné knižnice, 027.53:94(437.6)"1944/1959"
Kto, čo, kedy, kde?
Čitateľ, Roč. 8, č. 7-8 (1959), s. 270-271
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, semináre, 027.53(437.1:437.6):061.3
A predsa plníme plán
Čitateľ, Roč. 3, č. 1 (1954), s. 13-15
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
krajské knižnice, 027.53
Mičovský, Ján Knihovník na exkurzii
Čitateľ, Roč. 2, č. 5 (1953), s. 152-153
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Ústredná ľudová knižnica (Praha, Česko)
Okresná ľudová knižnica (Znojmo, Česko)
knižnice, knihovníci, 027.53(437.64:437.1)
Michalicová, Helena O staničnej knižnici v B. Bystrici
Čitateľ, Roč. 3, č. 7-8 (1954), s. 343
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
krajské knižnice, 027.53
Analytický čitateľský formulár
Čitateľ, Roč. 2, č. 4 (1953), s. 113-116
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
verejné knižnice, 027.53:028
Straková, Emília I Práca s knihou v družinách mládeže
Čitateľ, Roč. 2, č. 7-8 (1953), s. 249-250
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, družiny mládeže, 027.53:371.235
37.015.3
Laceková, Saša Zo zápiskov knihovníčky
Čitateľ, Roč. 5, č. 5 (1956), s. 224-226
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, čitateľské besedy, 027.53:028.5
Hry starých autorov v rozhlase
Ľudová politika, Roč. 13, č. 29 (6.2.1937), s. 2
Mestské divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792:7.096:82-2=162.4
Pravda o vysielačke na strednom Slovensku
Ľudová politika, Roč. 10, č. 28 (4.2.1934), s. 2
rozhlasový vysielač, 654.191
Stavba banskobystrickej rádiovysielačky
Ľudová politika, Roč. 10, č. 286 (20.12.1934), s. 3
rozhlasový vysielač, 654.191
Vysielačka pri B. Bystrici bude na jar hotová
Ľudová politika, Roč. 10, č. 260 (18.11.1934), s. 2
rozhlasový vysielač, 654.191
Nová vysielacia stanica na Slovensku už na jeseň
Ľudová politika, Roč. 10, č. 167 (28.7.1934), s. 2
rozhlasový vysielač, 654.191
Čo bude so stavbou novej vysielačky
Ľudová politika, Roč. 10, č. 142 (26.6.1934), s. 3
rozhlasový vysielač, 654.191
Dzurek, Emil O stredoslovenskú rádiovú vysielačku
Ľudová politika, Roč. 10, č. 74 (30.3.1934), s. 4
rozhlasový vysielač, 654.191
Ankin Nezabúdajme na stredné Slovensko! :Boj o tretiu slovenskú vysielačku : Banská Bystrica má najsúrodnejšiu potrebu o najlepšie predpoklady
Ľudová politika, Roč. 10, č. 70 (25.3.1934), s. 5
rozhlasový vysielač, 654.191
Prípravná práca k stavbe vysielačky v Banskej Bystrici
Ľudová politika, Roč. 10, č. 50 (2.3.1934), s. 3
rozhlasový vysielač, 654.191
Vysielačka v Banskej Bystrici
Banskobystrické noviny, Roč. 1, č. 2 (2.3.1934), s. 4
rozhlasový vysielač, 654.191
Stavba radiostanice v B. Bystrici započatá
Banskobystrické noviny, Roč. 1, č. 5 (23.3.1934), s. 1
rozhlasový vysielač, 654.191
Žalujeme
Národný týždenník, Roč. 6, č. 8 (16.2.1934), s. 2
rozhlasový vysielač, 654.191
Prípravné práce k stavbe novej vysielačky
Slovák, Roč. 16, č. 49 (1.3.1934), s. 5
rozhlasový vysielač, 654.191
Valné shromaždenie Radiozväzu v B. Bystrici
Ľudový chýrnik, Roč. 10, č. 24 (16.6.1935), s. 8
Československý rádiožurnál
621.396:061.237
Laceková, S Drobnôstky z práce oddelenia pre mládež pri KĽK v B. Bystrici
Čitateľ, Roč. 8, č. 7-8 (1959), s. 326-327
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
krajské knižnice, 027.53:028.5
Banská Bystrica už na jar bude mať vysielačku
Ľudový chýrnik, Roč. 9, č. 1 (7.1.1934), s. 6
rozhlasový vysielač, 654.191
Nová stredoslovenská vysielačka bude v Kostiviarskej pri Banskej Bystrici :B. Bystrica vydá propagačnú brožúru...
Slovenská politika, Roč. 15, č. 137 (17.6.1934), s. 2
rozhlasový vysielač, 654.191
Schultz, Štefan V treťom ročníku nášho časopisu...
Kultúra, Roč. 6, č. 4 (1934), s. 254 - 256
rozhlasový vysielač, rozhlas, 654.191
Paška, Juraj Pätnásť rokov rozvoja slovenského knihovníctva
Čitateľ, Roč. 9, č. 5 (1960), s. 203
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knihovníctvo, knižnice, 02"1945/1960"
027.53
O novú slovenskú vysielačku
Slovák, Roč. 16, č. 78 (6.4.1934), s. 5
rozhlasový vysielač, 654.191
Mičovský, Ján Chceme, aby naša práca bola živá a cieľavedomá!
Čitateľ, Roč. 7, č. 7-8 (1958), s. 269-271
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
konferencie, 027.53:028
Irmler, Ján Sústavnejšie prehlbujeme družbu Čechov a Slovákov
Čitateľ, Roč. 7, č. 4 (1958), s. 121-125
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Krajská lidová knihovna (Hradec Králové, Česko)
knižnice, medzinárodná spolupráca, 027.53(437.1:437.6)
02(437.1:437.6)
Sýkora, Jozef O spolupráci osvetových pracovníkov
Čitateľ, Roč. 7, č. 3 (1958), s. 96-99
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, osveta, 027.53:374
Guliš, Karol Knižná jar 1957 v Banskej Bystrici
Čitateľ, Roč. 6, č. 5 (1957). - [Príl. pre pracovníkov obchodu]. Za čitateľom. - S. 38-39.
knižný obchod, výstavy, 655.41:061.4
82:885.4
Gašparec, I Karol Kisely a knihovníctvo v B. Bystrici
Čitateľ, Roč. 5, č. 9 (1956), s. 396-397
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Mestská verejná knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knihovníci, knižnice, 02-051:929 Kiszely, Karol Ivan
027.53(437.64)
Nová rozhlasová stanica...
Mladý život, Roč. 2, č. 21 (1.2.1934), s. 1
rozhlasový vysielač, 654.191
O velkovysílačku - Báňskou Bystricu na Slovensku
Echo Východu, Roč. 3, č. 26 (8.9.1934), s. 2
rozhlasové vysielače, výstavba, 654.191
Tretia rozhlasová slovenská stanica...
Gazdovské noviny, Roč. 16, č. 34 (17.8.1934), s. 1
rozhlasový vysielač, 654.191
Rozšírenie rozhlasu na Slovensku a Podkarpatskej Rusi
Robotnícke noviny, Roč. 29, č. 114 (19.5.1932), s. 6
rozhlasový vysielač, 654.191
Stavba nového radiového vysielača na Slovensku
Robotnícke noviny, Roč. 31, č. 181 (12.8.1934), s. 4
rozhlasový vysielač, 654.191
Vysielačka pre stredné Slovensko objednaná :Stanica o sile 30KW bude postavená čo najskôr : Rozšírenie košickej stanice
Robotnícke noviny, Roč. 31, č. 85 (13.4.1934), s. 1
rozhlasový vysielač, 654.191
Boj o tretiu slovenskú vysielačku :Banská Bystrica sa hlási ako miesto najpríhodnejšie
Robotnícke noviny, Roč. 31, č. 70 (24.3.1934), s. 5
rozhlasový vysielač, 654.191
Kadlec, J 1. Oblastná prehliadka kopovov v Banskej Bystrici
Lovec, Roč. 10, č. 20 (1936), s. 8 - 10
poľovné psy, 636.75
Jelenská, Ľudmila Návšteva v Banskej Bystrici
Čitateľ, Roč. 20, č. 11 (1971), s. 408
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Krajská lidová knihovna (České Budějovice, Česko)
knižnice, 027.54(437.64):027.53(437.1)
Čo je hrdinstvo :Na počesť oslobodenia Banskej Bystrice
Smer, Roč. 12, č. 25 (25.3.1961), s. 1
oslobodenie, oslavy, 94(437.642)"1945/1961":394.4
Regionálna bibliografia v Krajskej knižnici v Banskej Bystrici
Čitateľ, Roč. 17, č. 4 (1968), s. 153
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
krajské knižnice, vedecko-technické informácie, regionálna bibliografia, 027.53:015
Meleková, Želmíra Zprávy
Čitateľ, Roč. 17, č. 4 (1968), s. 154
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
krajské knižnice, reprografia, 027.53:778.1
POS v B. Bystrici
Poľovnícky obzor, Roč. 5, č. 9-10 (1950), s. 157 - 158
Poľovnícky ochranný spolok (Banská Bystrica, Slovensko)
639.1:061.25
Vydrová, Anna Ľudové knižnice na stránkach Čitateľa
Čitateľ, Roč. 20, č. 3 (1971), s. 86-89
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knihovníci, časopisy, knižnice, 027.54(437.64)
05:02
Bobáľ, P Tak sme bojovali :/ Generál Ludvík Svoboda medzi mládežou
Smer, Roč. 11, č. 12 (19.3.1960), s. 1, 3
oslobodenie, oslavy, 94(437.642)"1945/1960":394.4
32-051:355:929Svoboda, Ludvík
Za ďalší rozvoj socialistického knihovníctva
Čitateľ, Roč. 22, č. 9 (1973), s. 318-319
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knihovníctvo, konferencie, 027.54:061.3
02:061.3
Neradná, Gabriela Ochrana zdravia prvoradá
Práca, Roč. 29, č. 45 (25.2.1974), s. 4
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, 677.1/.4:36
Štátna vedecká knižnica-
Čitateľ, Roč. 22, č. 7-8 (1973), s. 296
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knihovníctvo, bibliografia, informatika, 027.54
02:621.391
Poznáme sa?
Čitateľ, Roč. 20, č. 4 (1971). - [Príl.], s. [1-4]
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, vedúci pracovníci, 027.54(437.642)
02-051
027.52+027.53(437.6)
Takáč, Ladislav Tu Banská Bystrica ... (Slobodný slovenský vysielač)
Práca, Roč. 24, č. (17.7.1969), s. 5
Slobodný slovenský vysielač (Banská Bystrica, Slovensko)
rozhlasové vysielanie, 654.19(091)
94(437.6)SNP
Fekeš, Jano Hlásia sa noví autori :(Z činnosti Stredoslovenského vydavateľstva)
Práca, Roč. , č. (3.4.1962), s.
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Poznáme sa?
Čitateľ, Roč. 20, č. 6 (1971). - [Príl.], s. I.-VIII.
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
vedecké knižnice, vedúci pracovníci, bibliografi, edičná činnosť, 027.54(437.642)
02-051
027.52+027.53(437.6)
Prvá prednáška-
Čitateľ, Roč. 22, č. 5 (1973), s. 192
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knihovníctvo, automatizácia, 027.54(437.642)
02
Pinka, Ján M Cez oheň šli za pravdou...
Smer, Roč. 9, č. 75 (20.9.1957), s. 1
94(437.6) SNP
Mičovský, Ján Jednoduchý ručný rozmnožovač
Čitateľ, Roč. 17, č. 11 (1968), s. 407-409
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
katalógy, reprografia, knižnice, 027.53:025.3
025.133
Ohrival, Štefan Vzťahy ŠVK k vysokoškolským knižniciam na Slovensku
Čitateľ, Roč. 19, č. 2 (1970), s. 66-68
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54(437.642):027.7
Bibliografia na stránkach Čitateľa :bilancia dvadsiatich ročníkov
Čitateľ, Roč. 20, č. 4 (1971), s. 129-132
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
bibliografia, knihovníci, časopisy, 01:05:02
027.54(437.642):01
Laco, Blažej Výsledky ľudových knižníc na Slovensku v roku 1966
Čitateľ, Roč. 16, č. 10 (1967), s. 358-361
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, bibliografická činnosť, 027.53:01
027.54:01
Kalinová, Vlasta Ľudové knižnice a informácie
Čitateľ, Roč. 16, č. 4 (1967), s. 135
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
bibliografia, knižnice, 027.53:01:621.391
Haliena, Ján Profesionalizácia ľudových knižníc na postupe
Čitateľ, Roč. 16, č. 3 (1967), s. 90-96
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 023.5(437.6)
027.53
Valedikcia Baltazára Beniak (i Benyák), rychtára mesta Baňskej Bystrice z r. 1688
Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti 13, Martin : Matica slovenská, 1908S. 57-60
richtári, valedikcie, mešťania, 352.075.31(437.642)(091)
929 Beniak, Baltazár
Testament Baltazára Beniagh, mešťana b. bystrického
Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti 13, Martin : Matica slovenská, 1908S. 56-57
richtári, testamenty, mešťania, 352.075.31(437.642)(091)
929 Beniak, Baltazár
Tichý, Alojz O našich krajských knižniciach
Čitateľ, Roč. 6, č. 9 (1957), s. 420-424
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
krajské knižnice, 027.53
Jozef Dekret Matejovie najvýznamnejší lesník Slovenska
Lesy Pohronia, Roč. 4, č. 7-8 (1954), s. 1
lesníci, 630-051
929 Dekret-Matejovie, Jozef
Jozef Dekret-Matejovie, robotnícky syn Horehronia - revolučná postava nášho lesníctva
Lesy Pohronia, Roč. 3, č. 3 (1953), s. 8
lesníci, 630-051
929 Dekret-Matejovie, Jozef
Krajský aktív riaditeľov
Čitateľ, Roč. 18, č. 6 (1969), s. 230-231
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53
Kalinová, Vlasta Niekoľko úvah o našej metodike
Čitateľ, Roč. 15, č. 6 (1966), s. 218-219
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
krajské knižnice, 027.53
Hejl, František O metodickém listě krajské lidové knihovny v Bánské Bystrici
Čitateľ, Roč. 5, č. 7 (1956), s. 286-287
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, metodická činnosť, 027.53
Filka, Karol Polročná bilancia OĽK v kraji Banská Bystrica
Čitateľ, Roč. 3, č. 9 (1954), s. 394-395
knižnice, 027.53(437.642)
Všeličo zovšadiaľ
Čitateľ, Roč. 15, č. 10 (1966), s. 383
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, vydavateľstvá, besedy, 027.53(437.64)
655.41(437.64)
94(437.6)SNP
Haliena, Ján Výsledky ľudových knižníc za rok 1963
Čitateľ, Roč. 16 (13), č. 8 (1964), s. 394-395
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53
Fiala, Vlastimil Možnosti a potreba budovania leteckej dopravy na Slovensku
Stredné Slovensko :, Zvolen : [s.n.], 1934S. 116-118
letecká doprava, dejiny, 626.7(437.6)
Sitár, Anton Nový duch bystrickej Slovenky
Ľud, Roč. 24, č. (24.8.1971), s. 3
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, 677.1/.4
Na kurzoch pre veliteľov požiarnych sborov sa zúčastňujú aj ženy
Smer, Roč. 3, č. 38 (2.9.1951), s. 3
požiarnici, 614.84-051(437.642):377.35
Kamenský, Milan Z práce ŠVK v Banskej Bystrici
Čitateľ, Roč. 23, č. 12 (1974), s. 455
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54
Murgaš, Emil Zo srdca Slovenska
Ľud, Roč. , č. (14.4.1970), s. 5
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Krajský hasičský deň v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 47 (28.10.1951), s. 8
Krajský hasičský deň
požiarnictvo, požiarna ochrana, 614.841(437.642)
Miartuš, Alexander Slovenka Slovenkám
Pravda, Roč. , č. (26.1.1970), s. 2
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, 677.1/.4
Hasičské slávnosti v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 18 (10.7.1949), s. 2
Dobrovoľný hasičský sbor (Banská Bystrica, Slovensko)
Okresná hasičská jednota (Banská Bystrica, Slovensko)
požiarnictvo, požiarna ochrana, 614.841(437.642):394.4
614.842.83(437.642)
Banko, Vladimír V kraji, v ktorom už za Napoleona kuli bodáky
Nedeľná Pravda, Roč. 4, č. 23 (1971), s. 6
technické pamiatky, stupy, 904:662.33(091)
Benický, Peter Čo a ako v Bystrici
Pravda, Roč. 50, č. (14.1.1969), s. 5
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Celoslovenský seminár v Banskej Bystrici
Matičné čítanie, Roč. 7, č. 16 (5.8.1974), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
slovenská literatúra, semináre, 82:94(437.6)SNP:061.3
Dve hry starých slovenských dramatikov v rozhlase
Národnie noviny, Roč. 68, č. 14 (2.2.1937), s. 3
Mestské divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, slovenskí dramatici, 792:7.096:82-2=162.4
Premiera Hviezdoslavovej "Hájnikovej ženy" v rozhlase
Národnie noviny, Roč. 67, č. 61 (23.5.1936), s. 4
rozhlasové stanice, 7.096:792
Senecký autor v rozhlase
Senecký zpravodaj, Roč. 2, č. 9-10 (1.3.1933), s. 7
Mestské divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
rozhlasové vysielanie, spisovatelia, 7.096:792
Veterinárska služba pri KNV v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 20 (24.7.1949), s. 5
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, veterinárna služba, 353.2(437.64):619
Kupčok, Ľubomír Prvý rádioinžinier - Slovák o banskobystrickom vysielači T. G. Masaryka :rozhovor s inž. Samom Šubom o význame, technických výhodách a zvláštnosti bystrického vysielača
Slovenská politika, Roč. 17, č. 126 (31.5.1936), s. 8
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
rozhlasové vysielače, 654.191
17. mája slávnostné otvorenie Masarykovej vysielačky
Slovenská politika, Roč. 17, č. 81 (5.4.1936), s. 2
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Haló, Banská Bystrica! :... Obrázky z novej banskobystrickej Masarykovej vysielačky
Slovenská politika, Roč. 17, č. 120 (24.5.1936), s. 2
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Slovenskú radosť bude vysielať nový vysielač T. G. Masaryka v B. Bystrici :Prejav min. predsedu dr. Hodžu : V znamení tradícií Moysesa a Kuzmányho
Slovenská politika, Roč. 17, č. 121 (26.5.1936), s. 2
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Vysielač T. G. Masaryka v B. Bystrici
Slovenský denník, Roč. 19, č. 118 (21.5.1936), s. 3
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Slávnostné zahájenie vysielača T. G. Masaryka v Ban. Bystrici
Slovenský denník, Roč. 19, č. 116 (19.5.1936), s. 2
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Prídavok, Anton Máme na Slovensku už tri vysielacie stanice
Slovenský denník, Roč. 19, č. 10 (14.1.1936), s. 5
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Prídavok, Anton Vysielač T. G. Masaryka
Slovenský východ, Roč. 18, č. 125 (28.5.1936), s. 3
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Nová slovenská stanica začne vysielať
Slovenský východ, Roč. 18, č. 42 (19.2.1936), s. 1
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
mj Nová čs. vysielačka pri Nitre a Užhorode
Slovenský východ, Roč. 17, č. 221 (27.9.1935), s. 2
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Nová slovenská stanica nebude mať vlastný program
Slovenský východ, Roč. 17, č. 104 (5.5.1935), s. 10
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Hodža, Milan Predseda vlády dr. Milan Hodža :Slovensko, najspoľahlivejšou oporou našej štátnosti
Gazdovské noviny, Roč. 18, č. 22 (29.5.1936), s. 1
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
politici, rozhlasové prejavy, 654.191(437.642)
32-051
Banská Bystrica začne vysielať 7. marca
Robotnícke noviny, Roč. 33, č. 25 (31.1.1936), s. 3
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Meleková, Želmíra Otázky Smeru reprografke
Smer, Roč. 24, č. ? (23.11.1972), s. 1
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
vedecké knižnice, reprografia, 027.54:778.1
Banská Bystrica začne vysielať :Propagácia na strednom Slovensku
Robotnícke noviny, Roč. 33, č. 113 (17.5.1936), s. 5
rozhlasové vysielanie, 654.191
Nová slovenská stanica bude mať vlastný program
Slovenská politika, Roč. 16, č. 101 (30.4.1935), s. 3
rozhlasové stanice, 654.191
K slávnostnému otvoreniu rozhlasovej stanice v B. Bystrici dôjde na jar
Slovenský týždenník, Roč. 33, č. 8 (20.2.1936), s. 2
rozhlasové stanice, 654.191
Slovenská radosť
Slovenský týždenník, Roč. 33, č. 22 (28.5.1936), s. 1
rozhlasový vysielač, 654.191
Banskobystrická vysielačka už účinkuje :V nedeľu bola otvorená vysielačka T. G. Masaryka : Boj proti maďarskej propagande
Slovenský týždenník, Roč. 33, č. 22 (28.5.1936), s. 2
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Nová rádiová vysielačka ...
Slovenský týždenník, Roč. 32, č. 12 (21.3.1935), s. 2
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Nápravník, František Kultúrny sviatok Slovenska :(K slávnostnému otvoreniu Masarykovej rozhlasovej stanice v Banskej Bystrici 24. mája 1936)
Spišské hlasy, Roč. 3, č. 21 (23.5.1936), s. 2
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Za samostatné vysielanie z banskobystrického radia
Slovenské zvesti, Roč. 3, č. 29 (10.2.1938), s. 4
rozhlasové vysielanie, 654.191
Zbavíme sa tuberkulózy dobytka.Zo zasadania ONV v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 16, č. 12 (21.3.1964), s. 2
tuberkulóza dobytka, 619:636.2
Pomoc zlepšovateľom
Smer, Roč. 16, č. 123 (4.12.1964), s. 1
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, normy, patenty, 027.53:025.17:778.1
Pomôžu pri štúdiu
Smer, Roč. 16, č. 68 (1.10.1964), s. 3
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, normy, patenty, 027.53:025.17:778.1
I. krajská konferencia knihovníkov
Smer, Roč. 10, č. 39 (27.9.1958), s. 6
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027-051(437.64):061.3
353.2(437.64)
Z činnosti Krajskej ľudovej knižnice v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 9, č. 74 (17.9.1957), s. 2 [3]
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53
Michálek, František Z dob měděné Bystrice
Krásy Slovenska, Roč. 41, č. 2 (1964), s. 50-53
dejiny, 669.3
94(437.642)
Potocká, Helena Niet strechy pre kultúru?
Smer, Roč. 22, č. ? (17.2.1970), s. 5
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, priestorové zabezpečenie, finančné zabezpečenie, 027.54
Program prenosu z Banskej Bystrice z príležitosti otvorenia "Vysielača T. G. Masaryka" na vrchu Laskomer pri B. Bystrici
Národnie noviny, Roč. 67, č. 61 (23.5.1936), s. 4
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica-Laskomer, Slovensko)
rozhlasové vysielanie, 654.19
O informáciách
Smer, Roč. 24 (4.11.1972), s. 1
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, vedecko-technické informácie, bibliografická činnosť, informačné služby, 027.54:002.66
Slovenské knihovníctvo
Smer, Roč. 25, č. 151 (27.6.1973), s. 1
knihovníctvo, knihovníci, 02:061.3
Petránsky, Ľudo Z činnosti Mestskej galérie
Smer, Roč. 15, č. 46 (8.6.1963), s. 5
Mestská galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
galérie, 069:73/77(437.642)
Beseda o bystrickej kultúre
Smer, Roč. 21, č. (18.11.1969), s. 2
Matica slovenská
kultúra, besedy, 008
Sto rokov požiarnikov
Smer, Roč. 26, č. 147 (24.6.1974), s. 1
Dobrovoľný požiarny zbor (Banská Bystrica, Slovensko)
požiarna ochrana, požiarnictvo, 614.841(437.642)"1874/1974":394.4
614.842.83(437.642)"1874/1974":394.4
Franek, Jozef Zlepšiť prevenciu
Smer, Roč. 12, č. 20 (10.3.1962), s. 2
Československý sväz požiarnej ochrany Stredoslovenského kraja (Banská Bystrica, Slovensko)
požiarnictvo, 614.841(437.642):061.3
Konferencia požiarnikov kraja
Smer, Roč. 16, č. 21 (23.5.1964), s. 2
Československý sväz požiarnej ochrany Stredoslovenského kraja (Banská Bystrica, Slovensko)
požiarnictvo, 614.841(437.64):061.3
Bansko-bystrická vysielačka a jej personál
Národnie noviny, Roč. 67, č. 49 (25.4.1936), s. 3
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Halo! :Banská Bystrica začne vysielať ...
Národnie noviny, Roč. 67, č. 46 (18.4.1936), s. 5
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Slávnostné otvorenie razhlasovej stanice v Banskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 67, č. 21 (20.2.1936), s. 3
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Slávnostné otvorenie nového slovenského vysielača v Banskej Bystrici...
Národnie noviny, Roč. 67, č. 62 (26.5.1936), s. 2
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Rozhlas
Národnie noviny, Roč. 68, č. 68 (12.6.1937), s. 3
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
rozhlasové vysielanie, 654.191
Zdokonaľovanie nášho rozhlasu
Slovák, Roč. 18, č. 9 (12.1.1936), s. 8
rozhlasové stanice, 654.191
Program slávnostného otvorenia Masarykovej vysielacej rádiostanice v Banskej Bystrici
Slovák, Roč. 18, č. 88 (16.4.1936), s. 5
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Masarykovu rozhlasovú stanicu otvoria v máji
Slovák, Roč. 18, č. 86 (1936), s. 5
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Najmodernejší vysielač republiky začne účinkovať
Slovák, Roč. 18, č. 114 (17.5.1936), s. 5
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Program prenosu z Banskej Bystrice
Slovák, Roč. 18, č. 117 (21.5.1936), s. 5
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Otvorenie tretej rozhlasovej stanice na Slovensku
Slovák, Roč. 18, č. 120 (26.5.1936), s. 1
rozhlasové stanice
654.191
Pokusné vysielanie novej slovenskej stanice
Slovák, Roč. 17, č. 274 (4.12.1935), s. 6
rozhlasové stanice, 654.191
Prečo na západe nepočuť Banskú Bystricu
Slovák, Roč. 18, č. 23 (29.1.1936), s. 5
rozhlasové stanice, 654.191
Banská Bystrica začne vysielať
Slovák, Roč. 18, č. 28 (4.2.1936), s. 5
rozhlasové vysielanie, 654.19
Slávnostné otvorenie vysielacej stanice v Banskej Bystrici sa už pripravuje
Slovák, Roč. 18, č. 39 (16.2.1936), s. 4
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Herčko, Ivan K. A. Zipser - autor prvej topografickej mineralógie Uhorska
Mineralia Slovaca, Roč. 7, č. 1-2 (1975), s. 141-144
mineralógovia, geológovia, pedagógovia, 549-051
55-051
929 Zipser, Kristián Andrej
Krška, Karol S kamerou v Povstaní
Práca, Roč. 29, č. 204 (29.8.1974), s. 7
kameramani, 929 Krška, Karol
791.44.071.5
94(437.6)SNP:778.53
-kde knihy nielen vydávajú
Rudé právo, Roč. 48, č. (4.8.1967), s. 5
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Jurčo, Milan Čo s provincionalizmom našim
Kultúrny život, Roč. 20, č. 25 (1965), s. 5
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Benický, Peter Stredoslovenské edičné problémy
Kultúrny život, Roč. 21, č. 42 (1966), s. 4
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Mičovský, Ján Podiel knižníc na mimoškolskom vzdelávaní pracujúcich a čo s tým súvisí
Smer, Roč. 16, č. 11 (14.3.1964), s. 6
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
mimoškolské vzdelávanie, knižničné služby, vzdelávanie dospelých, knižnice, 027.53:374
026.08
Rumanovský, I Samuel Libay, čestný člen popredných zlatníckych cechov Rakúsko-Uhorska
Matičné čítanie, Roč. 9, č. (1.12.1954), s. 543
cechy, zlatníci, klenotníci, 671.1-051
Záhorská, Terézia Slovenka v Slovenke
Slovenka, Roč. , č. 21 (1971), s. 8-9
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, 677.1/.4
Osamostatnenie banskobystrickej vysielačky
A-Zet, Č. 263 (8.11.1936), s. 4
rozhlasové vysielanie
654.191(437.642)"1936"
Slávnosť a odovzdanie vysielača T. G. Masaryka v Banskej Bystrici
Pozorovateľ, Roč. 1, č. 12 (6.6.1936), s. 2
Vysielač T. G. Masaryka (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191
Petrikovich, Ján 500 rokov výroby pušného prachu v Radvani nad Hronom
Svet vedy, Roč. 15, č. (1968), s. 680-684
pušný prach, prachárstvo, dejiny, 662.33(437.642)(091)
Štilla, Miloš Aké sú úlohy Stredoslovenského vydavateľstva?
Predvoj, Roč. 6, č. 6 (1962), s.
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Vlachovič, Jozef Súťaž slovenských hutníkov s nemeckými v Banskej Bystrici 1636
Dějiny a současnost, Roč. 2, č. 1 (1960), s. 48
hutníctvo, 669
Vlachovič, Jozef Banská Bystrica - najvýznamnejší producent medi v Európe v 16. storočí
Dějiny a současnost, Roč. 1, č. 7 (1959), s. 8-9
medenorudné baníctvo, medenorudné hutníctvo, 622.343/.349:669.3(437.642)"15"
Publikačná činnosť Stredoslovenského vydavateľstva
Nová svoboda, Roč. , č. (6.10.1971), s. 5
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Žarnovský, Jozef Rádiový vysielač Banská Bystrica
Elán, Roč. 7, č. 1 (september 1936), s. 5
rozhlasové vysielače, básne, 654.191(437.642)
821.162.2-1
Štilla, Miloš Po úspechoch ďalšie plány :(O práci Stredoslovenského vydavateľstva)
Smena, Roč. 14, (29.11.1961).
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Hreblay, Anton Rim. kat. farský (nemecký) zámocký kostol
Banskobystrické noviny, Roč. 1, č. 35 (1934), s.
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Banská Bystrica, Slovensko)
726.54
Göllnerová-Gwerková, Alžbeta Počátky reformace v Banské Bystrici :předbežná studie
Bratislava, Roč. 4, č. 4-5 (1930), s. 580-612
reformácia, 1542-1603, 94(411).05
943.76
284.1
Mišík, Mikuláš Vznik banskobystrickej diecézy a krátky prehľad jej biskupov
Kultúra, Roč. 3, č. 4 (1931), s. 278-286
Rímskokatolícka cirkev
biskupi, 262.3(437.642)
Jubilejná slávnosť 150. výročia banskobystrickej diecézy
Slovák, Roč. 8, č. 249 (7.11.1926)
Rímskokatolícka cirkev
262.3(437.642)(091)
Holčík, Juraj Cirkev banskobystrická koncom 18. storočia
Služba, Roč. 5, č. 190 (1941), s. 130 a nasl.
cirkvi, 2(437.642)(091)
Graca, Bohuslav Slovenské národné povstanie r. 1944
Historický časopis, Roč. 2, č. 1 (1954), s. 3-38
94(437.6) SNP
Kropilák, Miroslav Národnooslobodzovací boj na Slovensku r. 1945
Historický časopis, Roč. 3, č. 3 (1955), s. 305-325
národnooslobodzovacie hnutie, 94(437.6) SNP
94(437.6)"1945"
Rodnému kraju
Smer, Roč. 38, č. 290 (9.12.1986), s. 1
Banskobystrickí amatérski výtvarníci (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarné umenie, 73/76:061.4
Rokovanie v sekciách :sekcia pre ľudové knižnice
Čitateľ, Roč. 7, č. 11-12 (1958), s. 436-437
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, knihovníci, 02:061.3
027
027.53(437.64)
Tichá, Mária O tematickej konferencii Ľud v tvorbe štúrovcov
Čitateľ, Roč. 5, č. 6 (1956), s. 272
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, čitateľské konferencie, 028:82:885.4:061.3
027.53
Mičovský, Ján Celoslovenská čitateľská konferencia v Banskej Bystrici
Čitateľ, Roč. 5, č. 3 (1956), s. 110-111
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
konferencie, knižnice, 028:82:885.4:061.3
027.53
Černaj, F Niekoľko postrehov z konferencie
Čitateľ, Roč. 5, č. 3 (1956), s. 113
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, konferencie, 028:82:885.4:061.3
027.53
Alakšová, E Poučme sa z doterajších čitateľských konferencií
Čitateľ, Roč. 5, č. 7-8 (1956), s. 298-307
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
čitateľské konferencie, spisovatelia, knižnice, 028:82:82.162.4:061.3
027.53(437.642)
Hodorovská, Oľga Prvá okresná konferencia v Poltári
Čitateľ, Roč. 5, č. 1 (1956), s. 25-26
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, čitateľské konferencie, 028:82:885.4:061.3
027.53
Mičovský, Ján Konferencia o románe Svetlo nad krajinou
Čitateľ, Roč. 2, č. 1 (1953), s. 32
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, čitateľské konferencie, ruská literatúra, 028:821.161.1.1:061.3
027.53
Správy
Čitateľ, Roč. 21, č. 4 (1972), s. 143
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
vedecké knižnice, 027.54
Z jubilejného rokovania
Čitateľ, Roč. 21, č. 1 (1972), s. 2
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knihovníci, časopisy, 027.54(437.642)
05:02
Správy
Čitateľ, Roč. 17, č. 11 (1968), s. 417
knižnice, súťaže, 02:061.3
Irmler, Ján Naše prvé - vzorné ľudové knižnice
Čitateľ, Roč. 2, č. 7-8 (1953), s. 237-238
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, knihovníci, súťaže, 027:331.108.54
02:061.3
027.53
Tichá, A O práci našich prvých vzorných knižníc
Čitateľ, Roč. 2, č. 9 (1953), s. 313-316
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, súťaže, 027.53:331.108.54
Tichá, Mária Knihovníci, nebojte sa bibliografie
Čitateľ, Roč. 10, č. 1 (1961), s. 16-17
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, bibliografická činnosť, 027.53:01
Kolářová, Helena Bilancia a úlohy
Čitateľ, Roč. 21, č. 5 (1972), s. 161-164
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54(437.642):027.53(437.642)
Oravcová, Mária O knižniciach s inšpektorkou pre kultúru
Čitateľ, Roč. 16, č.1 (1967), s. 28-29
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53(437.64):336
Miartušová, Anna Budovanie katalógov v Stredoslovenskom kraji
Čitateľ, Roč. 18, č. 9 (1969), s. 333-334
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, knižničné katalógy, 027.53(437.64):025.3
Komisia pre komplexnú racionalizáciu ...
Čitateľ, Roč. 21, č. 11 (1972), s. 419
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
podnikové knižnice, strediská vedecko-technických a ekonomických informácií, 027.54(437.642)
027.6:659.25
Potemra, Michal Uhorské volebné právo a voľby na Slovensku v rokoch 1901-1914
Historický časopis, Roč. 23, č. 2 (1975), s. 201-239
volebné právo, 324(437.6)(091)
94(437.6)
Hapák, Pavel K začiatkom robotníckeho a socialistického hnutia na Slovensku
Historický časopis, Roč. 18, č. 4 (1970), s. 513-543
robotnícke hnutie, socialistické hnutie, 329.14(437.6)
94(437.6)
Škurlo, Ivan Celoslovenská konferencia KSS v Žiline roku 1945 a čo jej predchádzalo
Historický časopis, Roč. 19, č. 2 (1971), s. 145-175
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 329.15:061.3(437.6)
Michalová, Eva Dva sviatky hudby
Smer, Roč. 35, č. 141 (17.6.1983), s. 7
hudobné festivaly, 78.091.4(437.642)
782/785:792.5
Tichý, Alojz Úvaha o súťaži Budujeme vzornú ľudovú knižnicu po VI. kole
Čitateľ, Roč. 6, č. 9 (1957), s. 400-401
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, súťaže, 027.53:331.108.54
Snaha o racionalizáciu v praxi ...
Čitateľ, Roč. 21, č. 10 (1972), s. 369
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
podnikové knižnice, strediská vedecko-technických a ekonomických informácií, 027.54(437.642)
027.6:659.25
Bude mať B. Bystrica športové letisko?
Smer, Roč. 12, č. 19 (4.3.1961), s. 8
športové letiská, 629.7.08:711.453.9(437.642.2)
Hronec, Ján Takým podujatiam zelenú
Smer, Roč. 38, č. 146 (24.6.1986), s. 5
ľudové piesne, detské, 784.4
Pazúrik, Milan Ich záľuba spev
Smer, Roč. 38, č. 215 (12.9.1986), s. 7
Mladosť (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.682
Voda vyhráva
Smer, Roč. 9, č. 54 (9.7.1957), s. 1
rekreačné areály, kúpaliská, 379.846(437.642)
797.212.8(437.642)
Drahoš, Vl V továrni na zimu
Smer, Roč. 9, č. 7 (25.1.1957), s. 5
zimné štadióny, 69:725.86
Krematórium v B. Bystrici
Smer, Roč. 16, č. 50 (22.6.1963), s. 2
krematóriá, 718:726.83
Krytá hala v Bystrici
Smer, Roč. 16, č. 28 (11.7.1964), s. 2
725.84(437.642)
Leščinský, Imrich "Modrí diabli" :Príslušníci školy leteckého dorastu v Banskej Bystrici v SNP
Pravda, Roč. , č. (26.8.1964), s. 5
358.4:94(437.6) SNP
94(437.6) SNP
Pätnásťročný jubilant
Smer, Roč. 38, č. 295 (15.12.1986), s. 1
Mladosť (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.682
Medzinárodný rok knihy a knižnice
Čitateľ, Roč. 21, č. 4 (1972), s. 139
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
vedecké knižnice, 02:82:885.4
024.54
Pobočky knižníc vo väčších mestách
Čitateľ, Roč. 16, č. 3 (1967), s. 86-89
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53:021.62
Štátna vedecká knižnica ...
Čitateľ, Roč. 22, č. 4 (1973), s. 153
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54(437.642):061.3
027.53(437.642):061.3
353.5(437.642):008:061.3
Banská Bystrica, stávka stavebných robotníkov
Pravda, Roč. 11, č. 22 (1.6.1930), s.
robotnícke hnutie, štrajky, stavebníctvo, 323.2
Banská Bystrica, stávka stavebných robotníkov
Pravda, Roč. 12, č. 18 (20.9.1931), s.
robotnícke hnutie, štrajky, stavebníctvo, 323.2
Banskobystrický proletariát demonštruje štrajkom :(odbúravanie priemyslu)
Pravda, Roč. 7, č. 57 (10.3.1926), s.
robotnícke hnutie, priemysel, štrajky, 338.45
323.2
Banská Bystrica, stávka stavebných robotníkov
Pravda, Roč. 10, č. 99 (5.6.1929), s.
robotnícke hnutie, štrajky, stavebníctvo, 323.2
Banská Bystrica, stávka stavebných robotníkov
Pravda, Roč. 10, č. 106 (13.6.1929), s.
robotnícke hnutie, štrajky, stavebníctvo, 323.2
Banská Bystrica, stávka stavebných robotníkov
Pravda, Roč. 10, č. 107 (14.6.1929), s.
robotnícke hnutie, štrajky, stavebníctvo, 323.2
Demonštračným štrajkom protestujú banskobystrickí robotníci proti kántreniu slovenského priemyslu
Pravda, Roč. 8, č. 176 (6.8.1927), s.
robotnícke hnutie, priemysel, štrajky, 323.2
Štrajk stavebných robotníkov v Banskej Bystrici
Pravda, Roč. 8, č. 168 (28.7.1927), s.
robotnícke hnutie, štrajky, stavebníctvo, 323.2
Štrajk stavebných robotníkov v Banskej Bystrici
Pravda, Roč. 8, č. 185 (18.8.1927), s.
robotnícke hnutie, štrajky, stavebníctvo, 323.2
Banská Bystrica, súd proti 41 mladorobotníkom za členstvo v komunistickej organizácii mládeže
Pravda, Roč. 11, č. 24 (15.6.1930)
mládež, komunistické zameranie, perzekúcie, 329.78
Vartíková, Marta Zjednotenie na princípoch :zjednocovací zjazd KSS 17.9.1944 v Banskej Bystrici
Pravda, Roč. 50, č. (17.9.1969), s. 2
Komunistická strana Slovenska
Slovenská sociálnodemokratická strana
329.15
Báni, Jozef Aktivita KSS v Povstaní :jednotná strana v jednote s ľudom
Pravda, Roč. 55, č. 241 (11.10.1974), s. 5
Komunistická strana Slovenska
Slovenská sociálnodemokratická strana
329.15
Báni, Jozef Ideám sme sa nespreneverili - z poučení čerpáme :k 30. výročiu zjednocovacieho zjazdu KSS a Sociálnodemokratickej strany na Slovensku
Pravda, Roč. 55, č. 220 (17.9.1974), s. 3
Komunistická strana Slovenska
Slovenská sociálnodemokratická strana
329.15
Pamätná tabuľa
Pravda, Roč. 55, č. 202 (27.8.1974), s. 2
Komunistická strana Slovenska
Slovenská sociálnodemokratická strana
pamätné tabule, 329.15:725.9
Strediská VTEI v Stredoslovenskom kraji / \\\\\\\\\\\\\\\\ c L. J.
Čitateľ, Roč. 22, č. 2 (1973), s. 66-67
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
podnikové knižnice, strediská vedecko-technických a ekonomických informácií, knižnice, 027.54(437.642)
027.6:659.25
Michalová, Eva Slovenská hudobná spoločnosť
Smer, Roč. 39, č. 115 (20.5.1987), s. 4
Slovenská hudobná spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné organizácie, 78:061.22(437.642)
Zprávy
Čitateľ, Roč. 16, č. 2 (1967), s. 73
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Štátna vedecká knižnica (Košice, Slovensko)
bibliografia, knižnice, 027.53(437.642):027.54:01
027.6:659.25
Jelenská, Ľudmila Opäť o regionálnej bibliografii
Čitateľ, Roč. 18, č. 12 (1969), s. 454-455
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
regionálna bibliografia, knižnice, 027.53:015
Novotný, František Návšteva slovenských knihoven
Čitateľ, Roč. 9, č. 1 (1960), s. 22-24
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knihovníci, knižnice, 027.53(437.1:437.6)
Krajská galéria v Banskej Bystrici
Smer dnes, Roč. 9, č. 61 (2.8.1957), s. 3
Bethlenovský dom (Banská Bystrica, Slovensko)
Krajská galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
meštianske domy, pamiatková starostlivosť, 728.3
727.7
Zápis sovietskej delegácie v kronike banskobystrickej KĽK
Čitateľ, Roč. 6, č. 9 (1957), s. 399
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
zahraničné návštevy, 027.53(47:437.6)
008(47:437.6)
Škola za 10 miliónov
Smer, Roč. 16, č. 52 (12.9.1964), s. 7
Stredná priemyselná škola spojová (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, výstavba, 727.113(437.642):69
373.62(437.642)
Najlepší čitatelia-
Čitateľ, Roč. 17, č. 2 (1968), s. 74
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, slovenskí spisovatelia, 027.53(437.64):028.5
82:929 Kováč, Mikuláš
Dom služieb pre Fončordu
Smer, Roč. 16, č. 114 (24.11.1964), s. 3
Dom služieb (Banská Bystrica, Slovensko)
služby obyvateľstvu, 725.21:338.46
Do druhého ročníka
Smer, Roč. 26, č. 246 (17.10.1974), s. 4
Klub priateľov sovietskeho filmu (Banská Bystrica, Slovensko)
film, kluby, 791.45
Úrodný marec 1965
Čitateľ, Roč. 14, č. 7-8 (1965), s. 290-291
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
výpožičky, 027.53:025.6
Nová sezóna Filmového klubu. Okienko do kultúry
Smer, Roč. 27, č. 238 (9.10.1975), s. 4
Filmový klub (Banská Bystrica, Slovensko)
filmové kluby, 791.45
Tichá, Mária Pre radosť detí
Čitateľ, Roč. 6, č. 12 (1957), s. 557-559
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53:378.9-053.2
ZKI
Čitateľ, Roč. 24, č. 4 (1975), s. 140
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Zväz slovenských knihovníkov a informatikov
knihovníctvo, 02:061.2
024.54
94(437.6)SNP:061.3
Daško, Štefan Delostrelecká odysea ...(Neznáme príbehy zo SNP
Smena, Roč. 22, č. 190 (14.8.1969), s. 3
355:358.1
94(437.6) SNP
Zelenák, Štefan K jednote :30. výročie zjednocovacieho zjazdu KSS a Sociálnodemokratickej strany na Slovensku
Smena, Roč. 27, č. 220 (17.9.1974), s. 4
Komunistická strana Slovenska
Slovenská sociálnodemokratiská strana
politické strany a hnutia, 329.15(437.6)
94(437.6)
Sýkora, Jozef Ako organizovala KĽK v B. Bystrici seminár o živote a diele V. I. Lenina
Čitateľ, Roč. 8, č. 11 (1959), s. 474-475
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, semináre, 027.53:061.3
929Lenin, Vladimír Iľjič:32-051:061.3
Pamätná tabuľa na Národnom dome
Smena, Roč. 27, č. 202 (27.8.1974), s. 5
Národný dom (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätné tabule, 725.9
Zprávy
Čitateľ, Roč. 16, č. 9 (1967), s. 335
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
zahraničné návštevy, 027.53(47:437.6):01
O výstave po výstave
Smer, Roč. 10, č. 51 (20.12.1958), s. 6
Národný dom (Banská Bystrica)
výstavy, výtvarné umenie, 73/75:061.4
Súťaž metodikov - knihovníkov
Čitateľ, Roč. 10, č. 5 (1961), s. 244-247
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knihovníci, súťaže, 027.53
027.52
Hľadanie tvorivej spolupráce
Smer, Roč. 12, č. 88 (3.11.1962), s. 5
Vlastivedné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
karikatúry, výstavy, výtvarní umelci, 75.071.1:929 Štetkář, Karel:061.4
741.5
069:908(437.642)
Zapletal, Dušan Prvé spoločné vystúpenie
Smer, Roč. 11, č. 16 (6.4.1960), s. 4
Krajská galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výtvarní umelci, výstavy, 73/76:061.4
Dúbravec, Róbert Na výstave grafiky
Smer, Roč. 12, č. 61 (29.7.1961), s. 5
grafika, výstavy, výtvarní umelci, 76.071.1:929Kráľ, F.:061.4
Výstava
Smer, Roč. 11, č. 12 (19.3.1960), s. 1
Krajské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
výtvarní umelci, výstavy, 73/76.071.1:061.4
929 A/Z
069:908(437.64)
Prukner-Bartůšek, Štefan Umenie, alebo gýč?
Smer, Roč. 10, č. 7 (15.2.1958), s. 8
výtvarné umenie, výtvarní umelci, 7.011.2
Dielo plné života
Smer, Roč. 12, č. 98 (8.12.1962), s. 7
Vlastivedné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko), výstavy, výtvarní umelci, 75.071.1:929 Flache, J.:061.4
069:908(437.642)
Ako ďalej na úseku regionálnej bibliografie
Čitateľ, Roč. 20, č. 2 (1971), s. 54
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
regionálna bibliografia, knižnice, 027.54(437.642):015
027.53(437.642):015:061.3
Hodnotenie úloh kraja
Práca, Roč. 30, č. 299 (19.12.1975), s. 2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64)
Kropilák, Miroslav Posila revolučného boja :spomíname na udalosti minulých desaťročí
Práca, Roč. 29, č. 218 (14.9.1974), s. 7
Komunistická strana Slovenska
Slovenská sociálnodemokratická strana
politické strany a hnutia, 329.15:061.3
Neradná, Gabriela Premeny troch desaťročí :Banská Bystrica otvára náruč účastníkom osláv
Práca, Roč. 29, č. 204 (29.8.1974), s. 8
dejiny, 94(437.642)
Benko, Ján Perla v objatí hôr :Banská Bystrica si pripomína 30. výročie oslobodenia
Práca, Roč. 30, č. 71 (25.3.1975), s. 5
oslobodenie, svetová vojna, 1939-1945, oslavy, 94(437.642)
Slouka, Tomáš Na okraj jednej výstavy
Smer, Roč. 15, č. 1 (1.1.1963), s. 5
Pedagogický inštitút (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 74/76.071.1:061.4
378.12
Výtvarníci - pedagógovia vystavujú :Na okraj výstavy členov katedry výtvarnej výchovy v B. Bystrici
Smer, Roč. 15, č. 64 (21.9.1963), s. 10
Pedagogický inštitút (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, pedagógovia, 74/76.071.1:061.4
378.12
Kurjatko, Ján Banská Bystrica po troch desaťročiach
Nové slovo, Roč. 16, č. 19 (9.5.1974), s. 1
rozvoj mesta, 308(437.642)
Dúbravec, Stanislav Rekonštrukcia Benického domu
Projekt, Roč. 5, č. 9 (1963), s. 199
Benického dom (Banská Bystrica, Slovensko)
architektonické pamiatky, meštianske domy, 904(437.642)
728.3(437.642):69.059.7
Belha, František Novšie realizácie a projekty
Projekt, Roč. 5, č. 9 (1963), s. 194-195
Hotel Urpín (Banská Bystrica, Slovensko)
Stredná priemyselná škola spojová (Banská Bystrica, Slovensko)
hotely, stredné školy, architektúra, 728.51(437.642)
727.113(437.642)
Závracká, Andrea Globálna urbanistická typológia slovenských miest
Architektúra a urbanizmus, Roč. 17, č. 1 (1983), s. 19-34
mestá, urbanizmus, 711.4
Kiripolský, František Pribicerov dom
Krásy Slovenska, Roč. 56, č. 2 (1979), s. 89
Pribicerov dom (Banská Bystrica, Slovensko)
meštianske domy, 728.3
Horyna, Jaroslav Hollarovci vystavujú
Smer, Roč. 10, č. 25 (21.6.1958), s. 6
Sdružení českých umělců grafiků Hollar
grafika, výstavy, výtvarné umenie, české, 76.071.1:061.4
31 súťažných návrhov na pamätník SNP
Smer, Roč. 9, č. 56 (16.7.1957), s. 2
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, architektúra, 725.945:94(437.6)SNP
Slotová, A Banská Bystrica :Mesto, ktoré vošlo v slávu
Ľud, Roč. 27, č. 73 (27.3.1975), s. 4
dejiny, 94(437.642)
908(437.642)
Zuberec, Vladimír Zjednotenie robotníckych strán v Povstaní :hrdinské dni národa
Ľud, Roč. 26, č. 142 (18.6.1974), s. 4
Komunistická strana Slovenska
Slovenská sociálnodemokratická strana
politické strany a hnutia, 329.15(437.6)(091):329.14(437.6)(091)
Z Benkovho diela
Smer, Roč. 16, č. 130 (12.12.1964), s. 1
Krajská galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 75.071.1:061:929 Benka, Martin
929 Benka, Martin
Výstava fotografií - nekonvenčná
Smer, Roč. 16, č. 11 (14.3.1964), s. 6
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, fotografi, 77.04:061.4(437.642)
929 Petranský, Ľudo
Zapletal, Dušan Na okraj výstavy Ľ. Petránskeho a Blanky Poliakovej
Smer, Roč. 16, č. 13 (28.3.1964), s. 8
výstavy, 77.04:061.4:929 Petranský, Ľudo
821.162.4-1:929 Poliaková, Blanka
Balaša, Gejza Mariánska socha v Banskej Bystrici
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 6 (1965), s. 60
Mariánska socha (Banská Bystrica, Slovensko)
sochy, kultúrne pamiatky, 730:247.3:904(437.642)
Niečo chybí na fasáde tohoto domu
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 6 (1965), s. 49
sochy, sedmohradské kniežatá, kamenári, 730:247.3(437.642)
929 Betlen, Gabriel
Datovanie domu na Striebornej ulici v Banskej Bystrici
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 6 (1965), s. 29
meštianske domy, 728.3
Fresky v r. k. kostole na Hôrke v Radvani n/Hr. sú, či nie sú?
Spravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 11 (1969), s. 132-133
kostoly, fresky, 726.59
Gajdoš, Milan O výstave po výstave
Smer, Roč. 11, č. 11 (12.3.1960), s. 6
Krajský dom osvety (Banská Bystrica, Slovensko)
amatérska fotografia, výstavy, 77:061.4(437.642)
374.1(437.64)
7.077
Balaša, Gejza Arkier na Námestí domu č. 22 v Banskej Bystrici
Spravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 11 (1969), s. 36-43
meštianske domy, architektúra, arkiere, 728.3.04(437.642):7.034
Dvestotisíci zväzok
Smer, Roč. 21, č. (14.8.1969), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, knižničné fondy, 027.54:025.2
Hudobná jar sa začala :Hostia z cudziny v našom kraji
Smer, Roč. 12, č. 30 (14.4.1962), s. 1
hudobné festivaly, 78.091.4(437.642)
782/785:792.5
Bázlik, Jaromír Hodnotné umelecké večery
Smer, Roč. 15, č. 70 (2.11.1963), s. 5
Kruh priateľov umenia (Banská Bystrica, Slovensko)
7/8:061.22(437.642)
78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
"Nezabudnuteľné dojmy"
Smer, Roč. 15, č. 53 (6.7.1963), s. 6
Harfa (spevácky zbor : Varšava, Poľsko)
spevácke zbory, koncerty, 784:379.825
Písať len pravdu :(Zo seminára Stredoslovenskej odbočky SSS)
Smer, Roč. 15, č. 64 (21.9.1963), s. 10
Sväz slovenských spisovateľov
spisovatelia, 821.162.4:061.22(437.64):061.3
Chovancová, Eva Sládkovičova Radvaň :Niekoľko slov ku krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy
Smer, Roč. 25, č. 120 (22.5.1973), s. 4
umelecký prednes, amatérsky, súťaže, 82:06.074
KSO do druhej desiatky :Jubilejný koncert sa vydaril
Smer, Roč. 15, č. 36 (4.5.1963), s. 5
Krajský symfonický orchester (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné festivaly, hudobné telesá, 785.11(437.642)
78.091.4(437.642)
782/785:792.5
Šupín, František Na záver banskobystrickej hudobnej jari
Smer, Roč. 15, č. 44 (1.6.1963), s. 5
hudobné festivaly, 78.091.4(437.642)
782/785:792.5
Kostúr, Róbert Hudobné leto pracujúcich splnilo svoje poslanie
Smer, Roč. 3, č. 36 (19.8.1951), s. 6
hudobné festivaly, 78.079
061.4(510)
Kuzmík, Jozef Knižnice na Slovensku v minulosti a v prítomnosti
Naša veda, Roč. 2, č. 4 (1955), s. 212-215
Evanjelické gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, dejiny, 027(437.6)"11/1953"
Slovenské metodické materiály
Čitateľ, Roč. 7, č. 7-8 (1958), s. 236-237
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, metodická činnosť, 027.53
Z nových vydaní
Čitateľ, Roč. 16, č. 7-8 (1967), s. 302
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
krajské knižnice, metodické materiály, spisovatelia, 027.53(437.64)
82:929 Sládkovič, Andrej
Hogh, Horst Výskum a knižnice
Čitateľ, Roč. 22, č. 7-8 (1973), s. 254-255
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, výskum, 027.54:02.001.5
Mičovský, Ján To nie je v mojej pracovnej náplni
Čitateľ, Roč. 15 (12), č. 12 (1963), s. 451-452
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, metodická činnosť, 027.53
Pochvalne i kriticky o prvom aktíve Stredoslovenského kraja
Čitateľ, Roč. 9, č. 9 (1960), s. 391-392
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53(437.64)
353.2(437.64):061.3:027
Celoslovenský festival mládeže v B. Bystrici :Príkladná iniciatíva a výzva
Smer, Roč. 9, č. 44 (4.6.1957), s. 3
329.78:06.078
Celoslovenský festival mládeže v B. Bystrici :Športové a branné podujatia
Smer, Roč. 9, č. 46 (11.6.1957), s. 3
329.78:06.078
Už za 4 dni zajasá B. Bystrica
Smer, Roč. 9, č. 48 (18.6.1957), s. 1
329.78:06.078
Otvorili celoslovenský festival
Smer, Roč. 9, č. 50 (25.6.1957), s. 1
329.78:06.078
Celoslovenský festival mládeže
Smer, Roč. 9, č. 51 (28.6.1957), s. 4
329.78:06.078
Celoslovenský festival mládeže sa skončil :Chvíle, na ktoré nezabudneme
Smer, Roč. 9, č. 52 (2.7.1957), s. 1
329.78:06.078
Rokovali o pláne a rozpočte
Smer, Roč. 24, č. (29.12.1972), s. 2
Komunistická strana Slovenska
329.15
Babinský, Jozef Za živa i po smrti
Smer, Roč. 16, č. 101 (8.11.1964), s. 3
ekonomika, 338(437.642)
Barták, Július Spoločenský poriadok v Banskej Bystrici na počiatku 18. storočia
Hronské noviny, Roč. 4, č. 10-13 (1922), s. 26
342.74
Komunisti chceli zabiť okresného náčelníka :demonštranti v Banskej Bystrici ťažko zranili Pštrossa
Slovenský denník, Roč. 16, č. 164 (22.7.1933), s.
robotnícke hnutie, 323.2
Demonštrácia nezamestnaných v Banskej Bystrici
Slovenská liga, Roč. 15, č. 162 (22.7.1933), s.
robotnícke hnutie, 323.2
Škultéty, Jozef Pôvod slovenského procesu banskobystrického
Národnie noviny, Roč. 57, č. 74 (1.4.1926), s.
politické procesy, 32(437.642)(091)
Rudý deň v Banskej Bystrici :ako chcú komunisti spasiť Slovensko?
Slovenský národ, Roč. 2, č. 184 (18.8.1926)
komunistické strany, 329.15(437)KSČ
323.22(437.642)
Pred zriadením filharmonického súboru
Smer, Roč. 3, č. 28 (24.6.1951), s. 6
Sdružený klub závodov (Banská Bystrica, Slovensko)
Sdružený klub závodov (Kremnica, Slovensko)
Krajské filharmonické združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
koncerty, orchestre, 785.1
Za krajšie prostredie :Vydarená mestská smena v B. Bystrici
Smer, Roč. 12, č. 30 (12.4.1961), s. 1
Mestský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
životné prostredie, 352.2:574.3
Douda, J Náš kraj najlepší :Mesto B. Bystrica tiež
Smer, Roč. 9, č. 94 (26.11.1957), s. 1
Mestský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
životné prostredie, 352.2:574.3:06.063
Sýkora, Jozef Prácu s dielami V. I. Lenina na miesto najpoprednejšie
Čitateľ, Roč. 9, č. 5 (1960), s. 198-200
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
krajské knižnice, politická literatúra, 027.53:025.6
Bystričania sa pochlapili :(Kto, čo, kedy, kde?)
Čitateľ, Roč. 8, č. 10 (1959), s. 439
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
semináre, 027.53:061.3
929Lenin, Vladimír Iľjič:32-051:061.3
Zpráva zo schôdzi predsedníctva župného, konanej dňa 9. 10. 1921 v B. Bystrici
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 1, č. 2 (1.11.1921), s. 16
Zvolenská župa (Slovensko)
353:792.97
Pán okr. náč. Pštross a ten celý rod
Šepkár (Nápověda), Roč. 2, č. 2 (1928), s. 3-5
ochotnícke divadlo, verejní činitelia, 35.075.3:929 Pštross, Adolf
792.077(437.642)
Zamyslenie nad knihou
Smer, Roč. 12, č. 21 (11.3.1961), s. 1-2
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, knižničné služby, 027.53(437.64):025.6
V B. Bystrici zriadia krajskú študijnú knižnicu
Smer, Roč. 3, č. 16 (15.4.1951), s. 6
Krajská študijná knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, krajské knižnice, 027.53(437.64)
353.2(437.64):061.3
V Banskej Bystrici ustavili Krajský výbor Katolíckej akcie
Smer, Roč. 1, č. 17 (3.7.1949), s. 1
Katolícka akcia
282
Inštalácia kapitulného vikára Jána Decheta
Smer, Roč. 3, č. 2 (14.1.1951), s. 1
262.141
Viac pozornosti čitárňam
Smer, Roč. 3, č. 14 (1.4.1951), s. 6
Mestská verejná knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, čitárne, 027.52:022.5
Z pravidelnej ročnej porady
Čitateľ, Roč. 22, č. 12 (1973), s. 440-441
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
deti a mládež, literárne súťaže, knižnice, 82:06.063:94(437.6)SNP
027.54(437.642):061.3
Sýkora, Jozef Kraj Stredoslovenský :(Úlohy roka v knižniciach slovenských krajov)
Čitateľ, Roč. 23, č. 1 (1974), s. 8-10
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, literárne súťaže, 82:061.7:94(437.6)SNP
027.54
027
Ľudové knižnice v jubilejnom roku SNP
Čitateľ, Roč. 23, č. 2 (1974), s. 74-75
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
deti a mládež, knižnice, literárne súťaže, 82:06.063:94(437.6)SNP
027.54(437.642):061.3
Kolářová, Helena Slovenské knihovníctvo v roku 1974
Čitateľ, Roč. 23, č. 1 (1974), s. 4-5
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
deti a mládež, knižnice, literárne súťaže, 82:06.063:94(437.6)SNP
027.54(437.642):061.3
Potomkovia povstalcov píšu
Čitateľ, Roč. 23, č. 9 (1974), s. 319
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knihovníci, literárne súťaže, semináre, 82:061.7:94(437.6)SNP
027.54(437.642):061.3
Ulbrichtová, Eva Vyhrali všetci
Čitateľ, Roč. 23, č. 9 (1974), s. 320-321
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
deti a mládež, knižnice, literárne súťaže, 82:06.063:94(437.6)SNP
027.54(437.642):061.3
Aktivita knižníc
Bojovník, Roč. 6, č. 21 (25.5.1974), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
deti a mládež, knižnice, literárne súťaže, 82:06.063:94(437.6)SNP
027.54(437.642):061.3
Kurucová, Oľga Knižnice k slávnemu výročiu
Matičné čítanie, Roč. 7, č. 17 (19.8.1974), s. 6
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
deti a mládež, knižnice, literárne súťaže, 82:06.063:94(437.6)SNP
027.54(437.642):061.3
Tichá, Mária Stopa k Heartfieldovi-
Čitateľ, Roč. 14, č. 6 (1965), s. 234
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, bibliografická činnosť, 027.53:01
025.5
Mičovský, Ján Ešte k doplňovaciemu oddeleniu knižníc
Čitateľ, Roč. 5, č. 6 (1956), s. 257-259
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, knižničné fondy, 027.53:025.2
Zjazd - program do budúcnosti
Čitateľ, Roč. 18, č. 1 (1969), s. 2-6
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
02:061.3
027.54
Mičovský, Ján Rekordný počet výpožičiek
Smer, Roč. 22, č. 23 (28.1.1970), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, knižničné služby, 027.54:025.6
Seminár o metodickej práci
Čitateľ, Roč. 24, č. 1 (1975), s. 34
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53(437.64):061.3
027.54(437.64)
Kde hľadať pomoc
Čitateľ, Roč. 14 (11), č. 2 (1962), s. 60-62
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
práca s knihou, školské a kultúrne komisie, 027.53(437.64)
027.625(437.642)
374(437.64)
Zprávy
Čitateľ, Roč. 17, č. 2 (1968), s. 73
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
systematická katalogizácia, knižnice, 027.53:061.3
025.3
Vyznamenaní knižniční pracovníci
Čitateľ, Roč. 7, č. 11-12 (1958), s. 402-403
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knihovníci, 02-051:331.108.54
02:061.3
Čestné uznanie
Čitateľ, Roč. 15, č. 1 (1966), s. 14
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knihovníci, osvetoví pracovníci, 02-051:331.108.54
008+374:061.3:331.108.54
Slovenka vyzýva :Podniky Ministerstva spotrebného priemyslu - Čo najrýchlejšie prebudovať mzdový systém
Smer, Roč. 10, č. 6 (8.2.1958), s. 2
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
mzdy, textilný priemysel, 677(437.642):331.225
Benčíková, Eva Za slovami historika
Smer, Roč. 27, č. 68 (21.3.1975), s. 21
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, 677(437.642)(091)
Kubiš, Pavol Mária Vo fabrike žien
Smer, Roč. 23, č. (5.3.1971), s. 1, 3
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, 677(437.642)
Ženy na pracoviskách
Smer, Roč. 27, č. 53 (4.3.1975), s. 1-2
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, 677(437.642):330.162-051.2
Stiegel, Jozef Slovo, čin, poézia pod Urpínom
Smer, Roč. 25, č. (14.3.1973), s. 4
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
677(437.642)
374:008(437.642)
Slovenka pre zahraničie
Smer, Roč. 25, č. 253 (24.10.1973), s. 1
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, 677(437.642):339.5
Polrok Smrečiny
Smer, Roč. 24, č. (22.7.1972), s. 3
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, vývoz, 674(437.642):339.564
Výstava aj do okresov
Smer, Roč. 10, č. 21 (24.5.1958), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
fašizmus, dejiny, výstavy, 069:94(437.6)SNP
94(437.6):061.4
Tichá, Mária Odporúčajúce bibliografie krajských a okresných ľudových knižníc
Knižnica, Roč. 9, č. 1 (1957), s. 13-17
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, odporúčajúce bibliografie, 027.53(437.642):019.922
Hronský, Ján Gardistická razia
Smer, Roč. 10, č. 35 (30.8.1958), s. 6
94(437.6):82-3
Kuzmík, Jozef Prehľad vývoja knižníc na Slovensku
Historický časopis, Roč. 2, č. 4 (1954), s. 561-578
Evanjelické gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, dejiny, Slovensko, 027(437.6)"11/1953"
Benický, Peter Pripravili sme pre vás
Smer, Roč. 16, č. 34 (22.8.1964), s. 7
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Pohár SNP vyhral Slovan
Smer, Roč. 12, č. 64 (9.8.1961), s. 6
futbal, 796.33
Dokončujú stavbu pamätníka pri Kremničke
Smer, Roč. 1, č. 21 (31.7.1949), s. 4
pamätníky, masové hroby, 725.945
Stavbári k Povstaniu
Smer, Roč. 16, č. 25 (20.6.1964), s. 1
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69(437.642)
Banská Bystrica po prvý raz víťazom futbalového turnaja SNP
Smer, Roč. 1, č. 20 (24.7.1949), s. 6
futbal, 796.33
Balkovič, Cyril Nezabúdame a spomíname
Smer, Roč. 1, č. 25 (28.8.1949), s. 7
94(437.6) SNP
Karaba, Emil Tŕnistá cesta nášho ľudu k víťazstvu
Smer, Roč. 10, č. 11 (15.3.1958), s. 2
svetová vojna, 1939-1945, 94(437.6) SNP
Krúteľ, J Pracujúci nášho kraja spomínajú na 7. výročie SNP
Smer, Roč. 3, č. 37 (26.8.1951), s. 5
94(437.6) SNP
Štvrtecká, Anna O činnosti Slovenskej národnej rady v SNP
Smer, Roč. 16, č. 32 (8.8.1964), s. 4-5
Slovenská národná rada
pamätné tabule, 342.53(091)
94(437.6)
V duchu bojových tradícií :Banská Bystrica sa chystá privítať 150 tisíc ľudí
Smer, Roč. 16, č. 21 (23.5.1964), s. 1
94(437.6) SNP
O turnaji po turnaji
Smer, Roč. 10, č. 32 (9.8.1958), s. 8
futbal, 796.33
Publikácie o Povstaní
Smer, Roč. 16, č. 11 (14.3.1964), s. 1
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Krajské bábkové divadlo k výročiu SNP
Smer, Roč. 16, č. 2 (12.1.1964), s. 7
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Jáger, Ondrej Krajské sídlo vzrastá
Smer, Roč. 23, č. (3.7.1971), s. 4
štatistika, rozvoj mesta, 311.314(437.642)
Biensky, Jozef Hotovo a s čistým štítom
Smer, Roč. 27, č. 307 (30.12.1975), s. 4
rozvoj mesta, 308(437.642)
Biensky, Jozef Mesto hrdej minulosti s nádejnou budúcnosťou
Smer, Roč. 27, č. 68 (21.3.1975), s. 18-19
rozvoj mesta, 308(437.642)
Rendek, Ján Žiť budeš, Banská Bystrica-
Smer, Roč. 22, č. (24.3.1970), s. 3
rozvoj mesta, 308(437.642)
Predvolebný ruch :keď sa spojí dobré s užitočným
Smer, Roč. 9, č. 19 (8.3.1957), s. 2
Agitačné stredisko č. 1 (Banská Bystrica, Slovensko)
voľby, agitačné strediská, 324(437.642)
V deň 12. júna 1960 všetci k voľbám
Smer, Roč. 11, č. 35 (11.6.1960), s. 1, 2, 3
voľby, 324(437.642)
Horváth, Ján Pozemné stavby v Banskej Bystrici odovzdajú vyše osemsto bytov k jubileu
Smer, Roč. 16, č. 20 (16.5.1964), s. 3
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 624.9(437.642):69
Otvorenie kníhkupectva sovietskej knihy v B. Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 26 (10.6.1951), s. 3
Sovietska kniha (kníhkupectvo : Banská Bystrica, Slovensko)
655.421(437.642)
Operácia "K" pokračuje :Zasadala Krajská komsia ľudovej kontroly a štatistiky
Smer, Roč. 15, č. 51 (26.6.1963), s. 2
Krajská komisia ľudovej kontroly a štatistiky (Banská Bystrica, Slovensko)
311.313(437.64)
Zaistiť úspešné splnenie výrobných a dodávkových povinností
Smer, Roč. 3, č. 6 (11.2.1951), s. 1-3
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Uznesenia ÚV KSČ sú mocnou posilou pre našu ďalšiu prácu
Smer, Roč. 3, č. 10 (6.3.1951), s. 1-3
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Vpred za zlepšenie práce stranníckych orgánov :zasadanie pléna KV KSS v B. Bystrici významným nástupom ku krajskej konferencii KSS
Smer, Roč. 3, č. 21 (20.5.1951), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
List pléna KV KSS s. K. Gottwaldovi
Smer, Roč. 3, č. 41 (18.9.1951), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Zpráva o zasadnutí Krajského výboru KSS v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 49 (11.11.1951), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Z diskusie na pléne KV KSS
Smer, Roč. 3, č. 10 (6.3.1951), s. 2-4
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Z plenárneho zasadania KV KSS
Smer, Roč. 9, č. 82 (15.10.1957), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Robme tak, aby idey išli vpred a stále plodnejšie ovplyvňovali budovateľskú prax
Smer, Roč. 9, č. 50 (25.6.1957), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Zvýšiť aktivitu :z plenárneho zasadnutia KV KSS v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 9, č. 30 (16.4.1957), s. 2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Zvýšením úrovne ideologickej práce za splnenie budovateľských úloh
Smer, Roč. 9, č. 74 (17.9.1957), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Pozdvihnúť činnosť odborov na vyššiu úroveň :z plenárneho zasadnutia KV KSS v B. Bystrici
Smer, Roč. 9, č. 12 (12.2.1957), s. 2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
V mierovom týždni stupňujeme úsilie za splnenie úloh druhej päťročnice
Smer, Roč. 9, č. 98 (10.12.1957), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Efektívnosť na prvé miesto
Smer, Roč. 12, č. 60 (26.7.1961), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
O súčasnom stave a ďalších úlohách
Smer, Roč. 12, č. 23 (18.3.1961), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
poľnohospodárstvo, 329.15(437.64):061.3
Odstrániť nedostatky v centralizovanej výstavbe
Smer, Roč. 12, č. 40 (17.5.1961), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
výstavba, stavebníctvo, 329.15(437.64):061.3
Výročie bojov a víťazstiev rodnej KSČ
Smer, Roč. 12, č. 38 (11.5.1961), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Hojnosť na naše stoly
Smer, Roč. 12, č. 13 (11.2.1961), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Zasadalo plénum KV KSS
Smer, Roč. 10, č. 47 (22.11.1958), s. 2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Členovia nového KV KSS
Smer, Roč. 11, č. 14-15 (2.4.1960), s. 3
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Nový KV KSS začal činnosť
Smer, Roč. 11, č. 14-15 (2.4.1960), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Za vyššiu aktivitu más
Smer, Roč. 11, č. 20 (21.4.1960), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Vpred k socializmu :z plenárneho zasadnutia KV KSS v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 11, č. 5 (30.1.1960), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Pre neustály rast výroby
Smer, Roč. 11, č. 90 (21.12.1960), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Rokovali o tretej päťročnici
Smer, Roč. 11, č. 62 (14.9.1960), s. 1
Komunistická strana Slovenska
poľnohospodárstvo, 329.15(437.64):061.3
Smelšie spájať školu so životom
Smer, Roč. 11, č. 54 (17.8.1960), s. 4
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
O nedostatkoch v investičnej výstavbe :Plenárne zasadnutie KV KSS Stredoslovenského kraja rokovalo
Smer, Roč. 12, č. 44 (2.6.1962), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Stanovisko
Smer, Roč. 12, č. 44 (2.6.1962), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Doprava - dôležitý článok vo výrobe
Smer, Roč. 12, č. 36 (5.5.1962), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Pripomíname stavbárom
Smer, Roč. 12, č. 33 (25.4.1962), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
poľnohospodárstvo, 329.15(437.64):061.3
Mizera, Ľ Robotníci pomáhajú družstevníkom
Smer, Roč. 12, č. 10 (3.2.1962), s. 5
Komunistická strana Slovenska
poľnohospodárstvo, 329.15(437.64):061.3
Strana a národné výbory :z plenárneho zasadnutia KV KSS v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 12, č. 86 (25.10.1961), s. 1-3
Komunistická strana Slovenska
hospodárstvo, 329.15(437.64):061.3
Slávnostný večer
Smer, Roč. 12, č. 101 (16.12.1961), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Motorizované knižnice
Čitateľ, Roč. 6, č. 9 (1957), s. 425
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
krajské knižnice, 027.53:629.326.2
Máme viac žien
Smer, Roč. 16, č. 5 (1.2.1964), s. 2
demografia, sčítanie obyvateľstva, obyvateľstvo, 314(437.64)
Ballek, Ladislav Potreba múzeí
Smer, Roč. 23 (13.3.1971), s. 3
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:82+78(437.642)
Dobrík, Dušan Zachováva a obnovuje tradície
Smer, Roč. 25 (1.8.1973), s. 5
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:82+78(437.642)
Repin, Pavel Čosi o spojoch
Smer, Roč. 10, č. 9 (1.3.1958), s. 3
pošta, spoje, 656.8(091)
654(091)
Zvesti :z cudzineckej a kúpeľnej taxy zlepšujú turistické strediská
Smer, Roč. 1, č. 29 (25.9.1949), s. 4
turistika, kluby, 796.51
Nádhera bez konkurencie :Naše horské chaty a hotely sú pripravené na zimu
Smer, Roč. 16, č. 76 (10.10.1964), s. 1
Turista (cestovná kancelária : Banská Bystrica, Slovensko)
cestovné kancelárie, cestovný ruch, 656.079:338.48(437.642)
Šajban, Ján Budeme voliť sudcov a sudcov z ľudu
Smer, Roč. 9, č. 93 (22.11.1957), s. 2
Krajský súd (Banská Bystrica, Slovensko)
sudcovia z ľudu, súdnictvo, 343.161+347.962
Výstavba škôl do popredia :Organizovať pomoc občanov, pridať a skvalitniť!
Smer, Roč. 12, č. 62 (4.8.1962), s. 1
Krajské združenie stavebníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
školy, 69:061.23(437.64):727.1
Preč s ťažkopádnosťou!
Smer, Roč. 12, č. 62 (4.8.1962), s. 1-2
Stavoindustria (Banská Bystrica, Slovensko)
Krajské združenie stavebníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
bytová výstavba, 69:061.23(437.64):332.8
Prekonajú kolektívy prekážky?
Smer, Roč. 12, č. 73 (12.9.1962), s. 4
Krajské združenie stavebníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
brigády socialistickej práce, stavebníctvo, 69:061.23(437.64)
331.103.5
Rozhodnejšie v bytovej výstavbe :Podarí sa stavbárom včas odovzdať aj ďalších 2 576 bytov?
Smer, Roč. 12, č. 84 (20.10.1962), s. 4
Krajské združenie stavebníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
bytová výstavba, 69:061.23(437.64):332.8
Stavebníctvo v Banskobystrickom kraji splnilo plán za I. polrok na 74,7. js
Smer, Roč. 1, č. 21 (31.7.1949), s. 1
stavebníctvo, 69(437.64)
Banská Bystrica vedie v nábore nových členov SSM
Smer, Roč. 1, č. 2 (20.3.1949), s. 4
Socialistický sväz mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
mládežnícke organizácie, 329.78
Kto šetrí, má za tri, ale aj na nábytok :Nielen úspory, ale aj pôžičky pre sporivcov v našom kraji
Smer, Roč. 16, č. 116 (26.11.1964), s. 1
Štátna sporiteľňa (Banská Bystrica, Slovensko)
sporiteľníctvo, úspory obyvateľstva, pôžičky, 336.722(437.64)
336.717.5(437.64)
Zlou sekerou sa nedá rúbať :Čo páli horehronských rubačov?
Smer, Roč. 16, č. 142 (29.12.1964), s. 1
Stredoslovenské štátne lesy (Banská Bystrica, Slovensko)
lesné hospodárstvo, ťažba dreva,
Elektrizačná päťročnica Banskobystrického kraja
Smer, Roč. 1, č. 1 (11.3.1949), s. 1
Slovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrifikácia, 621.316(437.642)
621.311.21(437.642)
Dobre, ale predsa
Smer, Roč. 12, č. 21 (11.3.1961), s. 4
Rómovia, 397.7(437.642)
323.15(=214.58)
Machan, Tomáš Objavovať srdce i ducha
Matičné čítanie, Roč. 3, č. 17 (1970), s. 4
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:82+78(437.642)
Banskobystrický kraj splnil nábor do Sväzu mládeže na 100. ZAS
Smer, Roč. 1, č. 7 (24.4.1949), s. 1
Československý sväz mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
mládežnícke organizácie, 329.78(437.642)
DOSK v Banskej Bystrici podporuje podujatia obcí
Smer, Roč. 1, č. 1 (11.3.1949), s. 3
Dočasná správna komisia (Banská Bystrica, Slovensko)
35:06.047
Missuth, Ján Víchrice a jej následky
Smer, Roč. 16, č. 126 (8.12.1964), s. 1
Štátne lesy
lesy, lesné kalamity, vetrové kalamity, 630*42(437.642):551.553.8
Vozne sú pripravené
Smer, Roč. 16, č. 69 (2.10.1964), s. 3
železničná doprava, nákladná, 656.22
Ako to ide stavbárom?
Smer, Roč. 16, č. 71 (4.10.1964), s. 3
Amfiteáter (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, autokempingy, amfiteátre, 725.8(437.642):69
711.455.8(437.642):69
Viac ako šport :Slasti a strasti našich poľovníkov
Smer, Roč. 16, č. 25 (20.6.1964), s. 11
Československý poľovnícky sväz
poľovníctvo, 639.1
Správy
Čitateľ, Roč. 18, č. 10 (1969), s. 378
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:82+78
Úspešný priebeh akcie "Týždeň úpravy pastvín a lúk" v Banskobystrickom kraji
Smer, Roč. 1, č. 40 (4.12.1949), s. 6
lúky, pasienky, 633.2.03
Literatúrou k zmyslu života
Smer, Roč. 27, č. 291 (10.12.1975), s. 4
Zväz slovenských spisovateľov (Banská Bystrica, Slovensko)
slovenská literatúra, 82:061.22
Menšíková, A 15. februára splnili štvrťročný plán
Smer, Roč. 9, č. 14 (19.2.1957), s. 3
Štátna sporiteľňa (Banská Bystrica, Slovensko)
úspory obyvateľstva, 336.722(437.642)
Slová a hudba bratstva
Smer, Roč. 26, č. 122 (25.5.1974), s. 3
umelecký prednes, amatérsky, spev, súťaže, 82:06.063
78:06.063
Kováč, Ján Krajské múzeum v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 6, č. 4 (1959), s. 563
Krajské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, Banská Bystrica (Slovensko), 069:908(437.64)
Balaša, Gejza Nová inštalácia prehistorického oddelenia Krajského múzea v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 6, č. 1 (1959), s. 55-56
Krajské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64):902
Na počesť storočnice
Smer, Roč. 26, č. 105 (4.5.1974), s. 1
spisovatelia, 821.162.4-051:061.3(437.642)
82:929 Jesenský, Janko
82:929 Tajovský, Jozef Gregor
Beňová, Mária Výstava "Jozef Dekret-Matejovie" (1774-1841) v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 19, č. 4 (1974), s. 109-111
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
lesníci, výstavy, 069:908(437.64)
630-051:061.4
929 Dekret-Matejovie, Jozef
Šoka, Milan Výstava "Terézia Vansová - život a dielo" vo Vlastivednom múzeu v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 12, č. 4 (1967), s. 71-72
Vlastivedné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, spisovatelia, 069:908(437.642)
82:929 Vansová, Terézia:061.4
Šoka, Milan Výstava "Banskobystrický maliar Andrej Stollmann" v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 19, č. 1 (1974), s. 66-68
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
výtvarní umelci, výstavy, 069:908(437.64)
75.071.1:061.4
929 Stollmann, Andrej
Šoka, Milan Výstava "30 slobodných a víťazných rokov v Stredoslovenskom kraji" v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 20, č. 4 (1975), s. 262-267
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, výstavy, 069:908(437.64)
330.34(437.64):061.4
Bohúňová, Ružena Výstava "Žena v boji za lepší dnešok a krajší zajtrajšok" v B. Bystrici
Múzeum, Roč. 8, č. 3 (1963), s. 205-206
Vlastivedné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, ženské hnutie, 069:908(437.642)
396:061.4
Bohúňová, Ružena Výstava "Prírodné zaujímavosti a krásy na strednom Slovensku" vo Vlastivednom múzeu v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 8, č. 1 (1963), s. 28
Vlastivedné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, príroda, 069:908(437.642)
502.3:061.4
Bohúňová, Ružena Výstava "Krása hliny" v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 17, č. 2 (1972), s. 114-115
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
hrnčiarstvo, výstavy, 069:908(437.64)
738:061.4
Nekompromisne voči nedostatkom
Smer, Roč. 24, č. (18.10.1972), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Stanovisko predsedníctva Stredoslovenského KV KSS
Smer, Roč. 20, č. (28.7.1968), s. 2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Súdruh Rudolf Cvik rezignoval :včera vo večerných hodinách sa skončilo plénum KV KSS
Smer, Roč. 20, č. (21.3.1968), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
O životnej úrovni rozhoduje materiálna výroba :zasadalo plénum SKV KSS
Smer, Roč. 16, č. 6 (8.2.1964), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Pracovné úsilie meniť na milióny :Predsedníctvo SKV KSS k ďalšiemu rozvoju iniciatívy pracujúcich
Smer, Roč. 16, č. 51 (11.9.1964), s. 5
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
331.101.3(437.64)
Využívať všetky rezervy :pre zvýšenie poľnohospodárskej výroby
Smer, Roč. 16, č. 18 (1.5.1964), s. 5
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Ofenzívna výchova
Smer, Roč. 16, č. 100 (7.11.1964), s. 7
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Hľadáme možnosti k zlepšeniu :nároky na cestnú dopravu stúpajú
Smer, Roč. 16, č. 21 (23.5.1964), s. 5
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Týždeň detskej radosti v Bystrickom kraji
Smer, Roč. 1, č. 12 (29.5.1949), s. 6
394.268-055.62
Zvesti :Renovácia kúpeľov v Kráľovej pri B. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 3 (27.3.1949), s. 6
kúpele, 613.41(437.642)
Decembrová spoveď o úrovni obchodu, sortimente a čo s tým súvisí :besedujeme s pracovníkmi národných výborov Stredoslovenského kraja
Smer, Roč. 16, č. 136 (19.12.1964), s. 5
národné výbory, okresné, obchodná politika, obchod, reštauračné stravovanie, 65.011.1:353.5(437.64)
640.4(437.64)
Kvalita - prvoradá :Plénum SKV KSS rokovalo o technologickej disciplíne
Smer, Roč. 16, č. 67 (30.9.1964), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Dôsledne brániť záujmy spoločnosti :z aktívu Stredoslovenského krajského výboru KSS
Smer, Roč. 16, č. 61 (23.9.1964), s. 1
Komunistická strana Slovenska
kriminalita, 329.15(437.64):061.3
Súhlas so stanoviskom ÚV KSČ :z krajského aktívu k výsledkom rokovania ÚV KSČ
Smer, Roč. 16, č. 89 (25.10.1964), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Využime intenzívne zdroje :Plénum SKV KSS rokovalo k zásadným otázkam riadenia
Smer, Roč. 16, č. 90 (27.10.1964), s. 1
Komunistická strana Slovenska
hospodárstvo, 329.15(437.64):061.3
Služby do súladu s potrebami :zasadalo plénum SKV KSS
Smer, Roč. 16, č. 109 (18.11.1964), s. 1, 3
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Rokuje o poľnohospodárstve :Plenárne zasadnutie SKV KSS
Smer, Roč. 16, č. 25 (20.6.1964), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Pôsobiť na celé dianie :z rokovania pléna SKV KSS v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 15, č. 78 (31.12.1963), s. 2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Stavbári, ide vám o česť
Smer, Roč. 15, č. 56 (27.7.1963), s. 1
Komunistická strana Slovenska
stavebníctvo, 329.15(437.64):061.3
Úroveň riadenia na výšku úloh :z utorkového rokovania pléna SKV KSS v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 15, č. 52 (29.6.1963), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
služby, 329.15(437.64):061.3
Hlavná pozornosť strany dedine :z rokovania Stredoslovenského KV KSS
Smer, Roč. 15, č. 20 (9.3.1963), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Z mohutných osláv 1. mája :270 tisíc pracujúcich v sprievodoch
Smer, Roč. 10, č. 19 (9.5.1958), s. 2-4
327.321
Významné opatrenia :dňa 28. januára 1963 zasadal SKV KSS v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 15, č. 10 (2.2.1963), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Zasadalo plénum KV KSS
Smer, Roč. 12, č. 101 (19.12.1962), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
V popredí poľnohospodárstvo a ideologická výchova
Smer, Roč. 12, č. 81 (10.10.1962), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Kolektívne o našej budúcnosti
Smer, Roč. 25, č. (8.12.1973), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
ekonomika, 329.15(437.64):061.3
Sľúbme našej rodnej strane, že uskutočníme heslo súdruha K. Gottwalda "Čelom k masám!"
Smer, Roč. 3, č. 37 (26.8.1951), s. 1, 4
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
KV KSS v Banskej Bystrici rokoval o najvážnejších problémoch hospodárskeho vzrastu kraja a o prípravách k IX. sjazdu KSS
Smer, Roč. 1, č. 38-39 (27.11.1949), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Konkretizovať usnesenie sjazdu strany v našom kraji
Smer, Roč. 1, č. 16 (26.6.1949), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Aj v Banskobystrickom kraji jednotné osevné plány :zo zasadnutia KV KSS
Smer, Roč. 1, č. 30 (2.10.1949), s. 1-3
Komunistická strana Slovenska
poľnohospodárstvo, 329.15(437.64):061.3
Urobíme všetko pre vybudovanie socializmu v našej vlasti
Smer, Roč. 1, č. 22 (7.8.1949), s. 1-4
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64):061.3
Ďalšie múzeum v B. Bystrici
Smer, Roč. 9, č. 59 (26.7.1957), s. 7
Vlastivedné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.642)
Dobrík, Dušan O pamätných izbách
Smer, Roč. 25 (2.8.1973), s. 1
pamätné izby, 069
Pamätná izba
Smer, Roč. 12, č. 23 (18.3.1961), s. 5
Vlastivedné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
Pamätná izba Klementa Gottwalda (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, pamätné izby, politici, 32-051:929 Gottwald, K.:061.4
069:929 Gottwald, K.
Seminár k výrobe liečiv
Smer, Roč. 26, č. 227 (25.9.1974), s. 1
liečivá, liečivá, 615.4:061.3
615.4:061.3
Medvec, Jozef Retrospektíva činnosti n. p. Rudných baní v uplynulých 30 rokov a jeho prínos pre priemyselný rozvoj Slovenska
Rudy, Roč. 23, č. 5 (1975), s. 145-148
Rudné bane, n. p. (Banská Bystrica, Slovensko)
622.34
622.012.2(437.642-21)
Národná transfúzna stanica v B. Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 42 (23.9.1951), s. 8
Národná transfúzna stanica (Banská Bystrica, Slovensko)
darcovstvo krvi, 614.2:615.38
Zdravotnícki pracovníci snemovali
Smer, Roč. 9, č. 100 (17.12.1957), s. 3
organizácia verejného zdravotníctva, 614.2
Vraniak, Milan Byrokracia, alebo sabotáž?
Smer, Roč. 14, č. 100 (15.12.1962), s. 2
zdravotnícke zariadenia, 614.2
Pinka, Ján M Pre zdravie detí :V banskobystrickom zdravotnom stredisku
Smer, Roč. 9, č. 76 (24.9.1957), s. 3
Okresné zdravotné stredisko (Banská Bystrica, Slovensko)
pediatria, 614.2(437.642):616-053.2
Bez bolesti a strachu
Smer, Roč. 11, č. 73 (22.10.1960), s. 5
Osemročná stredná škola (Banská Bystrica, Slovensko)
zubné ambulancie, školské, 616.314:371.7
Babinský, Jozef Najdrahší bystrický "hotel" a jeho zákazníci
Smer, Roč. 16, č. 25 (20.6.1964), s. 14
Záchytná stanica pre alkoholikov (Banská Bystrica, Slovensko)
alkoholizmus, záchytné stanice, protialkoholické, 364.048.2(437.642):613.81
Proti detským úrazom
Smer, Roč. 16, č. 124 (5.12.1964), s. 7
Krajská komisia pre boj proti detským úrazom (Banská Bystrica, Slovensko)
úrazy detí, 614.8-053.2:331.464
Kubiš, Pavol Mária Snaha o moderný interiér
Smer, Roč. 21, č. ? (10.7.1969), s. 5
Vlastivedné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, tapisérie, 069:908(437.642)
745.52:061.4
Pamätná izba sa stala skutkom
Smer, Roč. 26, č. 199 (23.8.1974), s. 3
Pamätná izba Slobodného slovenského vysielača (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätné izby, 069:654.191:94(437.6)SNP
621.396.7
"Nová práca" v novej úprave
Smer, Roč. 3, č. 2 (14.1.1951), s. 5
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
odborné periodiká, 353.2(437.64):070
Ústav SNP vydá Sborník ÚSNP
Smer, Roč. 1, č. 2 (20.3.1949), s. 5
Ústav Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
94(437.6)(082)SNP:061.6
Dvadsaťtisíc operácií
Smer, Roč. 16, č. 98 (5.11.1964), s. 3
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
Československá lekárska spoločnosť J. E. Purkyně
úrazová chirurgia, 617.5:061.3
Veselovský, Juraj Vojaci a pracujúci idú za spoločným cieľom
Smer, Roč. 3, č. 11 (11.3.1951), s. 6
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
Česko-Slovensko
drevospracujúci priemysel, 674(437.642):355
Jubilujúci Povstalec
Smena, Roč. 28, č. 47 (25.2.1975), s. 5
Povstalec (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
Stredná ekonomická škola (Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.68(437.642)
373.544(437.642)
Darmo, Jozef K významnému výročiu
Naša veda, Roč. 7, č. 9 (1960), s. 571-573
tlač, noviny, časopisy, 070(437.642+437.652)(091)
050(437.642+437.652)(091)
Bachleda, Stanislav Za zvukom Bystrických zvonov
Smena, Roč. 28, č. 140 (17.6.1975), s. 6
hudobné festivaly, populárne piesne, 78.091.4(437.642):784.66
Volko, Ladislav Banskobystrické konfrontácie
Pravda, Roč. 59, č. 105 (5.5.1978), s. 5
filmové festivaly, 791.43
Šmidke, Karol Do novej radostnej práce
Smer, Roč. 1, č. 1 (11.3.1949), s. 1-2
Smer (noviny)
krajské noviny, 070(437.64)
Pavlík, Ondrej Na cestu "Smeru"
Smer, Roč. 1, č. 1 (11.3.1949), s. 1
Smer (noviny)
krajské noviny, 070(437.64)
Venclík, Imrich Prvý raz rotačkou
Smer, Roč. 10, č. 35 (30.8.1958), s. 10
Smer (noviny)
krajské noviny, 070(437.64)(091):655.15
V Banskej Bystrici ustanovili Krajský klub korešpondentov
Smer, Roč. 1, č. 16 (26.6.1949), s. 2
Klub korešpondentov
noviny, 070.42:061.23(437.642)
070(437.64)
Korčáková, Helena Spisovatelia a noviny :[Ohlas na besedu Smeru]
Smer, Roč. 16, č. 2 (12.1.1964), s. 7
Smer (noviny)
spisovatelia, besedy, 070:821.162.4-051:061.3
Putovná zástava "Smeru" Mestskému výboru KSS v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 9, č. 8 (29.1.1957), s. 2
Komunistická strana Slovenska
noviny, tlač, 070.33:329.15(437.6):061.3
070(437.64)
Predĺžené ruky redakcie
Smer, Roč. 10, č. 39 (27.9.1958), s. 5
noviny, 070.33:070.42:061.3
070(437.64)
Prvý krajský aktív korešpondentov a úspešných rozširovateľov Pravdy
Smer, Roč. 3, č. 41 (16.9.1951), s. 2
tlač, 070.33:070.42:329.15(437.6):061.3
Medzi priateľmi
Smer, Roč. 26, č. 269 (14.11.1974), s. 1
zahraničné návštevy, 327(470.512:437.642)
Priateľské stretnutia
Smer, Roč. 24, č. (8.12.1973), s. 2
zahraničné návštevy, 327(47+57:437.642)
Hostia banskobystrických zväzákov
Smer, Roč. 22, č. (2.11.1970), s. 2
zahraničné návštevy, 327(470.57:437.642)
Hostia z Tuly
Smer, Roč. 23, č. (25.8.1971), s. 1
zahraničné návštevy, 327(470.512:437.642)
Prišli milí hostia
Smer, Roč. 24, č. (6.12.1972), s. 1
zahraničné návštevy, 327(470.512:437.642)
Ako oslávime Deň tlače :(Novinári - divadelní umelci v priateľskom futbale)
Smer, Roč. 12, č. 75 (19.9.1962), s. 1
tlač, 070
Z osláv Dňa tlače
Smer, Roč. 11, č. 64 (21.9.1960), s. 2
tlač, 070
Slávnostné zasadanie novinárov
Smer, Roč. 12, č. 77 (23.9.1961), s. 2
tlač, novinári, 070-051(437.642):061.3
Vyvrcholenie Dňa tlače
Smer, Roč. 16, č. 60 (22.9.1964), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
tlač, novinári, vyznamenania, 070:331.108.54
353.2(437.64)
Nový biograf v Banskej Bystrici
Slovenská pravda, Roč. 10, č. 41 (11.10.1929), s. 3
kiná, 791.45
Rokovali o sovietskej tlači
Smer, Roč. 11, č. 65 (24.9.1960), s. 4
novinári, tlač, 070:061.3
070(47)
O spoločnej práci
Smer, Roč. 25, č. (27.6.1973), s. 1
zahraničné návštevy, 327(497.1:437.642)
Rokovali o úlohách tlače
Smer, Roč. 9, č. 24 (26.3.1957), s. 2
Komunistická strana Slovenska
tlač, novinári, redaktori, Banská Bystrica (Slovensko), 323.15(437.6):070:061.3
070-051(437.64):061.3
Udržíme si prvenstvo? :(o súťaži aktivity závodných knižníc)
Smer, Roč. 12, č. 56 (14.7.1962), s. 3
knižnice, 027.6
Nové orgány novinárov :(Zpráva o mimoriadnej konferencii Stredoslovenskej KO SSN)
Smer, Roč. 15, č. 49 (19.6.1963), s. 1
Sväz slovenských novinárov
novinári, 070:061.25(437.64):061.3
Zväzácka návšteva
Smer, Roč. 27, č. 230 (30.9.1975), s. 1
zahraničné návštevy, 327(430.2:437.642)
Bystrické a zvolenské okresné noviny o kultúre a vzdelaní
Smer, Roč. 15, č. 7 (23.1.1963), s. 5
okresné noviny, kultúra, vzdelávanie, 070(437.642+437.656):008:37
Banskobystrické rodinné mená v stredoveku
Pohronský hlásnik, Roč. 2, č. 5 (1927), s. 1-2
priezviská, antroponomastika, stredovek, 392.91(437.642)(091)
81`373.23(437.642)(091)
Oznam čitateľom
Smer, Roč. 16, č. 32 (8.8.1964), s. 1
Smer (noviny : Banská Bystrica, Slovensko)
regionálna tlač, 070(437.64)
Stretneme sa v utorok
Smer, Roč. 16, č. 34 (22.8.1964), s. 3
Smer (noviny)
krajské noviny, 070(437.64)
070.325
Priatelia z Poľska
Smer, Roč. 27, č. 247 (20.10.1975), s. 1
zahraničné návštevy, 327(438:437.642)
Dve časové otázky Banskej Bystrice :Národný dom a otázka divadla či orolského biografu
Slovenský denník, Roč. 12, č. 134 (12.6.1929), s. 3
Národný dom (Banská Bystrica, Slovensko)
791:792
Do vienka denníka :(Prvé gratulácie)
Smer, Roč. 16, č. 34 (22.8.1964), s. 1
Smer (noviny)
krajské noviny, 070(437.64)
070.325
Nové kino v Banskej Bystrici
Slovák, Roč. 14, č. 244 (26.10.1932), s. 5
Ideál (kino : Banská Bystrica, Slovensko)
kiná, 791.45
Delegácia mládeže z Poľska v sídle kraja
Smer, Roč. 27, č. 248 (21.10.1975), s. 1
zahraničné návštevy, 327(438:437.642)
Kučerák, Ján Na prahu DENNÍKA
Smer, Roč. 16, č. 34 (22.8.1964), s. 1-2
krajské noviny, 070(437.64)
Druhé kino v Banskej Bystrici
Slovenský hlas, Roč. 1, č. 24 (30.1.1938), s. 7
kiná, 791.45
Srdečné slová
Smer, Roč. 16, č. 35 (25.8.1964), s. 1
krajské noviny, 070.325
070(437.64)
Na šťastnú cestu
Smer, Roč. 16, č. 40 (30.8.1964), s. 7
krajské noviny, 070.325
070(437.64)
Druhé kino v Banskej Bystrici
Slovenský hlas, Roč. 1, č. 53 (5.3.1938), s. 6
Légia (kino : Banská Bystrica, Slovensko)
kiná, 791.45
Oznámenie čitateľom
Smer, Roč. 15, č. 47 (12.6.1963), s. 1
krajské noviny, 070.325
070(437.64)
Skromné návrhy
Šepkár, Roč. 2, č. 2 (1928), s. 2
Národný dom (Banská Bystrica, Slovensko)
792
Čitateľom Banskobystrického okresu
Smer, Roč. 16, č. 15 (11.4.1964), s. 72
krajské noviny, okresné noviny, 070.325(437.642)
070(437.64)
Beňo, Mikuláš Do druhej dvadsiatky
Smer, Roč. 21, č. (29.3.1969), s. 1
krajské noviny, 070(437.64)
Demovič, R Gustáv Kazimír Zechenter (1824-1908)
Pravda, Roč. 48 (24.7.1967), s. 2
lekári, spisovatelia, prírodovedci, 82:929 Zechenter, G. K.
614.253.1+5
Oslava štvrťstoročia
Smer, Roč. 26, č. 218 (14.9.1974), s. 1
podnikové noviny, 070.48:624.9(437.642)
Film "Jánošík" v Banskej Bystrici bude 14.-17. februára-
Slovenský východ, Roč. 18, č. 30 (5.2.1936), s. 5
herci, filmoví režiséri, 791.43
Slovák - ochotník bude hrať hlavnú úlohu vo filme Jánošík :Pavel Bielik, divadelný ochotník, teraz četnícky strážmajster a jeho cesta k filmu
Slovenská politika, Roč. 16, č. 185 (13.8.1935), s. 2
herci, filmoví režiséri, 791.43:929 Bielik, Paľo
Bázlik, Jaromír 90 rokov železnice Zvolen - Banská Bystrica
Smer, Roč. 12, č. 100(15.12.1962), s.
železničné trate, 656.021(091)
Ustavujúce zasadnutie KNV v B. Bystrici
Smer, Roč. 9, č. 40 (21.5.1957), s. 3
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Plyn ku Hronu
Smer, Roč. 16, č. 6 (8.2.1964), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, plynofikácia, 353.2(437.64):061.3
662.76(437.64)
Komisie Stredoslovenského KNV
Smer, Roč. 16, č. 28 (11.7.1964), s. 5
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Do ďalších štyroch rokov :Plénum SKNV začalo činnosť
Smer, Roč. 16, č. 27 (4.7.1964), s. 1, 2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Najdôležitejšia úloha
Smer, Roč. 12, č. 36 (3.5.1961), s. 1-2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, hospodárstvo, 353.2(437.64):332:061.3
Pre život bohatší, radostnejší
Smer, Roč. 12, č. 1 (2.1.1961), s. 2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, hospodárstvo, 353.2(437.64):332:061.3
Do nového obdobia :Z prvého zasadania novozvoleného KNV v B. Bystrici
Smer, Roč. 9, č. 42 (28.5.1957), s. 1, 2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Telovýchovné odd. na KNV v B. Bystrici začalo činnosť
Smer, Roč. 1, č. 20 (24.7.1949), s. 6
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, telovýchova, šport, 353.2(437.64):061.3
796.06(437.64)
Zdravotný referát KNV začal svoju činnosť
Smer, Roč. 1, č. 3 (27.3.1949), s. 5
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, zdravotníctvo, 353.2(437.64):614
Murgaš, Ján Pre zlepšenie dopravy
Smer, Roč. 9, č. 75 (20.9.1957), s. 3
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, cestné hospodárstvo, 353.2(437.64):625.7:061.3
Caban, Ernest Jubilantovi
Smer, Roč. 26, č. 63 (15.3.1974), s. 3
krajské noviny, 070(437.64)
V znamení kladiva a kosáka
Smer, Roč. 26, č. 63 (15.3.1974), s. 6, 7
krajské noviny, 070(437.64)
Povereník pôdohospodárstva Marek Čulen na zasadnutí Rady KNV v B. Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 44 (6.10.1951), s. 2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Porada nových účiteľov a riaditeľov škôl III. stupňa
Smer, Roč. 3, č. 40 (16.9.1951), s. 8
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, pedagógovia, 353.2(437.64):371.1:061.3
Rozpočet Stredoslovenského kraja :Dve miliardy 943 miliónov 289 tisíc
Smer, Roč. 16, č. 130 (12.12.1964), s. 7
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
Banská Bystrica (Slovensko), 353.2(437.64)
Za prameňmi pitnej vody :Na juhu i na severe Stredoslovenského kraja málo vody
Smer, Roč. 16, č. 51 (11.9.1964), s. 3
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, vodné hospodárstvo, 353.2(437.64):628.1
Beňo, Anton Krása tkaná z nití a plátna
Ľud, Roč. 27, č. 164 (15.7.1975), s. 4
74.071.1Piačeková, Anna
Pozdravný list Stredoslovenského KV KSS
Smer, Roč. 26, č. 64 (16.3.1974), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
noviny, tlač, 070(437.64)
329.15(437.64)KSS
Každý lepší hospodárom :Z rokovania pléna SKNV
Smer, Roč. 16, č. 63 (25.9.1964), s. 3
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Kontrola aj vo výučbe žiakov :Na SKNV rokovali o školskej výchove
Smer, Roč. 16, č. 81 (16.10.1964), s. 4
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, žiaci, 353.2(437.64):37.03:061.3
Požiadaviek je dosť :Pribudne vody pre obyvateľov i priemysel
Smer, Roč. 16, č. 93 (30.10.1964), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, vodné hospodárstvo, 353.2(437.64):628.1
Zasadnutie Rady krajského národného výboru v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 2 (20.3.1949), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Pomôcť poľnohospodárom :Zasadala Rada SKNV
Smer, Roč. 16, č. 44 (3.9.1964), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
dôchodky, poľnohospodárstvo, 353.2(437.64):061.3
35.087.43(437.64)
631(437.64)
Dobré výhľady na žatvu v Banskobystrickom kraji :zmocnenci v okresoch ručia za úspech prípravných prác
Smer, Roč. 1, č. 18 (10.7.1949), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, poľnohospodárstvo, žatva, 353.2(437.64):061.3
631.554(437.642)
Planárne zasadnutie KNV v B. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 20 (24.7.1949), s. 3
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
V Banskobystrickom kraji zelektrizujú v r. 1950 35 obcí
Smer, Roč. 1, č. 18 (10.7.1949), s. 2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, elektrifikácia, 353.2(437.64):061.3
621.311.1(437.642)
Zasadnutie Rady KNV v B. Bystrici :Nové bitúnky v našom kraji
Smer, Roč. 1, č. 19 (17.7.1949), s. 4
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, bitúnky, 353.2(437.64):061.3
637.513.1(437.64)
Úspešné volebné obdobie :V utorok bolo posledné pracovné plénum SKNV
Smer, Roč. 16, č. 18 (1.5.1964), s. 2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Banskobystrický kraj v 18. týždni dodal 140. ZAS
Smer, Roč. 1, č. 11 (22.5.1949), s. 2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, hovädzí dobytok, 353.2(437.64):061.3
636.2.033(437.642)
Sústavné zvyšovanie životnej úrovne pracujúceho ľudu
Smer, Roč. 1, č. 3 (27.3.1949), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, životná úroveň, 353.2(437.64):061.3
330.59(437.64)
Zasadnutie Rady KNV v Banskej Bystrici
Smer,
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
353.2(437.64):061.3
Zo zasadnutia Rady KNV v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 5 (10.4.1949), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, strojárstvo, údržba, 353.2(437.64):061.3
621.004.5(437.642)
Nové autolinky v Banskobystrickom kraji :zo zasadnutia Rady KNV
Smer, Roč. 1, č. 7 (24.4.1949), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Zo zasadnutia Rady KNV v B. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 43 (25.12.1949), s. 2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Slávnostné zasadnutie pléna KNV v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 8 (1.5.1949), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Zo zasadnutia Rady KNV v B. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 42 (18.12.1949), s. 5
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Sieť volných predajní sa rozširuje :Zo zasadnutia Rady KNV
Smer, Roč. 1, č. 41 (11.12.1949), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, obchodné zariadenia, predajne, 353.2(437.64):061.3
339.372(437.64)
O problémoch zdravotníctva :Zo zasadnutia SKNV
Smer, Roč. 15, č. 73 (23.11.1963), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, zdravotníctvo, 353.2(437.64):614:061.3
Najlepším Červenú zástavu :Z rokovania rady Stredoslovenského KNV
Smer, Roč. 12, č. 16 (24.2.1962), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, podniky, 353.2(437.64):061.3
331.108.54:330.526.34
Výkup hovädzieho dobytka splnený na 168. Zo zasadnutia Rady KNV-s-
Smer, Roč. 1, č. 12 (29.5.1949), s. 3
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, hovädzí dobytok, 353.2(437.64)
636.2.033(437.64)
Zlepšiť výkup hovädzieho a bravčového mäsa :Zo zasadnutia Rady KNV v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 6 (17.4.1949), s. 4
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, hovädzí dobytok, ošípané, 353.2(437.64):061.3
636.2.033(437.64)
636.4.033(437.64)
Barták, Július Reliéfny obraz "Getsemanská záhrada" v banskobystrickom chráme
Hronské noviny, Č. 22 (1922)
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Banská Bystrica, Slovensko)
Getsemanská záhrada (reliéfny obraz), kostoly, 730:726.1
Podstatné zlepšenie zásobovania mliekom v Banskobystrickom kraji
Smer, Roč. 1, č. 8 (1.5.1949), s. 2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
KNV v B. Bystrici venoval 50 000 Kčs na Hviezdoslavov fond
Smer, Roč. 1, č. 2 (20.3.1949), s. 3
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Zvolili sudcov krajského súdu
Smer, Roč. 12, č. 100 (13.12.1961), s. 2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, sudcovia, stavebníctvo, 353.2(437.64):061.3
347.962(437.64)
69(437.64)
Krajská volebná komisia ustanovená
Smer, Roč. 16, č. 11 (14.3.1964), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, volebné komisie, 353.2(437.64):324:061.3
Barták, Július Reliéfny obraz "Getsemanská záhrada" zámockého chrámu v Banskej Bystrici
Kultúra, Roč. 4, č. 4 (1932), s. 259-262
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Banská Bystrica, Slovensko)
Getsemanská záhrada (reliéfny obraz), kostoly, 730:726.1
O teple pre Dubnicu :Z rokovania Rady SKNV
Smer, Roč. 16, č. 9 (29.2.1964), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Hora Olivetská, plastický reliéf na rímskokatolíckom farskom kostole v Banskej Bystrici
Banskobystrické noviny, Roč. 1 (1934), s. 6
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Banská Bystrica, Slovensko)
Kristus na Olivovej hore (súsošie), reštaurátorstvo, 73
Zveľaďujeme naše lesy
Smer, Roč. 12, č. 27 (4.4.1962), s. 4
Štátne lesy
lesníctvo, lesy, 630(437.642)
Bonec, Rudolf V tomto roku smelšie a rozhodnejšie :Stavbári kraja sú rozhodnutí splniť uznesenia XII. sjazdu KSČ/
Smer, Roč. 15, č. 23 (20.3.1963), s. 3
Krajské združenie stavebníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:061.23(437.64):331.101.3
O verejnej diskusii k zákonníku práce
Smer, Roč. 15, č. 10 (2.2.1963), s. 2
Krajská odborová rada (Banská Bystrica, Slovensko)
zákonník práce, pracovné právo, verejné diskusie, 349.2:06.053.53
Nový odbor na KNV
Smer, Roč. 20, č. (27.9.1968), s. 2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, kultúra, 353.2(437.64):008
Zasadala Rada SKNV
Smer, Roč. 15, č. 75 (7.12.1963), s. 2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, bezpečnosť práce, 353.2(437.64):061.3
331.45/.47(437.64)
O zimnom trhu
Smer, Roč. 15, č. 77 (23.12.1963), s. 2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Stavbári smelšie proti manku :Zo zasadnutia pléna SKNV v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 15, č. 54 (13.7.1963), s. 2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, bytová výstavba, 353.2(437.64):69:061.3
351.778.532(437.64)
Vyťažiť z pôdy maximum :Zo zasadnutia Stredoslovenského KNV
Smer, Roč. 15, č. 18 (2.3.1963), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Úlohy ľudovej správy Banskobystrického kraja
Smer, Roč. 3, č. 13 (25.3.1951), s. 2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):327.36:061.3
Minoriadne zasadnutie KNV
Smer, Roč. 9, č. 97 (6.12.1957), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, 353.2(437.64):061.3
69(437.64)
631(437.64)
Celý kraj v znamení príprav na jarné práce :Ľudová správa a prípravy na jarné práce
Smer, Roč. 3, č. 8 (25.2.1951), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, poľnohospodárstvo, jarné práce, 353.2(437.64):061.3
631.152(437.64)
Do nového roku s reálnejším plánom :Z rokovania pléna SKNV
Smer, Roč. 16, č. 136 (19.12.1964), s. 7
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Prázdninový rozhovor o škole
Smer, Roč. 15, č. 56 (27.7.1963), s. 5
školstvo, 371(437.642)
S dôverou ľudu k ďalším úspechom :Prvé plenárne zasadnutie KNV Stredoslovenského kraja
Smer, Roč. 11, č. 38 (22.6.1960), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
K veľkým premenám v nových podmienkach
Smer, Roč. 11, č. 39 (25.6.1960), s. 1, 2
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Len tržby zaostávajú :Z rokovania Rady SKNV
Smer, Roč. 16, č. 104 (12.11.1964), s. 3
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, divadlá, 353.2(437.64):061.3
792(437.64)
Na programe sú cesty :Zo zasadnutia Rady SKNV
Smer, Roč. 16, č. 56 (17.9.1964), s. 3
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, cestné komunikácie, 353.2(437.64):061.3
625.7(437.64)
Zahradník, Osvald Sládkovičova Radvaň
Kultúrny život, Č. 8 (1967), s. 179
umelecký prednes, amatérsky, 808.54:06.063
Rada KNV rokovala
Smer, Roč. 9, č. 89 (8.11.1957), s. 3
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
Vyššia pedagogická škola (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, vysoké školy, internáty, 353.2(437.64):061.3
728.54:378.18:69(437.642)
Rokovali o rozpočte
Smer, Roč. 16, č. 109 (18.11.1964), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):061.3
Budúcnosť divadiel a múzeí
Smer, Roč. 16, č. 85 (21.10.1964), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, kultúra, 353.2(437.64):008:061.3
V Banskej Bystrici začala sa včera dvojdňová konferencia "Otázky realizmu v tvorbe Jozefa Gregora Tajovského a Janka Jesenského"
Práca, Roč. 29, č. 105 (4.5.1974), s. 2
konferencie, spisovatelia, 82:929 Tajovský, Jozef Gregor
82:929 Jesenský, Janko
821.162.4-051:061.3(437.642)
Opäť zneli slová básnikov
Matičné čítanie, Roč. 7, č. 12 (10.6.1974), s. 4
umelecký prednes, amatérsky, súťaže, 808.54:06.063
Dušek, Jaroslav Poľnohospodárske školy volajú
Smer, Roč. 15, č. 41 (22.5.1963), s. 3
poľnohospodárstvo, školstvo, 373.68
Karšay, Alexander Návšteva v ateliéri
Výtvarný život, Roč. 24, č. 5 (1979), s. 38-40
výtvarní umelci, 75.071.1 Greinerová, Sibylla
Spoločne za výstavbu :Z rozšíreného zasadnutia KV SNF
Smer, Roč. 9, č. 25 (29.3.1957), s. 1
Národný front SSR
329.15(437.64)
Zo zasadnutia KV SNF
Smer, Roč. 9, č. 53 (5.7.1957), s. 4
Národný front SSR
329.15(437.64)
Leteli pozdravy
Smer, Roč. 11, č. 88 (14.12.1960), s. 1
Národný front SSR
329.15(437.64)
Rozširovatelia straníckej tlače vyzývajú na súťaž
Smer, Roč. 3, č. 45 (14.10.1951), s. 4
tlač, 070.33:070.42:329.15(437.6):061.3
Pred veľkými úlohami :Z ustanovujúcej schôdze Stredoslovenského KV NF
Smer, Roč. 11, č. 37 (18.6.1960), s. 1
Národný front SSR
329.15(437.64)
Spravodlivá vec mieru zvíťazí :Zasadal rozšírený KV SNF
Smer, Roč. 12, č. 81 (7.10.1961), s. 2
Národný front SSR
329.15(437.64)
Zaostávajú prípravy
Smer, Roč. 12, č. 49 (17.6.1961), s. 2
Národný front SSR
329.15(437.64)
Rokujú o sjazdových uzneseniach
Smer, Roč. 10, č. 31 (2.8.1958), s. 1
Národný front SSR
329.15(437.64)
Spoločným úsilím splníme vytýčené ciele :Ohlas listu ÚV KSČ v našom kraji
Smer, Roč. 9, č. 85 (25.10.1957), s. 1
Národný front SSR
329.15(437.64)
Hubenák, Ladislav Desať rokov Štátneho slovenského ústredného archívu
Historický časopis, Roč. 12, č. 3 (1964), s. 462-470
Štátny slovenský ústredný archív (Bratislava, Slovensko)
archívy, archívnictvo, 930.253(437.6)(091)
Hubenák, Ladislav O práci a fondoch Štátneho slovenského ústredného archívu
Historický časopis, Roč. 7, č. 3 (1959), s. 477-485
Štátny slovenský ústredný archív (Bratislava, Slovensko)
archívy, archívnictvo, 930.253(437.6)
Balaša, Gejza Stopy pravekého osídlenia pod Panským dielom pri B. Bystrici
Krásy Slovenska, Roč. 38, č. (1961), s. 344-345
osídlenie, pravek, 94(420).01(437.642)
Knihovnícky kaleidoskop
Čitateľ, Roč. 36, č. 1 (1987), s. 2
Klub priateľov starej hudby (Banská Bystrica, Slovensko)
hudba, kluby, 785.6
O bystrických trojčatách
Smer, Roč. 16, č. 98 (5.11.1964), s. 1
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
trojičky, 614.2:618.495
Na konte 18 výstav
Smer, Roč. 26, č. 1 (2.1.1974), s. 3
Oblastná galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
galérie, 069:73/77(437.642):061.4
Donovalová, Darina Bohaté zážitky
Smer, Roč. 25, č. 279 (23.11.1973), s. 1, 16
Oblastná galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, grafika, 069:73/76
76.071.1(100-11):061.4
Výstava na počesť Februára
Smer, Roč. 25, č. ? (4.4.1973), s. 3
Oblastná galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarné umenie, 94(437)"1948/1973":061.4
069:73/76:061.4
Ursínyová, Terézia Život, dielo, spomienky
Hudobný život, Roč. 4, č. 17 (1972), s. 7
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Móry, Ján
Bartók, J Urpín je súbor družby
Rudé právo, Roč. 48, (2.7.1967), s. 4
Urpín (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, 793.31+784.4(437.642)
Hudobné leto pracujúcich v B. Bystrici
Ľud, Roč. 4, č. 139 (1951)
hudobné festivaly, 78:7.079
Hudobné leto pracujúcich
Obrana ľudu, Roč. 7, č. 168 (1951)
hudobné festivaly, 78:7.079
Hudobný život na Pohroní
Práca, Roč. 1, č. 108 (1946)
Krúžok priateľov hudby (Banská Bystrica, Slovensko)
78
Hudobný život v Banskej Bystrici
Práca, Roč. 4, č. 246 (1949)
hudobná kultúra, 78(437.642)
Matičný spevokol v Banskej Bystrici
Hlas práce, Roč. 2, č. 73 (1947), s. 4
Matičný spevokol J. L. Bellu (Banská Bystrica, Slovensko)
Matica slovenská
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.68
Matičný spevokol v Banskej Bystrici
Obrana ľudu, Roč. 3, č. 73 (1947)
Matičný spevokol J. L. Bellu (Banská Bystrica, Slovensko)
Matica slovenská
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.68
Figuš-Bystrý, Viliam Otvorený list na Ivana Ballu
Národné noviny, Roč. 59, č. 116 (5.10.1928), s. 2
hudobní skladatelia, 78.071.1:782
929 Figuš-Bystrý, Viliam
Čo súdi tvorca opery "Detvan" o dnešnom slovenskom hudobníctve. Na čom pracuje teraz náš hudobný skladateľ
Slovenské národné noviny, Roč. 2, č. 143 (27.6.1926), s. 4
hudobní skladatelia, 78.071.1:782
929 Figuš-Bystrý, Viliam
Prvá slovenská opera
Slovač, Roč. 1, č. 30 (22.11.1924), s. 3
hudobní skladatelia, 7.071.1:782
929 Figuš-Bystrý, Viliam
Článok o Michalovi Kyseľovi - organistovi z Banskej Bystrice
Slovenskje Národňje Noviny, Č. 155 (1847), s. 620-621
786.6:929Kyseľ, Michal
Rybarič, Richard Dejiny banskobystrického Hudobného spolku v rokoch 1857-1862
Hudobnovedné štúdie 3 : Sborník, Bratislava, 1959S. 163-175
Hudobný spolok (Banská Bystrica, Slovensko)
spolky, 78(437.642)
Letňan, J Krajský festival tanečných orchestrov ĽUT v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 6, č. 5 (1962), s. 154-156
7.077
Oblastná galéria k Mesiacu ČSSP
Smer, Roč. 26, č. 288 (6.12.1974), s. 16
Oblastná galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
069:73/76
Kassa, Milan O prvej knihtlačiarni v Banskej Bystrici
Knižnica, Roč. 10, č. 6 (1958), s. 297-298
kníhtlačiarne, 655.15(437.642)(091)
Mikleš, Ján Učebný plán a zákony školy bystrickej z roku 1617
Jednotná škola, Roč. 13, č. 1 (1958), s. 64-91
školstvo, dejiny, školské zákony, učebné plány, 37(437.642)(091)
Oberuč, Ján Michal Pedagogické práce a činnosť Mateja Béla v Banskej Bystrici
Pedagogický sborník, Roč. 4, č. 6 (1937), s. 225-244
pedagogika, dejiny, 929 Bel, Matej
37(437.6)(091)
Uhrin, Jozef O činnosti jezuitov v B. Bystrici v XVII. a XVIII. storočí
Stanislavovské zvesti, Roč. 15, č. 1 (1942), s. 12
Jezuiti
271.5(437.642)
Mráz, Andrej Počiatky slovenského divadla v okolí banskobystrickom
Naše divadlo, Roč. 3, č. (1930), s. 76-78
divadlo, ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)(091)
Rybarič, Richard Nové pramene o hudobnom živote Banskej Bystrice v 19. stor.
Slovenská hudba, Roč. 1, č. 2 (1957), s. 77
hudba, 78"18"
Dienes, Emil Banskobystrická obchodná a priemyselná komora v rokoch 1890-1923
Hospodárske rozhľady, Roč. 12 (1937), s. 106-113
Obchodná a priemyselná komora (Banská Bystrica, Slovensko)
347.731.4(437.642)
Mikleš, Ján Kapitoly z dejín ústavu detskej opatrovne v Banskej Bystrici.
Materská škola, Roč. 6, č. 10 (1959), s. 308-316
Ústav detskej opatrovne (Banská Bystrica, Slovensko)
detské opatrovne, predškolské zariadenia, 348.328.4
Mikleš, Ján Pramene k dejinám Ústavu detskej opatrovne v Banskej Bystrici.
Materská škola, Roč. 6, č. 11 (1959), s. 339-347
Ústav detskej opatrovne (Banská Bystrica, Slovensko)
detské opatrovne, predškolské zariadenia, 348.328.4(437.642)
Mikleš, Ján Vznik bystrického Ústavu detskej opatrovne v Banskej Bystrici v r. 1829.
Materská škola, Roč. 7, č. 1 (1960), s. 21-25
Ústav detskej opatrovne (Banská Bystrica, Slovensko)
detské opatrovne, predškolské zariadenia, 348.328.4(437.642)
Mikleš, Ján Vznik bystrického Ústavu detskej opatrovne.
Materská škola, Roč. 7, č. 2 (1960), s. 58-60
Ústav detskej opatrovne (Banská Bystrica, Slovensko)
detské opatrovne, predškolská výchova, 348.328.4(437.642)
Mikleš, Ján Kapitoly z dejín bystrickej detskej opatrovne.
Materská škola, Roč. 7, č. 12 (1960), s. 372-377
Ústav detskej opatrovne (Banská Bystrica, Slovensko)
detské opatrovne, predškolské zariadenia, 348.328.4
Gazdík, Igor Podmanivá a zrelá tvorba
Pravda, Roč. 55, č. 136 (11.6.1974), s. 5
Oblastná galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, galérie, 069:73/77(437.642):061.4
Výstava jubilanta
Roľnícke noviny, Roč. 29, č. 12 (15.1.1974), s. 2
Oblastná galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 069:73/76
75.071.1:929 Dúbravec, Róbert
061.4
V Banskobystrickej galérii otvorili včera výstavu sôch a kresieb akademického sochára Jindřicha Wielgusa
Práca, Roč. 29, č. 67 (20.3.1974), s. 2
Oblastná galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, českí, 069:73/76
73.071.1 Wielgus, Jindřich:061.4
Študenti Strednej ekonomickej školy, zahraničný obchod v B. Bystrici si zriadili Izbu revolučných tradícií ...
Smer, Roč. 26, č. 119 (22.5.1974), s. 4
Stredná ekonomická škola zahraničného obchodu (Banská Bystrica, Slovensko)
izby revolučných tradícií, 069:323.22/.23:373.544(437.642)
Tolnayová, Mária Práca je šťasie
Smer, Roč. 26, č. 16 (19.1.1974), s. 3
Odborné učilište Stavoindustrie (Banská Bystrica, Slovensko)
izby revolučných tradícií, učňovské školy, 069:323.22/.23
377.35:69(437.642)
Pamätná izba vysielača
Ľud, Roč. 26, č. 199 (23.8.1974), s. 1
Základná deväťročná škola, Námestie Červenej armády (Banská Bystrica, Slovensko)
Slobodný slovenský vysielač (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätné izby, základné školy, 069:323.22/.23:654.131
373.3:654.131
Sieň revolučných tradícií
Pravda, Roč. 55, č. 52 (2.3.1974), s. 2
Zväzarm (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätné izby, 069:323.22/.23:355.58
Sieň bojových tradícií
Smena, Roč. 27, č. 81 (5.4.1974), s. 3
Vojenské gymnázium SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätné izby, 069:323.22/.23
373.54:355.231
Hatiar, Imrich Zdravotníci zlepšujú! :Čo pacienti?
Smer, Roč. 9, č. 96 (3.12.1957), s. 5
zdravotnícke zariadenia, 614.2
Vansová, Terézia Hry a riekania z B. Bystrice
Český lid, Roč. 24 (1923), s. 36-37
ľudové porekadlá, riekanky, 398.9
82-845
Mládež iniciatívne
Smer, Roč. 23, č. (4.2.1971), s. 1
Socialistický zväz mládeže
329.78(437.64)
Mládež s novým elánom
Smer, Roč. 22, č. (17.6.1970), s. 2
Socialistický zväz mládeže
329.78(437.64)
Aby expozícia bola bohatšia
Smer, Roč. 26, č. 43 (20.2.1974), s. 1-2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, muzeálne zbierky, expozície, 069:94(437.6)SNP
069.5
K aktuálnym otázkam
Smer, Roč. 27, č. 261 (5.11.1975), s. 2
Socialistický zväz mládeže
329.78(437.64)
Zväzáci hodnotili
Smer, Roč. 27, č. (16.7.1975), s. 1
Socialistický zväz mládeže
329.78(437.64)
Jednička z dejepisu
Smer, Roč. 27, č. 125 (30.5.1975), s. 7
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, lektori, 069:94(437.6)SNP
069-057.87
Pred krajskou konferenciou
Smer, Roč. 26, č. 66 (19.3.1974), s. 1, 2
Socialistický zväz mládeže
329.78(437.64)
Všetky sily pre spoločnosť
Smer, Roč. 26, č. 71 (25.3.1974), s. 1, 2
Socialistický zväz mládeže
329.78(437.64)
Program KSČ - program mladých
Smer, Roč. 26, č. 70 (23.3.1974), s. 1, 2
Socialistický zväz mládeže
329.78(437.64)
Mládež s novým programom
Smer, Roč. 24, č. (29.5.1972), s. 1, 2
Socialistický zväz mládeže
329.78(437.64)
Vzácni hostia v Múzeu SNP
Smer, Roč. 25, č. 21 (25.1.1973), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, zahraničné návštevy, 069:94(437.6)SNP
327(470+571:437:437.642)
Červená zástava ÚV KSS sväzákom nášho kraja
Smer, Roč. 9, č. 42 (28.5.1957), s. 1
Československý zväz mládeže
329.78(437.64)
Iba hľadať nestačí :Plenárne zasadanie KV ČSM len naznačilo nové cesty
Smer, Roč. 20, č. (4.4.1968), s. 1
Československý zväz mládeže
329.78(437.64)
Výstava SD 67
Smer, Roč. 20, č. (11.6.1968), s. 4
Československý zväz mládeže
329.78(437.64)
Výzva okupačným vojakom
Smer, Roč. 20, č. (25.8.1968), s. 2
Československý zväz mládeže
329.78(437.64)
Na pomoc bytovej výstavbe
Smer, Roč. 10, č. 52 (Vianoce 1958), s. 1
Československý zväz mládeže
329.78(437.64)
Tóth, Ondrej Činy mládeže, to sú miliónové hodnoty :Sväzáci Stredoslovenského kraja diskutujú o prítomnosti a budúcnosti
Smer, Roč. 12, č. 77 (26.9.1962), s. 2
Československý zväz mládeže
329.78(437.64)
Mládež na polia :Zo zasadnutia KV ČSM
Smer, Roč. 12, č. 59 (25.7.1962), s. 1
Československý zväz mládeže
329.78(437.64)
Slová premieňajú na skutky
Smer, Roč. 12, č. 32 (21.4.1962), s. 2
Československý zväz mládeže
329.78(437.64)
Vždy po boku strany
Smer, Roč. 11, č. 17 (25.2.1961), s. 2
Československý zväz mládeže
329.78(437.64)
Sväzáci opäť pomôžu :Zasadalo plénum KV ČSM
Smer, Roč. 15, č. 7 (23.1.1963), s. 2
Československý zväz mládeže
329.78(437.64)
Mališka, Jozef Sväzáci pomôžu svojím dielom :Plénum SKV ČSM rokovalo o májovom rozhodnutí ÚV KSČ
Smer, Roč. 15, č. 48 (15.6.1963), s. 2
Československý zväz mládeže
329.78(437.64)
Mládežníci na strojoch
Smer, Roč. 16, č. 13 (28.3.1964), s. 1
Československý zväz mládeže
329.78(437.64)
O výchove mladej generácie :Plenárne zasadnutie SKV ČSM rokovalo
Smer, Roč. 16, č. 20 (16.5.1964), s. 2
Československý zväz mládeže
329.78(437.64)
Pinka, Ján M Po krajskej konferencii ČSM
Smer, Roč. 10, č. 3 (18.1.1958), s. 2
Československý sväz mládeže
329.78(437.64)
Mladí rokovali :Z krajskej konferencie ČSM
Smer, Roč. 10, č. 48 (29.11.1958), s. 2
Československý zväz mládeže
329.78(437.64)
Pinka, Ján M Vpred za víťazstvami! :Po krajskej konferencii ČSM
Smer, Roč. 9, č. 7 (25.1.1957), s. 5
Československý sväz mládeže
329.78(437.64)
Nadšenie mladých tvorí úspechy
Smer, Roč. 9, č. 6 (22.1.1957), s. 1
Československý zväz mládeže
329.78(437.64)
Jargaš, Pavol Krajská konferencia SSM v B. Bystrici nástupom na utvorenie Čs. sväzu mládeže
Smer, Roč. 1, č. 2 (20.3.1949), s. 4
Socialistický zväz mládeže
329.78(437.64)
Dve veľké úlohy sväzákov v Bystrickom kraji :Vniesť do dedín nové pracovné metódy a rozšíriť organizačnú bázu SSM na maďarskú mládež
Smer, Roč. 1, č. 3 (27.3.1949), s. 1, 2
Socialistický zväz mládeže
329.78(437.64)
Krajský aktív ČSM v Ban. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 11 (22.5.1949), s. 3
Československý sväz mládeže
mládežnícke organizácie, 329.78(437.64):061.3
Sväzáci v Týždni dopravnej bezpečnosti
Smer, Roč. 1, č. 13 (15.6.1949), s. 6
Československý zväz mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
329.78(437.64)
Čumová, Elena Spájame školu so životom
Smer, Roč. 15, č. 9 (30.1.1963), s. 5
Základná škola, Trieda SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3
Dušek, Jaroslav Poľnohospodárske školy vás volajú
Smer, Roč. 15, č. 32 (20.4.1963), s. 3
Poľnohospodárske odborné učilište (Banská Bystrica, Slovensko)
učňovské školy, 377.35
Nech sa páči, vitamíny
Smer, Roč. 16, č. 115 (25.11.1964), s. 1
Zelenina
zelenina, ovocie, zásobovanie, 339.371:634:635.1/.8
351.778
Nemáte stromček
Smer, Roč. 16, č. 103 (11.11.1964), s. 1
Štátne lesy
vianočné stromčeky, 630*28(437.642)
Horváth, J Úlohy okresných miest stredoslovenských
Stredné Slovensko :, Zvolen : [s.n.], 1934S. 20-23
okresné mestá, 908(437.642)
353.5(437.642)
Hold umučeným hrdinom
Smer, Roč. 25, č. (25.8.1973), s. 1
329.78
Bačová, Valéria Zväzáci z učňovského strediska
Smer, Roč. 26, č. 149 (26.6.1974), s. 4
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
677(437.642):329.78
Beránková, Norika Musí byť pri tom
Smer, Roč. 27, č. 186 (9.8.1975), s. 3
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
677(437.642):329.78
Móricová, M Po partizánskych chodníkoch :Trasa č. 1 - Banská Bystrica - Brezno
Bojovník, Roč. 3, č. 21 (1971), s. 5
turistika, turistické trasy, 94(437.642)SNP
378.9
796.51
908(437.642)
Mladý kolektív - náročné ciele
Smer, Roč. 27, č. 42 (19.2.1975), s. 4
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
329.78(437.642)
Močko, Juraj Literárna súťaž mladých autorov
Smer, Roč. 23, č. (1.1971), s. 2
Socialistický zväz mládeže
329.78(437.642)
K úlohám vysokoškolákov
Smer, Roč. 27, č. 148 (26.6.1975), s. 1
Krajská vysokoškolská rada (Banská Bystrica, Slovensko)
329.78:378(437.642)
Baran, Jozef Seminár učiteľov
Smer, Roč. 12, č. 28 (7.4.1962), s. 6
Ústav pre ďalšie vzdelávanie učiteľov (Banská Bystrica, Slovensko)
semináre, vzdelávanie učiteľov, vzdelávací proces, technické prostriedky, 371.13:061.3
V Banskobystrickom okrese pred ďalším ročníkom ľudových univerzít a akadémií
Smer, Roč. 16, č. 56 (17.9.1964), s. 3
Československá spoločnosť pre šírenie politických a vedeckých poznatkov
ľudové univerzity, ľudové akadémie, mimoškolské vzdelávanie dospelých, 374.72(437.642)
Ľudová univerzita v B. Bystrici a vo Zvolene
Smer, Roč. 9, č. 73 (13.9.1957), s. 4
Československá spoločnosť pre šírenie politických a vedeckých poznatkov (Banská Bystrica, Slovensko)
Ľudová univerzita (Banská Bystrica, Slovensko)
374.72
V B. Bystrici sa začali Ľudové kurzy ruštiny
Smer, Roč. 1, č. 40 (4.12.1949), s. 7
ruský jazyk, 374=161.1
Škola pri KÚNZ v B. Bystrici
Smer, Roč. 9, č. 13 (26.3.1960), s. 8
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
373.3:725.51
Rušné dni
Smer, Roč. 16, č. 42 (1.9.1964), s. 1
Učebné pomôcky (Banská Bystrica, Slovensko)
371.64/.69(437.642)
Hudobná jar v Banskej Bystrici
Hudobná jar, Roč. 20, č. 12 (1970), s. 5
hudobné festivaly, 782/785:792.5
78.091.4(437.642)
Výstava plakátov cestovného ruchu
Smer, Roč. 1, č. 1 (11.3.1949), s. 2
výstavy, cestovný ruch, plagáty, 769:061.4:338.48
Začínajú aj tí starší
Smer, Roč. 16, č. 49 (9.9.1964), s. 3
večerné školy, 377.4(437.642)
Gajdoš, Milan Pamätník - Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 14, č. 4 (1969), s. 181-184
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
725.94
Halaj, Dušan Nová expozícia Pamätníka - Múzea SNP v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 19, č. 4 (1974), s. 114-116
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, expozície, 069:94(437.6)SNP:069.5
Pre deti Kalištia
Smer, Roč. 16, č. 48 (8.9.1964), s. 3
Základná škola, Okružná ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3
Gajdoš, Milan Nájde sa riešenie?
Smer, Roč. 10, č. 26 (28.6.1958), s. 6
školy, 37.03
Uznanie za výrazné úspechy
Smena, Roč. 28, č. 167 (18.7.1975), s. 1
329.15
Uznanie za prácu
Smena, Roč. 28, č. 159 (9.7.1975), s. 1
329.15
Kvalitná základňa
Smena, Roč. 27, č. 38 (14.2.1974), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15
Účasť komunistov v odboroch :rokovali pléna krajských výborov KSS
Práca, Roč. 30, č. 226 (25.9.1975), s. 1-2
329.15
Prínos zväzákov kraju :Z predsedníctva Stredoslovenského KV SZM
Smena, Roč. 28, č. 33 (8.2.1975), s. 1
329.78
Filmová prehliadka
Smer, Roč. 23 (26.8.1971), s. 1
film, svetová vojna, 1939-1945, 791.43(47+437):93
Pozornosť plánu
Hlas ľudu, Roč. 21, č. 226 (25.9.1975), s. 11
Komunistická strana Slovenska
329.15
Rokovania KV KSS
Hlas ľudu, Roč. 21, č. 252 (25.10.1975), s. 7
329.15
Chmelíková, Gabriela Vitajte - a do videnia
Smena, Roč. 28, č. 241 (13.10.1975), s. 7
zahraničné návštevy, 327(470.512:437.642)
Priateľstvo bez hraníc
Smena, Roč. 27, č. 269 (14.11.1974), s. 7
zahraničné návštevy, 327(470.512:437.642)
Fabrička stará bezmála 5 storočí
Smer, Roč. 22, č. (23.5.1970), s. 2
Závod SNP (Žiar nad Hronom, Slovensko)
medené hámre, kultúrne pamiatky, technické, 904:669.3(437.642)
Fabrička ty milá
Smer, Roč. 22, č. (21.5.1970), s. 1
Závod SNP (Žiar nad Hronom, Slovensko)
medené hámre, kultúrne pamiatky, technické, 904:669.3(437.642)
Perspektívny veterán
Smer, Roč. 26, č. (21.2.1974), s. 4
Závod SNP (Žiar nad Hronom, Slovensko)
medené hámre, kultúrne pamiatky, technické, 904:669.3(437.642)
Hostia v Pamätníku
Smena, Roč. 27, č. 223 (20.9.1974), s. 1
zahraničné návštevy, 327(47:437.642)
Besedy pokračujú
Smena, Roč. 27, č. 210 (5.9.1974), s. 1
zahraničné návštevy, 327(47:437.642)
Vedúci tajomník ...
Práca, Roč. 30, č. 240 (11.10.1975), s. 2
zahraničné návštevy, 327(540:437.642)
Jubileum s perspektívou?
Smer, Roč. 20, č. (17.12.1968), s. 3
Krajský symfonický orchester (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné telesá, 785.11(437.642)
Bonec, Rudolf Začalo sa to výročnou konferenciou... :Verejné tajomstvo komunistov cementárne v B. Bystrici
Smer, Roč. 16, č. 81 (16.10.1964), s. 3
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, stranícke organizácie, 669.94(437.642):329.15(437.6)KSS
Krajské štúdio televízie v Ban. Bystrice päťročné
Banskobystrický stavbár, Roč. 22, č. (12.2.1971), s. 3
Slovenská televízia
654.197(437.642)
Nároční voči sebe aj iným
Smer, Roč. 27, č. 66 (19.3.1975), s. 1, 2
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, stranícke organizácie, 669.94(437.642):329.15(437.6)KSS
Bozalková, Irena Z prvej banskobystrickej muzeálnej expozícii
Smer, Roč. 26, č. 301 (22.12.1974), s. 4
Mestské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908.437.6
069.5
Šoka, Milan Výstava v Stredoslovenskom múzeu
Smer, Roč. 27, č. 226 (25.9.1975), s. 3
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, muzeálne zbierky, výstavy, 069:908(437.64)
069.5:061.4
Šoka, Milan Spolupráca múzeí
Smer, Roč. 27, č. 174 (26.7.1975), s. 3
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64)
069(437:437.642)
Záhadná soška
Smer, Roč. 27, č. 274 (20.11.1975), s. 4
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, muzeálne predmety, 069:908(437.64)
069.51:738.84
Beseda s J. Cikkerom
Smer, Roč. 26, č. 246 (17.10.1974), s. 1
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobní skladatelia, 069:82+78(437.642)
929 Cikker, Ján:78.071.1
371.212
Aby si ešte lepšie rozumeli :Na záver ukončenia ľudových kurzov ruštiny
Smer, Roč. 12, č. 29 (11.4.1962), s. 1
ruský jazyk, 371.336:811.161.1
Vyradili nových pionierov
Smer, Roč. 16, č. 18 (1.5.1964), s. 6
Pionierska organizácia SZM (Banská Bystrica, Slovensko)
329.78
V Banskej Bystrici otvorili detské jasle
Smer, Roč. 1, č. 11 (22.5.1949), s. 4
detské jasle, predškolské zariadenia, 373.22
Dušek, Jaroslav Novú technológiu do popredia
Smer, Roč. 15, č. 26 (30.3.1963), s. 3
Stredné odborné učilište poľnohospodárske (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, stredné odborné učilištia, 377.35:63(437.642)
Hudcovič, Jozef Výzva radvanských pionierov
Smer, Roč. 15, č. 20 (9.3.1963), s. 1
Pionierska organizácia SZM (Banská Bystrica, Slovensko)
329.78
Balaša, Gejza Gotické kachličky v záhrade domu v Dolnej ulici č. 35 v Banskej Bystrici
Pamiatky príroda, Č. 3 (1974), s. 25
kultúrne pamiatky, kachlice, 904:7.033.5
Nový riaditeľ Múzea SNP
Smer, Roč. 25, č. 144 (19.6.1973), s. 2
Múzeum SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, vedúci pracovníci, historici, 069:94(437.6)SNP
069-051:930.1
929 Pažur, Štefan
Zemková, Miloslava Obraz robotníckej triedy
Výtvarný život, Roč. 27, č. 2 (1982), s. 26-27
výstavy, výtvarné umenie, 73/76:061.4
Mohutnou manifestáciou za spojenecké Rusko a za našu armádu...
Pohronský hlásnik, Roč. 13, č. 13 (26.3.1938), s. 3
Zväz priateľov ZSSR
347.721
Miartuš, Alexander Taký sme postavili Pamätník
Pravda, Roč. 50, č. (30.8.1969), s. 3
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94
Miartuš, Alexander Pri pamätníku slávnej kapitoly dejín
Pravda, Roč. 50, č. (26.2.1969), s. 2
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94
Miartuš, Alexander Nie je dodávateľ ako dodávateľ
Pravda, Roč. 50, č. (24.5.1969), s. 2
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Miartuš, Alexander Niet neriešiteľných problémov
Pravda, Roč. 50, č. (14.6.1969), s. 2
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Miartuš, Alexander Iniciatíva a pochopenie
Pravda, Roč. 50, č. (8.8.1969), s. 1
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Miartuš, Alexander Chýbajú brigádnici ...
Pravda, Roč. 50, č. (20.5.1969), s. 2
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Miartuš, Alexander Audiovóziu pamätníku slávnej epopeje
Pravda, Roč. 50, č. (31.5.1969), s. 2
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Chaos iba na oko
Pravda, Roč. 50, č. (22.8.1969), s. 2
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Kulminoval záverečný finiš
Pravda, Roč. 50, č. (25.8.1969), s. 2
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Prvé, nie najpriaznivejšie správy
Pravda, Roč. 50, č. (29.4.1969), s. 2
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Už iba štvrť roka
Pravda, Roč. 50, č. (13.5.1969), s. 2
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Pamätník SNP bude načas
Pravda, Roč. 50, č. (17.7.1969), s. 2
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Konečná tvár Pamätníka SNP
Pravda, Roč. 50, č. (26.7.1969), s. 1
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Bystrické finále :Na stavbe Pamätníka SNP záverečné práce
Pravda, Roč. 50, č. (9.8.1969), s. 2
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
57 horúcich dní
Pravda, Roč. 50, č. (3.7.1969), s. 1
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Ani Banská Bystrica nespí
Slovenské zvesti, Roč. 2, č. 113 (13.6.1937), s. 3
Zväz priateľov ZSSR (Banská Bystrica, Slovensko)
347.721
Kuzma, Dušan Pamätník hrdinských čias
Pravda, Roč. 45, č. 153 A (3.6.1964), s. 1
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, architektúra, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
Film k výročiu SNP
Hlas ľudu, Roč. 2, č. 128 (1.6.1974), s. 7
filmové festivaly, 791.43:7.094
Kocian, František Finiš pre Banskú Bystricu
Smer, Roč. 21, č. (21.6.1969), s. 1
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
069:94(437.6)SNP
725.94:69
Výstavba Pamätníka SNP v závoze
Smer, Roč. 20, č. (5.10.1968), s. 1
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Pamätník SNP pre Banskú Bystricu
Práca, Roč. 19, č. (26.7.1964), s. 4
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, architektonické návrhy, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
Slovenské divadlo a Ružomberok
Slovenský hlásnik, Roč. 1, č. 6 (2.5.1919), s. 3
divadlá, 725.822(437.642)
Kuzma, Dušan Pamätník minulosti i súčasnosti
Práca, Roč. 24, č.203 (29.8.1969), s. 7
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, architektúra, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
Miková, Mária O Pamätníku - múzeu
Smer, Roč. 21, č. (11.9.1969), s. 1
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, pamätníky, návštevnosť, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
Svetový unikát
Smer, Roč. 23, č. (28.8.1971), s. 3
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, 069:94(437.6)SNP
069.5
Šoka, Milan Dve výročia Stredoslovenského múzea
Smer, Roč. 26, č. 288 (6.12.1974), s. 12, 14
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, dejiny, 069:908(437.64)(091)
Takáč, Ladislav Výstava našich dejín v Múzeu SNP
Smer, Roč. 23, č. (1.4.1971), s. 3
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
Komunistická strana Československa
výstavy, múzeá, 069:94(437.6)SNP
329.15(437)KSČ
Stredoslovenský propagačný film nastupuje
Robotnícke noviny, Roč. 29, č. 123 (29.5.1932), s. 5
propagačné filmy, 791.4
Lloydfilm natočil pohreb Martina Rázusa
Robotnícke noviny, Roč. 34, č. 183 (15.8.1937), s. 6
Evanjelická cirkev a.v
slovenskí spisovatelia, kňazi, politici, 82:929 Rázus, Martin:791.4
821.162.4-051
Bio pod Urpínom
Hronské noviny, Roč. 10, č. 2 (7.1.1928), s. 2
Bio (kino : Banská Bystrica, Slovensko)
kiná, 791.4
Kto zvíťazil? :Puškinov pamätník a melódie priateľstva
Ľud, Roč. 26, č. 123 (27.5.1974), s. 1
umelecký prednes, amatérsky, spev, súťaže, 808.54:06.063
78:06.063
Klub poslancov Banskobystrického kraja zasadal
Smer, Roč. 1, č. 5 (10.4.1949), s. 2
Klub poslancov Banskobystrického kraja
352(437.64)
Odobratie povolení
Filmová revue, Roč. 2, č. 14 (15.7.1921), s. 11
Mestský biograf (Banská Bystrica, Slovensko)
kiná, 791.4
Zo schôdzky klubu poslancov kraja
Smer, Roč. 1, č. 10 (15.5.1949), s. 2
Klub poslancov Banskobystrického kraja
352(437.64)
Sväzarmovci rokovali
Smer, Roč. 10, č. 4 (25.1.1958), s. 2
Zväzarm
355.02
Machovič, Rudolf Palko - Pončák - Prokop :výstava troch sochárov jednej generácie
Ľud, Roč. 41, č. 303 (24.12.1988), s. 4
sochári, 73.071.1Palko, Mikuláš:061.4
Sväzarmovci k voľbám
Smer, Roč. 11, č. 28 (18.5.1960), s. 3
Zväzarm
355.02(437.64)
Bystričan :riaditeľ Ufy pokladá okolie Banskej Bystrice za najvhodnejšie pre filmovanie
Banskobystrické noviny, Roč. 1, č. 29 (7.9.1934), s. 1-2
príroda, 791.4:502(437.642)
Trančík, P Banskobystrická šestnástka
Práca, Roč. 26, č. 6 (15.6.1971), s. 6
filmové festivaly, 791.4
Propagácia zimných Tatier
Robotnícke noviny, Roč. 30, č. 54 (5.3.1933), s. 4
Ski-klub (Banská Bystrica, Slovensko)
lyžovanie, 796.92(437.642):791.4
Pavle, Matúš Banská Bystrica - centrum stredokraja
Slovenská republika, Roč. 2, č. 207 (7.9.1995). - [Príl.] Slovensko do toho, s. 4-5
turistické centrá, cestovný ruch, 338.48
Krajská konferencia strany ďalším významným krokom na ceste k socializmu, k zabezpečeniu trvalého mieru
Smer, Roč. 3, č. 25 (3.6.1951), s. 1, 3
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 329.15(437.6) KSS
Vybudujeme z nášho kraja nezdolnú baštu socializmu a mieru
Smer, Roč. 3, č. 26 (10.6.1951), s. 1
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 329.15(437.6) KSS
Pod zástavou Lenina a Stalina v čele so súdruhom Gottwaldom smelšie vpred za mier a socializmus
Smer, Roč. 3, č. 24 (2.6.1951), s. 1-6
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 329.15(437.62) KSS
Krajská konferencia KSS medzníkom v živote krajiny :bilancia jednoročnej práce - nástup do ďalšieho budovania
Smer, Roč. 1, č. 9 (8.5.1949), s. 3
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 329.15(437.64) KSS
Dušek, Jaroslav Rozhodujúci článok k spriemyselneniu poľnohospodárstva
Smer, Roč. 15, č. 12 (9.2.1963), s. 3
Komunistická strana Slovenska
konferencie, poľnohospodárstvo, 329.15(437.64) KSS
Uznesenie krajskej konferencie KSS Stredoslovenského kraja 4.-5. apríla 1964
Smer, Roč. 16, č. 15 (11.4.1964), s. 9-10
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 329.15(437.64) KSS
Krajský dom pionierov ožil
Smer, Roč. 16, č. 72 (6.10.1964), s. 3
Krajský dom pionierov (Banská Bystrica, Slovensko)
pionierske domy, 329.78(437)PO SZM
379.81-053.5(437.64)
Závery XII. zjazdu splníme :z prvého dňa rokovania krajskej konferencie KSS
Smer, Roč. 16, č. 14 (5.4.1964), s. 1-5
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 329.15(437.64) KSS
Súdruh Novotný v našom kraji :dnes sa začína krajská konferencia KSS
Smer, Roč. 16, č. 14 (4.4.1964), s. 1
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 329.15(437.64) KSS
Cvik, Rudolf Sústrediť sily strany na kľúčové problémy
Smer, Roč. 16, č. 14 (5.4.1964), s. 3-4
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 329.15(437.64) KSS
Nebol-bude
Smer, Roč. 10, č. 37 (13.9.1958), s. 4
Dom ČSM (Banská Bystrica, Slovensko)
mládežnícke organizácie, 329.78
Z rozjasaných prúdov pracujúcich
Smer, Roč. 11, č. 24 (4.5.1960), s. 1-2
327.321:394.4
Prvomájová manifestácia prehliadkou sily nášho ľudu
Smer, Roč. 3, č. 19 (6.5.1951), s. 1-3
327.321:339.4
Mrázik, Ondrej Treba zlepšiť podmienky ĽŠU
Smer, Roč. 12, č. 73 (9.9.1961), s. 5
Ľudová škola umenia (Banská Bystrica, Slovensko)
záujmová umelecká činnosť, 374.3:37.036
Mokošová, G Viac podpory v závodoch
Smer, Roč. 12, č. 96 (29.11.1961), s. 2
Stredná ekonomická škola (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.544(437.642)
Bacúr Uznanie najlepším
Smer, Roč. 12, č. 67 (19.8.1961), s. 2
Stredoslovenský podnik Výživa (Banská Bystrica, Slovensko)
nealkoholické nápoje, 663.8
Máj ide do Banskej Bystrice
Smer, Roč. 9, č. 33 (26.4.1957), s. 1
327.321:394.4
Májové prúdy :Celý kraj bol na oslavách - Výsledky práce - pozdrav 1. máju - Májové oslavy vo všetkých farbách
Smer, Roč. 15, č. 36 (4.5.1963), s. 1-2
327.321:394.4
Luptáková, Vlasta Stretnutie tisícov
Smer, Roč. 12, č. 35 (3.5.1962), s. 1
327.321:394.4
Taký 1. máj u nás ešte nikdy nebol :Celý Stredoslovenský kraj v znamení príprav na XII. sjazd KSČ
Smer, Roč. 12, č. 35 (3.5.1962), s. 1-2
327.321:394.4
Tak radostne nikdy nebolo
Smer, Roč. 12, č. 36 (3.5.1961), s. 1
327.321:394.4
1. máj
Smer, Roč. 16, č. 19 (9.5.1964), s. 3
327.321:394.4
V očakávaní návštevy
Smer, Roč. 16, č. 35 (25.8.1964), s. 1
94(437.6) SNP:394.4
V novom šate, s láskou :Srdce Povstania - Banská Bystrica víta hostí
Smer, Roč. 16, č. 37 (27.8.1964), s. 3
94(437.6) SNP:394.4
Univerzity do činnosti
Smer, Roč. 16, č. 81 (16.10.1964), s. 3
ľudové univerzity, 374.72(437.642)
Bohatá návšteva
Smer, Roč. 16, č. 85 (21.10.1964), s. 3
94(437.6) SNP:394.4
Posolstvo prezidenta republiky K. Gottwalda k 1. máju
Smer, Roč. 1, č. 9 (8.5.1949), s. 1-2
327.321:394.4
Mohutná prehliadka sily pracujúcich v Banskobystrickom kraji :Prvomájové oslavy dôkazom veľkých zmien v prospech pracujúceho ľudu
Smer, Roč. 1, č. 9 (8.5.1949), s. 1
327.321:394.4
Pripravujeme sa na mohutné oslavy 1. mája
Smer, Roč. 3, č. 17 (22.4.1951), s. 1
327.321:394.4
Expozícia v Septembri 1923
Smer, Roč. 25, č. (24.9.1973), s. 1, 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, výstavy, 069:94(437.6)SNP
327.323:061.4
Vzorné prípravy na otvorenie Okresnej večernej školy v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 47 (28.10.1951), s. 4
Okresná večerná škola (Banská Bystrica, Slovensko)
školy, vzdelávanie dospelých, 374.71(437.642):37.018.42
Ich prvý deň
Smer, Roč. 11, č. 59 (3.9.1960), s. 1
školy, 37
Kubánske pamiatky
Smer, Roč. 25, č. 69 (22.3.1973), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
fotografia, výstavy, 069:94(437.6)SNP
904(729.1):77.03:061.4
Vyznamenanie Múzeu SNP
Smer, Roč. 26, č. 203 (28.8.1974), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
331.108.54
Nové výstavné priestory
Smer, Roč. 27, č. 67 (20.3.1975), s. 4
Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.096:061.4
Krajská konferencia KSS v B. Bystrici :bilancia budovateľských úspechov Banskobystrického kraja - I. krajská konferencia KSS nástupom k IX. zjazdu strany - vyčerpávajúca diskusia delegátov
Smer, Roč. 1, č. 10 (15.5.1949), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 329.15(437.64) KSS
Ani v kontrole nemožno trpieť formalizmus
Smer, Roč. 37, č. 20 (24.1.1985), s. 4
Štátna obchodná inšpekcia (Banská Bystrica, Slovensko)
Komunistická strana Slovenska
339.4(437.642)
329.15(437.6)KSS
Verní revolučným tradíciám prvých májov k novým víťazstvám pri budovaní socializmu
Smer, Roč. 10, č. 18 (1.5.1958), s. 2
327.321:394.4
Program prvomájových osláv v B. Bystrici
Smer, Roč. 9, č. 34 (30.4.1957), s. 2
327.321:394.4
Náš ľud - to je sila :Z radostných prvomájových osláv
Smer, Roč. 9, č. 35 (3.5.1957), s. 1
327.321:394.4
Vitaj, mlaď Slovenska, v srdci nášho kraja!
Smer, Roč. 9, č. 49 (21.6.1957), s. 1
061.7:329.78
Mládež po stopách hrdinských partizánov
Smer, Roč. 9, č. 51 (28.6.1957), s. 2
061.7:329.78
Národný festival mládeže Slovenska
Smer, Roč. 9, č. 43 (31.5.1957), s. 6
061.7:329.78
Čerňanský, Jozef Stavba skutočne národná
Práca, Roč. 23, č. (30.3.1968), s. 4
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94
Šteller-Šteliar, Ferdinand Krásny biely monument
Práca, Roč. 24, č. (21.5.1969), s. 5
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94
Ďuriač, M Pamätník SNP pre Banskú Bystricu
Smena, Roč. 20, č. (26.5.1968), s. 3
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94
Šikovné ruky
Práca, Roč. 30, č. 294 (13.12.1975), s. 10
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, výstavy, 069:94(437.6)SNP
396(497.2):77:061.4
Boj za slobodu :Výstava v Pamätníku SNP
Práca, Roč. 30, č. 97 (25.4.1975), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, svetová vojna, 1939-1945, oslobodenie, dokumentárna fotografia, výstavy, 069:94(437.6)SNP
94(437)"1939/1945":77.03:061.4
V boji za slobodu
Smena, Roč. 28, č. 98 (26.4.1975), s. 5
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, svetová vojna, 1939-1945, oslobodenie, dokumentárna fotografia, výstavy, 069:94(437.6)SNP
94(437)"1939/1945":77.03:061.4
Kytica k pamätníku
Práca, Roč. 29, č. 40 (16.2.1974), s. 2
zahraničné návštevy, 327(729.1:437.642)
Benko, Ján Spoločné ciele :Družba a spolupráca múzeí v Moskve a v B. Bystrici
Práca, Roč. 29, č. 284 (2.12.1974), s. 4
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
Ústredné múzeum revolúcie (Moskva, ZSSR)
múzeá, spolupráca, 069:94(437.6)SNP
069:323.27(47)
Výstava v Pamätníku
Smena, Roč. 28, č. 55 (6.3.1975), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, grafika, výstavy, 069:94(437.6)SNP
76(729.1):061.4
Cesty za poznaním o SNP
Smena, Roč. 27, č. 77 (1.4.1974), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
SNP vo filme
Smena, Roč. 27, č. 64 (16.3.1974), s. 5
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
filmová tvorba, výstavy, 069:94(437.6)SNP
791.43:94(437.6)SNP:061.4
Kuzma, Dušan Slovo autora
Projekt, Roč. 26, č. 11-12 (1969), s. 213
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, architektúra, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
Kuzma, Dušan Óda tvaru a betónu
Nové slovo, Roč. 11, č. 35 (1969), s. 10
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94
Teória pomáha životu
Smer, Roč. 24, č. (3.10.1972), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 329.15(437.64) KSS
Banská Bystrica oslávila Medzinárodný deň solidarity protifašistických väzňov
Smer, Roč. 3, č. 16 (15.4.1951), s. 5
327.32
Nielen Kuzma a Jankovič
Mladá tvorba, Roč. 15, č. 3 (1970), s. 58-59
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
Gajdoš, Milan Pamätník - Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Muzejní a vlastivědné práce, Roč. 7, č. 3/4 (1969), s. 127-131
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
725.94
Dorotjak, Dušan Urbanistické začlenenie Pamätníka SNP v Banskej Bystrici a problémy jej historického jadra
Vlastivedný časopis, Roč. 19, č. 2 (1970), s. 55-58
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
mestské historické jadrá, 069:94(437.6)SNP
725.94
711.523
Michalčák, Ondrej Geodetické merania pri vytyčovaní Pamätníka SNP v Ban. Bystrici
Geodetický a kartografický obzor, Roč. 17(59), č. 8 (1971), s. 189-195
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, geodézia, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:528.4
Výstavby Pamätníka - Múzea Slovenského národného povstania
Historie a vojenství, Roč. 18, č. 2 (1968), s. 352-353
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
069:94(437.6)SNP
725.94:69
Krčméry, Ivan Rozptýlené mraky nad "bačovským klobúkom"
Technické noviny, Roč. 16, č. 35 (1968), s. 1, 4
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Fuchs, Juraj Památník pro Banskou Bystrici
Květy, Roč. 14, č. 36 (1964), s. 34 -35
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, architektonické návrhy, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
Tóth, Július Exponáty o pohybe
Život, Roč. 19, č. 19 (1969), s. 12-13
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
Na věčnou pamět bojovníků proti fašizmu
Rudé právo, Roč. 49, č. (30.8.1969), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Matošová, Soňa Veľké víťazstvo
Ľud, Roč. 27, č. 177 (30.6.1975), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, svetová vojna, 1939-1945, filmová tvorba, výstavy, 069:94(437.6)SNP
791.43:94
Múzeum SNP k 20. výročiu Povstania
Rudé právo, Roč. 45, č. (7.2.1964), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Dokument o vojne :Celoštátny filmový seminár
Práca, Roč. 30, č. 41 (18.2.1975), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, semináre, 069:94(437.6)SNP
061.3:94:791.43
Gajdoš, Milan Audiovizuálny systém muzeálnej expozície v pamätníku v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 15, č. 1 (1970), s. 6-11
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, audiovizuálne systémy, 069:94(437.6)SNP
069.5:659.148
Päťdesiatiny J. J. Tótha
Múzeum, Roč. 12, č. 2 (1967), s. 81
Múzeum SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, vedúci pracovníci, historici, 069:94(437.6)SNP
069-051:930.1
929 Tóth, Ján Július
Múzeum SNP je dobrou školou / \\\\\\\\\\\\\\\\ c (bk)
Rudé právo, Roč. 48, č. (12.12.1967), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Najväčší záujem o audiovizuálne systémy
Smer, Roč. 23, č. (3.8.1971), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, audiovizuálne systémy, 069:94(437.6)SNP
069.5:659.148
Drugaj, Ján Emblém z odeských katakomb
Smer, Roč. 20, č. (12.1.1968), s. 4
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, muzeálne zbierky, 069:94(437.6)SNP
069.5
Schwarcová, M O Pamätníku SNP
Smer, Roč. 24, č. (29.6.1972), s. 1
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, návštevnosť, 069:94(437.6)SNP
725.94
Návšteva v Múzeu SNP
Smer, Roč. 25, č. (20.6.1973), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, návštevy, 069:94(437.6)SNP
Kincelová, E Pozoruhodný program
Práca, Roč. 26, č. (10.9.1971), s. 6
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Veľký záujem o Múzeum SNP
Roľnícke noviny, Roč. 29, č. 5 (7.1.1974), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Vašut, Drahoš Leopold Večne živé dokumenty :Nová expozícia v Pamätníku Múzea SNP v B. Bystrici
Roľnícke noviny, Roč. 29, č. 187 (9.8.1974), s. 8
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
069.5
Chudík, Michal Žriedlo revolučných tradícií
Roľnícke noviny, Roč. 19, č. (1.9.1964), s. 5
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
Múzeum SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Straka, Milan Spomienka z bunkra :Banská Bystrica týchto dní
Roľnícke noviny, Roč. 29, č. 192 (15.8.1974), s. 4
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, expozície, 069:94(437.6)SNP
069.5
Chmelárová, Mária Bohatšia expozícia :nové srdce múzeu SNP
069:94(437.6)SNP
069.5
Sviatok pre Gabrielu
Smer, Roč. 27, č. 285 (3.12.1975), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Babjak, Tibor Od začiatku roka navštívilo Pamätník - Múzeum SNP v Banskej Bystrici vyše 140 tisíc ľudí ...
Smer, Roč. 27, č. 132 (7.6.1975), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Návštevnosť vzrastá
Smer, Roč. 27, č. 181 (4.8.1975), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Záujem o novú expozíciu
Smer, Roč. 27, č. 58 (10.3.1975), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
069.5
Veľká návštevnosť
Smer, Roč. 26, č. 5 (7.1.1974), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
V Múzeu SNP
Smer, Roč. 26, č. 59 (11.3.1974), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
V Múzeu SNP
Smena, Roč. 27, č. 5 (7.1.1974), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Na pamäť slávnych dní Slovenského národného povstania postavili v Ban. Bystrici monumentálny Pamätník a Múzeum SNP
Smer, Roč. 23, č. (28.8.1971), s. 3
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
Nový program v Pamätníku
Smena, Roč. 27, č. 174 (25.7.1974), s. 6
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, audiovizuálne systémy, 069:94(437.6)SNP
069.5:659.148
Grossmannová, Klára Čím prekvapí Pamätník
Ľud, Roč. 26, č. 181 (2.8.1974), s. 1, 3
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, expozície, audiovizuálne programy, 069:94(437.6)SNP
069.5(086)
Úspešná bilancia
Smer, Roč. 25, č. 154 (30.6.1973), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Múzeum SNP láka
Smer, Roč. 22, č. (4.3.1970), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Pamätník - Múzeum SNP otvorený
Smer, Roč. 26, č. 181 (2.8.1974), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Chovancová, Eva Symfónia vďaky
Smer, Roč. 26, č. 192 (15.8.1974), s. 4
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
Pažur, Štefan Nová expozícia v Pamätníku SNP
Práca, Roč. 29, č. 79 (3.4.1974), s. 2
múzeá, 069:94(437.6)SNP
069.5
Záujem o lietadlá
Práca, Roč. 29, č. 103 (2.5.1974), s. 5
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
069.5
Meško, J Po štvormesačnej prestávke ...
Pravda, Roč. 55, č. 183 (5.8.1974), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Otvorili Múzeum SNP
Pravda, Roč. 55, č. 181 (2.8.1974), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Čulen, Konštantín Dve obdobia bystrického gymnázia
Roky slovenských nádejí a sklamaní 1848 - 1875. I. časť / Konštantín Čulen, Trnava : Ústredie slovenského katolíckeho študentstva, 1932S. 11-111
gymnáziá, stredné školy, dejiny, 373.5(437.642)
Čulen, Konštantín Banská Bystrica 1875, 1880
Slovenské študentské tragédie / Konštantín Čulen, Trnava : Ústredie slovenského katolíckeho študentstva, 1935S. 51-60
gymnáziá, stredné školy, dejiny, 373.5(437.642)
Kapustík, J Pekná tradícia
Pravda, Roč. 55, č. 65 (18.3.1974), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, kultúrno-výchovná činnosť, 069:94(437.6)SNP
069-051:008:37
Kapustík, Ján Pamätník slávy a hrdinstva :Náš redaktor medzi návštevníkmi Múzea SNP
Pravda, Roč. 55, č. 201 (26.8.1974), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Palovčík, Michal Od sociálnych bojov k dnešku
Pravda, Roč. 52, č. (14.9.1971), s. 3
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
069.5
Rosenbergová, A SNP vo filme
Ľud, Roč. 26, č. 63 (15.3.1974), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
filmová tvorba, výstavy, 069:94(437.6)SNP
791.43:94(437.7)SNP:061.4
Bartók, J Není múzeum jako muzeum
Rudé právo, Roč. 50, č. (14.11.1969), s. 3
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Kapesný, Ladislav Debnenie výstavnej časti pamätníka SNP v Banskej Bystrici
Pozemní stavby, Roč. 18, č. 12 (1970), s. 347-349
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Hupka, Gustáv Pri žriedle pamiatok za SNP
Protifašistický bojovník, Roč. 7, č. 3 (1964), s. 6-10
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Vavrinec, Jaroslav Miesto našej hrdosti
Nedeľná Pravda, Roč. 7, č. 11 (1974), s. 7
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Dokumenty z bojov
Smena, Roč. 28, č. 176 (29.7.1975), s. 4-5
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, svetová vojna, 1939-1945, oslobodenie, dokumentárna fotografia, výstavy, 069:94(437.6)SNP
94(437)"1939/1945":77.03:061.4
Hrdinstvo a obete
Roľnícke noviny, Roč. 30, č. 177 (30.7.1975), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, svetová vojna, 1939-1945, oslobodenie, dokumentárna fotografia, výstavy, 069:94(437.6)SNP
94(437)"1939/1945":77.03:061.4
Svedectvá o živote a práci
Smena, Roč. 28, č. 203 (29.8.1975), s. 3
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:82+78
069.5
Nezabudnem nikdy-
Smer, Roč. 26, č. 192 (15.8.1974), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, zahraničné návštevy, 069:94(437.6)SNP
Pohľad na Mongolsko
Smer, Roč. 25, č. (16.8.1973), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
kultúra, školstvo, fotografia, výstavy, 069:94(437.6)SNP
008+37(517.3):77.03:061.4
Vzácni hostia
Smer, Roč. 24, č. 275 (22.11.1972), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
329.78-053.5(574)PO
394.4
Tolnayová, Mária Prácou im vzdáme hold
069:94(437.6)SNP
69.059.7
329.78(470.312:437.642))
Bosák, Pavel O výstave
Smer, Roč. 22, č. (16.9.1970), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, tlač, 069:94(437.6)SNP
07"1920/1970":329.5(437.6)KSS:061.4
Fremal, Karol "Život a dielo V. I. Lenina"
Smer, Roč. 22, č. (16.4.1970), s. 5
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, 069:94(437.6)SNP
929 Lenin, V. I.:061.4
027.54(437.642):061.4
Sovietska grafika
Smer, Roč. 27, č. 33 (8.2.1974), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, grafika, výstavy, 069:94(437.6)SNP
76:061.4
Všeliek na neduhy :Sústava komisií ľudovej kontroly a štatistiky
Smer, Roč. 16, č. 107 (15.11.1964), s. 1
Krajská komisia ľudovej kontroly a štatistiky (Banská Bystrica, Slovensko)
351.9(437.642)
V jelenej sezóne
Smer, Roč. 16, č. 57 (18.9.1964), s. 4
poľovníctvo, 639
Lieskovcová, M Z konferencie Stavomontážnikov
Smer, Roč. 12, č. 39 (16.5.1962), s. 2
Stavomontáže (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69(437.642):331
Bakuľa, Michal Sväz priateľstva - významný pomocník :Na okraj krajskej konferencie SČSP
Smer, Roč. 15, č. 69 (26.10.1963), s. 2
Sväz československo-sovietskeho priateľstva
329.71(437.64)
Z krajskej konferencie SČSP
Smer, Roč. 15, č. 70 (2.11.1963), s. 2
Sväz československo-sovietskeho priateľstva
329.71(437.64)
Pred Mesiacom priateľstva a družby :V pevnom priateľstve so Sovietskym sväzom k ďalšiemu rozvoju našej socialistickej republiky
Smer, Roč. 15, č. 67 (12.10.1963), s. 1-2
Sväz československo-sovietskeho priateľstva
329.71(437.64)
Významný pomocník KSČ
Smer, Roč. 12, č. 86 (25.10.1961), s. 6
Sväz československo-sovietskeho priateľstva
329.71(437.64)
Pätnásťtisíc prednášok-
Smer, Roč. 17, č. 93 (18.11.1961), s. 5
Československá spoločnosť pre šírenie politických a vedeckých poznatkov
32:001:061.25
Predsavzatia socialistickej inteligencie
Smer, Roč. 15, č. 70 (2.11.1963), s. 5
Československá spoločnosť pre šírenie politických a vedeckých poznatkov
32:001:061.25
Gallo, Andrej Dôležité poslanie Spoločnosti
Smer, Roč. 15, č. 68 (19.10.1963), s. 2
Československá spoločnosť pre šírenie politických a vedeckých poznatkov
32:001:061.25
Jednotný národný výbor v Banskej Bystrici ustavený
Smer, Roč. 1, č. 17 (3.7.1949), s. 1
Jednotný národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, 352(437.642)
Budovateľský program JNV V Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 17 (3.7.1949), s. 4
Jednotný národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, 352(437.642)
Plášil, Stanislav Památník hrdinství a slávy
Lidová armáda, Roč. 27, č. 16 (1974), s. 34-35
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, dejiny, 069:94(437.6)SNP
908(437.642)(091)
Bohatšia expozícia
Roľnícke noviny, Roč. 24, č. 197 (21.8.1974), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, expozície, 069:94(437.6)SNP
069.5
Umenie patrí ľudu
Smer, Roč. 26, č. 171 (22.7.1974), s. 1, 2
Oblastná galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
galérie, 069:73/77(437.642)
94(437.6)SNP:061.4
Nevický, Tichomír Z porady funkcionárov MsNV :Lepšia práca, priaznivejšie výsledky v nových podmienkach
Smer, Roč. 11, č. 60 (7.9.1960), s. 2
Mestský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
352(437.642)
Veľká zodpovednosť ONV :Z krajskej konferencie o investičnej výstavbe
Smer, Roč. 10, č. 48 (29.11.1958), s. 3
poľnohospodárstvo, 63:061.3
Hrajú a spievajú Uzbeci
Smer, Roč. 26, č. 115 (17.5.1974), s. 16
Jalla (spevácko-hudobný súbor : Uzbekistan, Ruská federácia)
spevácko-hudobné súbory, 785.161(575.1:437.642)
Hroncová, Ľuba Čestné uznanie najlepším :Slávnostné zasadnutie MsNV v B. Bystrici
Smer, Roč. 12, č. 54 (7.7.1962), s. 2
Mestský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
352(437.642)
Slávnostné zasadnutie rady MsNV v B. Bystrici :Vyznamenanie zaväzuje
Smer, Roč. 16, č. 45 (4.9.1964), s. 3
Mestský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
vyznamenania mesta, 352(437.642):061.3
Biensky, Jozef Aby si kvitlo slávne mesto
Smer, Roč. 26, č. 62 (14.3.1974), s. 4
Mestský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
352(437.642)
Neprehliadnite
Ľud, Roč. 26, č. 73 (27.3.1974), s. 3
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, expozície, 069:94(437.6)SNP
069.5
Oznámenie
Pravda, Roč. 55, č. 73 (27.3.1974), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, expozície, 069:94(437.6)SNP
069.5
Oznámenie
Smena, Roč. 27, č. 78 (2.4.1974), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, expozície, 069:94(437.6)SNP
069.5
Neradná, Gabriela Otvorili pamätník SNP
Práca, Roč. 29, č. 181 (2.8.1974), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
069.5:94(437.6)SNP
Z pobytu rumunských hostí
Smer, Roč. 25, č. (8.6.1973), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, zahraničné návštevy, 069:94(437.6)SNP
327(498:437.642)
Zvesti :Z činnosti Rady JNV v B. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 29 (25.9.1949), s. 4
Jednotný národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, 352(437.642)
Veľké perspektívy rozvoja Banskej Bystrice
Smer, Roč. 11, č. 40 (29.6.1960), s. 2
Mestský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
352(437.642)
Aktív potravinárskej mládeže
Smer, Roč. 26, č. 69 (22.3.1974), s. 2
338.493.52:329.78
Gregor, Peter Festival chemikov
Smer, Roč. 27, č. 195 (20.8.1975), s. 4
54:329.78
Odsudzujeme provokáciu
Smer, Roč. 11, č. 30 (25.5.1960), s. 3
Sväz protifašistických bojovníkov
329.75(437.642)
Po boku strany :Z krajskej konferencie Sväzu protifašistických bojovníkov
Smer, Roč. 12, č. 17 (28.2.1962), s. 2
Sväz protifašistických bojovníkov
329.75(437.64)
Krajská konferencia SPB
Smer, Roč. 11, č. 32 (1.6.1960), s. 1
Sväz protifašistických bojovníkov
329.75(437.64)
Zasadalo plénum KV SPB
Smer, Roč. 11, č. 62 (14.9.1960), s. 2
Sväz protifašistických bojovníkov
329.75(437.64)
Zasadalo plénum KV SPB
Smer, Roč. 12, č. 73 (12.9.1962), s. 2
Sväz protifašistických bojovníkov
329.75(437.64)
Prípravy na oslavy SNP
Smer, Roč. 12, č. 43 (30.5.1962), s. 1
Sväz protifašistických bojovníkov
329.75(437.64)
Mikuš, Ján Medzinárodné pamätné dni odboja :Akcie protifašistickéhých bojovníkov pri príležitosti pamätných výročí
Smer, Roč. 15, č. 28 (6.4.1963), s. 6
protifašistický odboj, 94(437.6)
Stretnutie politických väzňov
Smer, Roč. 11, č. 20 (21.4.1960), s. 2
politickí väzni, 32-058.57
Do ďalšej činnosti :Zo zasadnutia predsedníctva KV SČSP
Smer, Roč. 16, č. 49 (9.9.1964), s. 1
Zväz československo-sovietskeho priateľstva
327.33(437.64)
Menšíková, A So záväzkami do novej činnosti
Smer, Roč. 11, č. 19 (16.4.1960), s. 4
Zväz československo-sovietskeho priateľstva (Banská Bystrica, Slovensko)
327.33(437.64)
Z krajskej konferencie SČSP
Smer, Roč. 9, č. 80 (8.10.1957), s. 1
Zväz československo-sovietskeho priateľstva (Banská Bystrica, Slovensko)
327.33(437.64)
Umenie blízke srdcu
Smer, Roč. 25, č. (24.5.1973), s. 1-2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
Alexandrovov súbor piesní a tancov Sovietskej armády (Moskva, Rusko)
zahraničné návštevy, 069:94(437.6)SNP
792.8:78:355.1(470+571)
394(437.642)
V prestávke druhého dňa rokovania okresnej konferencie KSS v Banskej Bystrici navštívil člen Predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády Ľubomír Štrougal pamätník SNP
Smer, Roč. 25, č. (18.4.1973), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 069:94(437.6)SNP
329.15(437)KSČ:327
329.15(437.6)KSS:061.3
725.94(437.642)
Uctili si pamiatku hrdinov SNP
Smer, Roč. 27, č. 192 (16.8.1975), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, zahraničné návštevy, 069:94(437.6)SNP
327(899:437.6)
Nečakať na finiš
Smer, Roč. 21, č. (27.5.1969), s. 1
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Dvaja za všetkých
Smer, Roč. 21, č. (29.7.1969), s. 3
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Česť a vďaka vyznamenaným
Smer, Roč. 16, č. 40 (30.8.1964), s. 1-6
vyznamenania mesta, 908(437.642)
Spomienky bývalých väzňov
Smer, Roč. 16, č. 20 (16.5.1964), s. 2
politickí väzni, 32-058.57
V ústrety jubileu :Skrášľujú povstalecké mesto
Smer, Roč. 16, č. 22 (30.5.1964), s. 2
94(437.642):371.893
Pestrá mozaika nového akčného plánu Banskej Bystrice
Smer, Roč. 9, č. 24 (26.3.1957), s. 1-2
rozvoj mesta, 908(437.642)
Volá Banská Bystrica
Smer, Roč. 9, č. 69 (30.8.1957), s. 1
Slovenský rozhlas (Banská Bystrica, Slovensko)
rozhlasové stanice, 654.191
Takáč, Ladislav Pomsta v Kremničke
Smer, Roč. 16, č. 98 (5.11.1964), s. 3
fašizmus, 94(437.6) SNP
Súdruh Ondřich v Pamätníku SNP
Smer, Roč. 25, č. (21.5.1973), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 069:94(437.6)SNP:327
329.15(437.6)KSS:061.3
Návšteva v Pamätníku
Smer, Roč. 24, č. (17.3.1972), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, zahraničné návštevy, 069:94(437.6)SNP
327(438:437.6)
Kandidáti na funkciu poslancov KNV a ONV zaregistrovaní za okres Banská Bystrica
Smer, Roč. 16, č. 21 (23.5.1964), s. 11
Krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
Okresný národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
voľby, národné výbory, okresné, národné výbory, krajské, 353.5(437.642)
353.2(437.64)
324
Kandidáti NF pre voľby do NZ, SNR a KNV
Smer, Roč. 16, č. 21 (23.5.1964), s. 1-3
voľby, 369.032(437.6)
Melek, Ján Umenie - zbraň kultúrnej revolúcie
Smer, Roč. 12, č. 78 (27.9.1961), s. 5
výchova umením, 7:061.3
Pri piatom výročí SNP v Banskej Bystrici otvoria múzeum ústavu SNP
Smer, Roč. 1, č. 20 (24.7.1949), s. 4
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Vzácna návšteva
Smer, Roč. 23, č. (29.9.1971), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, zahraničné návštevy, 069:94(437.6)SNP
327(438:437.6)
Trantarič, Milan Viac vzorných stavieb
Smer, Roč. 12, č. 50 (23.6.1962), s. 4
stavebníctvo, 69:061.3
Kandidáti NF za poslancov do KNV Stredoslovenského kraja v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 11, č. 32 (1.6.1960), s. 4
voľby, 352(437.64)
Mesto v stavebnej horúčke :osem dodávateľov žiada trpezlivosť
Smer, Roč. 21, č. (29.4.1969), s. 1-2
mestské komunikácie, rekonštrukcie stavieb, Slovenské národné povstanie, 1944, 625.712:625.173
711.73
Symbol slávnej histórie
Smer, Roč. 16, č. (31.8.1964), s. 1
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Skúška jedinečného diela :v Banskej Bystrici ako v Montreali
Smer, Roč. 21, č. 190 (14.8.1969), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, audiovizuálne systémy, 069:94(437.6)SNP
069.5:659.148
Korčák, Rado Deň k jubileu
Smer, Roč. 21, č. (17.7.1969), s. 1, 2
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Finále na pamätníku
Smer, Roč. 21, č. (20.2.1969), s. 1
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Čas súri
Smer, Roč. 21, č. (16.7.1969), s. 1
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Pomník víťazstva SNP
Smer, Roč. 20, č. (3.1.1968), s. 1
Pomník víťazstva SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pomníky, sochársko - architektonické súťaže, 725.94:73:94(437.6)SNP
O preteky s časom
Smer, Roč. 21, č. (12.5.1969), s. 1
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Pamätník bude na čas
Smer, Roč. 21, č. (27.8.1969), s. 3
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
V Pamätníku SNP
Smer, Roč. 26, č. 205 (31.8.1974), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, zahraničné návštevy, 069:94(437.6)SNP
725.94
327(1-664:437.6)
Lošonská, Valéria Pôsobivé dejiny
Smena na nedeľu, Roč. 9 (27), č. 28 (12.7.1974), s. 6
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, audiovizuálne systémy, 069:94(437.6)SNP
069.5:659.148
Dobre je tým, čo majú babičku :Viac jasiel a škôlok - veľká pomoc matkám
Smer, Roč. 16, č. 123 (4.12.1964), s. 3
predškolské zariadenia, 373.22+373.24
Príprava na výročie
Práca, Roč. 29, č. 74 (28.3.1974), s. 6
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, expozície, 069:94(437.6)SNP
069.5
Pažur, Štefan Pamätník - Múzeum SNP
Vlastivedný časopis, Roč. 23, č. 4 (1974), s. 158-160
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
069.5:94(437.6)SNP
Už desaťtisíc
Smer, Roč. 21, č. (3.9.1969), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Babinský, Jozef Vivat academia!
Smer, Roč. 16, č. 136 (19.12.1964), s. 1
Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
378
Boroš, Július Na tému o mládeži
Smer, Roč. 9, č. 89 (8.11.1957), s. 2
Pionierska organizácia ČSM (Banská Bystrica, Slovensko)
329.78
Za ďalšie rozvinutie mierového hnutia
Smer, Roč. 3, č. 7 (18.2.1951), s. 1
Krajský výbor obrancov mieru (Banská Bystrica, Slovensko)
327.36(437.642)
Colotka, Peter Pamätník celému národu
Smer, Roč. 21, č. (30.8.1969), s. 5, 6
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
069:94(437.6)SNP
725.94
Krajský aktív obrancov mieru v B. Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 16 (15.4.1951), s. 2
Krajský výbor obrancov mieru (Banská Bystrica, Slovensko)
327.36(437.642)
Stalinove slová zmobilizujú do boja za mier ďalšie tisíce občanov nášho kraja
Smer, Roč. 3, č. 47 (28.10.1951), s. 2
Krajský výbor obrancov mieru (Banská Bystrica, Slovensko)
327.36(437.642)
Colotka, Peter Mohyla padlých - škola živých
Pravda, Roč. 50, č. (30.8.1969), s. 1, 4
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
069:94(437.6)SNP
725.94
Krajský výbor obrancov mieru v B. Bystrici pripravuje hlasovanie za pakt mieru
Smer, Roč. 3, č. 21 (20.5.1951), s. 2
Krajský výbor obrancov mieru (Banská Bystrica, Slovensko)
327.36(437.642)
Obrancovia mieru rokovali
Smer, Roč. 12, č. 73 (12.9.1962), s. 5
Krajský výbor obrancov mieru (Banská Bystrica, Slovensko)
327.36(437.642)
Plénum KV OM v Banskej Bystrici zabezpečuje plnenie mierových záväzkov
Smer, Roč. 3, č. 30 (8.7.1951), s. 1
Krajský výbor obrancov mieru (Banská Bystrica, Slovensko)
327.36(437.642)
Návštevníci do múzea
Práca, Roč. 30, č. 149 (27.6.1975), s. 6
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Bello, Juraj Pamätník a múzeum SNP v jednom
Predvoj, Roč. 2, č. 34 (1966), s. 7
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, múzeá, 069:94(437.6)SNP
725.94
Bude Pamätník SNP včas hotový?
Pravda, Roč. 49, č. (4.10.1968), s. 2
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Kuzma, Dušan Projekt pamätníka Múzeum SNP Banská Bystrica
Výtvarný život, Roč. 9, č. 7 (1964), s. 248-250
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, architektúra, 069:94(437.6)SNP
725.94
Kusý, Martin Pamätník SNP v Banskej Bystrici
Projekt, Roč. 6, č. 8 (1964), s. 172-175
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
725.94
Treba si priznať chyby :Mozaika z výročných schôdzí
Smer, Roč. 20, č. (28.2.1968), s. 5
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, stranícke organizácie, 674(437.642):329.15:061.3
Pinka, Ján M Prvá injekcia :Tam, kde vychovávajú zdravotníčky
Smer, Roč. 9, č. 89 (8.11.1957), s. 5
Zdravotnícka škola (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.5
Živý stavebný ruch v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 21 (31.7.1949), s. 3
stavebníctvo, rozvoj mesta, 908(437.642):69
S novým menom
Smer, Roč. 16, č. 28 (11.7.1964), s. 1
Verejná bezpečnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
351.7(437.642)
Povereník prof. A.Horák prednášal o SSR
Smer, Roč. 1, č. 5 (10.4.1949), s. 1
Sväz priateľov SSSR (Banská Bystrica, Slovensko)
061.232
Kto čo deťom
Smer, Roč. 9, č. 43 (31.5.1957), s. 1
Krajský pioniersky dom (Banská Bystrica, Slovensko)
394.26
Podlipná, Erika O národnom múzeu ...
Smer, Roč. 24, č. (12.4.1972), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Z pilín dosky :konferencia o novej technike
Smer, Roč. 11, č. 84 (30.11.1960), s. 1
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, akustické vývojové výrobky, 674(437.642)
V júni najviac návštevníkov
Smer, Roč. 23, č. (31.12.1971), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Pamätník lákal
Smena, Roč. 27, č. 52 (306a) (29.12.1974), s. 13
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
V Múzeu SNP
Smena, Roč. 27, č. 5 (7.1.1974), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Korčák, Rado Monument hrdinstva :Hovoria o Pamätníku Slovenského národného povstania
Smer, Roč. 21, č. 204 (30.8.1969), s. 3
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94
Kuzma, Dušan Povstaniu dôstojný pamätník (SNP)
Smer, Roč. 16, č. (16.3.1965), s. 1, 3
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94
Pinka, Ján M Služba škole - služba vzdelaniu :Celoročný plán splnia do 40. výročia VOSR
Smer, Roč. 9, č. 31 (19.4.1957), s. 7
Služba škole (Banská Bystrica, Slovensko)
učebné pomôcky, 37(072):334
Aby nám stavby nemeškali :Nový "cestovný poriadok" pre stavbárov
Smer, Roč. 16, č. 64 (26.9.1964), s. 1
stavebníctvo, 69:329.15
Oslavujú 20. výročie
Smer, Roč. 12, č. 49 (20.6.1962), s. 5
Ľudová škola umenia (Banská Bystrica, Slovensko)
záujmová činnosť, koncerty, umelecké školy, 374.3:37.036
Hraško, Ján Pamätníky Slovenského národného povstania
Památková péče, Roč. 24, č. 6 (1964), s. 161-164
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94
V riadení stranícky prístup :Z aktívu vedúcich hospodárskych pracovníkov
Smer, Roč. 16, č. 25 (20.6.1964), s. 2
hospodárstvo, 329.15(437.642):061.3
33(437.642)
O titul Učilište XII. sjazdu KSČ
Smer, Roč. 12, č. 39 (16.5.1962), s. 4
Odborné učilište Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
učňovské školy, 377.35
Haruštiak, Dušan Kronika mesta - hrdinu
Sloboda, Roč. 19, č. 20 (1964), s. 1, 4
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94
Bobáľ, Pavel Povedali na aktíve :Nezvaľovať vlastné nedostatky na druhých
Smer, Roč. 15, č. 68 (19.10.1963), s. 4
hospodárstvo, 329.15(437.642):061.3
33(437.642)
Bursová, J Ďašie detské jasle v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 36 (19.8.1951), s. 6
detské jasle, predškolské zariadenia, 373.22
Závody v týchto dňoch
Smer, Roč. 15, č. 67 (12.10.1963), s. 1
priemysel, 351.824:061.3
Mesiac apríl v znamení "Pochodu mieru" :Pracujúci manifestujú za udržanie svetového mieru
Smer, Roč. 3, č. 15 (8.4.1951), s. 8
327.36
Súdruh Viliam Štric 70-ročný
Smer, Roč. 12, č. 43 (30.5.1962), s. 2
329.15KSČ:929 Štric, Viliam
Článok o pripravovanom zriadení dramatického oddelenia pri Mestskej hudobnej škole v Banskej Bystrici.
Smer, Roč. 1, č. 29 (25.9.1949), s. 4
Mestská hudobná škola (Banská Bystrica, Slovensko)
umelecké školy, 374:78
29 nových odborných učiteľov
Smer, Roč. 1, č. 41 (11.12.1949), s. 2
pedagógovia, 37.011.31
Krajský pedagogický sbor v B. Bystrici založený
Smer, Roč. 1, č. 41 (11.12.1949), s. 5
Krajský pedagogický sbor (Banská Bystrica, Slovensko)
37.011.31:061.232
Podnikový inštitút :Pri pozemných stavbách v Banskej Bystrici zriadili podnikový inštitút
Smer, Roč. 16, č. 3 (18.1.1964), s. 1
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 37:334.012.62
624.9(437.642):37
Roľníci B.-bystrického kraja za dohodu cirkvi so štátom
Smer, Roč. 1, č. 20 (24.7.1949), s. 4
Krajská rada roľníkov (Banská Bystrica, Slovensko)
316.343.64
Veriaci schvaľujú zákony pre cirkevné veci
Smer, Roč. 1, č. 32 (16.10.1949), s. 1
Katolícka akcia
322
Michalová, Eva "Malé konzervatórium"
Smer, Roč. 24, č. (29.6.1972), s. 4
Ľudová škola umenia (Banská Bystrica, Slovensko)
záujmová umelecká činnosť, 374.3:37.036
Ballek, Ladislav Škola s tradíciou
Smer, Roč. 24, č. (12.2.1972), s. 4
Stredná ekonomická škola (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.544(437.642)(091)
Sokolová, Viera Najlepší v okrese
Smer, Roč. 23, č. (9.1.1971), s. 4
Základná deväťročná škola, Okružná ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3
Trančík, P Umenie našich detí
Práca, Roč. 26, č. (17.8.1971), s. 6
Ľudová škola umenia (Banská Bystrica, Slovensko)
záujmová umelecká činnosť, 374.3:37.036
Takáč, Ladislav Treba to vidieť
Nedeľná Pravda, Roč. 4, č. 31 (1971), s. 3
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94
O vzdelávaní
Smer, Roč. 23, č. (31.3.1971), s. 1
Stredná knihovnícka škola
stredné školy, knihovníctvo, 377.36(437.642):02
Gajdoš, Milan Pamätník SNP v Banskej Bystrici
Vlastivedný časopis, Roč. 19, č. 2 (1970), s. 49-54
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
725.94
Holéczy, Milan Absolventov ako šafránu
Smer, Roč. 21, č. (23.5.1970), s. 3
Stredná ekonomická škola (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.544(437.642)
Rok od otvorenia múzea SNP
Smer, Roč. 22, č. (26.8.1970), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
Venclík, Imrich Pamätník - Múzeum po roku
Roľnícke noviny, Roč. 25, č. (28.8.1970), s. 1, 3
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
O predškolskej výchove
Smer, Roč. 21, č. (27.9.1969), s. 2
materské školy, učitelia, ocenenia, 373.24:37.011.31
Pažur, Štefan O novej expozícii
Smer, Roč. 26, č. 80 (4.4.1974), s. 4
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
069.5:94(437.6)SNP
Dar k narodeninám - nová škola
Smer, Roč. 21, č. (4.10.1969), s. 4
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, výstavba, 373.62(437.642)
727.113(437.642):69
Bázlik, Jaromír Nedocenená minulosť banskobystrického gymnázia
Predvoj, Roč. 3, č. 37 (1967), s. 14
gymnáziá, stredné školy, 373.54(437.642)(091)
Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
Svet, Roč. 1, č. 1 (1966), s. 31
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Plénum KV Spoločnosti ku komplexnej výchove
Smer, Roč. 16, č. 67 (30.9.1964), s. 3
Spoločnosť pre šírenie politických a vedeckých poznatkov
37:061.22
Jaslovský, Miro Hodina v rokoch slávnych
Večerník, Roč. 15, č. (28.8.1970), s. 8
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Delmar, Gábor Készülnek az évfordulóra [Chystajú sa na výročie]
Új szó, Roč. 17, č. (12.5.1964), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Vašut, Drahoš Leopold Svedectvo národného heroizmu
Bojovník, Roč. 6, č. 34 (1974), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
069.5
Šáškyová, Vlasta Desaťročná
Smer, Roč. 27, č. 32 (7.2.1975), s. 12-13
Stredná priemyselná škola stavebná (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.6:69(437.642)(091)
Tolnayová, Mária Deň plný úsmevov
Smer, Roč. 26, č. 136 (11.6.1974), s. 3
Materská škola, Majer (Banská Bystrica, Slovensko)
predškolské zariadenia, 373.24
Močko, J Vyhodnotili najlepších
Smer, Roč. 26, č. 305 (28.12.1974), s. 2
základné školy, stredné školy, súťaže, 373.3:373.5/.6(437.642)
Drblíková, Eva Skvalitňujú vyučovanie
Smer, Roč. 25, č. (28.10.1973), s. 3
Základná deväťročná škola, Mládežnícka ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3
Ľudia pozor, nezabudnite!
Smena, Roč. 28, č. 40 (17.2.1975), s. 7
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, semináre, 069:94(437.6)SNP
061.3:94:791.43
Kubiš, Ondrej Zeleň a fontány pre B. Bystricu
Smer, Roč. 22, č. (26.10.1970), s. 3
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
Mestský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
urbanistické návrhy, 069:94(437.6)SNP
725.94:712
352:061.3
Válek, Miroslav Príklad obetavosti a iniciatívy
Pravda, Roč. 50, č. (26.9.1969), s. 2
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
Komunistická strana Slovenska
pamätníky, 069:94(437.6)SNP
725.94
329.15(437.6)KSS
Pri pamätníku SNP
Smer, Roč. 22, č. (15.8.1970), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, pamätníky, návštevy, 069:94(437.6)SNP
78.087.684(437.1:437.642)
725.94(437.642)
Kurz pedagogických poradcov pionierskych skupín
Smer, Roč. 3, č. 34 (5.8.1951), s. 2
Pionierska organizácia ČSM
329.78:37.011.31
Veverka, Ján Lukáč Dôstojne osláviť 40. výročie založenia KSČ
Smer, Roč. 12, č. 19 (4.3.1961), s. 2
Ústav pre ďalšie vzdelávanie učiteľov (Banská Bystrica, Slovensko)
vzdelávanie učiteľov, učitelia, 371.14
Ocenenie zaslúžilým
Smer, Roč. 27, č. 208 (3.9.1974), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
vyznamenania, 069:94(437.6)SNP
329.75
331.108.54
Bonec, Rudolf Náročnosť do výchovy a vzdelávania :posilniť úlohu školstva, zvýšiť úroveň výchovy
Smer, Roč. 16, č. 61 (23.9.1964), s. 3
Komunistická strana Slovenska
školstvo, 37:329.15
Rokovali o národnostných školách
Smer, Roč. 12, č. 71 (2.9.1961), s. 2
národnostné školy, 37:323.1
O koordinácii a špecializácii
Smer, Roč. 26, č. 140 (15.6.1974), s. 1, 3
Rada vzájomnej hospodárskej pomoci
celulózovo-papiernický priemysel, 339.923:061.1(4-11)
676.2
Horváth, Pavel Dobré kultúrne stredisko
Smer, Roč. 12, č. 94 (24.11.1962), s. 3
Železničná stanica (Banská Bystrica, Slovensko)
kultúrne strediská, železničná doprava, 656.21:379.822
Kardossová, Drahotína O slovenských výšivkách a kroji
Živena, Roč. 15, č. 6 (1925), s. 113-115
výšivky, ľudový odev, kroje, 746:391
Barták, Július Pomery v banskobystrickom gymnáziu po rokoch 1848-49
Hronské noviny, Roč. 4, č. 8 (1922), s. 1-2
gymnáziá, stredné školy, 373.54
Porada v B. Bystrici dňa 1.-2.augusta 1921
Mladé Slovensko, Roč. 3, č. 8 (1921), s. 176-177
Sväz slovenského študentstva
študentské zväzy, 371.8:329.78
O osvetovej činnosti slovenského učiteľstva
Úradné noviny župy Zvolenskej, Roč. 2, č. 24 (16.6.1921), s. 241-243
učitelia, osvetová činnosť, 37.011.31
Z kroniky štátneho gymnázia Sládkovičovho (1857-1861)
Hronské noviny, Roč. 5, č. 31-32 (1923)
gymnáziá, stredné školy, 373.54
Osvetová a ľudovýchovná práca učiteľstva banskobystrického školského inšpektorátu za I.štvrťrok 1924
Úradné noviny župy XVIII. Pohronskej, Roč. 2, č. 8 (15.4.1924), s. 120-124
učitelia, osvetová činnosť, 371.1(437.642)
374(437.642)
Osvetová a ľudovýchovná práca učiteľstva banskobystrického školského inšpektorátu za II.štvrťrok 1924
Úradné noviny župy XVIII. Pohronskej, Roč. 2, č. 13 (1.7.1924), s. 203-206
učitelia, osvetová činnosť, 371.1(437.642)
374(437.642)
Osvetová a ľudovýchovná činnosť učiteľstva banskobystrického okresu za III.štvrťrok 1924
Úradné noviny župy XVIII. Pohronskej, Roč. 2, č. 22 (1.11.1924), s. 338-340
učitelia, osvetová činnosť, 371.1(437.642)
374(437.642)
Osvetová a ľudovýchovná práca učiteľstva banskobystrického školského inšpektorátu za IV.štvrťrok 1924
Úradné noviny župy XVIII. Pohronskej, Roč. 3, č. 2 (15.1.1925), s. 20-23
učitelia, osvetová činnosť, 371.1(437.642)
374(437.642)
Čulen, Konštantín Štefan Moyzes a bystrické gymnázium
Slovák, Roč. 12, č. 113 (18.5.1930)
gymnáziá, stredné školy, 37:929 Moyses, Štefan
Medrecký, Štefan Rozpomienka na profesorov banskobystrického gymnázia
Slovák, Roč. 13, č. 1 (1.1.1931); č. 2 (3.1.1931)
učitelia, gymnáziá, stredné školy, 373.54(437.642)
371.124
Göllnerová-Gwerková, Alžbeta Z dejín detskej opatrovne v Banskej Bystrici
Pedagogický sborník, Roč. 2, č. 5-6 (1935), s. 1-9
detské opatrovne, predškolské zariadenia, 348.328.4(437.642)
Medrický, Július Musis ditavit (1934-1844-1834) :Krátke dejiny reálneho gymnázia v B. Bystrici a výpočet jeho žiakov
Banskobystrické noviny, Roč. 1, č. 16 (1936)
gymnáziá, stredné školy, 373.54
Z celoslovenskej porady učiteľov - v prvom rade: Výchova
Smer, Roč. 9, č. 2 (8.1.1957), s. 1
učitelia, školstvo, konferencie, 37.011.31:061.3
Mikleš, Ján Medzi vyznamenanými učiteľmi v Šalgótarjáne
Smer, Roč. 9, č. 47 (14.6.1957), s. 5
pedagógovia, 371.124
929 Mikleš, Ján
Snemovanie školských pracovníkov v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 16 (15.4.1951), s. 6
učitelia, školstvo, krajské konferencie, 37.011.31:061.3
Učitelia z okresu Český Brod do B. Bystrice
Smer, Roč. 1, č. 11 (22.5.1949), s. 4
učitelia, medzinárodná spolupráca, školstvo, 37.011.31
Krajská porada učiteliek materských škôl v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 32 (16.10.1949), s. 2
učitelia, materské školy, krajské konferencie, 373.24:37.011.31:061.3
Hreblay, Anton Dejiny rímsko-katolíckeho ľudového školstva v Banskej Bystrici
Kultúra, Roč. 11, č. 94 (1939)
Rímskokatolícka cirkev
ľudové školy, cirkevné školy, dejiny školstva, 373.3:282
Blaha, Jozef Príklad pre záhradkárov
Smer, Roč. 15, č. 48 (15.6.1963), s. 3
Československý ovocinársky a záhradkársky sväz (Banská Bystrica, Slovensko)
záhradkárstvo, ovocinárstvo, 634/635:061.25
Čičmanec, Ivan Z činnosti a úloh našej okresnej samosprávy
Stredné Slovensko :, Zvolen : [s.n.], 1934S. 15-[19]
samospráva, 353.5(437.642)
Bobáľ, Pavel Pohostinstvo na vyššiu úroveň :Na margo zásobovania a práce Národných výborov
Smer, Roč. 12, č. 90 (8.11.1961), s. 4
pohostinstvo, verejné stravovanie, 640.4
Fritsche, Eugen Spojárska konferencia
Smer, Roč. 12, č. 18 (1.3.1961), s. 5
Stredoslovenská krajská správa spojov (Banská Bystrica, Slovensko)
telefónne stanice, telefónne ústredne, telekomunikácie, 654+621.39(437.64):061.3
Z krajskej konferencie pestovateľov sladovníckeho jačmeňa
Smer, Roč. 9, č. 5 (18.1.1957), s. 3
sladovnícky jačmeň, 633.16:061.3
Vančo, J Ovocinári sa učia
Smer, Roč. 9, č. 15 (22.2.1957), s. 3
ovocinárstvo, 634.1:371.214.19
Priekopníci pokroku
Smer, Roč. 27, č. 24 (29.1.1975), s. 1-2
brigády socialistickej práce, poľnohospodárstvo, 631(437.642)
331.103.5
Čo mi chýbalo
Smer, Roč. 10, č. 37 (13.9.1958), s. 10
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Gregorovič, Ferdinand Gymnáziá na Slovensku pred vznikom ČSR
Jednotná škola, Roč. 24, č. 4 (1972), s. 355-362
Evanjelické gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54
373.54(437.642):284.1
Dôsledne v nastúpenej ceste
Smer, Roč. 24, č. (2.12.1972), s. 1-2
štátne majetky, poľnohospodárstvo, aktívy, 631.115.6:316.343.653
Poľnohospodárske jesenné práce v našom kraji
Smer, Roč. 1, č. 28 (18.9.1949), s. 4
poľné plodiny, poľnohospodárstvo, 633:631.55
Bystričanová, Alena Súčasnosť a perspektívy
Priekopník, Roč. 9, č. 3 (20.1.1981), s. 2
Okresný národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
Okresné pedagogické stredisko (Banská Bystrica, Slovensko)
pedagogické strediská, školstvo, národné výbory, okresné, 371:061.3
353.5(437.642):37:061.3
Z krajského aktívu žien v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 9, č. 64 (13.8.1957), s. 3
Československý zväz žien na Slovensku
ženy a spoločnosť, 396(437.642):061.25:061.3
Ženy nastupujú
Smer, Roč. 9, č. 14 (19.2.1957), s. 2
Československý zväz žien (Slovensko)
ženské hnutie, 396:061.25(437.64):061.3
Hostia z Južnej Ameriky
Smer, Roč. 10, č. 25 (21.6.1958), s. 1
Československý zväz žien (Slovensko)
ženské hnutie, 396:061.25(437.642):061.3
Ženy sa činia
Smer, Roč. 12, č. 20 (8.3.1961), s. 1
Československý zväz žien na Slovensku
ženské hnutie, 396(437.642):061.25:061.3
Ďurišová, I Dary žien Banskobystrického kraja k 70. narodeninám J. V. Stalina
Smer, Roč. 1, č. 32 (16.10.1949), s. 1
Živena - Zväz slovenských žien
ženské hnutie, 396(437.642):061.25:061.3
Tentoraz o ženách
Smer, Roč. 16, č. 104 (12.11.1964), s. 1
Československý zväz žien (Slovensko)
ženské hnutie, 396:061.25(437.642)
Ženy Banskobystrického kraja manifestovali za mier :na dobrovoľných brigádach odpracujú 36. 000 hodín
Smer, Roč. 1, č. 1 (11.3.1949), s. 1
ženské hnutie, 396(437.642):061.7
Brázdničová, Milada Pozdravujú 70. narodeniny pi E. Cottonovej
Smer, Roč. 3, č. 48 (4. 11.1951), s. 6
Živena - Zväz slovenských žien (Banská Bystrica, Slovensko)
ženské hnutie, 396(437.642):061.25:061.3
K MDŽ rozvinúť hnutie záväzkov
Smer, Roč. 3, č. 8 (25.2.1951), s. 3
Živena - Zväz slovenských žien
Živena - Zväz slovenských žien
ženy, 338.246.83:331.522.4-056.2
Galata, Juraj Zelenú výrobe učebných pomôcok
Národné výbory, Č. 21 (1982), s. 10-11
Učebné pomôcky (Banská Bystrica, Slovensko)
371.64/.69(437.642)
Večierok Živeny-
Hronské noviny, Roč. 6, č. 8 (23.2.1924), s. 3
Živena (spolok : Banská Bystrica, Slovensko)
spolky, ochotnícke divadlo, 396(437.642):061.25:394.24
792
Odbočka Sväzu priateľov SSSR v B. Bystrici do zvýšenej aktivity
Smer, Roč. 1, č. 8 (1.5.1949), s. 5
Sväz priateľstva SSSR
329.71(437.642)
Cabanová, Božena Letná rekreácia láka
Smer, Roč. 29, č. 125 (29.5.1974), s. 2
Revolučné odborové hnutie
odbory, rekreačná starostlivosť, 331.105.442(437.642):379.82
Slovensko môže rozkvitať len v rámci ČSSR :z aktívu komunistov Stredoslovenského kraja v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 15, č. 61 (31.8.1963), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.64)
Dôsledne uskutočňovať líniu XII. sjazdu KSČ :komunisti Stredoslovenského kraja rokovali
Smer, Roč. 15, č. 65 (28.9.1963), s. 1-3
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.642)
Zo zasadnutia pléna KAV NF v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 49 (11.11.1951), s. 4
Národný front SR
329.71(437.64)
Holéczy, Milan Rozhovor o pláne Okresnej rady Združenia detských a mládežníckych organizácií v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 21, č. (4.9.1969), s. 4
Združenie detských a mládežníckych organizácií
329.78(437.642)
Bojovou cestou Čs. komsomolu
Smer, Roč. 23, č. (18.5.1971), s. 1
výstavy, 329.78:061.4
Cieľavedome do budúcnosti
Smer, Roč. 25, č. (26.3.1973), s. 1-2
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.642)
Janotka, Kornel Čo má vedieť každý občan
Smer, Roč. 12, č. 30 (14.4.1962), s. 8
Mestský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
Rómovia, besedy, 352(437.642):397.7
Danko, Ondrej O práci OV - Zväzu Rómov
Smer, Roč. 23, č. 22 (27.1.1971), s. 1
Zväz Rómov
Rómovia, 397.7:061.25(437.642)
Predčasne
Smer, Roč. 11, č. 11 (12.3.1960), s. 2
Telekomunikačný obvod (Banská Bystrica, Slovensko)
rozhlas po drôte, 621.395.97
Neóny svietia
Smer, Roč. 16, č. 121 (2.12.1964), s. 1
svetelné reklamy, 628.974.7
Haló, tu medzimesto
Smer, Roč. 16, č. 71 (4.10.1964), s. 1
Poštová novinová služba
telefónne ústredne, 654
Bartoš, Ondrej Položte prosím... volá medzimesto
Smer, Roč. 9, č. 9 (1.2.1957), s. 5
Poštová novinová služba
telefónne ústredne, 654
Až pre 7 600 účastníkov
Smer, Roč. 16, č. 62 (24.9.1964), s. 3
Stredoslovenská krajská správa spojov (Banská Bystrica, Slovensko)
telefónne stanice, telefónne ústredne, telekomunikácie, 654:621.39(437.64)
654.151.2/.4(437.64)
S piesňou a tancom
Smer, Roč. 27, č. 116 (20.5.1975), s. 1
Štátny voronežský súbor piesní a tancov (folklórny súbor : Voronež, ZSSR)
folklórne súbory, 793.31(470.324):784.4(470.324)
398(470.324)
Rozdáva bohatstvo ľudu
Smer, Roč. 27, č. 117 (21.5.1975), s. 2
Štátny voronežský súbor piesní a tancov (folklórny súbor : Voronež, ZSSR)
folklórne súbory, 793.31(470.324):784.4(470.324)
398(470.324)
Ursínyová, Terézia Folklór 67 a "vyšívanie" okolo
Smer, Roč. 19, č. (3.8.1967), s. 2
výstavy, výšivky, 398:061.4
746:061.4
Výstava "Folklór 67"
Roľnícke noviny, Roč. 22, č. (2.8.1967), s. 1
výstavy, výšivky, ľudové umenie, 398:061.4
746:061.4
Nováček, Zdenko Foerstrova Eva zaznela v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 4, č. 3 (1960), s. 133-134
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Jurík, Marián Opereta v Banskej Bystrici začala činnosť
Slovenská hudba, Roč. 4, č. 4 (1960), s. 205-206
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
792.2(437.642)
Tvrdoň, Jozef Druhá operná preméra Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 4, č. 6 (1960), s. 309-310
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
IV. celoslovenské slávnosti sborového spevu v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 4, č. 10 (1960), s. 506-507
zborový spev, spevácke zbory, 78.087.68:061.7
Tvrdoň, Jozef Baletná novinka v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 4, č. 12 (1960), s. 609-610
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
balet, 792.82(437.642)
Kresánek, Jozef K päťdesiatke Andreja Očenáša
Slovenská hudba, Roč. 5, č. 1 (1961), s. 21-24
78.071.1
Nováček, Zdenko Zo života vyrásť - životu vracať :K päťdesiatinám Šimona Jurovského
Slovenská hudba, Roč. 6, č. 2 (1962), s. 33-35
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Jurovský, Šimon
Mierové slávnosti
Smer, Roč. 27, č. 144 (21.6.1975), s. 1
mierové hnutie, 394.4
327.36
Bázlik, Jaromír Prvý rok Kruhu priateľov umenia v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 6, č. 2 (1962), s. 61-62
Kruh priateľov umenia (Banská Bystrica, Slovensko)
7/8:061.22(437.642)
Šupín, František Celoštátna konferencia hudobných pedagógov v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 7, č. 3 (1963), s. 94-95
pedagógovia, hudba, 37.011.31:78:061.3
Melicher, Alexander Hudobná jar v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 7, č. 6 (1963), s. 182-183
hudobné festivaly, 78.091.4(437.642)
782/785:792.5
Oslavy v Banskej Bystrici
Hlas ľudu, Roč. 21, č. 72 (26.3.1975), s. 1
oslobodenie, druhá svetová vojna, 1939-1945, oslavy, 94(437.6)"1945/1975"
394.4
Výročie týždňa
Smer, Roč. 25 (23.3.1973), s. 3
oslobodenie, druhá svetová vojna, 1939-1945, oslavy, 94(437.6)"1945/1975"
394.4
Vajda, Igor Opereta v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 7, č. 6 (1963), s. 185-186
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
792.562
Hold a vďaka hrdinom
Smer, Roč. 25 (27.3.1973), s. 1-2
oslobodenie, svetová vojna, 1939-1945, oslavy, 94(437.6)"1945/1975"
394.4
Bázlik, Jaromír Zomrela Mária Cikkerová
Slovenská hudba, Roč. 7, č. 6 (1963), s. 186
37.011.31:78
929 Cikkerová, Mária
Strmeň, D 10 rokov KSO v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 7, č. 7 (1963), s. 188
Krajský symfonický orchester (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné telesá, 785.11(437.642)"1953/63"
Vajda, Igor III. celoslovenské slávnosti sborového spevu v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 3, č. 10 (1959), s. 451-453
zborový spev, spevácke zbory, hudobné festivaly, 78.087.68:061.7
Vajda, Igor Slávnosti piesní a tancov v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 3, č. 10 (1959), s. 452-453
792.78
Zomrela Alžbeta Pappová
Slovenská hudba, Roč. 3, č. 12 (1959), s. 543-544
pedagógovia, hudba, 37.011.31:929
929:Pappová, Alžbeta
K výročiu Povstania :Slávnostné zasadanie architektov
Smer, Roč. 21, č. (20.8.1969), s. 1
Zväz slovenských architektov
72:061.3
94(437.6)SNP"1944/1969":394.4
Dropčo, Ján Verní odkazu tradíciám
Bojovník, Roč. 6, č. 6 (1974), s. 3
394.4
94(437.6)SNP"1944/1974"
V slávnostnej atmosfére
Bojovník, Roč. 6, č. 33 (1974), s. 1
394.4
94(437.6)SNP"1944/1974"
Grečko, Andrej Antonovič Spoločne v boji aj v mierovej práci
Bojovník, Roč. 6, č. 37 (1974), s. 3
394.4
94(437.6)SNP"1944/1974"
Hagara, F Napĺňame odkaz SNP
Bojovník, Roč. 6, č. 37 (1974), s. 4
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
329.75:061.3
94(437.6)SNP"1944/1969":394.4
Dni komornej hudby v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 9, č. 8 (1965), s. 380-382
komorná hudba, 78.091.4:785.7
III. dni komornej hudby v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 12, č. 1 (1968), s. 38-39
komorná hudba, 78.091.4:785.7
Vajda, Igor Banskobystrická opera pred jubileom
Slovenská hudba, Roč. 12, č. 9-10 (1968), s. 426-428
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
Ursínyová, Terézia IV. dni komornej hudby v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 13, č. 1 (1969), s. 37-38
komorná hudba, 78.091.4:785.7
Vajda, Igor Desať rokov spevohry DJGT
Slovenská hudba, Roč. 14, č. 5-6 (1970), s. 141-149
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
Sedlický, Tibor Hudba na PF v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 15, č. 3-4 (1971), s. 140-147
Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
378(437.642):78
Husák, Gustáv Naša tridsaťročná cesta
Bojovník, Roč. 6, č. 37 (1974), s. 1, 2
394.4
94(437.6)SNP"1944/1974"
Lenárt, Jozef Úspechy socializmu - meradlo plnenia odkazu SNP
Bojovník, Roč. 6, č. 37 (1974), s. 3
394.4
94(437.6)SNP"1944/1974"
Lenárt, Jozef Prejav súdruha Jozefa Lenárta
Nová mysl, Roč. 28, č. 9 (1974), s. 1214-1237
394.4
94(437.6)SNP"1944/1974"
Na návšteve kraja
Smer, Roč. 24, č. (24.10.1972), s. 1
zahraničné návštevy, 373.5(430.2:437.642)
Družobná delegácia
Smer, Roč. 24, č. (3.11.1972), s. 2
zahraničné návštevy, 327(470.312:437.642)
631.115.8(470.312)
Už vyše pol roka
Smer, Roč. 16, č. 63 (25.9.1964), s. 3
autobusová doprava, mestská hromadná doprava, 656.132(437.642)
Idey vpísané do sŕdc
Smer, Roč. 27, č. 263 (7.11.1974), s. 2
94(47)"1917/1974":394.4
Vždy spolu verne
Smer, Roč. 25, č. (6.10.1973), s. 1-2
94(47)"1917/1973":394.4
Slávnostný večer k Októbru
Smer, Roč. 22, č. (9.11.1970), s. 1
94(47)"1917/1970":394.4
Milióny ľudí na kolesách
Smer, Roč. 11, č. 47 (23.7.1960), s. 1
Dopravný podnik mesta (Banská Bystrica, Slovensko)
mestská hromadná doprava, 656.121
Medzimestské atletické závody
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 16, č. 1 (1937), s. 7-9
ľahká atletika, 796.42.093.1(437.642)
Prípravy k rokovniu
Smer, Roč. 27, č. 13 (16.1.1975), s. 3
Spoločnosť priateľov žehu
393(437.64):061.2
Pred výročnou schôdzou
Smer, Roč. 26, č. 284 (4.12.1974), s. 2
Spoločnosť priateľov žehu
393(437.64):061.2
Užitočná beseda
Smer, Roč. 26, č. 273 (19.11.1974), s. 2
Spolok priateľov žehu
393(437.64):061.2
Vstup voľný
Smer, Roč. 27, č. 178 (31.7.1975), s. 2
Krajské osvetové stredisko (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, pohrebné zvyky, smrť, 393(437.6):061.4
374(437.64)
Kasár, S Stánok piety a kultúry
Smer, Roč. 27, č. 18 (22.1.1975), s. 3
krematóriá, 726.83(437.64):69
Kyselová, Alžbeta Už je najvyšší čas
Smer, Roč. 27, č. 272 (18.11.1975), s. 4
krematóriá, 726.83(437.64):69
Opäť krajšie
Smer, Roč. 9, č. 42 (28.5.1957), s. 1
Železničná stanica (Banská Bystrica, Slovensko)
mozaikové okná, železničné stanice, 725.3
247.4
Valuška, Jozef Nová história povstaleckého mesta
Rudé právo, Roč. 47, č. (27.8.1966), s. 1
dejiny, 908.437.64
Železničiari v B. Bystrici pracujú podľa metódy s. Katajeva
Smer, Roč. 3, č. 43 (30.9.1951), s. 8
Železničná stanica (Banská Bystrica, Slovensko)
posunovači, 656.21
Technické prehliadky motorových vozidiel
Smer, Roč. 3, č. 34 (5.8.1957), s. 5
Slovenská technická kontrola
motorové vozidlá, 656.13:351.811
Kultúrny program osláv
Smer, Roč. 21, č. (24.6.1969), s. 1, 2
394.4
94(437.6)SNP"1944/1969"
008
Vernosť odkazu SNP
Smer, Roč. 21, č. (30.9.1969), s. 1
394.4
94(437.6)SNP"1944/1969"
Na pamäť hrdinstva ľudu
Pravda, Roč. 47, č. (29.8.1969), s. 1
394.4
94(437.6)SNP"1944/1966"
008
Husák, Gustáv Otvorené a úprimné slovo k našim národom
Smer, Roč. 21, č. (30.8.1969), s. 1 a 4
394.4
94(437.6)SNP"1944/1969"
Husák, Gustáv Náš ľud uskutočňuje odkaz SNP :Smelo sa pozeráme do budúcnosti
Roľnícke noviny, Roč. 29, č. 206 (31.8.1974), s. 3
394.4
94(437.6)SNP"1944/1974"
Husák, Gustáv Dôsledne realizujeme odkaz Slovenského národného povstania
Práca, Roč. 29, č. 205 (31.8.1974), s. 3, 5
394.4
94(437.6)SNP"1944/1974"
Pirošík, Vladimír S otvoreným náručím :Pozvanie na oslavy
Práca, Roč. 29, č. 202 (27.8.1974), s. 1, 2
394.4
94(437.6)SNP"1944/1974"
Navždy verní :Zo zdravice sovietskemu ľudu, prijatej na slávnostnom zhromaždení na Námestí SNP v Banskej Bystrici 29. augusta 1974
n Roľnícke noviny, Roč. 29, č. 206 (31.8.1974), s. 1, 2
394.4
94(437.6)SNP"1944/1974"
Markovič, G Čo by v Banskej Bystrici nemuselo byť
Smer, Roč. 12, č. 54 (5.7.1961), s. 5
cestné komunikácie, automobilová doprava, nákladná, 625.7(437.642):623.437.44
Lenárt, Jozef Veľké ideály Povstania rozvíjame a zveľaďujeme
Práca, Roč. 29, č. 204 (29.8.1974), s. 3-4
Komunistická strana Slovenska
394.4
94(437.6)SNP"1944/1974"
329.15(437.6)KSS
Veľké chvíle v srdci SNP :Vzácni hostia v Banskej Bystrici
Práca, Roč. 29, č. 204 (29.8.1974), s. 1, 2
394.4
94(437.6)SNP"1944/1974"
Cestná služba zasiahla
Smer, Roč. 10, č. 2 (11.1.1958), s. 1
Československé štátne cesty (Banská Bystrica, Slovensko)
cestné komunikácie, 625.76
Vyvrcholili oslavy veľkého jubilea :Stotisícová manifestácia v Banskej Bystrici
Práca, Roč. 29, č. 205 (31.8.1974), s. 1, 2
394.4
94(437.6)SNP"1944/1974"
Sádovský, Štefan Pamätník celému národu
Smer, Roč. 21, č. (20.8.1969), s. 6-7
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, múzeá, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
94(437.6)SNP"1944/1969"
Nová železničná stanica v Banskej Bystrici v prevádzke :Najkrajší dar pracujúcich k 1. máju
Smer, Roč. 3, č. 18 (1.5.1951), s. 2
Železničná stanica (Banská Bystrica, Slovensko)
železničné stanice, 656.21
327.321:339.4
Ďalšia stavba socializmu v prevádzke
Smer, Roč. 3, č. 19 (6.5.1951), s. 2
Železničná stanica (Banská Bystrica, Slovensko)
656.21
327.321:339.4
Za volant s triezvou hlavou
Smer, Roč. 11, č. 5 (30.1.1960), s. 3
Československá automobilová doprava (Banská Bystrica, Slovensko)
656.1:331.101.3
Škadra, Ján 790 km nákladu :Vodiči o svojej práci
Smer, Roč. 16, č. 3 (18.1.1964), s. 1
Československá automobilová doprava (Banská Bystrica, Slovensko)
odbory, 656.12:331.105.44
Staň sa členom Spolku priateľov žehu
Smer, Roč. 10, č. 2 (11.1.1958), s. 8
Spoločnosť priateľov žehu
393(437.64):061.2
Z ČSAD 13 baníkov
Smer, Roč. 9, č. 72 (10.9.1957), s. 1
Československá automobilová doprava (Banská Bystrica, Slovensko)
zamestnanosť, 331.108.34
Šurina, Š Z Banskej Bystrice
Smer, Roč. 9, č. 57 (19.7.1957), s. 3
mestská hromadná doprava, 656.1/.5
656.021
Vážení spoluobčania
Smer, Roč. 26, č. 233 (2.10.1974), s. 5
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54(437.64):024.3
Opravujú tunel
Smer, Roč. 16, č. 22 (30.5.1964), s. 1
Československé dráhy
železničné tunely, železničné trate, 625.1:624.19
624.19:625.1
Zaujímavá štatistika :Odpoveď nie je vo hviezdach
Smer, Roč. 9, č. 3 (12.1.1957), s. 1
osobná železničná doprava, 331.556.2
ČSAD predčasne v cieli
Smer, Roč. 9, č. 52 (2.7.1957), s. 5
Československá automobilová doprava (Banská Bystrica, Slovensko)
656.1
O výrobe chleba
Smer, Roč. 16, č. 108 (17.11.1964), s. 1
Stredoslovenské pekárne a cukrárne, n. p. (Banská Bystrica, Slovensko)
664.6
Ševčík, Ján Niečo o pekároch
Smer, Roč. 9, č. 75 (20.9.1957), s. 5
pekári, remeslá, cechy, 664.6
Kto, čo, kedy, kde?
Čitateľ, Roč. 8, č. 2 (1959), s. 87
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53(437.64)
Knižniční pracovníci a List ÚV KSČ
Čitateľ, Roč. 7, č. 1 (1958), s. 26-27
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53(437.64)
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici ...
Čitateľ, Roč. 22, č. 4 (1973), s. 153
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54(437.642)
K blížiacemu sa výročiu SNP ...
Čitateľ, Roč. 22, č. 4 (1973), s. 153
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
deti a mládež, knižnice, literárne súťaže, 027.54(437.64):061.3
82:06.063:94(437.6)SNP
Záväzky knihovníkov k 15. výročiu oslobodenia našej vlasti
Čitateľ, Roč. 9, č. 5 (1960), s. 201
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53(437.64)
94(437.6)"1945/1960"
Výzva k aktivite
Čitateľ, Roč. 23, č. 2 (1974), s. 60
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Zväz slovenských knihovníkov a informatikov
027.54(437.64)
02:061.2
Akostná prehliadka pekárskych a cukrárenských výrobkov
Smer, Roč. 3, č. 47 (28.10.1951), s. 8
pekárske výrobky, cukrárske výrobky, výstavy, 061.4:664.6
Bacúr, J Hodnotili cukrárske výrobky :Štyria najlepší
Smer, Roč. 12, č. 69 (26.8.1961), s. 4
cukrárske výrobky, výstavy, 061.4:664.14
Nenecháme naše huty bez šrotu!
Smer, Roč. 10, č. 16 (19.4.1958), s. 1
Mestský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
kovový šrot, 628.4.037
Všeličo zovšadiaľ
Čitateľ, Roč. 15, č. 9 (1966), s. 343-344
Krajská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
krajské knižnice, 027.53(437.64):050.8
Filka, Karol Ľudové knižnice pomáhajú poľnohospodárom
Čitateľ, Roč. 7, č. 6 (1958), s. 225-227
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, bibliografická činnosť, 027.53(437.64)
01:631
Mičovský, Ján Záväzky k II. celoštátnemu sjazdu československých knihovníkov
Čitateľ, Roč. 7, č. 9 (1958), s. 312
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53(437.64)
Mičovský, Ján Otvorený list riaditeľom OĽK a MsĽK v Stredoslovenskom kraji a nielen im
Čitateľ, Roč. 15 (12), č. 4 (1963), s. 142-143
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53(437.64)
Bonec, Rudolf Chceme kvalitné pivo - hneď, či o päť rokov?
Smer, Roč. 11, č. 60 (7.9.1960), s. 5
Stredoslovenské pivovary
pivovarníctvo, dejiny, 663.4(437.642)(091)
I. krajská konferencia Jednotných roľníckych družstiev
Smer, Roč. 1, č. 38-39 (27.11.1949), s. 6
jednotné roľnícke družstvá, 631.115.6:061.3(437.64)
I. krajská konferencia delegátov JRD Banskobystrického kraja :ďalšie úlohy pri budovaní JRD
Smer, Roč. 1, č. 40 (4.12.1949), s. 1-2
jednotné roľnícke družstvá, 631.115.6:061.3(437.64)
Čo je pred nami? :K ekonomickým problémom družstiev v našom kraji
Smer, Roč. 9, č. 23 (22.3.1957), s. 3
poľnohospodárstvo, jednotné roľnícke družstvá, 631.115.6
Rokovali o výžive rastlín
Smer, Roč. 11, č. 91 (24.12.1960), s. 4
rastlinná výroba, 633/635
Pevné odmeňovanie v ďalších 70 JRD
Smer, Roč. 12, č. 7 (21.1.1961), s. 3
jednotné roľnícke družstvá, poľnohospodárstvo, mzdy, 631.115.6(437.64):331.2
Osvetová práca sa nesmie oslabiť
Smer, Roč. 12, č. 25 (25.3.1961), s. 5
poľnohospodárstvo, propaganda, 631.15:32.019.5
Výskumníci o pláne
Smer, Roč. 16, č. 51 (11.9.1963), s. 3
Ústav pre vedeckú sústavu hospodárenia
poľnohospodárstvo, 631.117
Rezervy doteraz nevyužité :Rokovali, ako zvýšiť úrodu z lúk a pasienkov
Smer, Roč. 16, č. 127 (9.12.1964), s. 1
lúky, pasienky, poľnohospodárstvo, 633.2.03
Zber krmovín najvážnejšia úloha :Zo zasadnutia KV SNF
Smer, Roč. 15, č. 47 (12.6.1963), s. 1
Národný front SSR
krmoviny, 329.15(437.64):631.55
Strieborná jubilantka
Smer, Roč. 26, č. 115 (17.5.1974), s. 12-13
Mototechna, n. p
629.331.004.54
Výsledky práce v jednotách za rok 1937 :Radvaň
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 16, č. 2-3 (1938), s. 49
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642)
Hart, Jozef Lesy na strednom Slovensku
Stredné Slovensko :, Zvolen : [s.n.], 1934S. 85-88
lesy, 630(437.64)
Všetci na krajskú smenu!
Smer, Roč. 11, č. 39 (25.6.1960), s. 1
pracovná iniciatíva, poľnohospodárstvo, 331.102.2(437.64):631
Krajská konferencia novátorov a zlepšovateľov v lesníctve
Smer, Roč. 3, č. 20 (13.5.1951), s. 3
lesníctvo, racionalizácia, zlepšovateľské hnutie, 630*9:65.011.42
I. S. Lubinovič v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 12, č. 41 (20.5.1961), s. 2
zahraničné návštevy, poľnohospodárstvo, 327(47+57:437.642)
631
Kruh priateľov
Smer, Roč. 11, č. 31 (28.5.1960), s. 4
Pedagogický inštitút (Banská Bystrica, Slovensko)
Krajský pedagogický ústav (Banská Bystrica, Slovensko)
literatúra pre deti a mládež, konferencie, 82.93:008
Zmeny sa osvedčili :hovoríme o aktuálnych otázkach
Smer, Roč. 16, č. 33 (15.8.1964), s. 12
Štátna banka československá (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, jednotné roľnícke družstvá, úvery, 336.711(437.642)
336.77.067.2:631.115.6
Matějka, A Géologie de la vallé da Hron dans les environs de Báňská Bystrica
Knihovna Státného geologického ústavu československé republiky, Praha : , 1931S. 223-228
hydrogeológia, 556.3(437.642)
Lazert, J Výsledky geologického mapování medzi Badínem, Tajovem a Banskou Bystricou
Geologické práce. Zprávy 11, Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1957S. 135-144
geológia, 550.8(084.3)
Lukáč, Pavol O výsledkoch a perspektívach činnosti
Smer, Roč. 27, č. 269 (14.11.1975), s. 3
Dom československo-sovietskeho priateľstva (Banská Bystrica, Slovensko)
374:329.71(437.642)
Upevníme našu družbu
Smer, Roč. 26, č. 240 (10.10.1974), s. 1-2
374:329.71(437.642)
Vyhrali sme všetci
Smer, Roč. 25, č. 298 (15.12.1973), s. 3
Park kultúry a oddychu (Banská Bystrica, Slovensko)
žiaci, kultúrne zariadenia, 371.212:371.384(437.642)
Zvesti :V B. Bystrici založili Miestnu skupinu ČSČK
Smer, Roč. 1, č. 43 (24.12.1949), s. 4
Československý Červený kríž
Národná transfúzna stanica (Banská Bystrica, Slovensko)
614.885
615.38
Slovenský námorník
Matičné čítanie, Roč. 4, č. 5 (1971), s. 8
lodná doprava, 359.22
929 Thurzo, J. J.
Gajdoš, Milan Pamiatky a súmestie Banská Bystrica - Zvolen
Matičné čítanie, Roč. 4, č. 17 (1971), s. 8
architektonické pamiatky, súmestia, 719:711.41(437.642:437.656)
Považan, Ján Štefan Moyses
Matičné čítanie, Roč. 2, č. 13 (1969), s. 3-4
biskupi, 264-79
929 Moyses, Štefan
Čermák, Jozef Súmestie Banská Bystrica - Zvolen
Matičné čítanie, Roč. 2, č. 15 (1969), s. 9
súmestia, územné plánovanie, 711.41(437.642:437.656)
Petrikovich, Ján Niečo o Radvanskom jarmoku
Matičné čítanie, Roč. 2, č. 18 (1969), s. 8
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Petrikovich, Ján Spomíname
Matičné čítanie, Roč. 2, č. 19 (1969), s. 11
spoločenský život, spolky, 061.2(437.642)(091)
Kubiš, Pavol Mária Uznanie pedagógom
Smer, Roč. 23, č. (21.5.1971), s. 4
Ľudová škola umenia (Banská Bystrica, Slovensko)
učitelia, záujmová umelecká činnosť, 374.3:37.036(437.642)
3 otázky Smeru : o mimoškolskom vzdelávaní
Smer, Roč. 21, č. 207 (3.9.1969), s. 1
Socialistická akadémia Slovenska (Banská Bystrica, Slovensko)
mimoškolské vzdelávanie dospelých, 374(437.642)
Vrťová, Želmíra Akadémia jubiluje
Smer, Roč. 24, č. 123 (27.5.1972), s. 4
Socialistická akadémia Slovenska (Banská Bystrica, Slovensko)
Československá spoločnosť pre šírenie politických a vedeckých poznatkov (Banská Bystrica, Slovensko)
374(437.642)
Aj horské seno do stodôl
Smer, Roč. 15, č. 49 (19.6.1963), s. 3
Štátne lesy
lúky, poľnohospodárstvo, 630*9(437.642)
633.2.031/.032
O akciách KDPM
Smer, Roč. 25, č. 211 (5.9.1973), s. 1
Krajský dom pionierov a mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
pionierske domy, 329.78(437)PO SZM
379.81-053.5(437.64)
Tri otázky Smeru o práci KDPM
Smer, Roč. 26, č. 245 (16.10.1974), s. 1
Krajský dom pionierov a mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
pionierske domy, 329.78(437)PO SZM
379.81-053.5(437.64)
Pionierske prázdniny
Smer, Roč. 27, č. 147 (25.6.1975), s. 4
Krajský dom pionierov a mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
deti a mládež, záujmová činnosť, 329.78(437)PO SZM
379.81-053.5(437.64)
Ryby pýtajú vodu :Rybníky a účelové nádrže budú!
Smer, Roč. 16, č. 35 (25.8.1964), s. 3
rybárstvo, rybníky, 628.357.3
639.2
Užitočná výstava
Smer, Roč. 16, č. 52 (1964), s. 7
výstavy, hospodárske zvieratá, 636:061.4
O opravách
Smer, Roč. 16, č. 96 (3.11.1964), s. 1
Kovo (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrospotrebiče, služby, 621.2.004.54
Zriadili čistiareň peria
Smer, Roč. 12, č. 46 (9.6.1962), s. 4
Komunálne služby
služby, 634.63:648
338.4
Poriadok do pohostinstva! :Z kontroly v pohostinských závodoch v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 15, č. 15 (20.2.1963), s. 2
reštaurácie, pohostinské zariadenia, 640.43
Vylepšujú služby obyvateľstvu :Bytový podnik krajského mesta v činnosti
Smer, Roč. 16, č. 28 (11.7.1964), s. 2
Bytový podnik mesta (Banská Bystrica, Slovensko)
služby obyvateľstvu, 332.8(437.642)
338.4
Nepoctivosť na papieri :Blesková kontrola odhalila veľa neporiadku v B. Bystrici
Smer, Roč. 16, č. 4 (25.1.1964), s. 1-2
služby obyvateľstvu, pohostinstvo, 338.4.004.5
Országh, Igor Služby na úroveň požiadaviek :Práčovne a čistiarne 30 rokov za úrovňou techniky
Smer, Roč. 15, č. 47 (12.6.1963), s. 4
služby obyvateľstvu, 338.4
Čunderlík, Ján Postavia celú družstevnú štvrť
Smer, Roč. 12, č. 83 (14.10.1961), s. 4
Bytové družstvo občanov (Banská Bystrica, Slovensko)
bytová výstavba, družstevné byty, 332.832:334.736
Nový šat B. Bystrice
Smer, Roč. 12, č. 32 (19.4.1961), s. 4
urbanizmus, 711.4(437.642.2)
Bobáľ, Pavel Novej forme na voľno-
Smer, Roč. 12, č. 12 (10.2.1962), s. 4
Bytové družstvo občanov (Banská Bystrica, Slovensko)
bytová výstavba, družstevné byty, 332.834:334.736
Mihálik, Pavel Spravodlivejšie s uhlím
Smer, Roč. 15, č. 50 (22.6.1963), s. 4
palivo, uhlie, zásobovanie, 622.333:346.544.6
330.522.7
Országh, Igor Zlepšiť služby v B. Bystrici
Smer, Roč. 12, č. 43 (27.5.1961), s. 3
služby obyvateľstvu, 338.4
Reč je o komunálnych službách - dotieravá konkurencia
Smer, Roč. 9, č. 44 (4.6.1957), s. 3
Komunálne služby mesta Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
služby, 338.4
Vraniak, Milan Och, tie služby
Smer, Roč. 12, č. 51 (24.6.1961), s. 2
Komunálne služby mesta Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
služby, 338.4
Hamplová, Dagmar K práci technicko-ekonomických rád v našom kraji
Smer, Roč. 10, č. 51 (20.12.1958), s. 2
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
zápalkárne, technicko-ekonomické rady, 674:662.53(437.642)
Deň matiek v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 10 (15.5.1949), s. 2
394.268.22
Deň matiek v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 11 (22.5.1949), s. 4
394.268.22
Venclík, Imrich Pohľadnice z Hradca
Smer, Roč. 10, č. 24 (14.6.1958), s. 4
reportáže, 908.437.642
908.437.15
O knihách
Smer, Roč. 16, č. 109 (18.11.1964), s. 1
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Prihovára sa vám SV
Smer, Roč. 15, č. 3 (9.1.1963), s. 5
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
V krajskom vydavateľstve
Smer, Roč. 12, č. 65 (12.8.1961), s. 5
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Holanová, Emília Dernschwamova renesančná knižnica v Banskej Bystrici :K štúdii J. Berlásza v Könyvzemle r. 1963, č. 4 a r. 1964, č. 1
Knižničný sborník 2, Martin : Matica slovenská, 1966S. 98-101
knižnice, 027.1
Červenák, Ivan Prvá ruská buržoáznodemokratická revolúcia a jej vplyv na slovenské robotnícke hnutie
Historický časopis, Roč. 1, č. 3 (1953), s. 491-504
robotnícke hnutie, 94(437.6)
323.33
Strhan, Milan Odbúravanie banského a železiarskeho priemyslu na Slovensku v rokoch 1921-1923
Historický časopis, Roč. 2, č. 3 (1954), s. 316-350
priemysel, 94(437.6):338.45
338.124.4
Lipták, Ľubomír Spolupráca ľudáckej buržoázie s českou reakciou :Pokus o pravicový prevrat
Historický časopis, Roč. 2, č. 2 (1954), s. 191-214
Hlinkova slovenská ľudová strana
politické strany a hnutia, 94(437.6):329
323.27
Lipták, Ľubomír Podrobenie slovenského priemyslu nemeckým kapitálom v čase fašistického panstva
Historický časopis, Roč. 3, č. 1 (1955), s. 3-23
priemysel, 94(437.6)
338.45(437.6=30)
Tibenský, Ján Slovensko po szatmárskom mieri a v prvom období "osvietenského" absolutizmu
Historický časopis, Roč. 4, č. 3 (1956), s. 331-396
dejiny, 94(437.642)
308(437.6):323.1
622(091)
Špiesz, Anton K problematike prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu na Slovensku v 18. storočí
Historický časopis, Roč. 8, č. 1 (1960), s. 110-118
manufaktúry, 94(437.6):330.342.13/.14
Špiesz, Anton Slovenské meštianstvo v 18. storočí
Historický časopis, Roč. 14, č. 1 (1966), s. 10-36
meštianstvo, 94(437.6)
323.32:323.1
Vozár, Jozef Celoštátne oslavy 250. výročia narodenia Maximiliána Hella
Historický časopis, Roč. 18, č. 4 (1970), s. 662-663
astronómovia, matematici, 394.4
51/52-051
929 Hell, Maximilián
Bojsa, Jozef Historické začiatky Radvane nad Hronom
Historický sborník, Roč. 2, č. 1 (1944), s. 15-23
dejiny, 94(437.642)
Stredoslovenské nástenné noviny
Smer, Roč. 12, č. 56 (12.7.1961), s. 4
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Krajské vydavateľstvo v B. Bystrici začalo svoju činnosť
Smer, Roč. 11, č. 47 (23.7.1960), s. 4
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Za vysokú ideovosť vedeckej i umeleckej literatúry :
Smer, Roč. 15, č. 54 (13.7.1963), s. 5
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Decker, Viliam K vývoju technológie a technického zariadenia v slovenskom papiernictve v 19. storočí
Z dejín vied a techniky na Slovensku. Zv. 5, Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1969S. 391-420
Res. nem.
Harmanecké papierne (Harmanec, Slovensko)
papierenský priemysel, 676(091)
Vrbický, Štefan Práca s knihou v Mesiaci priateľstva
Smer, Roč. 11, č. 83 (26.11.1960), s. 5
Slovenská kniha (kníhkupectvo : Banská Bystrica, Slovensko)
kníhkupectvá, 655.421(437.642):394.9
Andrášiková, Mária Sovietska kniha v našom kraji sa teší veľkej pozornosti
Smer, Roč. 3, č. 29 (1.7.1951), s. 6
Sovietska kniha (kníhkupectvo : Banská Bystrica, Slovensko)
kníhkupectvá, 655.421
Čítame knihy priateľov
Smer, Roč. 9, č. 54 (9.7.1957), s. 5
Sovietska kniha (kníhkupectvo : Banská Bystrica, Slovensko)
kníhkupectvá, 655.421
Vedú metodické publikácie
Smer, Roč. 16, č. 114 (24.11.1964), s. 1
Sovietska kniha (kníhkupectvo : Banská Bystrica, Slovensko)
kníhkupectvá, 655.421:394.9
Už zanedlho...
Smer, Roč. 9, č. 32 (24.4.1957), s. 3
Pohronské tlačiarne (Banská Bystrica, Slovensko)
Stavomontáže (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 655.4:69
Zachraňujte archívny materiál!
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 6 (1965), s. 46
archívy, 930.253(437.642)
912
Petrikovich, Ján Výroba pušného prachu na okolí Banskej Bystrice
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 11 (1969), s. 101-103
prachárstvo, pušný prach, dejiny, 622.33(437.642)(091)
Balaša, Gejza O čom hovoria naše zvony
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 10 (1967), s. 68-70
zvonolejári, zvony, dejiny, 673.5(437.642)
Balaša, Gejza Zaujímavosti z Banskej Bystrice
Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 7 (1965), s. 50-52
dejiny, 908(437.642)
Jurkovich, Emil Besztercebánya erödítményei
Hadtörténelmi Közlemények, Č. 27 (1926), s. 420-442
hradby, mestské opevnenia, 355(091)
725.96(437.642)
Dornýei, Sándor A XVI. századi besztercebányai nyomda története
Pedagógiai Szemle, Roč. 81 (1965), s. 62-64
tlačiarne, 655(437.642)
Gindl, Jozef Zo starších dejín železiarstva na strednom Slovensku
Historický sborník kraja 3, Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1967S. 74-88
železiarstvo, 669.1(437.64)(091)
Zvesti :Konferencia motoristov v B. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 19 (17.7.1949), s. 6
Slovenský autoklub Banskobystrického kraja (Banská Bystrica, Slovensko)
motorizmus, konferencie, 656.1:061.237
Zabudnutá tisina
Ochrana přírody, Roč. 27, č. 7 (1972), s. 154-156
tis obyčajný, 582.476(437.64)
Hudec, Konštantín Protestantische Schulspiele in Banská Bystrica - Neusohl im 16. Jahrhundert
Slovakische Rundschau, Roč. 1, č. 21 (1940), s. 1
Hudobná škola (Banská Bystrica, Slovensko)
školské divadelné hry, 792.08(437.642)"15":284.1
371.383(437.642)"15":82-2
Kurjatko, Ján Banská Bystrica 1944-1974
Nová mysl, Roč. 28 (1974), s. 1000-1009
dejiny, 94(437.642)
Barták, Július Z dejín slovenského baníctva
Slovenský rozhlas, Roč. 2 (1941), s. 17
baníctvo, 622(437.6)(091)
Hexner, Ervín Organizácia banských vrchností na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
Pocta k 60-tým narozeninám Dr. Emila Háchy / Red. Jiří Hoetzel, Bratislava : Právnická fakulta UK, 1932S. 90-112
baníctvo, 622(437.6)
Lukovský, Ján Ozdravovňa štátnych a verejných zamestnancov v Banskej Bystrici
Stredné Slovensko : Publikácia pre propagovanie cudzineckého ruchu a turistiky, Banská Bystrica : Slovan, 1934S. 143-144
Ozdravovňa štátnych a verejných zamestnancov (Banská Bystrica, Slovensko)
rekreačné zariadenia, ozdravovne, 331.342.5(437.642)
Zvesti :Preškolovanie šoférov v Banskobystrickom kraji
Smer, Roč. 1, č. 40 (4.12.1945), s. 8
Slovenský autoklub Banskobystrického kraja (Banská Bystrica, Slovensko)
motorizmus, vodiči motorových vozidiel, 656.1:061.237
Nové vozidlá za 68 miliónov :Tisíce nových majiteľov motorových vozidiel v našom kraji
Smer, Roč. 16, č. 133 (16.12.1964), s. 1
osobné automobily, jednostopové vozidlá, 656.138
Drahoš, V Majstri Európy na banskobystrickom ľade
Smer, Roč. 10, č. 4 (25.1.1958), s. 12
krasokorčuľovanie, 796.912
Majstri Európy na ZŠ v B. Bystrici
Smer, Roč. 10, č. 3 (18.1.1958), s. 1
krasokorčuľovanie, 796.912
Inštitút po štvrtýkrát
Smer, Roč. 12, č. 73 (9.9.1961), s. 5
Pedagogický inštitút (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378(437.642)
Vyradili nových učiteľov
Smer, Roč. 11, č. 40 (29.6.1960), s. 1
Pedagogický inštitút (Banská Bystrica, Slovensko)
378(437.642)
O výučbe cudzích jazykov
Smer, Roč. 16, č. 51 (11.9.1964), s. 1
Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
cudzie jazyky, 378:8(437.642)
Krippner, Oto Deň československého letectva
Smer, Roč. 10, č. 36 (6.9.1958), s. 6
Zväzarm
športové letectvo, 797.5
Sialini, Jozef Športové letectvo v Banskobystrickom kraji
Smer, Roč. 1, č. 28 (18.9.1949), s. 5
Slovenský národný aeroklub (Banská Bystrica, Slovensko)
športové lietanie, 797.5
Odborníci o fyzikálnej chémii
Smer, Roč. 16, č. 52 (12.9.1964), s. 7
Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
vyučovacie predmety, fyzikálna chémia, semináre, 378:53+54:061.3(437.642)
Banská Bystrica dostane vysokú školu
Smer, Roč. , č. 15 (19.6.1949), s. 4
Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
378(437.642)
Luxová, Viera Sochári na Slovensku v rokoch 1850-1918
Vlastivedný časopis, Roč. 22, č. 3 (1973), s. 124-129
sochári, 73.071.1(437.6)
Martin Čulen (1823-1894)
Vlastivedný časopis, Roč. 22, č. 3 (1973), s. 143
pedagógovia, 929 Čulen, Martin
371.1
Sväzáci okresu hostili mladých turistov z NDR
Smer, Roč. 16, č. 19 (9.5.1964), s. 13
zahraničné návštevy, 327(430.2:437.642)
Dominik Skutecký :(K 50. výročiu smrti)
Vlastivedný časopis, Roč. 20, č. 1 (1971), s. 25-27
výtvarní umelci, 75.071.1
929 Skutecký, Dominik
Sokolský deň v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 23 (1.6.1951), s. 12
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchova, telovýchovné organizácie, 796.062(437.642):394
Jurkovič, M Kapitán Július Thurzo :(K 20. výročiu smrti)
Vlastivedný časopis, Roč. 19, č. 4 (1970), s. 181
lodná doprava, 929Thurzo, Július Juraj
347.793.5
Krajská konferencia Sokola v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 18 (1.5.1951), s. 12
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642):061.3
Zomrel Dr. Ján Mihál
Vlastivedný časopis, Roč. 18, č. 4 (1969), s. 191
jazykovedci, 371.124:92 9Mihál, Ján
81-051
Fyzkultúrne slávnosti v B. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 23 (14.8.1949), s. 2
94(437.6)SNP"1944"
796
Celoštátna konferencia pedagógov
Smer, Roč. 16, č. 118 (28.11.1964), s. 7
Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
konferencie, pedagógovia, 378.12:061.3(437.642)
Pred promóciou
Smer, Roč. 16, č. 16 (18.4.1964), s. 2
Pedagogický inštitút (Banská Bystrica, Slovensko)
378(437.642)
XIII. ročník o Putovný pohár SNP
Smer, Roč. 9, č. 61 (2.8.1957), s. 4
futbal, 796.33
Banská Bystrica
Vlastivedný časopis, Roč. 13, č. 2 (1964), s. 56-74
908(437.642)
Pedagógovia a lekári začali
Smer, Roč. 16, č. 60 (22.9.1964), s. 3
Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378(437.642)
Szabó, Arpád Ako je to v skutočnosti :Členovia ČSM prvého ročníka na PI nie sú pasívni
Smer, Roč. 12, č. 40 (19.5.1962), s. 2
Pedagogický inštitút (Banská Bystrica, Slovensko)
378(437.642)
SNP ve filmu
Amatérský film, Roč. 6 (14), č. 10 (1974), s. 217
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
filmová tvorba, výstavy, 069:94(437.6)SNP
791.43:94(437.7)SNP:061.4
Banskobystrická šestnástka
Amatérský film, Roč. 5 (13), č. 12 (1973), s. 265
film, 791.43.091.4(437.642)
791.43.077(437.6)
Záchenská, Tatiana Banskobystrická šestnástka
Amatérský film, Roč. 3 (11), č. 8-9 (1971), s. 169
film, 791.43.091.4(437.642)
791.43.077(437.6)
Vyhlásenie ZO KSS pri PF v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 22, č. 156 (4.7.1970), s. 2
Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
Komunistická strana Slovenska
378(437.642):329.15
Kritika (najmä) na adresu SKV KSS :rezolúcia z členskej schôdze ZO KSS pri PF v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 20, č. 70 (22.3.1968), s. 3
Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
Komunistická strana Slovenska
378(437.642):329.15
Požiadavka konferencie KSS :stanovisko komunistov Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici k priebehu a výsledkom okresnej konferencie KSS v Banskej Bystrici z 9. a 10. marca 1968
Smer, Roč. 20, č. 69 (21.3.1968), s. 1
Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 378(437.642):329.15
Šimkanin, Cyril Banskobystrická 16
Amatérský film, Roč. 2 (9), č. 2 (1970), s. 22-23
film, 791.43.091.4(437.642)
791.43.077(437.6)
Čakáme ďalšie aktíva :výsledky rokovania pléna SKV KSS plne uviesť do praxe
Smer, Roč. 16, č. 33 (15.8.1964), s. 1-2
Pedagogický inštitút (Banská Bystrica, Slovensko)
Komunistická strana Slovenska
378(437.642)
329.15
Ide o rast produktivity :Z mestskej ekonomickej konferencie
Smer, Roč. 9, č. 13 (15.2.1957), s. 3
mzdy, produktivita práce, ekonomika, 331.2:061.3
338.31:061.3
Tibenský, Ján Výskumná cesta Angličana Johna Merina na Slovensko roku 1615
Vlastivedný časopis, Roč. 17, č. 2 (1968), s. 55-63
5-051:910
929 Merin, John
Čísla, nad ktorými sa treba predsa len zamyslieť :Z krajskej ekonomickej konferencie
Smer, Roč. 9, č. 9 (1.2.1957), s. 3
ekonomika, 33:061.3
Zalčík, Tibor Príspevok k dejinám stavby miest v 16.-19. storočí na Slovensku
Architektúra a urbanizmus, Roč. 4, č. 1 (1970), s. 17-38
Resumé angl., nem., rus.
mestá, urbanizmus, dejiny, 711.433(437.6)"15/18":69
314(437.6)"15/18"
Lehoťanová, Dana Iba jeden z dvoch :Možno už dnes Akademický senát UMB zvolí nového rektora
Smer dnes, Roč. 3, č. 92 (21.4.1993), s. 1
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, voľby rektora, 378.4(437.642)
Dorotjak, Dušan Kompozičné zásady historických jadier stredoslovenských banských miest
Architektúra a urbanizmus, Roč. 4, č. 3 (1970), s. 46-[59]
banské mestá, historické mestské jadrá, 711.523(437.64):719
Thurzo, Igor K otázke vyhodnocovania a výhľadu optimálnych priestorov pre rozvoj osídlenia na Slovensku
Architektúra a urbanizmus, Roč. 5, č. 1 (1971), s. 24-43
Resumé angl., nem., rus.
sídelná geografia, osídlenie, urbanizmus, 911.37(437.6)
711.45(437.6)
Hruška, Emanuel Význam prírodných faktorov a geomorfologickej štruktúry pre stavbu mesta
Architektúra a urbanizmus, Roč. 8, č. 4 (1974), s. 1-12
Resumé angl., nem., rus.
architektúra, územné plánovanie, 711.45(437.64):502
Svetlík, Ján Funkčné vzťahy severojužného sídelného pásu stredného Slovenska
Architektúra a urbanizmus, Roč. 6, č. 1 (1972), s. 33-50
urbanizácia, osídlenie, sídelné aglomerácie, 711.45(437.64)
911.37(437.64)
Z našich škôl
Hronské noviny, Roč. 8, č. 22 (1926), s. 2-3
Učiteľský ústav (Banská Bystrica, Slovensko)
školy, učiteľské ústavy, 377.8(437.642)(091)
Triumfálna cesta štafety
Smer, Roč. 11, č. 82 (23.11.1960), s. 1-2
327.33(47+437)
Vrelé pozdravy :Štafeta priateľstva v našom kraji
Smer, Roč. 15, č. 73 (23.11.1963), s. 1, 3
327.33(47+437)
Šteliar, Imrich Od srdca k srdcu :Náš kraj sa rozlúčil so štafetou priateľstva a mieru
Smer, Roč. 16, č. 110 (19.11.1964), s. 1, 3
327.33(47+437)
Štafeta priateľstva a mieru v našom kraji
Smer, Roč. 10, č. 47 (22.11.1958), s. 1
327.33(47+437)
Na stuhy Štafety
Smer, Roč. 12, č. 87 (31.10.1962), s. 1
327.33(47+437)
Jakubovie, Ján Štafetové posolstvo priateľstva a mieru
Smer, Roč. 3, č. 49 (11.11.1951), s. 8
327.33(47+437)
Banská Bystrica privítala štafetu "Posolstvo priateľstva a mieru"
Smer, Roč. 3, č. 50 (18.11.1951), s. 8
327.33(47+437)
Štefeta mieru a priateľstva
Smer, Roč. 10, č. 48 (29.11.1958), s. 2
327.33(47+437)
Účastníci japonského pochodu mieru na pamätných miestach
Smer, Roč. 15, č. 5 (16.1.1963), s. 1
zahraničné návštevy, 327(520:437.642)
Večerná škola SZM
Smer, Roč. 33, č. 285 (2.12.1981), s. 2
Socialistický zväz mládeže
večerné školy, 374.3:329.78(437.642)
Šufliarsky, Ján Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
Pamiatky a múzeá, Roč. 5, č. 2 (1956), s. 90-92
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Nepilý, V Vodohospodárske potreby tokov v povodí Hrona
Stredné Slovensko :, Zvolen : [s.n.], 1934S. 90-97
vodné toky, 627.4/.5(437.64)
Gross, Kamil Poznámky k úvodnému projektu "Sídliska pri stanici" v Banskej Bystrici
Architektura ČSR, Roč. 13, č. 8 (1954), s. 225-234
mestské sídliská, 71.58(437.64)
Nový JRV v B. Bystrici udeľuje podpory
Smer, Roč. 1, č. 19 (17.7.1949), s. 4
Jednotný národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, národné výbory, 352(437.642)
Jóna, Eugen Ján Mihál (1891-1969)
Slovenská reč, Roč. 35, č. 1 (1970), s. 50-51
jazykovedci, pedagógovia, 81-051
371.124:929 Mihál, Ján
Chudomelka, Karol Adaptácia Thurzovho domu v Banskej Bystrici
Architektura ČSR, Roč. 14, č. 8 (1955), s. 285-287
Thurzov dom (Banská Bystrica, Slovensko)
architektonické pamiatky, meštianske domy, 904(437.642):728.3.025.4
719(437.642)
Bálent, Boris Cyril Karol Kisely a Banská Bystrica
Slovenská národná knižnica, Roč. 3, č. 2-3 (1947), s. 27-28
knihovníci, 929 Kiszely, Karol
02-051
Baník, Anton Augustín Adam František Kollár (1718-1783)
Slovenská národná knižnica, Roč. 4, č. 1-2 (1948), s. 23-25
pedagógovia, historici, knihovníci, 929 Kollár, Adam František
Kiszely, Karol Prvá knižná sbierka Jána Čaploviča
Slovenská národná knižnica, Roč. 1, č. 1 (1944), s. 7-9
osvietenskí učenci, 929 Čaplovič, Ján
Bálent, Boris Cyril Banskobystrické časopisectvo
Slovenská národná knižnica, Roč. 1, č. 2 (1944), s. 27-32
časopisy, 070(437.642)
Oktavec, František Cesta mieru
Sborník Ústavu Slovenského národného povstania, Roč. 2, č. 3 (1950), s. 184-186
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
930.253(437.642)
Valné shromaždenie KSTL v B. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 15 (19.6.1949), s. 4
Klub slovenských turistov a lyžiarov (Banská Bystrica, Slovensko)
turistika, kluby, 796.51+796.92:061.25(437.642)
Bohuš, Alexander Riešenie niektorých územno-plánovacích a technických problémov v územnom pláne rajónu Banská Bystrica-Zvolen
Architektura ČSSR, Roč. 23, č. 4 (1964), s. 275-277
územné plánovanie, regionálny rozvoj, 711.25(437.64)
Druhá krajská konferencia Sokola v B. Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 19 (6.5.1951), s. 6
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642):061.3
Z histórie banskobystrického športu
Smer, Roč. 26, č. 165 (15.7.1974), s. 5
šport, 796(437.642)(091)
Kuhn, Ivan Renesančná architektúra na Slovensku
Architektura ČSSR, Roč. 25, č. 9-10 (1966), s. 605-612
Res. franc. na s. 664-665.
architektúra, kultúrne pamiatky, renesancia, 72.034(437.6)
904(437.6):719
Jeho Exc. Marian Blaha, biskup banskobystrický, 40-ročným kňazom
Slovák, Roč. 14, č. 147 (29.6.1932), s. 1-2
biskupi, 264-79
Okázalé privítanie nového bansko-bystrického farára :Všetci veriaci s radosťou vítali vdp. Alexandra Vajcíka
Slovák, Roč. 16, č. 116 (24.5.1934), s. 2
kňazi, 262.14
Banská Bystrica v minulosti, prítomnosti a budúcnosti
Slovenská politika, Roč. 15, č. 118 (25.5.1934), s. 2
rozvoj mesta, 908(437.642)
Starý, Oldřich Emil Belluš * 19.9.1899
Architektura ČSSR, Roč. 28, č. 7-8 (1969), s. 464-467
Res. angl., franc., nem., rus.
architekti, architektonická tvorba, 72.071.1
929 Belluš, Emil
Štvrť miliona na podporu slov. ľudového priemyslu :Nasledovaniahodný čin banskobystrickej Obchodnej komory
Slovenská politika, Roč. 20, č. 186 (17.8.1939), s. 7
Obchodná a priemyselná komora (Banská Bystrica, Slovensko)
347.731.4(437.642)
Čas rýchlo uteká
Smer, Roč. 11, č. 13 (26.3.1960), s. 6
knižná kultúra, čitatelia, 655.42:025.54
Nad prvým číslom prílohy
Smer, Roč. 16, č. 18 (1.5.1964), s. 11
Smer (noviny)
literárna publicistika, regionálna tlač, 070.447/.448
82-92
Belha, František Banská Bystrica
Architektura ČSR, Roč. 33, č. 8 (1974), s. 367-376
územné plánovanie, 908.437.64"12/21"
71(437.64)
Škrabala, Vladimír Banská Bystrica
Architektura ČSR, Roč. 33, č. 8 (1974), s. 365-366
územné plánovanie, 908.437.64"15/20"
71(437.64)
Štilla, Miloš O tvorbu skutočne socialistickú :Beseda Smeru s literárnymi pracovníkmi nášho kraja
Smer, Roč. 16, č. 1 (4.1.1964), s. 5
Sväz slovenských spisovateľov
literárna tvorba, 82:316
Tohto roku v Banskej Bystrici - Knižná jar 1957
Smer, Roč. 9, č. 15 (22.2.1957), s. 2
knižný obchod, výstavy, 655.41:061.4
027.5(437.642)
Hruška, Emanuel Třicet let urbanismu v ČSSR, jeho teoretický vývoj i praktické realizace
Architektura ČSR, Roč. 34, č. 4 (1975), s. 152-164
Res. angl., franc., ger.
urbanizmus, 711.4(437)
Keď sa otvoria brány výstavy
Smer, Roč. 9, č. 16 (26.2.1957), s. 1
knižný obchod, výstavy, 655.41:061.4
027.5(437.642)
Rothmeier, R Andrej Plávka medzi mladými Bystričanmi
Smer, Roč. 9, č. 21 (15.3.1957), s. 5
knižný obchod, výstavy, 655.41:061.4
027.5(437.642)
História, ktorá zaväzuje
Smer, Roč. 16, č. 34 (22.8.1964), s. 7
Československý rozhlas
654:7.096
Na stavbe vlkanovskej impregnačky zvýšené mzdy - štrajk zrušený
Slovenské zvesti, Roč. 1, č. 28 (1936), s. 2
robotnícke hnutie, 323.2(437.642)
O smluve treba jednať v Bystrici :Bezosmluvný stav lesných a piliarskych robotníkov
Slovenské zvesti, Roč. 1, č. 111 (1936), s. 5
robotnícke hnutie, 323.2(437.642)
Výstava ideových návrhov na pamätník SNP v B. Bystrici.
Smer, Roč. 3, č. 2 (14.1.1951), s. 2
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, architektonické návrhy, výstavy, 069:94(437.6)SNP
725.94:061.4(437.642)
Úradná správa o zasadnutí poroty pre pamätník SNP
Smer, Roč. 3, č. 1 (7.1.1951), s. 7
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, architektonické návrhy, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
O pamätník Slovenského národného povstania
Smer, Roč. 3, č. 3 (21.1.1951), s. 5
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, architektonické návrhy, výstavy, 069:94(437.6)SNP
725.94:061.4(437.642)
Neplatia zákony pre revírny banský úrad v B. Bystrici?
Slovenské zvesti, Roč. 2, č. 118 (1937), s. 3
Revírny banský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
baníctvo, 622:3.07(437.642)
Objavili diamantovú klenbu :pod nánosom storočí
Smer, Roč. 16, č. 25 (20.6.1964), s. 13
Thurzov dom (Banská Bystrica, Slovensko)
architektonické pamiatky, diamantová klenba, meštianske domy, 904(437.642):728.3:692.44
Drahoš, Vl Nové krajské múzeum
Smer, Roč. 10, č. 36 (6.9.1958), s. 6
Krajské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
Thurzov dom (Banská Bystrica, Slovensko)
meštianske domy, múzeá, rekonštrukcie stavieb, 069:908(437.64)
719(437.642):728.3
Lacko, J Prof. ing. arch. Emil Belluš akademikem
Architektura ČSR, Roč. 14, č. 4 (1955), s. 156-157
architekti, 72.071.1
929 Belluš, Emil
Včelári proti cukrovému kartelu :Z búrlivého valného zhromaždenia včelárov v Banskej Bystrici
Slovenské zvesti, Roč. 3, č. 10 (1938), s. 2
včelári, 638.1-051:061.3
Banská Bystrica prvá? :Boj o prvé miesto na tlačovom fronte
Slovenské zvesti, Roč. 3, č. 59 (1938), s. 3
noviny, 070(437.642)
Brtáň, Rudo Miesto Janka Jesenského v slovenskej literatúre
Slovensko, Roč. 11, č. 2 (1946), s. 39-40
spisovatelia, 821.162.4-051
82:929 Jesenský, Janko
Pasiar, Štefan Karol Kuzmány 1806-1866-1946
Slovensko, Roč. 11, č. 10-11 (1946), s. 254
82-051
929 Kuzmány, Karol
Viliam Figuš-Bystrý
Slovensko, Roč. 12, č. 5 (1947), s. 138-139
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Figuš-Bystrý, Viliam
Černocký, Ján Štefan Moyses
Slovensko, Roč. 12, č. 10 (1947), s. 263-267
biskupi, 264-7
Plnosť žitia :Univ. prof. Dr. Anton Jurovský
Slovensko, Roč. 12, č. 2 (1947), s. 46-48
pedagógovia, historici, 930.1-051
929 Jurovský, Anton
378.124
Mariani, Mária Maliar Martin Benka 60-ročný
Slovensko, Roč. 13, č. 7 (1948), s. 151-152
výtvarní umelci, 75.071.1
929 Benka, Martin
Baník, Anton Augustín Pamiatke Bela Bartóka (1881-1945)
Slovensko, Roč. 13, č. 9-10 (1948), s. 222-228
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bartók, Béla
Lesné hospodárstvo na Horehroní
Osadníci na Horehroní, Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1962S. 157-192
technické pamiatky, ťažba dreva, lesné hospodárstvo, 904:630*3:625.3(437.64)
627.88(437.64)
Križka, Alexander Minulosť a prítomnosť baníctva na Horehroní
Slovensko, Roč. 14, č. 8 (1949), s. 190-191
baníctvo, dejiny, 622(437.64)
Ormis, Ján Vladimír Dr. Ján Pertikovich šesťdesiatročný
Slovensko, Roč. 5, č. 1-2 (1939), s. 51-52
právnici, 615.253.1
Ján Bodenek o svojej tvorbe
Slovensko, Roč. 6, č. 1-3 (1940), s. 84-86
spisovatelia, 82:929 Bodenek, Ján
821.162.4-3
Turzo-Nosický, Ivan Za Jozefom Gregorom-Tajovským
Slovensko, Roč. 6, č. 1-3 (1940), s. 87-88
spisovatelia, 82:929 Tajovský, Jozef Gregor
821.162.4-051
Mestské múzeum v Banskej Bystrici
Slovensko, Roč. 9, č. 2 (1943), s. 42-43
Mestské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069(437.642)
Bradlo, Ján Franko Víťazoslav Sasinek, posledný tajomník starej Matice slovenskej
Slovensko, Roč. 9, č. 7 (1943), s. 169-172
Matica slovenská
historici, 930-051 Sasinek, František Víťazoslav
Zasadanie riaditeľov múzeí v Stredoslovenskom kraji
Múzeum, Roč. 12, č. 3 (1967), s. 71
múzeá, 069(437.64):061.3
Konferencia múzejníkov v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 20, č. 1-2 (1975), s. 89
múzejníci, konferencie, 069(437.6):061.3
Trenča, Ľudovít Hromadný nález strieborných mincí v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 13, č. 1 (1968), s. 35-37
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
strieborné mince, archeologické nálezy, 069:908(437.64)
904(437.642):737.1:902.2
Kováč, Ján Výstava Banská Bystrica 700 rokov mestom
Múzeum, Roč. 2, č. 4 (1955), s. 83-86
výstavy, 908(437.642):061.3
Šoka, Milan Výstava prác z rohoviny - Matej Caban, majter ľudovej umeleckej výroby
Múzeum, Roč. 13, č. 1 (1968), s. 54
výstavy, ľudové umenie, remeslá, 745.55:061.4(437.642)
929 Caban, Matej
Šoka, Milan Ľudové maľby na skle
Múzeum, Roč. 15, č. 1 (1970), s. 37
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
maľby na skle, ľudové, výstavy, 069:908(437.64)
75.031.4:748
Výstava "Drevo v slovenskom ľudovom umení" v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 18, č. 4 (1973), s. 256-257
výstavy, 7.031.4:631.573:061.3
Bohúňová, Ružena Výstava "Choroby a škodcovia poľnohospodárskych plodín" v Krajskom múzeu v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 6, č. 2 (1959), s. 217-219
Krajské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, výstavy, 632:061.4
069:908(437.64)
Stockmann, Jaroslav Čo vieme a nevieme o mestskej historickej rezervácii v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 10, č. 12 (22.3.1958), s. 4
mestské pamiatkové rezervácie, architektonické pamiatky, 719(437.642):711.523
904(437.642)
Kubičková, Klára Chráňme si pamiatky
Smer, Roč. 11, č. 60 (7.9.1960), s. 4
Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (Banská Bystrica, Slovensko)
architektonické pamiatky, ochrana prírody, 904(437.642):719
719:061.23(437.642)
Luštík, Tibor Maličkosti?
Smer, Roč. 15, č. 46 (8.6.1963), s. 4
pamätné tabule, 725.94
Okálová, Edita Výstava ilustrácií E. Makovického
Múzeum, Roč. 14, č. 3 (1969), s. 161-162
výtvarní umelci, výstavy, 75.056:061.3
75.071.1:929 Makovický, Emil
Dobrík, Dušan Úlohy a problémy Literárno-hudobného múzea v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 18, č. 4 (1973), s. 271-272
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:82+78(437.642)
Stavební robotníci, pracujúci na stavbách krajového závodu ČSSZ v B. Bystrici, oslávili 3. výročie Februára a 3. výročie znárodnenia stavebníctva dvoma týždňami úderníckych smien
Smer, Roč. 3, č. 9 (4.3.1951), s. 8
Československé stavebné závody (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69.01(437.642)
Grečo, Ondrej Banskobystrickí stavbári pracujú naplno aj v zime :Na stavbe ONP pracujú na tri smeny
Smer, Roč. 3, č. 9 (4.3.1951), s. 5
Československé stavebné závody (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69.01(437.642)
Grečo, Ondrej Zima neprekáža stavebníctvu
Smer, Roč. 3, č. 5 (28.1.1951), s. 2
Československé stavebné závody (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69.01(437.642)
V Hrone pred "premiérou"
Smer, Roč. 16, č. 93 (30.10.1964), s. 3
Hron (obchodný dom : Banská Bystrica, Slovensko)
obchodné domy, 725.214(437.642)
Technike zelenú
Smer, Roč. 15, č. 46 (8.6.1963), s. 1-4
Krajské združenie stavebníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:061.23(437.64)
Kufner, Jaroslav Projektanti, čo vy na to? :Pred výstavbou sídliska na Fončorde
Smer, Roč. 12, č. 42 (24.5.1961), s. 3
urbanizmus, 711.58(437.642)
Dúbravec, Stanislav Pamiatky najcennejšie
Smer, Roč. 16, č. 48 (8.8.1964), s. 1
Benického dom (Banská Bystrica, Slovensko)
mestské pamiatkové rezervácie, architektonické pamiatky, meštianske domy, 728.3(437.642)
904(437.642)
Bella, Fr Studnice oddychu a zdravia :V krajskom meste treba pridať
Smer, Roč. 9, č. 1 (4.1.1957), s. 4
mestská zeleň, 712:635.9
Rozrastá sa Bystrica
Smer, Roč. 9, č. 56 (16.7.1957), s. 3
bytová výstavba, 351.778.532(437.642)
Paška, Ladislav Stavbári, kde sú vaše sľuby
Smer, Roč. 12, č. 18 (3.3.1962), s. 4
Krajské združenie stavebníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:061.23(437.64)
Paška, Ladislav Čo ďalej? :Stavbári opäť v závoze
Smer, Roč. 12, č. 32 (21.4.1962), s. 4
Krajské združenie stavebníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:061.23(437.642)
Robotnícky dom odovzdajú načas
Smer, Roč. 9, č. 25 (29.3.1957), s. 1
Robotnícky dom (Banská Bystrica, Slovensko)
rekonštrukcie stavieb, 904:69.059.7(437.642)
Pracovná porada Stavebnej rady Ústavu SNP v B. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 17 (3.7.1949), s. 2
Ústav Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
V B. Bystrici a v Turč. Sv. Martine - dôstojné pamätníky Slovenského národného povstania
Smer, Roč. 1, č. 16 (26.6.1949), s. 5
Ústav Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Sjazd slovenskej národnej strany :V znamení Rázusom hlásanej národnej jednoty : Uctenie pamiatky nebohého vodcu strany : Novým predsedom strany dr. J. Paulíny-Tóth
Slovenský hlas, Roč. 1, č. 185 (17.8.1938), s. 4
Slovenská národná strana
329SNS
Slivka, Gustáv Aké byty budeme stavať? :Perspektíva rokov 1964-70
Smer, Roč. 16, č. 2 (12.1.1964), s. 5
bytová výstavba, 351.778.532(437.642)
Maťašeje, Mikuláš Banská Bystrica bohatšia
Smer, Roč. 12, č. 51 (27.6.1962), s. 3
stavebníctvo, 69(437.642)
Jedni z najlepších :Za prvenstvo v prvom polroku vďačia súťaženiu
Smer, Roč. 12, č. 57 (18.7.1962), s. 3
Stavoindustria (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebné firmy, 69:332.834.3(437.642)
Gosiorovský, Miloš Z revolučnej histórie Banskej Bystrice
Výtvarníctvo, fotografia, film, Roč. 12, č. 7 (1974), s. 146-148
dejiny, 94(437.642)
Pažur, Štefan Pamätník - Múzeum SNP
Výtvarníctvo, fotografia, film, Roč. 12, č. 7 (1974), s. 149-150
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Chrenka, Andrej Do nových úloh
Smer, Roč. 12, č. 3 (7.1.1961), s. 1
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebné firmy, 69:332.834.3(437.642)
Klimáčková, Fedora B. Bystrica a výtvarné umenie
Výtvarníctvo, fotografia, film, Roč. 12, č. 7 (1974), s. 152-153
výtvarné umenie, 75(437.642)
Miartuš, Alexander Spriemyselniť a skvalitniť
Smer, Roč. 12, č. 39 (13.5.1961), s. 5
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebné firmy, 69:332.834.3(437.642)
Šoka, Milan Stredoslovenské múzeum
Výtvarníctvo, fotografia, film, Roč. 12, č. 7 (1974), s. 154-155
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64)
Oblastná galéria v Banskej Bystrici
Výtvarníctvo, fotografia, film, Roč. 12, č. 7 (1974), s. 157-159
Oblastná galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
galérie, 069(437.642)
Už v tomto roku 190.000 ton cementu :Zo stavby socializmu
Smer, Roč. 10, č. 2 (11.1.1958), s. 1
cementárne, stavebníctvo, 69:666.94:334.716(437.642)
Redlinger, Leopold Záujmová umelecká činnosť v Banskej Bystrici
Výtvarníctvo, fotografia, film, Roč. 12, č. 7 (1974), s. 162
záujmová umelecká činnosť, 379.82
Grečo, Ondrej Vôľa a odhodlanie zvíťazí
Smer, Roč. 9, č. 41 (24.5.1957), s. 2
cementárne, 69:666.94:334.716(437.642)
Paulus, Juraj Rozhodné slovo
Smer, Roč. 9, č. 39 (17.5.1957), s. 6
cementárne, 69:666.94:334.716(437.642)
Zo stavby socializmu
Smer, Roč. 9, č. 44 (4.6.1957), s. 1
cementárne, 69:666.94:334.716(437.642)
Veverka, Milan Banská Bystrica - mesto grafiky
Výtvarníctvo, fotografia, film, Roč. 12, č. 7 (1974), s. 272-274
výstavy, grafika, 76:061.3
Grečo, Ondrej Skladajú srdce cementárne
Smer, Roč. 9, č. 43 (31.5.1957), s. 3
cementárne, 69:666.94:334.716(437.642)
Stavbárske milióny
Smer, Roč. 9, č. 46 (11.6.1957), s. 1
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebné firmy, 69:332.834.3(437.642)
Stavomontážnici v B. Bystrici najlepší v ČSR
Smer, Roč. 9, č. 49 (21.6.1957), s. 1
Stavomontáže (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebné firmy, 69:332.834.3(437.642)
Vodári dodržali slovo :nepriazeň zimy nenarušila plán na výstavbe Fončordy
Smer, Roč. 15, č. 28 (6.4.1963), s. 4
kanalizácia, 628.3:696.13(437.642)
Štyri milióny navyše :Mladí stavbári v posjazdovom ruchu
Smer, Roč. 15, č. 1 (1.1.1963), s. 4
Krajské združenie stavebníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:061.23(437.64)
624.9(437.642)
Na novoročné zamyslenie
Smer, Roč. 15, č. 1 (1.1.1963), s. 4
stavebníctvo, 69(437.642)
Noel, Ladislav AMFO - klub KOS v Banskej Bystrici
Výtvarníctvo, fotografia, film, Roč. 13, č. 8 (1975), s. 181
Amfoklub (klub fotoamatérov : Banská Bystrica, Slovensko)
amatérska fotografia, 77:061.237(437.642)
7.077
Všetky sily na likvidáciu manka :Zodpovedne plniť úlohy investičnej výstavby nášho kraja
Smer, Roč. 15, č. 35 (1.5.1963), s. 4
Krajské združenie stavebníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:061.23(437.64)
Mikuláš, Ivan Iniciatíva zvíťazila
Smer, Roč. 12, č. 36 (5.5.1962), s. 1
Stavoindustria (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebné firmy, 69:332.834.3(437.64)
Horský hotel na Chopku
Smer, Roč. 15, č. 51 (26.6.1963), s. 5
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
horské hotely, 69:728.5
Centralizácia v rámci decentralizácie :s novým rokom nový podnik
Smer, Roč. 9, č. 1 (4.1.1957), s. 1
Krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
investičná výstavba, stavebníctvo, 353(437.642):69
Socialistická súťaž v Stredoslovenských Elektrárňach v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 15 (19.6.1949), s. 4
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
Psotka, Július Cikker a Tatry na Expo 67
Vysoké Tatry, Roč. 6, č. 4 (1967), s. 2
hudobní skladatelia, 929 Cikker, J.
78.071.1
Lepší obraz a zvuk z Križnej
Smer, Roč. 10, č. 49 (6.12.1958), s. 6
Vysielač pre stredné Slovensko, Krížna (Veľká Fatra, Slovensko)
televízne vysielače, 621.397.442(437.642)
Maťašeje, Mikuláš Školy predčasne
Smer, Roč. 11, č. 44 (13.7.1960), s. 1
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
školy, 373.3(437.64):69
624.9(437.642)
Urýchliť výstavbu škôl
Smer, Roč. 12, č. 72 (6.9.1961), s. 5
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
školy, 69:373.3(437.64)
624.9(437.642)
Chýbajú pevné plány a ľudia :Tlačová beseda o stavebníctve v našom kraji
Smer, Roč. 16., č. 13 (28.3.1964), s. 4
stavebníctvo, 69:(437.64)
Chrenka, Andrej Súťaž iba popoluškou
Smer, Roč. 12, č. 75 (16.9.1961), s. 5
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 642.9(437.642)
Stavoindustria v zime
Smer, Roč. 12, č. 91 (11.11.1961), s. 4
Stavoindustria (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebné firmy, 69:332.834.3(437.642)
Bobáľ, Pavel Chmúrne obzory stavbárov
Smer, Roč. 12, č. 69 (26.8.1961), s. 4
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebné firmy, 69:332.834.3(437.642)
Hotel pre B. Bystricu
Smer, Roč. 16, č. 85 (21.10.1964), s. 3
hotely, výstavba, 640.41(437.642)
728.51(437.642):69
Stavbári banskobystrických Pozemných stavieb 45 stavieb
Smer, Roč. 16, č. 63 (25.9.1964), s. 3
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebné firmy, 69:332.834.3(437.642)
Bolfík, Július Dr. Alžbeta Göllnerová-Gwerková, bojovníčka proti fašizmu
Obzor Gemera, Roč. 6, č. 4 (1975), s. 165-166
literárni vedci, 82.0-051
929 Göllnerová-Gwerková, Alžbeta
Fiala, J Nový závod
Smer, (Nový rok 1961), s. 2
Technomat
strojárenstvo, 621:334.716(437.642)
Elektrifikácia na postupe
Smer, Roč. 9, č. 84 (22.10.1957), s. 1
elektrifikácia, 621.316(437.642)
Elektrizácia Banskobystrického kraja
Smer, Roč. 1, č. 20 (24.7.1949), s. 2
Slovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrifikácia, 621.316(437.642)
621.311.21(437.642)
Bystran, Ján K sedemdesiatke dr. Jána V. Ormisa
Obzor Gemera, Roč. 4, č. 3 (1973), s. 84-85
bibliografi, 01-051
929 Ormis, Ján Vladimír
Plintovič, Ivan O ľudskom a literárnom profile Terézie Vansovej
Obzor Gemera, Roč. 1, č. 2 (1970), s. 35-36
spisovatelia, 82:929 Vansová, Terézia
821.162.4-3
Kiripolský, František Špaňodolinský banský vodovod
Pamiatky príroda, Č. 4 (1975), s. 34-36
banský vodovod, 628.14:622
Kriška, Rudolf Jozef Dekret Matejovie, priekopník pokrokového lesného hospodárstva na Slovensku
Pamiatky príroda, Č. 3-4 (1971), s. 46
lesníci, 630-051
929 Dekret-Matejovie, Jozef
Grus, Josef Na okraj soutěže památníku Slovenského národního povstání
Architektura ČSR, Roč. 11, č. 5-6 (1952), s. 154-161
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, architektonické návrhy, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
Niečo pre popolárov
Smer, Roč. 9, č. 3 (12.1.1957), s. 3
odpad, 628.4(437.642)
Prví v republike
Smer, Roč. 12, č. 48 (14.6.1961), s. 1
Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik (Banská Bystrica, Slovensko)
poľnohospodárske podniky, 631.155/.157:061.5(431.642)
Novou cestou
Smer, Roč. 12, č. 10 (1.2.1961), s. 1-3
Jednotné roľnícke družstvo Slovenského národného povstania (Banská Bystrica-Kráľová, Slovensko)
poľnohospodárstvo, 631.115.6(437.642)
Holzmann, Rudolf Rybári snemovali
Smer, Roč. 10, č. 51 (20.12.1958), s. 7
rybárstvo, 639.2:061.3(437.642)
Vigaš, Ján JRD v Rudlovej do III. typu
Smer, Roč. 3, č. 42 (23.9.1951), s. 6
Jednotné roľnícke družstvo Rudlová (Banská Bystrica-Rudlová, Slovensko)
poľnohospodárstvo, 631.115.6(437.642)
Nové rybné hospodárstvo v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 29 (1.7.1951), s. 5
Ľudový rybársky spolok (Banská Bystrica, Slovensko)
rybárstvo, 639.2(437.642)
Užitočné spojili s príjemným :LZ v B. Bystrici druhý v kraji
Smer, Roč. 9, č. 60 (30.7.1957), s. 3
Lesný závod (Banská Bystrica, Slovensko)
630:334.716(437.642)
Uhliar, Ján K niektorým problémom odmeňovania v JRD Kráľová :Diskutujeme o našich družstvách
Smer, Roč. 9, č. 62 (6.8.1957), s. 2
Jednotné roľnícke družstvo (Banská Bystrica-Kráľová, Slovensko)
poľnohospodárstvo, 631.115.6(437.642)
Školská mládež pomáha pri zalesňovaní Banskobystrických lesov
Smer, Roč. 1, č. 3 (27.3.1949), s. 6
lesy, zalesňovanie, 630*2(437.642)
Kollár, P Ako splnila Banská Bystrica výkup obilia
Smer, Roč. 3, č. 40 (16.9.1951), s. 6
Roľnícke skladištné družstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
631.57
Pupala, Jozef Naše skúsenosti z budovania hnojovicových hospodárstiev
Smer, Roč. 12, č. 95 (28.11.1962), s. 2
Jednotné roľnícke družstvo (Banská Bystrica-Podlavice, Slovensko)
hnojovicové hospodárstva, poľnohospodárstvo, 631.115.6(437.642):631.8
Po vzore "Bystrického hnutia"
Smer, Roč. 12, č. 98 (8.12.1962), s. 7
hnojovicové hospodárstva, poľnohospodárstvo, 631.147
Styk, Ján Patronát nad JRD v Rudlovej
Smer, Roč. 3, č. 6 (11.2.1951), s. 8
Jednotné roľnícke družstvo Rudlová (Banská Bystrica-Rudlová, Slovensko)
poľnohospodárstvo, 631.115.6(437.642)
Kedy prémie?
Smer, Roč. 16, č. 12 (21.3.1964), s. 1
Jednotné roľnícke družstvo Víťazný február (Banská Bystrica, Slovensko)
poľnohospodárstvo, 631.115.6(437.642)
Voda pre 100 000 obyvateľov
Smer, Roč. 12, č. 83 (17.10.1962), s. 4
vodovody, 628.14
Oráči snehu
Smer, Roč. 16, č. 112 (21.11.1964), s. 1
Cesty (Banská Bystrica, Slovensko)
cestné komunikácie, 625.76(437.642)
Plníme akčné programové plány NV :Výstavba novej štvrte úspešne pokračuje
Smer, Roč. 9, č. 5 (18.1.1957), s. 3
bytová výstavba, mestské sídliská, 332.83(437.642)
Výstavba amfiteátru úspešne pokračuje
Smer, Roč. 3, č. 29 (1.7.1951), s. 6
Amfiteáter (Banská Bystrica, Slovensko)
amfiteátre, 725.826(437.642):69
Šetríte na televízor? :Televízny vysielač pre Stredné Slovensko na Križnej - Bude vysielač v prevádzke 29.8.1958?
Smer, Roč. 10, č. 21 (24.5.1958), s. 5
Vysielač pre stredné Slovensko, Krížna (Veľká Fatra, Slovensko)
televízne vysielače, 69:711.455.8:725.826
Netkané textílie
Smer, Roč. 16, č. 88 (24.10.1964), s. 1
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
677(437.642)
Aktivita vedie k titulu :Bude Slovenka podnikom socialistickej práce?
Smer, Roč. 15, č. 48 (15.6.1963), s. 4
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
677(437.642)
Bonec, Rudolf Pevnejšie ako oceľ :V Slovenke k Mesiacu priateľstva
Smer, Roč. 11, č. 81 (19.11.1960), s. 1-4
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
677(437.642)
Modrotlač pre Bulharsko
Smer, Roč. 16, č. 99 (6.11.1964), s. 7
Koža-Guma-Textil (Banská Bystrica, Slovensko)
687.1(437.642)
Radostný 1. máj v Slovenke
Smer, Roč. 12, č. 32 (21.4.1962), s. 1
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
677(437.642)
800 000 yardov do zahraničia
Smer, Roč. 9, č. 3 (12.1.1957), s. 1
Modrotlač (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, modrotlač, 677.027.5(437.642)
Kapustík, Ján Zodpovednejšie pracovať :Na adresu Pozemných stavieb v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 12, č. 44 (2.6.1962), s. 4
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebné firmy, 69:332.834.3(437.642)
Výstavba škôl súri
Smer, Roč. 12, č. 46 (9.6.1962), s. 1-4
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
školy, 69:373.3(437.64)
624.9(437.642)
Chrenka, Andrej Prví v republike
Smer, Roč. 12, č. 63 (5.8.1961), s. 4
výstavy, stavebná technika, 69:061.4(437.642)
Stavoindustria v krivom zrkadle :Pridať, stavbári!
Smer, Roč. 12, č. 65 (12.8.1961), s. 4
Stavoindustria (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebné firmy, 69:332.834.3(437.642)
Ide o druhú smenu
Smer, Roč. 11, č. 44 (13.7.1960), s. 3
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
69:332.834.3(437.642)
V Banskobystrickom kraji nové materské školy
Smer, Roč. 1, č. 42 (18.12.1949), s. 7
materské školy, 69:373.2(437.64)
Bobáľ, Pavol Sľuby zostali len sľubmi :Dosť bolo skrývačiek za objektívne príčiny
Smer, Roč. 12, č. 91 (14.11.1962), s. 6
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:332.834.3(437.642)
Bobáľ, Pavel Stavby žijú i v zime
Smer, Roč. 11, č. 5 (30.1.1960), s. 3
bytová výstavba, mestské sídliská, 332.83:69(437.642)
Bobáľ, Pavel Držať krok s dobou :Stavoindustria z hľadiska dokumentu strany
Smer, Roč. 12, č. 76 (22.9.1962), s. 3
Stavoindustria (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebné firmy, 69:332.834.3(437.64)
Kuhn, Ivan Jozef Dekret-Matejovie
Príroda a spoločnosť, Roč. 2, č. 3 (1953), s. 167-171
lesníci, 630-051
929 Dekret-Matejovie, Jozef
Stavbári nesklamali
Smer, Roč. 11, č. 2 (9.1.1960), s. 3
bytová výstavba, 332.83:69(437.642)
Stavba cesty na Kačicu v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 14 (12.6.1949), s. 4
cestné komunikácie, 625.7(437.642)
Korček, J Pri Národnom dome
Smer, Roč. 12, č. 32 (19.4.1961), s. 1
Národný dom (hotel : Banská Bystrica, Slovensko)
hotely, 728.51(437.642):69
V B. Bystrici postavia Učňovský internát
Smer, Roč. 1, č. 15 (19.6.1949), s. 3
internáty, Banská Bystrica (Slovensko), 728.4:69(437.642)
Gažík, M Tisíc bytov na Fončorde
Smer, Roč. 11, č. 20 (21.4.1960), s. 2
bytová výstavba, mestské sídliská, 332.83(437.642)
Smer sa bude tlačiť v novej tlačiarni
Smer, Roč. 9, č. 15 (22.2.1957), s. 3
tlačiarne, 655.15:69(437.642)
Grečo, Ondrej Držíme vám palce, súdruhovia
Smer, Roč. 9, č. 75 (20.9.1957), s. 5
cementárne, 69:666.94:334.716(437.642)
Pracovnú príležitosť pre ďalších 500 žien :Čo strojí Slovenka
Smer, Roč. 9, č. 63 (9.8.1957), s. 1
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
677(437.642)
Bystričania vo Fenjane
Smer, Roč. 9, č. 57 (19.7.1957), s. 1
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:332.834.3(437.642)
624.9(437.642:519)
Z výstavby senickej cementárne
Smer, Roč. 9, č. 12 (12.2.1957), s. 3
cementárne, 69:666.94:334.716(437.642)
Búš, Milan Absencia vážny nepriateľ bytovej výstavby
Smer, Roč. 9, č. 7 (25.1.1957), s. 3
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
bytová výstavba, 69:332.834.3(437.642)
332.8(437.64)
Bonec, Rudolf Termíny platia pre každého :Kto brzdí panelovú výstavbu
Smer, Roč. 11, č. 39 (25.6.1960), s. 4
panelová výstavba, stavebníctvo, 69.056.53(437.642)
Cena Dušana Jurkoviča :slávnostné zasadnutie Zväzu slovenských architektov
Československý architekt, Roč. 21, č. 19 (1975), s. 1
Zväz slovenských architektov
architektúra, 72:06.068(437.6)
72:061.25(437.6):061.3(437.642)
Hlavný smer - prefabrikácia
Smer, Roč. 16, č. 60 (22.9.1964), s. 3
Okresný stavebný podnik (Banská Bystrica, Slovensko)
69:332.834.3(437.642)
Bobáľ, Pavel Smutný deň stavbárov :Veľké sľuby a malé činy nepomôžu stavebnej výrobe
Smer, Roč. 15, č. 54 (13.7.1963), s. 4
stavebníctvo, 69(437.642)
Na slávnostním zasedání-
Československý architekt, Roč. 19, č. 19 (1973), s. 1
Text čes.
architektúra, 72:06.068(437.6)
72:061.25(437.6):061.3(437.642)
Ceny Dušana Jurkoviča
Československý architekt, Roč. 20, č. 19 (1974), s. 1
architektúra, 72:06.068(437.6)
Pochvala z Etiópie
Smer, Roč. 16, č. 61 (23.9.1964), s. 3
Stavoindustria (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:332.834.3
Kollár, Emanuel Príspevok k výberu a formovaniu mestských regiónov na Slovensku
Československý architekt, Roč. 21, č. 17 (1975), s. 1
sídelná štruktúra, urbanizácia, mestské regióny, 911.372(437.6)
711.4(437.6)
Zůstáváme věrni odkazu SNP
Československý architekt, Roč. 20, č. 18 (1974), s. 1
Text čes.
Federálny zväz architektov ČSSR
Zväz slovenských architektov
architekti, 72:061.3(437:437.6)
Radostné hlásenie
Smer, Roč. 11, č. 86 (7.12.1960), s. 1
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
69:332.834.3(437.642)
Aj bystrickí stavbári majú sa čím pochváliť
Smer, Roč. 16, č. 29 (18.7.1964), s. 12
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:332.834.3(437.642)
624.9(437.642)
Kuhn, Ivan Po 25 letech
Československý architekt, Roč. 15, č. 17 (1969), s. 1
Text čes.
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, 725.94
94(437.6)SNP
Stavbári na Kráľovu hoľu :pre radosť majiteľov televízorov
Smer, Roč. 11, č. 26 (12.5.1960), s. 1
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
retranslačné stanice, televízne stanice, 621.397.442:69(437.642)
Chrenka, Andrej Bystricu staviame z panelov
Smer, Roč. 12, č. 63 (5.8.1961), s. 2
bytová výstavba, 332.83(437.642)
Modrotlač na export
Smer, Roč. 10, č. 28 (12.7.1958), s. 2
Modrotlač (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, modrotlač, 677.027.5(437.642)
Zaslúžia si pochvalu
Smer, Roč. 9, č. 62 (6.8.1957), s. 3
Hronpíly (Banská Bystrica, Slovensko)
píly, 674.02(437.642)
Bonec, Rudolf Keby tak všetky kolektívy...
Smer, Roč. 16, č. 57 (18.9.1964), s. 3
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
píly, 674(437.642)
674.093(437.642)
Mázor, O G 50 rokov zápalkárne
Smer, Roč. 9, č. 34 (30.4.1957), s. 3
Zápalkáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
zápalky, 674:662.53:94(437.642)
Horia, alebo nehoria?
Smer, Roč. 16, č. 113 (22.11.1964), s. 1
Zápalkáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
zápalky, 674:662.53(437.642)
Veľmi dobré plnenie záväzkov Drevoindustrie v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 7 (24.4.1949), s. 2
Drevoindustria (Banská Bystrica, Slovensko)
zápalky, 674:662.53(437.642)
Poučiť sa z minulosti
Smer, (Nový rok 1961), s. 5
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
Zlepšiť plnenie plánu v závode "Smrečina"
Smer, Roč. 3, č. 14 (1.4.1951), s. 5
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
Mistrík, Emil Smrečina zvyšuje efektívnosť výroby
Smer, Roč. 9, č. 25 (29.3.1957), s. 3
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
Bonec, Rudolf O štyri milióny dajú viac :Pracujúci Smrečiny v prípravách plánu pre budúci rok
Smer, Roč. 12, č. 80 (6.10.1962), s. 4
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
Bobáľ, Pavel Z odpadu veľké hodnoty :Smrečina ušetrí ročne 95.000 plm dreva
Smer, Roč. 11, č. 7 (13.2.1960), s. 3
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
Bartoš, Ondrej Keby tak zmizla fabrika
Smer, Roč. 9, č. 19 (8.3.1957), s. 3
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
Smrečina pripravená
Smer, Roč. 9, č. 74 (17.9.1957), s. 1-2
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
Prvé zásielky do zahraničia
Smer, Roč. 9, č. 4 (15.1.1957), s. 1
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, vývoz, 674(437.642):339.564
Nová organizácia je správna :Na besede s riaditeľom Smrečiny
Smer, Roč. 10, č. 33 (16.8.1958), s. 5
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
2 000 vagónov dreva do zahraničia
Smer, Roč. 10, č. 35 (30.8.1958), s. 7
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, vývoz, 674(437.642):339.564
Šetria guľatinou
Smer, Roč. 16, č. 92 (29.10.1964), s. 1
zápalky, 662.53(437.642)
Dobré predsavzatie smrečinárov :V novom roku ešte úspešnejšie
Smer, Roč. 15, č. 2 (5.1.1963), s. 1-2
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
Kociský, Matej Mzdové pomery robotníkov v Uhorsku a osobitne na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia
Historický časopis, Roč. 16, č.4 (1968), s.523-554
mzdy, sociálne pomery, 331.2-057.2(437.6)"18/19"
308(437.6)
Ani v budúcnosti nesklamú
Smer, Roč. 12, č. 42 (24.5.1961), s. 3
Stredoslovenské konzervárne a liehovary (Banská Bystrica, Slovensko)
liehovary, 663.51(437.64)
Sklady ústredným problémom
Smer, Roč. 12, č. 76 (20.9.1961), s. 4
Stredoslovenské konzervárne a liehovary (Banská Bystrica, Slovensko)
liehovary, 663.51(437.64)
Milióny z tvorivej iniciatívy :"Fatrováci" z Banskej Bystrice vyzývajú
Smer, Roč. 12, č. 89 (4.11.1961), s. 5
Stredoslovenské konzervárne a liehovary (Banská Bystrica, Slovensko)
liehovary, 663.51(437.64)
Fatra preorientúva výrobu
Smer, Roč. 10, č. 31 (2.8.1958), s. 3
Fatra (konzervárne a liehovary : Banská Bystrica, Slovensko)
potravinárske produkty, 664.8/.9:663.5(437.642)
Prvá úderka na stavbe ONP v B. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 22 (7.8.1949), s. 7
Okresná národná poisťovňa (Banská Bystrica, Slovensko)
poisťovne, 725.24(437.642):69
Stavba modernej teplárne pre výrobu priemyselného tepla a elektrickej energie v B. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 2 (20.3.1949), s. 2
teplárne, výstavba, elektrická energia, zásobovanie, 621.311.22:697.34:627.85
B. Bystrica stavia nový bitúnok
Smer, Roč. 1, č. 21 (31.7.1949), s. 4
bitúnky, 637.513.12
Stavba budovy ONV v B. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 1 (11.3.1949), s. 7
Okresný národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, okresné, 725.13(437.642):69
353.5(437.642)
Fatra nad plán
Smer, Roč. 11, č. 1 (1960), s. 3
Fatra (konzervárne a liehovary : Banská Bystrica, Slovensko)
potravinárske podniky, 664.8/.9:663.5(437.642)
K miliarde 3500 ton cementu :Akčný program stredoslovenských cementárov
Smer, Roč. 15, č. 51 (26.6.1963), s. 1
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, cementárenský priemysel, 666.94(437.642)
Bobáľ, Pavel Hor` sa, cementári, do útoku
Smer, Roč. 12, č. 30 (14.4.1962), s. 4
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cemenárne, 666.94(437.642)
Holéczy, Milan Z 560 000 ton prvý cement sjazdu KSČ
Smer, Roč. 10, č. 25 (21.6.1958), s. 1
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, cementárenský priemysel, 666.94(437.642)
Bobáľ, Pavel Cementársky kolos v prevádzke :Najkrajší dar k oslobodeniu
Smer, Roč. 10, č. 19 (9.5.1958), s. 3
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, 666.94(437.642)
Vozne opravujú doma
Smer, Roč. 16, č. 108 (17.11.1964), s. 3
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, 666.94(437.642)
Žatko, Anton Vo výrobnom jadre cementárne :Zo stavby socializmu
Smer, Roč. 9, č. 66 (20.8.1957), s. 2
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, 666.94(437.642)
Šteliar, Imrich Nie manko, cement chceme
Smer, Roč. 12, č. 69 (29.8.1962), s. 4
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, 666.94(437.642)
Češík, P Vyplatí sa
Smer, Roč. 11, č. 11 (12.3.1960), s. 1
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, 666.94(437.642)
Bobáľ, Pavel Cementári dnes a zajtra
Smer, Roč. 11, č. 63 (17.9.1960), s. 3
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, 666.94(437.642)
O šesť dní skôr
Smer, Roč. 12, č. 19 (4.3.1961), s. 1
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, 666.94(437.642)
Bonec, Rudolf Na realizovanie niet času?
Smer, Roč. 12, č. 3 (7.1.1961), s. 4
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, 666.94(437.642)
Černý, M Banská Bystrica bez prachu?
Smer, Roč. 12, č. 50 (21.6.1961), s. 1-2
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, životné prostredie, 666.94(437.642):504.05
504.05(437.642)
Horváth, Ivan O dva roky viac a lacnejšie :V Stredoslovenskej cementárni
Smer, Roč. 10, č. 35 (30.8.1958), s. 10
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, 666.94(437.642)
Bobáľ, Pavel Cementári vyrovnajú manko
Smer, Roč. 12, č. 75 (16.9.1961), s. 2
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, 666.94(437.642)
Podľa britskej normy
Smer, Roč. 16, č. 74 (8.10.1964), s. 3
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, 666.94(437.642)
Náš cement do Poľska
Smer, Roč. 15, č. 16 (23.2.1963), s. 4
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, 666.94(437.642):339.654
Petráš, Milan Hrebenárske remeslo v Radvani
Slovenský národopis, Roč. 22, č. 1 (1974), s. 85-94
Res. nem.
hrebenárstvo, remeslá, 687.53.054.5(437.642)
B. Bystrica zriadila tri komunálne podniky
Smer, Roč. 1, č. 17 (3.7.1949), s. 4
podniky, 334.724.2(437.642)
O majstroch účesov
Smer, Roč. 16, č. 97 (4.11.1964), s. 1
kaderníctva, holičstvá, 687.53(437.642.111.113)
Luptáková, Vlasta Aký účes vládne?
Smer, Roč. 16, č. 56 (17.9.1964), s. 1
kaderníctva, 687.53(437.642)
Šášky, Ladislav Za živa v Bystrici...?
Príroda a spoločnosť, Roč. 17, č. 22 (1968), s. 56-60
dejiny, 908(437.642)
Vraniak, Milan Nehazardovať s dôverou občanov
Smer, Roč. 16, č. 6 (8.2.1964), s. 9
služby obyvateľstvu, 338.4(437.642)
Maťašeje, Mikuláš Zlikvidujú manko
Smer, Roč. 12, č. 37 (8.5.1962), s. 5
Ipeľské tehelne
666.712(437.642)
Vysoká úroveň I. kola krajskej súťaže tvorivosti mládeže v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 14 (12.6.1949), s. 3
Československý sväz mládeže
tvorivosť mládeže, 379.825:329.78:06.063
329.78
Pinka, Ján M Na vlne 427,9 m :Čo neviete o krajskom rozhlasovom štúdiu
Smer, Roč. 9, č. 95 (29.11.1957), s. 7
Slovenský rozhlas (Banská Bystrica, Slovensko)
621.396.71(437.642)
Kmeť, Stanislav Úsilie o prevýchovu človeka :Osveta v novom roku
Smer, Roč. 11, č. 2 (9.1.1960), s. 6
osveta, kultúra, 008(437.642)
374(437.642)
Drahoš, Vl Vzorná kultúrna beseda závodného klubu
Smer, Roč. 3, č. 13 (25.3.1951), s. 6
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
závodné kluby, 621.311.21(437.642)
331.105.444:061.237(437.642)
379.8
Bohatý kultúrny týždeň v B. Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 8 (25.2.1951), s. 8
kultúra, 008:06.074(437.642)
Melek, Ján Zamyslite sa, Bystričania!
Smer, Roč. 10, č. 14 (5.4.1958), s. 4
kultúra, 008:06.074(437.642)
Všetci na festival radosti
Smer, Roč. 9, č. 49 (21.6.1957), s. 1
7.079(437.642)
Kultúrna brigáda z Trate mládeže v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 17 (3.7.1949), s. 3
Trať mládeže
kultúra, 008:06.074(437.642)
Súsošie "Budujúca mládež"
Smer, Roč. 9, č. 52 (2.7.1957), s. 1
Park mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
625.712.5(437.642)
Krajové štúdio
Smer, Roč. 12, č. 22 (17.3.1962), s. 1
Československý rozhlas
654.191(437.642)
Toran, Eduard Beitrag zur Erforschung der Architektur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Slowakei
Ars, Roč. 1, č. 2 (1967), s. 13-34
Res. slov.
architektúra, 72(437.6)"18"
Vzácny hosť v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 12, č. 42 (26.5.1962), s. 5
zahraničné návštevy, 327(510:437.642)
Založili krajskú organizáciu SSS
Smer, Roč. 15, č. 47 (12.6.1963), s. 5
Sväz slovenských skladateľov
hudobní skladatelia, 78.071.1:061.23(437.642)
Sdružený klub závodov v Banskej Bystrici začal svoju činnosť
Smer, Roč. 3, č. 11 (11.3.1951), s. 6
Sdružený klub závodov (Banská Bystrica, Slovensko)
závodné kluby, 379.8-057.16(437.642)
Petrová-Pleskotová, Anna K životu a dielu maliara Jána Jakuba Stundera
Ars, Roč. 1, č. 2 (1967), s. 35-68
Res. nem.
výtvarní umelci, 75.071.1
929 Stunder, Ján Jakub
V USA počuli Banskú Bystricu :"Pochod povstalcov" možno prvý raz v USA
Smer, Roč. 16, č. 119 (29.11.1964), s. 1
rozhlasové vysielanie, 654.19(437.642)
Úspešný zájazd kultúrnej brigády z TM v B. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 22 (7.8.1949), s. 1
Trať mládeže
Československý sväz mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
kultúra, 329.78:008
008
Trajdos, Ewa Deux contributions aux relations artistiques entre la Pologne et la Slovaquie á la fin moyen âge :Látelier cracovien de Wit Stosz et lóeuvre de Paul de Levoča ; Lóeuvre de Jakub de Sacz sur le fond de ses rapports avec Bardejov
Ars, Roč. 2, č. 2 (1967), s. 69-100
Res. slov.
sochárstvo, medzinárodné vzťahy, umelecké vzťahy, zahraničné, 730(438:437.6)
Struhár, Alojz Princípy geometrickej harmónie a ich použitie v stredovekej architektúre na Slovensku
Ars, Roč. 2, č. 1 (1968), s. 133-159
Res. nem.
architektúra, stredovek, meštianske domy, 72.033.5(437.6)
728.3(437.642)
Petrová-Pleskotová, Anna Príspevok k problematike maliarskej rodiny Zallingerovcov
Ars, Roč. 3, č. 1 (1969), s. 31-51
Res. nem.
rakúski výtvarní umelci, reštaurátori, 75.071.1
929 Zallinger, Andrej Matej
929 Zallinger, Anton František
Struhár, Alojz Princípy geometrickej harmónie a ich použitie v renesančnej architektúre na Slovensku
Ars, Roč. 4, č. 1-2 (1970), s. 179-208
Res. nem.
architektúra, meštianske domy, renesancia, 72.034(437.6)
Hviezdoslavova akcia v Banskobystrickom kraji úspešne pokračuje
Smer, Roč. 1, č. 5 (10.4.1949), s. 4
kultúra, 008(437.64)
Dostaveníčko divadelníkov
Smer, Roč. 10, č. 19 (9.5.1958), s. 5
Krajská prehliadka divadelných ochotníckch súborov
792
Jurčo, Milan Festival profesionálov
Smer, Roč. 12, č. 73 (9.9.1961), s. 5
divadlo, 792:7.079(437.642)
Opona sa otvára
Smer, Roč. 11, č. 87 (10.12.1960), s. 5
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
792.97(437.642)
Jubileum bystrických ochotníkov
Smer, Roč. 11, č. 86 (7.12.1960), s. 1
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Modrotlač do sveta
Smer, Roč. 12, č. 48 (16.6.1962), s. 1
Koža-Guma-Textil (Banská Bystrica, Slovensko)
687.1(437.642)
Kahoun, Karol Gotická architektúra na Slovensku
Ars, Roč. 4, č. 1-2 (1970), s. 45-74
Res. angl.
architektúra, staviteľstvo, gotika, 72.033.5(437.6)
Zahájenie prevádzky v závode Slovenka
Smer, Roč. 3, č. 2 (14.1.1951), s. 1
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, 677(437.642)
Mráz, V O čo vlastne ide?
Smer, Roč. 9, č. 29 (12.4.1957), s. 1
Modrotlač (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, modrotlač, 677.027.5(437.642)
Bobáľ, Pavel Vzorné budovateľky v Slovenke
Smer, Roč. 9, č. 19 (8.3.1957), s. 2
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, 677(437.642)
Saučin, Ladislav Die slowakische Kunst der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Ars, Roč. 5, č. 1-2 (1971), s. 3-58
Res. slov.
výtvarné umenie, 74/76.071.1
75.071.1
Lukovský, Juraj Budovateľky radostnej budúcnosti :ženy v závode Trafora v Banskej Bystrici bojujú za mier
Smer, Roč. 3, č. 30 (8.7.1951), s. 5
Tesla (Banská Bystrica, Slovensko)
mikroelektrotechnika, 621.35(437.642)
Ďurdiaková, Eva Slovenská neskorogotická ornamentálna nástenná maľba v profánnej architektúre
Ars, Roč. 5, č. 1-2 (1971), s. 121-144
Res. nem.
Thurzov dom (Banská Bystrica, Slovensko)
Zvolenský zámok (Zvolen)
Oravský hrad (Oravský Podzámok, Slovensko)
nástenné maľby, ornamentálne, meštianske domy, neskorá gotika, 728.3.033.5(437.642)
728.8(437.642)
75.052
Červené zástavy najlepším
Smer, Roč. 12, č. 16 (22.2.1961), s. 1
Koža-Guma-Textil (Banská Bystrica, Slovensko)
odevný priemysel, 687.1(437.642)
Bobáľ, Pavel Ženy tretej päťročnice
Smer, Roč. 12, č. 7 (21.1.1961), s. 4
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, 677(437.642)
Blahoželáme
Smer, Roč. 12, č. 4 (11.1.1961), s. 1
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, 677(437.642)
Kmeť, Stanislav Čo to o výstavbe kultúrnych zariadení :Odstraňujeme dedičstvo kapitalizmu
Smer, Roč. 10, č. 14 (5.4.1958), s. 4
Park kultúry a oddychu (Banská Bystrica, Slovensko)
Ľudová hvezdáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
kultúrne zariadenia, výstavba, 374:69(437.642)
520.1:69(437.642)
Hlási sa vesmír - Sväzarmovci zachytávajú signály
Smer, Roč. 9, č. 89 (8.11.1957), s. 1
Sväzarm (Banská Bystrica, Slovensko)
rádioamatéri, rádiokluby, 621.396:061.237(437.642)
Fiala, J Čo nového v divadle hudby?
Smer, Roč. 11, č. 47 (23.7.1960), s. 4
Divadlo hudby (Banská Bystrica, Slovensko)
78:792(437.642)
Drahoš, Vl Rok dobrej práce
Smer, Roč. 11, č. 66 (28.9.1960), s. 4
Divadlo hudby (Banská Bystrica, Slovensko)
78:792(437.642)
Krajské bábkové divadlo začína svoju činnosť
Smer, Roč. 11, č. 70 (12.10.1960), s. 4
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Divadlá v novej sezóne
Smer, Roč. 11, č. 60 (7.9.1960), s. 4
divadlo, 792(437.64)
Oktavec, František Gorkého Vassa
Smer, Roč. 1, č. 32 (16.10.1949), s. 3
Stredoslovenské divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.64)
Divadlo pracujúcich v Banskej Bystrici sa pripravuje na otvorenie novej sezóny
Smer, Roč. 3, č. 39 (9.9.1951), s. 6
Divadlo pracujúcich (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Úspešné zájazdy MDS v Banskej Bystrici na vidiek :Divadelné umenie do priemyselných podnikov
Smer, Roč. 1, č. 2 (20.3.1949), s. 3
Mestské divadelné sdruženie (Banská Bystrica, Slovensko)
792(437.642)
Markovič, G S módnym ateliérom po Slovensku
Smer, Roč. 11, č. 39 (25.6.1960), s. 4
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
792(437.642)
Jubilant - 3. decembra "Hájnikova žena"
Smer, Roč. 11, č. 80 (16.11.1960), s. 4
Divadelný súbor Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Markovič, G Na cestách s operným súborom
Smer, Roč. 11, č. 31 (28.5.1960), s. 4
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
Rell, František Pred prvými prázdninami
Smer, Roč. 11, č. 35 (11.6.1960), s. 5
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
Grečo, Ondrej Volebné nokturno
Smer, Roč. 11, č. 35 (11.6.1960), s. 5
Dom osvety (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
35 rokov na javisku
Smer, Roč. 16, č. 106 (14.11.1964), s. 5
Divadelný súbor Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Po sezóne - pred sezónou - o sezóne
Smer, Roč. 15, č. 62 (7.9.1963), s. 5
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
792(437.642)
Krčulová, Hana Neviete, prosím, kde je krajské Bábkové divadlo?
Smer, Roč. 15, č. 20 (9.3.1963), s. 5
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Bargarová, D Kultúra - úspešné roky našich scén
Smer, Roč. 16, č. 47 (6.9.1964), s. 2
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
792(437.642)
Vyše pol milióna návštevníkov :Štyridsať premiér profesionálnych divadiel
Smer, Roč. 16, č. 87 (23.10.1964), s. 3
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
divadlo, 792(437.64)
Úspešný "Lakomec" bystrických divadelníkov
Smer, Roč. 3, č. 1 (7.1.1951), s. 7
Mestské divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
divadlo, 792(437.642)
Hlávka, Edo Hubička na bystrickej scéne :Na záver prvej spevohernej sezóny
Smer, Roč. 11, č. 43 (9.7.1960), s. 4
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
792.54(437.642)
Oktavec, František Ďalšia premiéra Stredoslovenského divadla
Smer, Roč. 1, č. 29 (25.9.1949), s. 3
Stredoslovenské divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.64)
Kováč, Michal Bude v Banskej Bystrici profesionálne bábkové divadlo?
Smer, Roč. 11, č. 6 (6.2.1960), s. 6
Dom osvety (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Vajda, Igor Ešte raz o premiére
Smer, Roč. 16, č. 10 (7.3.1964), s. 7
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
792.5(437.642)
Odpoveď DJGT
Smer, Roč. 16, č. 6 (8.2.1964), s. 7
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
792(437.642)
Pred prehliadkou bábkárskych súborov :Sitnianski rytieri do Košíc
Smer, Roč. 16, č. 44 (3.9.1964), s. 3
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
"Divadlo mladých" v B. Bystrici otvorené
Smer, Roč. 1, č. 41 (11.12.1949), s. 4
Mestské divadelné sdruženie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Gogoľova "Ženba" na javisku MDS v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 3 (27.3.1949), s. 3
Mestské divadelné sdruženie (Banská Bystrica, Slovensko)
792(437.642)
XX. valné zhromaždenie Mestského divadelného sdruženia v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 12 (29.5.1949), s. 6
Mestské divadelné sdruženie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Zabudnuté jubileum :Postrehy
Smer, Roč. 11, č. 11 (12.3.1960), s. 6
Divadelný súbor Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Mladým nielen diskotéky
Národná osveta, Roč. 2, č. 23 (1992), s. 9
osveta, kultúra, 374
Křivanec, K Cesty v oblasti Národohospodárskej župy stredoslovenskej
Stredné Slovensko :, Zvolen : [s.n.], 1934S. [103]-109
cestné siete, 625.7(437.64)
Palovčík, Michal Vo víre aktivity pred oslavami SNP :osvetová činnosť v Stredoslovenskom kraji na vzostupe
Pravda, Roč. 55, č. 75 (29.3.1974), s. 5
osveta, 374(437.642)
Dušek, Jaroslav Pochybovači, presvedčte sa!
Smer, Roč. 12, č. 77 (23.9.1961), s. 3
Jednotné roľnícke družstvo Slovenského národného povstania (Banská Bystrica-Kráľová, Slovensko)
poľnohospodárstvo, vyznamenania, 631.115.6(437.642)
331.108.54
Kušík, Michal Desať rokov archívnictva na Slovensku
Archivní časopis, Roč. 14, č. 3 (1964), s. 129-140
Štátny archív (Banská Bystrica, Slovensko)
archívy, archívnictvo, 930.253(437.6)(091)
Horkovič, Vasil Pramene k dejinám národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania
Archivní časopis, Roč. 15, č. 3 (1965), s. 129-144
protifašistický odboj, 94(437.6)SNP
Kým zaznie gaudeamus igitur :Zvonček v rukách majú stavbári
Smer, Roč. 16, č. 37 (27.8.1964), s. 1
školy, 373:69
Filmový obraz na 191 m2
Smer, Roč. 9, č. 47 (14.6.1957), s. 1
kiná, 688.746
Projektanti sa ozývajú :Na margo kritiky projekcie Fončordy
Smer, Roč. 12, č. 51 (24.6.1961), s. 4
urbanizmus, 711.58(437.642)
Horváth, Ján TU LB1-LB2-LB3-
Smer, Roč. 12, č. 62 (2.8.1961), s. 1, 4
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
bytová výstavba, 728.1:69(437.642)
Škadra, Ján V B. Bystrici do prevádzky nová autobusová stanica
Smer, Roč. 16, č. 93 (30.10.1964), s. 3
autobusové stanice, 725.388(437.642)
Pamätník SNP v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 16, č. 16 (18.4.1964), s. 1
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, architektonické návrhy, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
Kača, Jozef Preč s ľahostajnosťou
Smer, Roč. 12, č. 59 (25.7.1962), s. 2
Rómovia, rómske osady, 711.438(=214.58)
323.15(=214.58)
Filmový festival pracujúcich v B. Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 28 (24.6.1951), s. 5
kiná, 791.45:688.746
Füle, Ľudovít Prax potvrdzuje teóriu :Veda a výskum pomáhajú poľnohospodárstvu
Smer, Roč. 15, č. 8 (26.1.1963), s. 5
Ústav pre vedeckú sústavu hospodárenia
poľnohospodárstvo, 631.117
Banská Bystrica má nový regulačný plán
Smer, Roč. 1, č. 22 (7.8.1949), s. 7
územné plánovanie, 711.4(437.642)
Sa sedemnásť rokov
Smer, Roč. 16, č. 69 (2.10.1964), s. 1
územné plánovanie, 711.4
Stavbársky areál
Smer, Roč. 16, č. 109 (18.11.1964), s. 1
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 642.9(437.642)
69
Národný dom dostane novú tvár
Smer, Roč. 9, č. 101 (20.12.1957), s. 5
Národný dom (Banská Bystrica, Slovensko)
rekonštrukcie stavieb, 725.8(437.642)
Pôjde to aj bez kina Praha?
Smer, Roč. 10, č. 4 (25.1.1958), s. 1
kiná, vodné toky, 791.45(437.642)
627.4(437.642)
Oslavy XV. výročia PO ČSM v našom kraji
Smer, Roč. 16, č. 23 (6.6.1964), s. 2
Pionierska organizácia ČSM (Banská Bystrica, Slovensko)
329.78
Bobáľ, Pavel Ľudia a byty
Smer, Roč. 10, č. 49 (6.12.1958), s. 5
bytová politika, bytová výstavba, 332.82(437.642)
More - Močiare - Fončorda
Smer, Roč. 16, č. 89 (25.10.1964), s. 3
územné plánovanie, 711.58(437.642)
Aj v Krajskom ústave národného zdravia v Banskej Bystrici hľadať východisko zo závozu
Smer, Roč. 15, č. 31 (17.4.1963), s. 2
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
614.2:618
Ide o spokojnosť všetkých :Odpoveď na článok v "Smere"
Smer, Roč. 15, č. 44 (1.5.1963), s. 2
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
0076-14060
Arnold, Egon M Národné kultúrne pamiatky na Slovensku 2. Pripravuje-
Slovensko, Roč. 3, č. 2 (1980), s. 19
Robotnícky dom (Banská Bystrica, Slovensko)
národné kultúrne pamiatky, 904
Osvetoví pracovníci snemovali
Smer, Roč. 9, č. 11 (8.2.1957), s. 5
osveta, konferencie, 374
Boboková, Hana Pochod po stopách SNP
Smer, Roč. 23, č. (17.5.1971), s. 2
Pochod po stopách SNP
turistika, 796.51
Mladí na Rysy
Smer, Roč. 27, č. 185 (8.8.1975), s. 2
turistika, 795.51
Program "Hudobného leta pracujúcich" v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 30 (8.7.1951), s. 6
hudobné festivaly, 78.079
Ohlas kruhu priateľov umenia
Smer, Roč. 12, č. 75 (16.9.1961), s. 5
Kruh priateľov umenia (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné festivaly, 78.091.4(437.642)
782/785:792.5
061.22(437.642):7/8
Bázlik, Jaromír Úspešné vystúpenie Krajského symfonického orchestra
Smer, Roč. 12, č. 90 (8.11.1961), s. 4
hudobné telesá, 785.11:785.6(437.642)
Účinkujúci - poslucháči 1:1
Smer, Roč. 11, č. 73 (22.10.1960), s. 4
hudobné telesá, 785.11(437.642)
Kúdelka, J S novým programom...
Smer, Roč. 16, č. 23 (6.6.1964), s. 8
hudobné telesá, 785.11(437.642)
Mráz, V Dve minúty u profesora Dezidera Nágla
Smer, Roč. 9, č. 28 (9.4.1957), s. 1
Krajský symfonický orchester (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné telesá, 785.11(437.642)
Rozvoj hudobného života
Smer, Roč. 11, č. 12 (19.3.1960), s. 6
Krajský symfonický orchester (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné telesá, 785.11(437.642):061.3
Na začiatku jubilea
Smer, Roč. 12, č. 79 (3.10.1962), s. 4
Krajský symfonický orchester (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné telesá, 785.11(437.642)
KSO v novej sezóne
Smer, Roč. 10, č. 48 (29.11.1958), s. 8
Krajský symfonický orchester (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné telesá, 785.11(437.642)
Bázlik, Jaromír Jubilejný koncert
Smer, Roč. 10, č. 25 (21.6.1958), s. 6
Krajský symfonický orchester (Banská Bystrica, Slovensko)
hudba, orchestre, koncerty, 785.11:785.6(437.642)
Strmeň, D Symfonický orchester jubiluje
Smer, Roč. 15, č. 18 (2.3.1963), s. 5
Krajský symfonický orchester (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné telesá, 785.11(437.642)"1953/1963"
Melek, Ján Záväzky a výzva :Pred XII. sjazdom KSČ a 10. výročím založenia
Smer, Roč. 12, č. 69 (29.8.1962), s. 7
Krajský symfonický orchester (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné telesá, 785.11(437.642)
Banskobystrický kraj plní 5-RP o 8. (plenárna schôdzka KOR)
Smer, Roč. 1, č. 11 (22.5.1949), s. 3
Krajská odborová rada
odbory, plánovanie, 331.105.442:061.3(437.642)
Z osláv Dňa baníkov
Smer, Roč. 11, č. 62 (14.9.1960), s. 1
Odborové združenie zamestnancov hutného priemyslu a rudných baní
odbory, baníctvo, hutníctvo, 331.105.442:061.3(437.642)
669.1:662
Do ďalších úspechov :(Po dni stavbárov)
Smer, Roč. 11 , č. 44 (13.7.1960), s. 1
Sväz zamestnancov v stavebníctve
Sväz zamestnancov v stavebníctve
stavebníctvo, 331:69
BSP Stredoslovenského kraja
Smer, Roč. 11 , č. 46 (20.7.1960), s. 3
Odborový zväz zamestnancov spotrebného priemyslu
brigády socialistickej práce, krajské aktívy, 331.876.5
Berlász, Jenő Dernschwam János könyvtár :A hazai humanizmus történetéhez
Magyar Könyvszemle, Roč. 79, č. 4 (1963), s. 301-316
knižnice, 027.1 Dernschwam, Ján
Berlász, Jenő Dernschwam János könyvtár :A hazai humanizmus történetéhez
Magyar Könyvszemle, Roč. 80, č. 1 (1964), s. 1-32
Res. nem.
knižnice, 027.1 Dernschwam, Ján
Pinzger, Ferenc Hell Miksa emlékezete =Zum Gedächtnis Maximilian Hells
Stella Csillagászati Egyesület almanachja, (1928), s. 176-200, 271-274
astronómovia, matematici, 51/52-051
929 Hell, Maximilián
Divadlo hudby do tretej sezóny
Smer, Roč. 12, č. 72 (6.9.1961), s. 4
Divadlo hudby (Banská Bystrica, Slovensko)
78:792(437.642)
Cavalloni, Ferenc Hell Miksa, a magyar jezsuita csillagász
Katholikus Szemle, Roč. 59 (1939), s. 31-36
astronómovia, matematici, 51/52-051
929 Hell, Maximilián
Sarton, G Vindication of Father Hell
Isis, (1947), s. 97-105
astronómovia, matematici, 51/52-051
929 Hell, Maximilián
Tolnai, Vilmos Ipolyi Arnold
Napkelet, (1923), s. 984-985
katolícki biskupi, 929 Ipolyi-Stummer, A.
7.072
264-79
Turi, Béla Ipolyi Arnold centenáriuma
Katholikus Szemle, (1923), s. 333-342
katolícki biskupi, 264-79
929 Ipolyi-Stummer, A.
7.072
Pipics, Zoltán Ipolyi Arnold a müveszetpolitikus
Katholikus Szemle, Roč. 50, č. 1 (1936), s. 247-253
historici umenia, katolícki biskupi, 264-79
929 Ipolyi-Stummer, Arnold
7.072
Frankói, Vilmos Ipolyi Arnold emlékezete
Az Akadémiai értésitö és a Magyartudomány, Roč. 34, č. 9 (1923), s. 153-160
katolícki biskupi, 264-79
929 Ipolyi-Stummer, A.
7.072
Hekler, Antal Ipolyi Arnold emlékezete
Századok, Roč. 57, č. 7-10 (1923), s. 235-246
katolícki biskupi, 264-79
929 Ipolyi-Stummer, A.
7.072
Várkonyi, Ágnes R Népiesség és történettudomány :Ipolyi Arnold születésének 150. évfordulóján
Százádok, Roč. 107, č. 2 (1973), s. 523-527
katolícki biskupi, 264-79
929 Ipolyi-Stummer, A.
7.072
Berzeviczy, Albert Ünnepi ülés Ipolyi Arnold r. és ig. tag emlékezetére 1923 október 15-én. :Elnöki megnyitó beszéd
Akadémiai Értesitő, (1923), s. 151-153
katolícki biskupi, 264-79
929 Ipolyi-Stummer, A.
7.072
Várkonyi, Nándor Sajnovics János és Hell Miksa vardői útja
Életünk, Č. 2 (1968), s. 79-87
astronómovia, matematici, 51/52-051
929 Hell, Maximilián
Horváth, Árpád Hell Miksa
Csillagok világa, (1948), s. 112-114
astronómovia, matematici, 51/52-051
929 Hell, Maximilián
Skladateľ Ján Cikker v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 9, č. 39 (17.5.1957), s. 7
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Cikker, Ján
Ján Cikker v B. Bystrici
Smer, Roč. 17, č. 94 (22.11.1961), s. 2
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Cikker, Ján
Ondrejka, Stanislav Hudobné leto pracujúcich sa skončilo
Smer, Roč. 3, č. 37 (26.8.1951), s. 6
hudobné festivaly, balet, 78.091.4(437.642)
792.82(437.642)
Hudobná jar sa prihlásila
Smer, Roč. 16, č. 16 (18.4.1964), s. 8
hudobné festivaly, 78.091.4(437.642)
782/785:792.5
787.1/.4
Rónay, György Faludi Ferenc
Vigilia, Roč. 29, č. 9 (1954), s. 451-461
maďarskí spisovatelia, kňazi, 82:929 Faludi, František
282:262.14
Faller, Jenő Mikoviny Sámuel négy portréjárol
Bányászati lapok, Roč. 94, č. 1 (1961), s. 65-69
vedci, 929Mikovíni, S.
Tárczy-Hornoch, Antal További nehány adat Mikoviny Sámuel működéséhez
Geodézia és Kartográfia, Roč. 12, č. 3 (1960), s. 190-193
vedci, 929Mikovíni, S.
Schultheisz, Emil Academia Molleriana :Moller Károly Ottó működése és iskolája
Orvosi Hetilap, Roč. 111, č. 20 (1970), s. 1169-1172
súkromné školy, 614.253.2(437.642)
37(437.642):61
929 Moller, Karol Otto
Faller, Jenő Mikoviny emlékkiallítas Sopronban
Bányászati lapok, (1951), s. 45-48
929Mikovini, S.:061.4
Angyal, Endre Bothár Dániel, a filológus, a nevelő és az ember
Sopron Szemle, Roč. 10, č. 1 (1956), s. 86-90
jazykovedci, pedagógovia, publicisti, 80-051
929 Bothár, Daniel
Géfin, Gyula Adalékok Faludi Ferenc családjának történetéhez
Irodalomtörténeti közlemények, Roč. 73, č. 4 (1967), s. 479-482
kňazi, maďarskí spisovatelia, 82:929 Faludi, František
282:262.14
Gétin, Gyula Ismeretlen adatok Faludi Ferenc életéből
Irodalomtörténeti közlemények, Roč. 74, č. 3 (1970), s. 352-354
kňazi, maďarskí spisovatelia, 82:929 Faludi, František
282:262.14
Bartha, Lajos Magyarok a sarkkörön túl :Hell Miksa és Sajnovics János vardői expediciójanak 200. évfordulójara
Élet és tudomány, Roč. 24, č. 26 (1969), s. 1208-1212
astronómovia, matematici, 51/52-051
929 Hell, Maximilián
Vida, Mária Miksa Hell (1720-1792), a polyhistor astronomer
Orvös történeti közlemények, Roč. 69-70 (1973), s. 209-213
astronómovia, matematici, 51/52-051
929 Hell, Maximilián
Jalán Zemplén, M Hell Miksa, a XVIII. sz. nagy magyar csillagásza (1720-1792)
Fizika tanitása, Roč. 9, č. 4 (1970), s. 123-125
astronómovia, matematici, 51/52-051
929 Hell, Maximilián
Zétényi, Endre Hell Miksa (1720-1792)
Természet világa, Roč. 101, č. 5 (1970), s. 210-211
astronómovia, matematici, 51/52-051
929 Hell, Maximilián
Deininger, Heinz Friedrich A herceg és gróf Fugger-féle augsburgi családi és alapítványi levéltár története
Levéltári közlemények, (1926), s. 177-208
929.52 Fugger (rod)
Szent-Iványi, Béla Bél Mátyás és a magyar társadalomrajz
Társadalomtudomány, (1935), s. 43-45
929 Bel, Matej
930.85(437.6)
K 210. výročiu úmrtia Mateja Bela =Bél Mátyás halálának 210. évfordulójára
Ľudové noviny, Roč. 33 (1959), s. 7
929 Bel, Matej
930.85(437.6)
Bardócz, Pál Brunszvik Teréz grófnő emlékezete
Kisdednevelés, Č. 6 (1928), s. 186-188
929 Brunšviková, Terézia
Czeke, Marianne Brunszvik Teréz és Wertheimer József
Kisdednevelés, Č. 2 (1928), s. 33-36
929 Brunšviková, Terézia
Czeke, Marianne Brunszvik Teréz kiadatlan naplói és egyéb hátrahagyott iratai
Kisdednevelés, Č. 11 (1926), s. 319-323
929 Brunšviková, Terézia
Czeke, Marianne A magyar kisdedóvó 1838-ben :Brunszvik Teréz hátrahogyott irataiból
Kisdednevelés, Č. 6 (1927), s. 169-173
929 Brunšviková, Terézia
Jerne, Gedeon Szózat gróf Brunszvik Terézhez
Kisdednevelés, Č. 7-8 (1928), s. 232-235
929 Brunšviková, Terézia
Havas, István Brunszvik Terézhez
Kisdednevelés, Č. 7-8 (1928), s. 227-229
929 Brunšviková, Terézia
Havas, István Brunszvik Teréz
Néptanítok lapja, Č. 11-12 (1927), s. 5-9
929 Brunšviková, Terézia
Kemény, Ferenc Töredékek egy Brunszvik - tanulmányból
Kisdednevelés, Č. 7-8 (1928), s. 235-245
929 Brunšviková, Terézia
Hudba znie krajom :Štátny symfonický orchester SSR v B. Bystrici
Smer, Roč. 12, č. 48 (14.6.1961), s. 1
hudobné festivaly, 78.091.4(437.642)
782/785:792.5
Viktor Meržanov :(slávny sovietsky klavirista príde do nášho kraja)
Smer, Roč. 12, č. 88 (3.11.1962), s. 1
koncerty, klavíristi, 785.6:786.2
Prakács, Margit Brunszvik Teréz naplór és feljegyzései
Magyar Szemle, Roč. 36, č. 2 (1939), s. 192-200
929 Brunšviková, Terézia
Rexa Desző Gróf Brunszvik Teréz és Pest vármegye
Kisdednevelés, Č. 10 (1932), s. 277-282; č. 11 (1932), s. 319-329
929Brunšviková, T.
Rolland, Romain Brunszvik Terézről
Kisdednevelés, Č. 7-8 (1928), s. 229-232
929 Brunšviková, Terézia
364.62
Tormay, Cécile Brunszvik, Teréz
Kisdednevelés, Č. 7-8 (1928), s. 225-227
929 Brunšviková, T.
Czeke, Marianne Montessori - gondolatok Brunszvik Teréz naplójában
Kisdednevelés, Č. 6 (1931), s. 169-176 ; č. 7-8 (1931), s. 216-221
929 Brunšviková, Terézia
Gerlóczy, Gedeon Pollack Mihály emlékezete 1773-1855
Magyar építőművészet, Roč. 4, č. 3-5 (1955), s. 138-146
architekti, 929 Pollack, Michal
72.071.1
Kemény, Gábor G Régiek mai szemel :Bőhm Károly
Nevelésögyi szemle, (1940), s. 1-6
filozofi, 929 Böhm, Karol
1-051
Brelet, Gisele Bartók zenéjenek esztétikája
Új zenei szemle, Roč. 6, č. 9 (1955), s. 12-22
hudobní skladatelia, 929 Bartók, Béla
78.071.1
Fodor, András Bartók embersége
Új hang, Roč. 4, č. 10 (1955), s. 40-42
hudobní skladatelia, 929 Bartók, Béla
78.071.1
Mészáros, István Bél Mátyás születésének 270. évfordulójára
Statisztikai szemle, Roč. 32, č. 6-7 (1954), s. 473-479
929 Bel, Matej
930.85(437.6)
Faller, Jenő Mikoviny Sámuel bányamérnök emlékezete, halálának 200 éves fordulója alkalmából
Banyászati és kohászati lapok, (1950), s. 260-265
929Mikovíni, S.
Major, Tamás Magy magyar építészek :Pollack Mihály
Építésügyi szemle, Č. 2 (1959), s. 52-54
architekti, 929 Pollack, Michal
72.071.1
Wallon Bónisné, Emma Pilgram Antal váci székesegyház terve
Művészettörténeti értesitő, Roč. 6, č. 1 (1957), s. 29-37
929 Pilgram, A.
72-051
Szalai, Imre Pollack és Feszl
Magyar építőművészet, Roč. 4, č. 11-12 (1955), s. 376-380
architekti, 929 Pollack, Michal
72.071.1
Szalatnai, Resző Régi magyar antinacionalista
Napjaink, Roč. 5, č. 1 (1966), s. 11
929 Bel, Matej
930.85(437.6)
Bél Mátyás és a Magyar Tudóstarsaság terve 1735-ben
Magyar tudomány, Roč. 10, č. 11 (1965), s. 738-741
929 Bel, Matej
930.85(437.6)
Mikleš, Ján Az első besztercebányai óvoda keletkezése
Óvodai nevelés, Roč. 17, č. 11 (1964), s. 434-435
Ústav detskej opatrovne (Banská Bystrica, Slovensko)
detské opatrovne, predškolské zariadenia, 373.24(437.642)
Strieder, Jakob Jakob Fugger der Reiche
Leipzig, (1926), s. 133-135
929 Fugger, Jakub
Stein, Arthur Hans Dernschwams von Hradeschin
Karpathenland, (1932), s. 85-89
929 Dernschwam, Ján
622-051
Szabolcsi, Bence Bartók Béla (1881-1945)
Az Akadémiai értesitő és a magyartudomány, Roč. 62, č. 513 (1955), s. 311-312
hudobní skladatelia, 929 Bartók, Béla
78.071.1
Vstupný koncert
Smer, Roč. 12, č. 40 (17.5.1961), s. 4
Ľudový spevokol učiteľov Slovenska (žilina, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 785.6
Umelci z Barmy v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 12, č. 79 (30.9.1961), s. 5
Súbor Ministerstva kultúry a osvety (folklórny súbor : Barma)
folklórne súbory, 327(591:437.642)
793.31(591)+784.4(591)
Takács, Jenő Bartók Béla
Sorsunk, (1946), s. 104-108
hudobní skladatelia, 929 Bartók, Béla
78.071.1
Balász, Béla Bartók Béla népiessége
Fórum, (1946), s. 186-190
hudobní skladatelia, 929 Bartók, Béla
78.071.1
Balász, Béla Oszthatatlan ember :Bartók Béla idézése
Fórum, (1948), s. 956-965
hudobní skladatelia, 929 Bartók, Béla
78.071.1
Demény, János A Bartók "Kossuth" - szimfóniájának előkerült programmvázlata
Zenei szemle, (1948), s. 426-429
hudobní skladatelia, 929 Bartók, Béla
78.071.1
Erdei, Ferenc Bartók Béla pályája
Zenei szemle, (1948), s. 393-395
hudobní skladatelia, 929 Bartók, Béla
78.071.1
Kevei, András Bartók Béla rövid életrajza
Új szántás, (1948), s. 528-533
hudobní skladatelia, 929 Bartók, Béla
78.071.1
Lendvai, Ernő Bartók :Az éjszala zenéje
Zenei szemle, (1947), s. 216-219
hudobní skladatelia, 929 Bartók, Béla
78.071.1
Spievali nám Estónci
Smer, Roč. 10, č. 46 (15.11.1958), s. 1
Štátny akademický mužský súbor Estónskej SSR (Estónsko)
spevácke zbory, koncerty, 78.087.683(474.2)
785.6(437.642)
Karácsony, Sándor Bartók
Új szántás, (1948), s. 521-527
hudobní skladatelia, 929 Bartók, Béla
78.071.1
Lesznai, Lajos Bartók Béla (1881-1945) :Életrajzi vázlat
Zenei szemle, (1948), s. 395-400
hudobní skladatelia, 929 Bartók, Béla
78.071.1
Molnár, Antal Adalékok Bartók Béla életrajzához
Zenei szemle, (1947), s. 6-10
hudobní skladatelia, 929 Bartók, Béla
78.071.1
Sümeghy, József Horusitzky Henrik emlékezete
Közlöny, (1947), s. 1-7
geológovia, 929 Horusitzky, Henrich
551-051
Začína sa prebúdzať aj súbor Povstalec
Smer, Roč. 9, č. 3 (12.1.1957), s. 5
Povstalec (spevácky súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.68
Koncert bratislavských umelcov v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 4 (28.1.1951), s. 6
78.079
Ruhmann, Jenő Rotarides Mihály soproni kapcsolatai
Soproni szemle, (1944), s. 19-23
literárni historici, pedagógovia, 929Rotarides, M.
930-051
Záver Hudobného leta pracujúcich v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 35 (12.8.1951), s. 6
hudobné festivaly, 78.079
Hölvényi, György Wagner Károly könyvtára
Az Egyetemi könyvtár évkönyvei, Č. 3 (1966), s. 157
historici, knižnice, 929 Wagner, Karol
930-051
Rónay, György Baróti Szabó Dávid
Irodalomtörténet, Č. 3 (1955), s. 304-326
spisovatelia, 82:929 Baróty-Sabó, D.
Tschižewskij, Dmitrij Johannes Bayer, ein deutscher Philosoph in der Slovakei
Südost-Forschungen, (1956), s. 471-477
filozofi, kňazi, pedagógovia, 1-051
929 Bayer, Ján
Weninger, Antal Paracelsustól a penicillinig
Tudomány, Č. 7 (1946), s. 110-118
lekári, 614.253.1
929Paracelsus
Benedek, István Paracelsus :Zseni vagy ámokfutó?
Élet és Tudomány, Roč. 21, č. 52 (1966), s. 2456-2459
lekári, 929Paracelsus
614.253.1
Schultheisz, Emil Theophrastus Bombastus ab Hohenheim dictus Paracelsus
Orvosi hetilap, Roč. 108, č. 3 (1967), s. 127-130
lekári, 929Paracelsus
614.253.1
Szodoray, Lajos Paracelsus mai szemmel
Orvöstörténeti közlemények, Č. 44 (1968), s. 105-108
lekári, 929Paracelsus
614.253.1
Mráz, Vera Bethlen Gábor gazdaságpolitikája
Századok, Roč. 87, č. 4 (1953), s. 512-561
sedmohradské kniežatá, 929 Betlen, Gabriel
Wittmann, Tibor Bethlen Gábor mint hodszervező
Századok, Roč. 85, č. 3-4 (1951), s. 354-390
sedmohradské kniežatá, 929 Betlen, G.
Szabó T, Attila Bethlen Gábor elveszett kéziratos graduálja
Reformatus szemle, Č. 1 (1938)
dejiny, sedmohradské kniežatá, 929 Betlen, G.
Szabó S, József Emlékezés Bethlen Gábor fejedelemről
Debreceni protestáns lapok, (1930), s. 126-129, 134-136, 142-144, 152-156
dejiny, sedmohradské kniežatá, 929 Betlen, G.
Medzi svojimi
Smer, Roč. 12, č. 27 (4.4.1962), s. 6
Spevácky sbor slovenských učiteľov
spevácke zbory, koncerty, 785.6
Csizmadia, Andor Egy 200 év előtt országgyűlés évfordulójára :Adám Kollár contra Status et Ordines
Jogtudományi közlemények, (1964), s. 214-227
historici, pedagógovia, knihovníci, 929 Kollár, Adam František
930-051
Brigáda SSSU na pracoviskách
Smer, Roč. 3, č. 35 (12.8.1951), s. 6
Spevácky sbor slovenských učiteľov
spevácke zbory, koncerty, 785.6
Tarnai, Andor Bél Mátyás ismeretlen művei
Magyar könyvszemle, Roč. 71, č. 1-2 (1955), s. 123-128
929 Bel, Matej
930.85(437.6)
Hlahol Nymburk na stredné Slovensko
Smer, Roč. 1, č. 10 (15.5.1949), s. 4
spevácke zbory, koncerty, 785.6
Heger Večer Družby
Smer, Roč. 12, č. 86 (25.10.1961), s. 5
spevácke zbory, koncerty, 785.6
Melek, Ján Slávnosti sborového spevu
Smer, Roč. 11, č. 55 (20.8.1960), s. 4
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.684:78.079
Cirkus Humberto v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 12, č. 42 (26.5.1962), s. 6
cirkus, 791.83
Cirkus Internacionál
Smer, Roč. 12, č. 80 (6.10.1962), s. 5
cirkus, 791.83
Filmový festival pracujúcich v našom kraji
Smer, Roč. 3, č. 33 (29.7.1951), s. 6
filmové festivaly, 791.45:7.079
K otvoreniu FFP v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 35 (12.8.1951), s. 6
filmové festivaly, 791.45:7.079
Filmy, ktoré uvidíme na Filmovom festivale pracujúcich v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 34 (5.8.1951), s. 6
filmové festivaly, 791.45:7.079
Filmový festival pracujúcich skončil
Smer, Roč. 3, č. 36 (19.8.1951), s. 6
filmové festivaly, 791.45:7.079
Sedemnásť tisíc divákov na FFP
Smer, Roč. 9, č. 61 (2.8.1951), s. 3
filmové festivaly, 791.45:7.079
Pinka, Ján M Filmom k srdcu a za mier :Banská Bystrica pripravuje mohutný filmový festival
Smer, Roč. 9, č. 54 (9.7.1957), s. 5
filmové festivaly, 791.45:7.079
Prehliadka filmových skvostov :Od 2. - 11.8. na Amfiteátri
Smer, Roč. 10, č. 31 (2.8.1958), s. 6
filmové festivaly, 791.45:7.079
46 284 divákov na FFP
Smer, Roč. 10, č. 33 (16.8.1958), s. 1
filmové festivaly, 791.45:7.079
Gajdoš, Milan Štáb rieši problémy
Smer, Roč. 11, č. 36 (15.6.1960), s. 4
filmové festivaly, 791.45:7.079
Gajdoš, Milan FFP sa začína
Smer, Roč. 11, č. 43 (9.7.1960), s. 1
filmové festivaly, 791.45:7.079
FFP sa skončil
Smer, Roč. 12, č. 57 (15.7.1961), s. 1
filmové festivaly, 791.45:7.079
Deväť sviatočných dní :Aké filmy uvidíme na XII. FFP
Smer, Roč. 12, č. 53 (1.7.1961), s. 1
filmové festivaly, 791.45:7.079
Usmievavý festival :Trinásty filmový festival pracujúcich 1962
Smer, Roč. 12, č. 50 (23.6.1962), s. 1
filmové festivaly, 791.45:7.079
Na záver XIII. FFP
Smer, Roč. 12, č. 56 (14.7.1962), s. 3
filmové festivaly, 791.45:7.079
FFP počasie nežičí :Jánošík v návštevnosti vedie
Smer, Roč. 15, č. 51 (26.6.1963), s. 1
filmové festivaly, 791.45:7.079
Vraštiak, Štefan FFP klope na dvere
Smer, Roč. 15, č. 45 (5.6.1963), s. 1
filmové festivaly, 791.45:7.079
Filmovým umením za krásu života, za komunizmus :Filmy XV. ročníka - program FFP
Smer, Roč. 16, č. 26 (27.6.1964), s. 8-9
filmové festivaly, 791.45:7.079
Vraštiak, Štefan Banská Bystrica otvorí FFP 26. júna t. r. za účasti zahraničných delegácií
Smer, Roč. 16, č. 20 (16.5.1964), s. 5
filmové festivaly, 791.45:7.079
Morava, Karel Pätnásty jubilejný-
Smer, Roč. 16, č. 26 (27.6.1964), s.
filmové festivaly, 791.45:7.079
Bodka za XV
Smer, Roč. 16, č. 28 (11.7.1964), s. 8
filmové festivaly, 791.45:7.079
Tárczy-Hornoch, Antal Mikovíny Sámuel halálának kétszázevés fordulójára
Földméréstani közlemény, (1950), s. 43-47
vedci, 929Mikovíni, S.
Jurák, Ľ Film pomáha lesníkom
Smer, Roč.15 , č. 42 (25.5.1963), s. 1
Štátne lesy
lesníctvo, 630:791.45
630(437.642)
Jaššo, Július Na okraj prehliadky - Lesníckej filmovej tvorby
Smer, Roč. 16, č. 14 (5.4.1964), s. 7
lesníctvo, poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo, 630:791.45
Plastický zvuk v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 12, č. 54 (7.7.1962), s. 5
Divadlo hudby (Banská Bystrica, Slovensko)
78:792(437.642)
Fiala, J Divadlo hudby zadarmo
Smer, Roč. 12, č. 1 (1961), s. 7
Divadlo hudby (Banská Bystrica, Slovensko)
78:792(437.642)
Niekoľko akcií MDS v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 28 (18.9.1949), s. 4
Mestské divadelné sdruženie (Banská Bystrica, Slovensko)
792.077(437.642)
Podhradský, Ján "Kalinový háj" v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 45 (14.10.1951), s. 6
Divadlo pracujúcich (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Do novej sezóny
Smer, Roč. 12, č. 74 (15.9.1962), s. 5
Divadelný súbor Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Gonda, J Už sa tešíme
Smer, Roč. 10, č. 2 (11.1.1958), s. 6
divadlo, 792(437.642)
Gindl, Jozef Na margo výskumu dejín banskobystrického regiónu za feudalizmu
Zborník Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici 15. História, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969S. 129-140
feudalizmus, dejiny, 94(437.64)
Prokert, Heinz Zur Ortbezeichnung "In Newenzol" =Miestopis Banskej Bystrice
Karpathenland, Roč. 7 (1935), s. 114-116
toponýmia, 81'373.21(437.642)
Sopko, Július Kódexy stredoslovenských banských miest
Historické štúdie 19, Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1974S. 149-179
Res. nem.
banské mestá, knižná kultúra, 091.14
Csánky, Dénes A besztercebányai szent Borbála-oltár dátuma [=Datovanie oltára sv. Barbory v B. Bystrici]
Magyar müvészet, (1936), s. 315-316
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Banská Bystrica, Slovensko)
Oltár sv. Barbory, 247.2(437.642)
Cserey, Éva S Adatok a besztercebányai kályhacsempékhez =zu den Ofenkacheln von Besztercebánya
Folia archeológica [Budapest], Roč. 25 (1974), s. 205-217
Res. nem.
kachliarstvo, remeslá, 697.382-051
Holčík, Štefan P Stredoveká kachliarska dielňa v Banskej Bystrici
Sborník Slovenského národného múzea. História 14, Martin : Osveta, 1974S. 175-193
Res. nem.
kachliarstvo, remeslá, 697.382(437.642)
Zlúčili odbory :(Podľa novej územnej organizácie)
Smer, Roč. 11, č. 17 (9.4.1960), s. 1
odbory, územná reorganizácia, 331.105.442(437.64)
Z osláv Dňa stavbárov
Smer, Roč. 12, č. 56 (12. júla 1961), s. 1
Odborový sväz zamestnancov v stavebnom priemysle
Odborový sväz zamestnancov v stavebnom priemysle
stavebníctvo, 331.881:69
Slávnostné zasadanie KVOS :(Delegácia strany a vlády medzi baníkmi)
Smer, Roč. 12 , č. 73 (12.9.1962), s. 4
Odborový sväz zamestnancov v hutníckom priemysle
hutnícky priemysel, odbory, 331.105.442:669(437.64)
Füle, Ľudovít Sústrediť pozornosť na hlavné úlohy :(Odborári Stredoslovenského kraja rokovali)
Smer, Roč.15 , č.17 (27.2.1963), s. 2
Krajská odborová rada (Banská Bystrica, Slovensko)
odbory, 331.105.442:061.3(437.642)
Súťaž im pomohla, ale... :(Pred krajskou konferenciou stavbárov - odborárov)
Smer, Roč. 15, č.12 (9.2.1963), s. 4
Odborový sväz zamestnancov v stavebnom priemysle
odbory, stavebníctvo, 331.105.442:061.3(437.642)
69(437.64)
Pre radosť detí a ich mamičiek
Smer, Roč. 16 , č. 135 (18.12.1964), s. 3
Krajská odborová rada
pionierske tábory, materské školy, detské jasle, predškolské zariadenia, 331.881
Prvý raz po troch rokoch oslávime v našom kraji - radostný Deň stavbárov/
Smer, Roč. 16, č. 28 (11.7.1964), s.1
Odborový sväz stavebníctva
stavebníctvo, 331.881:69
Z rokovania pléna KOR/
Smer, Roč. 16, č. 99(6.11.1964), s. 1
Revolučné odborové hnutie
zlepšovateľské hnutie, 331.105.442:061.3(437.64)
Inšpirovala ich dvadsiatka
Smer, Roč.16, č.36(26.8.1964), s.3
Krajská odborová rada
pracovná iniciatíva, 331.105.442(437.64):061.3
331.101.3(437.64)
Slovo o divadelných súboroch
Smer, Roč. 9, č. 47 (14.6.1957), s. 5
Celoslovenská prehliadka divadelných ochotníckych súborov
ochotnícke divadlo, 792.077.091.4(437.6)
Uvítame najlepších divadelníkov
Smer, Roč. 9, č. 45 (7.6.1957), s. 5
Celoslovenská prehliadka ochotníckych divadelných súborov
ochotnícke divadlo, 792.077.091.4(437.642)
Krajská bábková scéna z Liberca v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 47 (28.10.1951), s. 6
bábkové divadlo, 792.97(437.1/.2:437.642)
Konečne!
Smer, Roč. 9, č. 36 (7.5.1957), s. 7
Krajský dom osvety (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97.077(437.642)
Krčulová, Anna Nevyužité talenty
Smer, Roč. 9, č. 46 (11.6.1957), s. 3
Krajský dom osvety (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97.077(437.642)
Kováč, Michal Bábkári sa pripravujú
Smer, Roč. 12, č. 69 (26.8.1961), s. 5
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
792.97.071.2
Hrdá bilancia :Po roku záslužnej práce
Smer, Roč. 12, č. 29 (8.4.1961), s. 1
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
Holub, M Generál Ján Golián
A revue, Roč. 22, č. 13 (1969), s. 13
protifašistický odboj, 94(437.6)SNP:355.333
929 Golian, Ján
Holub, M Generál Rudolf Viest
A revue, Roč. 22, č. 13 (1969), s. 14-15
protifašistický odboj, generáli, 94(437.6)SNP:355.333
929 Viest, Rudolf
"Predaná nevesta" úspešná
Smer, Roč. 12, č. 30 (12.4.1961), s. 4
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
792.54(437.642)
Nosko, Július Vojenský význam SNP
A revue, Roč. 22, č. 13 (1969), s. 10-11
94(437.6)SNP:355.4
Ďalšia premiéra
Smer, Roč. 12, č. 29 (8.4.1961), s. 1
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
792.54(437.642)
Satira Roháča na javisku :K premiére estrádnej revue S bubnom na vtákov
Smer, Roč. 12, č. 51 (24.6.1961), s. 5
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
792.54(437.642)
Vajda, Igor Osobitný vlak na predstavenia opery DJGT
Smer, Roč. 12, č. 45 (6.6.1962), s. 5
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
Tvrdoň, Jozef Operná premiéra našej spevohry :Donizettiho Nápoj lásky
Smer, Roč. 12, č. 54 (7.7.1962), s. 6
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
Tlač v boji za slobodu
A revue, Roč. 22, č. 13 (1969), s. 26-28
povstalecká tlač, 94(437.6)SNP:070
Eugen Onegin :(Na počesť BSP)
Smer, Roč. 12, č. 7 (21.1.1961), s. 1
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
792.54(437.642)
Deklarácia Slovenskej národnej rady
A revue, Roč. 22, č. 13 (1969), s. 39
Slovenská národná rada
deklarácie, 342.53(437.6)"1944"
328.1(437.6)
Orgonáš, K Premiéra úspešná
Smer, Roč. 11, č. 5 (30.1.1960), s. 6
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
792.54(437.642)
Deväť postupuje
Smer, Roč. 15, č. 51 (26.6.1963), s. 5
film, 791.43.091.4(437.642)
791.43.077(437.64)
Veršeňa, Matej Na celoslovenskej prehliadke ochotníckych divadelných súborov
Smer, Roč. 9, č. 47 (14.6.1957), s. 5
Celoslovenská prehliadka ochotníckych divadelných súborov
ochotnícke divadlo, 792.077.091.4(437.6)
Suja, Ladislav "Budúcnosť" opäť do ústredného kola
Smer, Roč. 12, č. 41 (23.5.1962), s. 5
Pedagogický inštitút (Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke súbory, hudobné skupiny, tanečné súbory, 379.825
378(437.642)
Keď znela Pieseň jari :Výsledky z krajského kola STM
Smer, Roč. 10, č. 20 (17.5.1958), s. 6
379.825
Michalcová, Milena Obrázky z dejín školstva na počiatku reformácie v Banskej Bystrici :Dokumenty k dejinám mestskej školy v Banskej Bystrici v 16. storočí
Sborník Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici, 1958S. 53-84
školstvo, dejiny, reformácia, 1542-1603, 37(437.642)
Probßt, Günther Die Bergstadt Neusohl als Münzstätte
Numismatische Zeitschrift [Wien], Roč. 72 (1947), s. 70-81
mincovníctvo, 737.1(437.642)
Ratkoš, Peter K topografii Banskej Bystrice v čase baníckeho povstania (v rokoch 1525-1526)
Historické štúdie 9, Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964S. 103-120
Res. nem.
toponýmia, banícke povstanie, topografia, 81'373.21(437.642)
622(437.642):323.269.6"1525/1526"
Vlachovič, Jozef Štrajkové pohyby baníkov mediarskeho podniku v Banskej Bystrici v 2. polovici 16. storočia
Historické štúdie 3, Bratislava : Slovenská akadémie vied, 1957S. 375-382
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
štrajky, dejiny, 669.3(437.642):331.109.32
Markov, Josef K dějinám zákl. čl. 13 :1608 a cor. v Banské Bystrici (1609-1614)
Pocta k šesdesiatym narodeninám Dr. Karla Laštovku, Bratislava : Právnická fakulta UK, 1936S. 233-255
dejiny, 94(437.642)
Michalcová, Milena Význam pokrokovej tradície bystrických školských zákonov z r. 1617 a ich súvislosti s Komenského učebnicami v Kremnici a Banskej Bystrici
Sborník Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici, 1958S. 58-106
školské zákony, učebnice, 94(437.642)
37(437.642)
Príďte medzi nás!
Smer, Roč. 25 (2.10.1973), s. 3
Park kultúry a oddychu (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné kluby mládeže, 374:008(437.642)
78
Hanes, Štefan Ako sme žili a bojovali :Boje Červených odborov v Banskej Bystrici v tridsiatych rokoch
Rudí odboráři vzpomínají, Praha : Práce, 1961S. 161-165
Červené odbory
335.351
Striež, Ondrej Revolučné udalosti v Banskej Bystrici
Október 1917 : Spomienky na jeho ohlas u nás, Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1957S. 376-389
dejiny, 94(437.642)
Striež, Ondrej Z dejín robotníckeho hnutia v Banskej Bystrici
Z bojov za revolučnú stranu : Spomienky na založenie KSČ, Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1962S. 111-120
robotnícke hnutie, dejiny, 327.323(437.642)
94(437.642)
Waschko, Václav Banskobystrická obchodná a priemyselná komora v rokoch 1923-1937
Hospodárske rozhľady, Roč. 12 (1937), s. 40-70
Obchodná a priemyselná komora (Banská Bystrica, Slovensko)
347.731.4(437.642)
Kropilák, Miroslav Banská Bystrica - Zentrum des Slowakischen Nationalaufstandes
Prager Volkszeitung, Roč. 24, č. 35 (1974), s. 7
dejiny, 94(437.6)SNP
Jurkovich, Emil Besztercebányai ágyú-és harangöntök
Hadtörténelmi Közlemények, Č. 26 (1925), s. 502-506
zvonolejárstvo, delolejárstvo, remeslá, 673.5(437.642)
623.4(437.642)
Jurkovich, Emil Besztercebánya város levéltára
Levéltári közlemények, Č. 4 (1926), s. 219-230
archívy, 930.253(437.642)
Mestské múzeum v Banskej Bystrici
Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Roč. 20 (1926), s. 63
Mestské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069(437.642)
Mišík, Mikuláš Banskobystrickí bohoslovci v slovenskom národnom živote
Sborník Literárno-vedeckého odboru Spolku sv. Vojtecha, Roč. 2, č. 2 (1935), s. 7-153
kňazi, 262.14
Lángoš, Štefan Z lesného hospodárstva za slovenského štátu
Zborník prác Lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea 5 / Zost. Jozef Urgela, Martin : Osveta, 1968S. 117-173
Res. nem.
lesné hospodárstvo, 630(437.6)
Školský poriadok v Banskej Bystrici
Školstvo na Slovensku v období neskorého feudalizmu (po 70-te roky 18. storočia) / Vladislav Ružička, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1974S. 102-103
školské poriadky, 371.5
Tomka, Ondrej Zvyšovanie produkcie na lúkach a pasienkoch
Agrochémia, Roč. 9, č. 9-10 (1969), s. 232-236
Výskumný ústav lúk a pasienkov (Banská Bystrica, Slovensko)
trávne porasty, 633.2.03
631.815
633.2/.3:061.6
Habovštiak, Jozef Vplyv sedemročného pôsobenia vysokých dávok živín na úrody, floristické zmeny a chemické zloženie prirodzeného trávneho porastu
Agrochémia, Roč. 9, č. 9-10 (1969), s. 236-238
Výskumný ústav lúk a pasienkov (Banská Bystrica, Slovensko)
trávne porasty, 633.2.03
631.816
633.2/.3:061.6
Kačáni, Július Účinok jednorázového hnojenia trávnych porastov dusíkom v jarnom období
Agrochémia, Roč. 9, č. 2 (1969), s. 60-61
Výskumný ústav lúk a pasienkov (Banská Bystrica, Slovensko)
trávne porasty, 633.2.03
631.841
633.2/.3:061.6
Tomka, Ondrej Dlhodobé používanie vysokej hladiny živín na prirodzených trávnych porastoch
Agrochémia, Roč. 11, č. 11 (1971), s. 345--349
Res. angl.
Výskumný ústav lúk a pasienkov (Banská Bystrica, Slovensko)
trávne porasty, 633.2.03
631.816
633.2/.3:061.6
Hrivnák, Jozef Vplyv dusíka a techniky hnojenia dusíkom na trávne porasty
Agrochémia, Roč. 12, č. 2 (1972), s. 33-36
Res. angl.
Výskumný ústav lúk a pasienkov (Banská Bystrica, Slovensko)
trávne porasty, dusíkaté hnojivá, 633.2.03
631.84
633.2/.3:061.6
Habovštiak, Jozef Dynamika živín na trávnych porastoch
Agrochémia, Roč. 15, č. 10 (1975), s. 289-292
Výskumný ústav lúk a pasienkov (Banská Bystrica, Slovensko)
trávne porasty, hnojenie, zelené krmivá, 633.2.03:636.085.51
631.811
633.2/.3:061.6
Morálna bieda meštiakov
Smer, Roč. 3, č. 27 (17.6.1951), s. 6
Sdružený klub závodov (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
"Pekelník" na javisku Stredoslovenského divadla
Smer, Roč. 3, č. 8 (25.2.1951), s. 8
Stredoslovenské divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.64)
Divadlo pracujúcich hralo pre mládež
Smer, Roč. 3, č. 16 (15.4.1951), s. 6
Divadlo pracujúcich (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Premiéra Jiráskovho "Lampáša" v Stredoslovenskom kraji
Smer, Roč. 3, č. 17 (22.4.1951), s. 6
Stredoslovenské divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.64)
Nové herecké kádre v Banskej Bystrici :Tretí súbor Divadla pracujúcich sa predstavil novou divadelnou hrou
Smer, Roč. 3, č. 20 (13.5.1951), s. 6
Divadlo pracujúcich (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Spolupráca dedinských a mestských ochotníkov
Smer, Roč. 1, č. 43 (25.12.1949), s. 4
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Jančuška, Martin Aškenazyho "ženích" na scéne
Smer, Roč. 15, č. 6 (19.1.1963), s. 5
Divadelný súbor Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Jurčo, Milan Z histórie a súčasnosti - Divadelného súboru Andreja Sládkoviča
Smer, Roč. 12, č. 11 (7.2.1962), s. 5
Divadelný súbor Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)(091)
O Krútňave po premiére
Smer, Roč. 15, č. 52 (29.6.1963), s. 5
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
792.54(437.642)
Šupín, František Figarova svadba
Smer, Roč. 15, č. 26 (30.3.1963), s. 5
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
Šupín, František Po Netopierovi "Nituška"
Smer, Roč. 15, č. 34 (27.4.1963), s. 5
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
Vrcholí operná sezóna :Faust a Margaréta na scéne v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 16, č. 19 (9.5.1964), s. 10
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
"Bál" na počesť baníkov
Smer, Roč. 11, č. 82 (23.11.1960), s. 4
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
792.54(437.642)
O dnešnej premiére
Smer, Roč. 14, č. 82 (17.10.1964), s. 1
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
792.54(437.642)
Šupín, František Don Pasqual na scéne DJGT
Smer, Roč. 16, č. 84 (20.10.1964), s. 2
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
Spevohra DJGT do novej sezóny s "Vrchárskou piesňou"
Smer, Roč. 16, č. 36 (26.8.1964), s. 3
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
792.54(437.642)
Operný festival v B. Bystrici
Smer, Roč. 15, č. 69 (26.10.1963), s. 5
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
Stúpa úroveň i obľuba :IV. ročník Puškinovho pamätníka
Smer, Roč. 12, č. 36 (5.5.1962), s. 5
umelecký prednes, amatérsky, súťaže, 808.54:06.063
Krajské Hviezdoslavovské recitačné preteky v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 13 (5.6.1949), s. 6
umelecký prednes, 808.54:06.063
Němec, Zdeněk Nad problematikou vývinu železnorudného baníctva na Slovensku v rokoch 1918-1938
Nové obzory 8 : Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1966S. 39-54
Res. rus., nem.
baníctvo, 622(437.6)
Dva dni so Sládkovičom
Smer, Roč. 12, č. 34 (30.4.1962), s. 8
spisovatelia, 82:929 Sládkovič, Andrej
061.75
Jančuška, Martin Má mládež vzťah k poézii? :Niekoľko postrehov zo IV. Sládkovičovej Radvane
Smer, Roč. 15, č. 52 (29.6.1963), s. 5
umelecký prednes, amatérsky, súťaže, 808.54:06.063
Jednoducho, ale vynaliezavo :Sládkovičova Radvaň po štyroch rokoch
Smer, Roč. 16, č. 23 (6.6.1964), s. 8
umelecký prednes, amatérsky, súťaže, 808.54:06.063
Ceny Sládkovičovej Radvane najúspešnejším interpretom
Smer, Roč. 16, č. 22 (30.5.1964), s. 7
umelecký prednes, amatérsky, súťaže, 808.54:06.063
Sládkovičova Radvaň 22. - 24. mája :Hold hrdinom SNP
Smer, Roč. 16, č. 20 (16.5.1964), s. 1
umelecký prednes, amatérsky, súťaže, 808.54:06.063
O slovo sa hlási balet - celoslovenská premiéra
Smer, Roč. 11, č. 67 (1.10.1960), s. 3
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
balet, 792.82(437.642)
Okániková, Magda Snehulienka zvíťazila
Smer, Roč. 11, č. 68 (5.10.1960), s. 4
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
balet, 792.82(437.642)
Šupín, František Balet Vrchárska pieseň od Andreja Očenáša pred premiérou
Smer, Roč. 16, č. 29 (18.7.1964), s. 8
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
balet, 792.82(437.642)
Pohostinské vystúpenie
Smer, Roč. 16, č. 51 (11.9.1964), s. 3
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642:430.2)
Trapl, Stanislav O květeně okolí Báňské Bystřice
Věstník I. sjezdu československých botaniků v Praze, Praha : nákl. vl., 1923S. 36
rastlinstvo, 58(437.642)
Tvrdoň, Jozef Premiéra sovietskej operety
Smer, Roč. 12, č. 83 (14.10.1961), s. 5
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
782:792.562
Prehliadka národných kultúr :Mesiac priateľstva priniesol hodnoty
Smer, Roč. 16, č. 129 (11.12.1964), s. 1
061.75:394:329.71
Uhríková, Ľ Triumf v Holandsku :Radostný návrat krajského súboru Urpín
Smer, Roč. 16, č. 31 (1.8.1964), s. 13
Urpín (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, folklórne festivaly, 793.31+784.4(437.642)
793.31.091.4
Holandsko tlieskalo
Smer, Roč. 16, č. 31 (1.8.1964), s. 1
Urpín (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, folklórne festivaly, 793.31+784.4(437.642)
793.31.091.4
Súbor Urpín v Holandsku
Smer, Roč. 16, č. 29 (18.7.1964), s. 1
Urpín (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, folklórne festivaly, 793.31+784.4(437.642)
793.31.091.4
Urpín tancuje doma
Smer, Roč. 16, č. 69 (2.10.1964), s. 3
Urpín (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, 793.31+784.4(437.642)
Lányi, Ján Karol Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský ako lekár a prírodovedec
Zborník prác Lesníckeho, poľovníckeho, drevárskeho múzea 8, Martin : Osveta, 1975S. 285-292
Res. nem., rus.
lekári, spisovatelia, prírodovedci, 614.253.1+5(437.642)
82:929 Zechenter-Laskomerský, G. K.
Bukovčan, Vojtech Július Tomcsányi (1844-1923)
Zborník prác Lesníckeho, poľovníckeho, drevárskeho múzea 8, Martin : Osveta, 1975S. 297-299
Štátne lesy (Banská Bystrica, Slovensko)
lesníctvo, 630-051
929 Tomčáni, Július
Urgela, Jozef Dvestoročnica Jozefa Dekreta Matejovie (1774-1841)
Zborník prác Lesníckeho, poľovníckeho, drevárskeho múzea 8, Martin : Osveta, 1975S. 301-304
lesné hospodárstvo, 630-051
929 Dekret-Matejovie, Jozef
Urgela, Jozef Za inž. Pavlom Korpeľom
Sborník prác Lesníckeho, poľovníckeho, drevárskeho múzea, Bratislava : Obzor, 1966S. 203-204
lesníctvo, 630-051
929 Korpeľ, P.
Šťastný, Tibor Za Ing. Tiborom Blattným (22.2.1883-12.12.1969)
Zborník prác Lesníckeho, poľovníckeho, drevárskeho múzea 6, Martin : Osveta, 1971S.273-278
Res. nem.
lesníctvo, 630-051
929 Blattný, Tibor
Buzalka, Štefan Správa komorských lesov v stredoslovenskej banskej oblasti do r. 1871
Zborník prác Lesníckeho, poľovníckeho, drevárskeho múzea 7, Martin : Osveta, 1973S. 83-108
Res. nem., rus.
lesy, 630
Katalóg výstavy archívnych dokumentov Banskobystrického kraja "900 rokov práce a boja nášhho ľudu"
Res. rus., nem, maď., fran.
Štátny archív (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
výstavy, archívnictvo, archívne dokumenty, dejiny, 930.253(437.642):061.4
Dvakrát o bábkároch :tri z tisícich
Smer, Roč. 15, č. 74 (30.11.1963), s. 7
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Prehliadka inscenácií
Smer, Roč. 15, č. 47 (12.6.1963), s. 5
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
792.97(437.642)
Nevyužitá ochota
Smer, Roč. 15, č. 48 (15.6.1963), s. 5
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
792.97(437.642)
Polóny, Ján Vyznamenanie našim zväzarmovcom
Banskobystrický stavbár, Roč. 29, č. 20 (1978), s. 4
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 624.9(437.642):355.02
Začala konferencia
Pravda, Roč. 60, č. 134 (9.6.1979), s. 2
Pohraničná stráž
351.746.1:061.3(437.642)
Gergelyi, Otmar Barokové organy na Slovensku
Krásy Slovenska, Roč. 51, č. 4 (1974), s. 156-157
organári, organy, 681.816.6
929 Podmanický, Michal
Bolerázsky, Vojtech Sväz stredoslovenských banských miest
Historický sborník kraja 2, Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1966S. 87-116
Sväz stredoslovenských banských miest (Slovensko)
banské mestá, 061.232:622(437.64)(091)
Alberty, Július Prvá etapa organizovaného rozvoja regionálnej histórie v Stredoslovenskom kraji
Historický sborník kraja 3, Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1967S. 5-26
regionálna história, 93(437.64)
Štilla, Miloš Martin Čulen - slovenský národovec a pedagóg :Poznámky k problematike biografie
Historický zborník kraja 5, Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1970S. 271-291
pedagógovia, 929 Čulen, Martin
371.1
Umelecký súbor čínskej mládeže v Martine a v B. Bystrici
Ľud, Roč. 5, č. 119 (1952), s.
umelecké súbory, zahraničné, 791
Janota, Dušan Metod Ján Šalamún Petian - Petényi, priekopník modernej ornitológie a ochrany prírody
Československá ochrana prírody 13, Bratislava : Príroda, 1972S. 299-315
Res. rus., nem., angl.
zoológovia, 598-051
929Petian, J. Š.
Rosenbaum, Karol Vitajte nám, Nikita Sergejevič!
Kultúrny život, Roč. 19, č. 35 (1964), s. 1
94(437.76)SNP:394.4
327(100):329.75(100)
Tóth, Ondrej O prehliadke, víťazoch a porote :Skončilo sa krajské kolo STM v spoločenskom tanci
Smer, Roč. 12, č. 31 (18.4.1962), s. 6
spoločenské tance, 78.085
Plávková, Ota Trinásta jeseň
Smer, Roč. 10, č. 4 (25.1.1958), s. 6
Povstalec (spevácky súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
78.087.68:06.063
Bruna, Otakar Kultúrnou tvorivosťou mládeže za mier :S priebehu krajskej prehliadky víťazných súborov STM
Smer, Roč. 3, č. 30 (8.7.1951), s. 6
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.68:06.063
O estráde po estráde
Smer, Roč. 10, č. 20 (17.5.1958), s. 6
amatérske umenie, 7.077-053.2:06.063(437.642)
379.825
Tóth, Ondrej Program je bohatý
Smer, Roč. 16, č. 21 (23.5.1964), s. 7
umelecký prednes, amatérsky, súťaže, 808.54:06.063
Slnečná Bystrica
Smer, Roč. 10, č. 30 (26.7.1958), s. 4
fotoreportáže, 908(437.642):77.044
Na prechádzke v Pršanoch
Smer, Roč. 9, č. 77 (27.9.1957), s. 5
94(437.642)
Duša, Anton Ochotníctvo je od slova ochota- :Divadelný súbor A. Sládkoviča v B. Bystrici jubiluje
Smer, Roč. 16, č. 140 (24.12.1964), s. 2
Divadelný súbor Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Luptáková, Vlasta Kedysi meď, dnes mangán
Smer, Roč. 12, č. 28 (7.4.1962), s. 1, 3
medené hámre, meď, mangán, 669.3(437.642)
669.74(437.642)
Mnohí o ňom nevedia
Smer, Roč. 16, č. 89 (25.10.1964), s. 3
medené hámre, meď, mangán, 669.3(437.642)(091)
669.74(437.642)
Z histórie Robotníckeho domu
Smer, Roč. 9, č. 38 (14.5.1957), s. 2
Robotnícky dom (Banská Bystrica, Slovensko)
725.83
Striež, Ondrej Revolučné udalosti v B. Bystrici :Na margo Október 1917 so spomienok súčasníkov
Smer, Roč. 9, č. 81 (11.10.1957), s. 2
dejiny, 94(47)"1917"
94(437.642)
Rečami a olovom kŕmili ľudí
Smer, Roč. 10, č. 18 (1.5.1958), s. 2
327.321"1939/1945"
Findra, Ján Fráza - nepriateľ myšlienky
Smer, Roč. 15, č. 42 (20.5.1963), s. 5
jazyková kultúra, noviny, 070(437.642):80
Findra, Ján Noviny a jazyková kultúra
Smer, Roč. 15, č. 32 (20.4.1963), s. 5
novinárstvo, podnikové noviny, okresné noviny, jazyková kultúra, 070(437.642):80
Skočovský, Milan Kdo je Kdo? :[Miloš Vojtek, Ondrej Hunčík, Jaroslav Halva]
Atletika, Roč. 23, č. 7 (1971), s. 18-19
športovci, ľahká atletika, tréneri, 796.433.2
929 Hunčík, Ondrej
929 Halva, Jaroslav
Benčík, Juraj Kdo je kdo? :meno: Juraj Benčík
Atletika, Roč. 21, č. 6 (1969), s. 8
ľahká atletika, športovci, 796.421-051
929 Benčík, Juraj
Kasáč, Zdenko Nejde o krivé zrkadlo
Smer, Roč. 16, č. 64 (26.9.1964), s. 5
Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
vzdelávanie, 378(437.642)
37.011.3
Čerchlanová, Jozefína Kto je kto? :[Jozefína Čerchlanová]
Atletika, Roč. 26, č. 1 (1974), s. 29
ľahká atletika, 796.422.12:929Čerchlanová, Jozefína
Suchán, Peter Kto je kto? :Petr Suchán
Atletika, Roč. 27, č. 3 (1975), s. 22
ľahká atletika, športovci, 796.422.16:929 Suchán, Peter
Moc, Ladislav Velmi uspěšný rok Dukly Banská Bystrica
Atletika, Roč. 27, č. 3 (1975), s. 27
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
ľahká atletika, tartanová dráha, výstavba, 796.42(437.642)
Rozim, Robert Za starou nasleduje nová garda banskobystrických bežcov
Atletika, Roč. 27, č. 7 (1975), s. 28
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
ľahká atletika, 796.422:929A/Z
Holzer, Rudolf Banská Bystrica - aj v atletike jubilejná
Atletika, Roč. 26, č. 7 (1974), s. 2-3
ľahká atletika, 796.42(437.642)(091)
796.42:929A/Z
Berčík, Peter Atléti Stredoslovenského kraja bilancovali
Atletika, Roč. 25, č. 5 (1973), s. 5
Stredoslovenský krajský atletický zväz (Banská Bystrica, Slovensko)
ľahká atletika, 796.42(437.64):061.3
Rusina, B Zasedalo plénum Slovenského atletického zväzu STO
Atletika, Roč. 24, č. 4 (1972), s. 30
Slovenská telovýchovná organizácia
ľahká atletika, 796.42(437.6):061.3
Čierny, Ivan Vydarený 7. ročník atletického Kritéria SNP 1975
Atletika, Roč. 27, č. 10 (1975), s. 10
ľahká atletika, atletické viacboje, 792.42/.43.093.1(437.642)
796.093.64(437.642)
Blahoželáme vyznamenaným
Smer, Roč. 16, č. 19 (9.5.1964), s. 1
vyznamenania, 331.108.54(437.64)
Novotný J Mistrovství ČSSR 1973 na dráze v Banské Bystrici.
Atletika, Roč. 25, č. 10 (1973), s. 2-3
ľahká atletika, 792.42.093.1(437)
Novotný J Mistrovství ČSSR 1973 na dráze v Banské Bystrici :Hrdinné boje atletek ve mestě hrdinů SNP.
Atletika, Roč. 25, č. 11 (1973), s. 23-24
ľahká atletika, 792.42.093.1(437)
Proti alkoholizmu
Smer, Roč. 10, č. 14 (5.4.1958), s. 1-2.
alkoholizmus, 343.57:613.81(437.642)
O zásobovaní
Smer, Roč. 16, č. 73 (7.10.1964), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, zásobovanie obyvateľstva, spotrebný tovar, 353.2(437.64):339
330.522.7
Dušek, Jaroslav Bohaté zdroje krmív
Smer, Roč. 15, č. 56 (27.7.1963), s. 3
Okresná poľnohospodárska správa (Banská Bystrica, Slovensko)
lúky, organické hnojivá, hnojovicové hospodárstva, poľnohospodárstvo, 631.8
631.1(437.642)
Rusina, B Majstrovstvá SSR dospelých
Atletika, Roč. 27, č. 9 (1975), s. 29
ľahká atletika, 792.42.093.1(437.6)
Kohlmann, Čeněk Nejlepší atleti ČSSR 1972.
Atletika, Roč. 25, č. 1 (1973), s. 18-19
ľahká atletika, 792.42.071(437)
Kohlmann, Čeněk Nejlepší atleti ČSSR 1972.
Atletika, Roč. 25, č. 2 (1973), s. 17
ľahká atletika, 792.42.071(437)
Desať najlepších na Slovensku 1970 :(juniory,++starší dorast,+++mladší dorast).
Atletika, Roč. 23, č. 4 (1971), s. 19-20
ľahká atletika, 792.42.071(437.6)
Desať najlepších na Slovensku 1970 :(juniory,++starší dorast,+++mladší dorast).
Atletika, Roč. 23, č. 5 (1971), s. 27
ľahká atletika, 792.42.071(437.6)
Slovenské rekordy k 1. januáru 1969
Atletika, Roč. 21, č. 3 (1969), s. 24
ľahká atletika, 792.42.071(437.6)
Popper, Jan Strhující závěr EP vícebojů v B. Bystrici :O postup rozhodlo 11 bodů
Atletika, Roč. 27, č. 9 (1975), s. 10-11
ľahká atletika, 796.42/.43.093.1(100:437.642)
Rozhovor o výjazdoch a okolo nich :Hlavná príčina požiarov? nedbalosť a opatrnosť...
Smer, Roč. 15, č. 41 (22.5.1963), s. 2
Verejný požiarny útvar (Banská Bystrica, Slovensko)
požiare, požiarna ochrana, 614.841(437.642)
614.842.83(437.642)
Dušek, Jaroslav Lesy sú majetkom každého z nás
Smer, Roč. 15, č. 27 (3.4.1963), s. 3
Lesný závod (Banská Bystrica, Slovensko)
lesníctvo, 630*9
O kriminalite v kraji
Smer, Roč. 16, č. 120 (1.12.1964), s. 1
Verejná bezpečnosť
kriminalita, 343.97
Bobáľ, Pavel Hojnosť všetkéhoBude bohatý vianočný trh
Smer, Roč. 12, č. 92 (15.11.1961), s. 1, 4
Zdroj
zásobovanie obyvateľstva, 339.166.8:330.522.7
Družstvá vraciame ich pôvodnému poslaniu :Zakladanie jednotných roľníckych družstiev v Banskobystrickom kraji
Smer, Roč. 1, č. 5 (10.4.1949), s. 2
Jednotný sväz slovenských roľníkov (Banská Bystrica, Slovensko)
jednotné roľnícke družstvá, poľnohospodárstvo, 631.115.6(437.642)
To nie je len výstrel
Smer, Roč. 16, č. 22 (30.5.1964), s. 1
Československý poľovnícky sväz
poľovníctvo, 639.1
Ryby - rybári a čistota vodných tokov
Smer, Roč. 16, č. 25 (20.6.1964), s. 12
Československý sväz rybárov (Banská Bystrica, Slovensko)
rybárstvo, vodné toky, 639.21:556.531
Menšíková, A V mene zdravého a dlhého života :Začala sa krajská konferencia ČSČK
Smer, Roč. 16, č. 21 (23.5.1964), s. 2
Československý Červený kríž (Banská Bystrica, Slovensko)
konferencie, 614.885
Lepšie služby
Smer, Roč. 16, č. 101 (8.11.1964), s. 1
služby obyvateľstvu, 338.4
O prírodných zvláštnostiach
Smer, Roč. 16, č. 49 (9.9.1964), s. 1
Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (Banská Bystrica, Slovensko)
príroda, 502.3(437.642)
719:061.23(437.642)
Hronec, Ján Samoobsluha najmodernejší spôsob predaja
Smer, Roč. 9, č. 47 (14.6.1957), s. 5
Krajský národný výbor
obchod, 339.371.24(437.64)
Dovolíte na slovíčko?
Smer, Roč. 9, č. 81 (11.10.1957), s. 1
jednotné roľnícke družstvá, poľnohospodárstvo, investičná výstavba, 631.115.6
Drahoš, Vl Obrna na ústupe :Deti predškolského veku postihnuté najčastejšie. Injekciu dostane ešte 11 000 detí
Smer, Roč. 9, č. 85 (25.10.1957), s. 5
detská mozgová obrna, 616.832.21-002
Do zimy pod glajchou :Kľúče k zimnej príprave nemajú iba stavbári
Smer, Roč. 16, č. 67 (30.9.1964), s. 3
Krajské združenie stavebníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:061.23(437.64)
Za čo nemôžu stavbári :Aký je spoločný menovateľ nedostatkov
Smer, Roč. 16, č. 98 (5.11.1964), s. 1
Krajské združenie stavebníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:061.23(437.64)
Svetoň, Ján Obyvateľstvo Slovenska v období krízy feudalizmu a počiatkov kapitalizmu
Ekonomický časopis, Roč. 3, č. 5-6 (1955), s. 399-418
obyvateľstvo, 314(437.6)"17/18"
O súčasných mierových úlohách žien
Smer, Roč. 3, č. 8 (25.2.1951), s. 6
Medzinárodná federácia demokratických žien
ženské hnutie, 396
Vianoce v obchodoch :Sme pripravení obslúžiť spotrebiteľov lepšie ako vlani
Smer, Roč. 15, č. 75 (7.12.1963), s. 1
zásobovanie obyvateľstva, predaj, 330.522.7:339.3
Za ďalší rozvoj našej socialistickej vlasti :krajská konferencia KSS rokovala o súčasných i perspektívnych úlohách
Smer, Roč. 12, č. 91 (14.11.1962), s. 1-3
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 329.15(437.64) KSS
Veľké, ale radostné úlohy
Smer, Roč. 11, č. 14-15 (2.4.1960), s. 1-3
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 329.15(437.64) KSS
Založenie pobočiek Slovenského výboru Československej ekonomickej spoločnosti v Nitre, Banskej Bystrici a v Žiline
Ekonomický časopis, Roč. 13, č. 6 (1965), s. 667
Československá spoločnosť ekonomická pri ČSAV (Praha, Česko)
061.6(437.6):330.1
Filkus, Rudolf Prvý rok činnosti Slovenskej ekonomickej spoločnosti
Ekonomický časopis, Roč. 14, č. 5 (1966), s. [459]-461
Slovenská akadémia vied
330.1:061.6(437.6)
Heretik, Š Činnosť Slovenskej ekonomickej spoločnosti v rokoch 1967-70 :(Hlavný obsah správy Hlavného výboru SES prednensenej predsedom prof. dr. Š. Heretikom, DrSc. na Valnom zhromaždení SES v Bratislave)
Ekonomický časopis, Roč. 20, č. 2 (1972), s. [155]-165
Slovenská akadémia vied
330.1:061.6(437.6)
Brhlovič, Gerhard O činnosti Slovenskej ekonomickej spoločnosti pri SAV
Ekonomický časopis, Roč. 22, č. 9 (1974), s. 851-856
Slovenská akadémia vied
330.1:061.6(437.6)
Prvá krajská konferencia kultúrnych pracovníkov v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 2, č. 6 (1950), s. 5
kultúra, konferencie, 008:061.3
Prepletaná, A Osobnosti späté s Breznom a Horehroním
Horehronie, Roč. 4, č. 1 (3.1.1996), s. 7
lesníctvo, právnici, 929 Korpeľ, Pavel:630-051
929 Zachar, Emil:34-051
Oloch, Vojtech Návrh na komplexné riešenie didaktickej techniky v podmienkach Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici
Acta Facultatis Paedagogicae Banská Bystrica : Séria prírodovedná. Fyzika 2, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975S. 175-191
Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
didaktická technika, 378(437.642):371.69
Mikleš, Ján Z pokrokovej tradície bansko-bystrického školstva :(Reč prednesená z príležitosti 100. výročia smrti dr. Štefana Moysesa)
Acta Facultatis paedagogicae Banská Bystrica : Séria pedagogická. Pedagogika 3, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971S. 5-16
dejiny školstva, 371(437.642)(091)
Mikleš, Ján Ján Duchoň, bystrický humanistický pedagóg v prvej polovici 17. storočia
Acta Facultatis paedagogicae Banská Bystrica : Séria pedagogická. Pedagogika 3, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971S. 17-33
pedagógovia, 37-051
929 Duchoň, Ján
Matulay, Ctibor Kongregačný protokol Zvolenskej župy z r. 1506-1579
Historické štúdie 11, Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1966S. 195-217
Res. nem.
002(437.64)
Beňko, Ján Obrana stredoslovenských banských miest v rokoch 1552-1564
Historie a vojenství, Č. 1 (1969), s. 1-20
protiturecká obrana, banské mestá, 94(437.642)"1552/1564"
Kühndel, J Ján Dernschwam, vzdelaný faktor Fuggerovcov na Slovensku (1494-1567)
Historické štúdie 1, Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1955S. 168-187
622-051
929 Dernschwam, Ján
V ústrety motoristom
Smer, Roč. 10, č. 11 (15.3.1958), s. 6
Krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
motorové vozidlá, 656.13:656.13
Štrbíková, Margita Ženy - hrdinky práce
Smer, Roč. 12, č. 19 (7.3.1962), s. 1-2
ženské hnutie, zamestnanosť, 396:331
Beňadik, Peter Mládež do poľnohospodárstva
Smer, Roč. 12, č. 11 (7.2.1962), s. 1-2
pracovné sily, 331.108.34
Husárik, Ján Urpín v Juhoslávii
Hudba, spev, tanec, Č. 1 (1965), s. 17
Urpín (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, 793.31+784.4(437.642)
Kosman, Kamil Obchodný dom Hron v Banskej Bystrici
Projekt, Roč. 7, č. 10 (1965), s. 222-225
Hron (obchodný dom : Banská Bystrica, Slovensko)
obchodné domy, 725.214(437.642)
Šavlík, Milan Nemocnica v Banskej Bystrici
Projekt, Roč. 8, č. 10 (1966), s. 213-215
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotnícke zariadenia, architektúra, 725.51(437.642)
Interpolis Banská Bystrica - Zvolen
Projekt, Roč. 9, č. 1 (1967), s. 9-12
súmestia, územné plánovanie, 71/72
Kusý, Martin Dom dôchodcov Banská Bystrica
Projekt, Roč. 12, č. 9 (1970), s. 292-297
Dom dôchodcov (Banská Bystrica, Slovensko)
ústavy sociálnej starostlivosti, architektúra, architektonické projekty, 725.56(437.642)
72.012.1(437.642)
Fabian, Jozef Administratívna budova MsNV pre Banskú Bystricu
Projekt, Roč. 16, č. 4 (1974), s. 36-37
Mestský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
administratívne budovy, 725.1(437.642)
Hruška, Emanuel Formy a metódy modelových riešení urbanistického priestoru B. Bystrica - Zvolen
Projekt, Roč. 13, č. 151 (1971), s. 472-475
súmestia, územné plánovanie, 71/72
Šlachta, Štefan Tesla v Banskej Bystrici
Projekt, Roč. 15, č. 171 (9) (1973), s. 20-22
Tesla (Banská Bystrica, Slovensko)
architektúra, urbanizmus, 725.4(437.642)
Kmeť, Ladislav Banská Bystrica
Projekt, Roč. 15, č. 172 (10) (1973), s. 32-35
904(437.642)
Kuzma, Dušan Pamätník Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
Projekt, Roč. 11, č. 11-12 (1969), s. 205-213
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, pamätníky, 725.945(437.642)
Kuzma, Dušan Ako vznikol Pamätník - Múzeum SNP v Banskej Bystrici :zo spomienok na niekdajšie koncepčné úvahy
Projekt, Roč. 17, č. 1-2 (1975), s. 32-33
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, architektúra, 725.945(437.642)
Stollár, I Športová hala v Banskej Bystrici
Projekt, Roč. 17, č. 5 (1975), s. 26-27
Dukla Banská Bystrica (športová hala : Banská Bystrica, Slovensko)
športové haly, architektúra, 725.84(437.642)
Škvarenina, Ľubor Dukla druhá v Iraku
Gól, Č. 1 (1973), s. [4]
Armádne stredisko vrcholového športu Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332(437.642)
Turnajové naj, naj, naj...
Gól, Č. 1 (1973), s. [8]
futbal, 796.332(437.642)
Z mládežníckeho futbalu Dukly
Gól, Č. 5 (1973), s. [5]
Telovýchovná jednota Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332(437.642)
V znamení významných výročí
Gól, Č. 8 (1973), s. [2]
Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
796/799.062(437.642)
Športoví gymnasti sveta do B. Bystrice
Gól, Č. 9 (1973), s.[5]
športová gymnastika, armádny šport, 976.41.093.1(100:437.642)
355.233.22
Hodnotili svoje výkony :športovci AS Dukla B. Bystrica
Gól, Č. 12 (1973), s. [4]
Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športovci, 796/799.062(437.642)
796/799.071.2(437.642)
Koho poznajú vo svete? :zaujímavý rebríček športovcov AS Dukla B. Bystrica
Gól, Č. 12 (1973), s. [4]
Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športovci, 796/799.062(437.642)
796/799.071.2(437.642)
Kovačič, Vladimír Armádni gymnasti sa pripravujú
Gól, Č. 13 (1973), s. [4]
športová gymnastika, armádny šport, 796.41.093.1(100:437.642)
355.233.22
Marcinek, Emil Pred III. LSSA
Gól, Č. 15 (1973), s. [3]
športová gymnastika, armádny šport, 796.41.093.1(100:437.642)
355.233.22
Kubiš, Pavol Mária Čo hovorí psychológ?
Gól, Č. 15 (1973), s. [7]
Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športovci, futbal, 796.322.071.2(437.642)
Nový výbor FO
Gól, Č. 1 (1972), s. [2]
Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332.065(437.642)
Bertan Obrna na ústupe
Smer, Roč. 9, č. 42 (28.5.1957), s. 1
detská mozgová obrna, 616.832.21-002
Juraj Benčík, čs. rekordér
Gól, Č. 2 (1972), s. [4]
ľahká atletika, športovci, 796.421-051
929 Benčík, Juraj
Ligový dorast TJ Dukla B. Bystrica v činnosti na jeseň, v zahraničí náš futbal dobre obstál
Gól, Č. 3 (1972), s. [2]
Telovýchovná jednota Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332(437.642)
Dva rekordy Juraja Benčíka :na záver sezóny: Dukla Banská Bystrica-CSKA Sofia
Gól, Č. 5 (1972), s. [8]
ľahká atletika, športovci, 796.421-051(437.642)
929 Benčík, Juraj
Obhájili titul
Gól, Č. 7 (1972), s. [4]
Telovýchovná jednota Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
džudo, 796.853.23
Predstavujeme vám
Gól, Č. 1 (1972), s. [4]
Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športovci, futbal, 796.332.071.2(437.642)
Karolovi Kodejškovi sa splnil sen
Gól, Č. 1 (1972), s. [7]
Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
lyžovanie, 796.925(437.642)
Mladí gymnasti Dukly víťazia!
Gól, Č. 2 (1972), s. [3]
Telovýchovná jednota Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športová gymnastika, 796.41
Rozim, Robert Ľahkí atléti neodpočívali
Gól, Č. 3 (1972), s. [4]
Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
ľahká atletika, 796.42(437.642)
Ďalšie úspechy športových gymnastov Dukly Banská Bystrica
Gól, Č. 5 (1972), s. [4]
Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športová gymnastika, 796.412(437.642)
Lichardová, Oľga Súkromné radosti pod reflektorom
Amatérská scéna, Roč. 2, č. 9 (1965), s. 1-2
ochotnícke divadlo, 792.077.091.4
792.077(437.642)
Cisár, Dalibor Lyžiari-skokani hodnotili
Gól, Č. 5 (1972), s. [6]
Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
lyžovanie, 796.925(437.642)
Hodnotili sme socialistickú súťaž
Gól, Č. 5 (1972), s. [5]
Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športovci, 796/799.062(437.642)
Získali pohár slušnosti :Príkladná práca s mládežou v TJ Dukla Banská Bystrica
Gól, Č. 1 (1974), s. [4]
Telovýchovná jednota Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332(437.642)
Marcinek, Emil Záväzok sme splnili
Gól, Č. 4 (1974), s. [3]
Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
796/799.062(437.642)
Feldmajer, František Z histórie banskobystrického futbalu
Gól, Č. 5 (1974), s. [4]; Č. 6 (1974), s. [4]
futbal, 796.332(437.642)(091)
Procházka, Vladimír Socialistická súťaž judistov
Gól, Č. 6 (1974), s. [3]
Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
džudo, 796.853.23(437.642)
Šiesty titul DUKLY
Gól, Č. 7 (1974), s. [5]
Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
džudo, 796.853.23(437.642)
Uhrík, Michal Varovné čísla
Smer, Roč. 15, č. 12 (9.2.1963), s. 5
pracovná neschopnosť, 369.062/.064(437.64)
Nové školské športové stredisko
Gól, Č. 14 (1974), s. [3]
športové strediská, školské, futbal, 796.332(437.642)
371.616(437.642)
Uhrík, Michal Problémy s chorobami z povolania
Smer, Roč. 15, č. 31 (17.4.1963), s. 6
choroby z povolania, 616-057:369.062
Ing. Daniel Ižold
Gól, Č. 15 (1974), s. [4]
športovci, futbal, 796.332-051
929 Ižold, Daniel
Uhrík, Michal Úrazovosť proti miliarde
Smer, Roč. 15, č. 59 (17.8.1963), s. 11
bezpečnosť práce, pracovné úrazy, 331.4:369.231.2(437.64)
Jubilejná Cena Smeru
Gól, Č. 2 (1975), s. [3]
ľahká atletika, atletické viacboje, 792.42/.43.093.1(437.642)
796.093.64(437.642)
Gašpar, Pavel Po stopách Slovenského národného povstania
Smer, Roč. 3, č. 38 (2.9.1951), s. 2
pionierske tábory, putovné tábory, 329.78PO ČSM:379.8
Atléti nám urobili radosť
Gól, Č. 2 (1975), s. [4-5]
Armádne stredisko vrcholového športu Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
ľahká atletika, 796.42/.43(437.642)
Džudo je športom armády
Gól, Č. 7 (1975), s. [4]
Armádne stredisko vrcholového športu Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
džudo, 796.853.23.093.1(100:437.642)
355.233.22
Štrbíková, Margita Československé ženy do boja za dovŕšenie výstavby socializmu v našej vlasti, za mier na svete!
Smer, Roč. 10, č. 10 (8.3.1958), s. 1
ženské hnutie, ženy, mnohodetné rodiny, 396:392.3
Beňadik, Peter Bude to rok činov
Smer, Roč. 15, č. 24 (23.3.1963), s. 1-2
Československý sväz mládeže
329.78ČSM
Úspešní chodci
Gól, Č. 14 (1975), s. [4]
Armádne stredisko vrcholového športu Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
ľahká atletika, 796.421(437.642)
Viliam Kováčik päťdesiatročný
Gól, Č. 6 (1975), s. [4]
futbal, športovci, 796.332-051
Kožík, Rudolf Opatrenia, ktoré pomôžu
Smer, Roč. 12, č. 51 (24.6.1961), s. 4
Stredoslovenský veľkoobchod (Banská Bystrica, Slovensko)
339.33
Sásik, Juraj Milióny umŕtvené v zásobách :Vysoké výrobné zásoby brzdia rozvoj národného hospodárstva
Smer, Roč. 15, č. 11 (6.2.1963), s. 4
Krajské združenie stavebníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:061.23(437.64):330.123
Augustín, František Takmer raz toľko :O čom diskutujeme v Smrečine
Smer, Roč. 9, č. 94 (26.11.1957), s. 2
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
Haršányi, B Kedy bude dosť piva? :(Odpoveď na kritiku)
Smer, Roč. 15, č. 62 (7.9.1963), s. 6
Reštaurácie a jedálne (Banská Bystrica, Slovensko)
640.432
Babjak, Vladimír Papierne v prípravách
Smer, Roč. 11, č. 6 (6.2.1960), s. 3
Stredoslovenské papierne (Banská Bystrica, Slovensko)
papierenský priemysel, 676)437.64)
Borguľa, Ján Chystajte si televízory :Televízny vysielač na strednom Slovensku už na obzore
Smer, Roč. 9, č. 70 (3.9.1957), s. 2
Oblastná správa rádiokomunikácií (Banská Bystrica, Slovensko)
Vysielač pre stredné Slovensko, Krížna (Veľká Fatra, Slovensko)
televízne vysielače, 621.397.442
Koróny, Kornel Za česť vodohospodára
Smer, Roč. 12, č. 94 (24.11.1962), s. 1-2
Okresná vodohospodárska správa (Banská Bystrica, Slovensko)
vodné hospodárstvo, 628.1/.2(437.642):061.3
Holéczy, Milan Z revolučných tradícií 1. májov
Smer, Roč. 9, č. 34 (30.4.1957), s. 2
327.321:394.4
"Ipon" našim reprezentantom :Na margo MSA v Banskej Bystrici
Gól, Č. 6 (1979), s. [5]
džudo, 796.853.23
Môj život patrí strane :rozpráva Viliam Štric, nositeľ Radu práce
Smer, Roč. 12, č. 38 (11.5.1961), s. 2
Komunistická strana Československa
329.15KSČ:929Štric, Viliam
15. - 16. mája
Smer, Roč. 9, č. 37 (11.5.1957), s. 1
Komunistická strana Československa
Robotnícky dom (Banská Bystrica, Slovensko)
Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska, konferencie, 329.15(437)
94(437.6)
904(437.642)
Slávna je história KSČ
Smer, Roč. 9, č. 38 (14.5.1957), s. 2
Komunistická strana Československa
Robotnícky dom (Banská Bystrica, Slovensko)
Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska, pamätné tabule, konferencie, 329.15(437)
94(437.6)
725.94
Tóth, Ján Július Vplyv Veľkého októbra v našom kraji po utvorení Československej republiky
Smer, Roč. 9, č. 88 (5.11.1957), s. 2
Československá sociálnodemokratická strana robotnícka (Banská Bystrica, Slovensko)
štrajky, 323.262
329.14(437.6)
K 38. výročiu komunistickej tlače
Smer, Roč. 10, č. 38 (20.9.1958), s. 2
tlač, komunistické zameranie, 07:329.15
Madlen, Ján Poznávaním historických skutočností oslávme Víťazný február
Smer, Roč. 10, č. 7 (15.2.1958), s. 2
Štátne lesy a majetky
štrajky, lesní robotníci, 630(437.642)
323.262
Vodu máme, ale šetriť treba :Proporcionálne plánovať vodné zariadenia
Smer, Roč. 16 , č. 5 (1.2.1964), s. 1-2
vodné hospodárstvo, 556.18:628.1
Hybský, Štefan Ešte o FFP v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 37 (26.8.1951), s. 6
filmové festivaly, 791.45:7.079
Hokejová škola Spartaku
Smer, Roč. 9, č. 3 (12.1.1957), s. 6
Telovýchovná jednota Slovan (Banská Bystrica, Slovensko)
ľadový hokej, 796.966
Prietrž mračien na Pohroní
Smer, Roč. 1, č. 12 (29.5.1949), s. 6
dažďové zrážky, 556.121
Na prvom mieste v kraji :Ovocinári a záhradkári Banskobystrického okresu
Smer, Roč. 16, č. 64 (26.9.1964), s. 7
Československý ovocinársky a záhradkársky sväz (Banská Bystrica, Slovensko)
ovocinárstvo, záhradkárstvo, 634/635:061.25
Vítko, Michal Zabrániť zbytočným stratám
Smer, Roč. 15, č. 6 (19.1.1963), s. 7
požiare, požiarna ochrana, 614.841(437.64)
Rezolúcia Súdnemu tribunálu v Záp. Berlíne - Zrušte proces!
Smer, Roč. 12, č. 96 (1.12.1962), s. 2
Sväz protifašistických bojovníkov
329.75:061.25
Štyri JRD v okrese B. Bystrica sú už v činnosti
Smer, Roč. 1, č. 38-39 (27.11.1949), s. 6
jednotné roľnícke družstvá, poľnohospodárstvo, 631.115.6
Menšíková, A Bystrica pred Žilinou
Smer, Roč. 9, č. 72 (10.9.1957), s. 3
Československý Červený kríž (Banská Bystrica, Slovensko)
614.885
Menšíková, A Slová premenili v činy
Smer, Roč. 9, č. 87 (1.11.1957), s. 5
Československý Červený kríž (Banská Bystrica, Slovensko)
614.885
Menšíková, A Slová a skutky
Smer, Roč. 10, č. 24 (14.6.1958), s. 1
Československý Červený kríž (Banská Bystrica, Slovensko)
614.885
Menšíková, A K IV. krajskej konferencii ČSČK
Smer, Roč. 10, č. 15 (12.4.1958), s. 2
Československý Červený kríž (Banská Bystrica, Slovensko)
614.885
Milá slávnosť :Podpredseda NR SR Ján Ľupták medzi matkami
Hlas robotníkov, Roč. 2, č. 19 (1995), s. [1]
394.268.22
Mladí na pomoc baniam
Smer, Roč. 12, č. 95 (28.11.1962), s. 5
Československý sväz mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
329.78(437.64)
Bartoš, Ondrej Banská Bystrica spomína
Rozhlas, Roč. 26, č. 13 (1970), s. 12
oslobodenie, svetová vojna, 1939-1945, 94(437.642)
Vzorné záväzky odvedencov
Smer, Roč. 3, č. 17 (22.4.1951), s. 8
Československá ľudová armáda
355.21
Výzva k občanom Banskobystrického kraja.
Smer, Roč. 3, č. 47 (28.10.1951), s. 2
Krajský výbor obrancov mieru (Banská Bystrica, Slovensko)
mierové hnutie, 327.36
Križka, Alexander Banská Bystrica :Kraj Slovenského národného povstania
dejiny, 908(437.64)
94(437.64)
930.85(437.64)
Valedikcia Melchiora Smrtníka, richtára Banskej Bystrice 1687-88
stredoslovenské mestá, dejiny, 94(437.642)"16"
Pracujúci budovateľskými záväzkami vyjadrujú odhodlanie vybojovať mier :Akcie mierového hlasovania v našom kraji sa všade stretá s úspechom
Smer, Roč. 3, č. 26 (10.6.1951), s. 2
Krajský výbor obrancov mieru (Banská Bystrica, Slovensko)
mierové hnutie, 327.36
Kováč, Ján Banská Bystrica :Sborník prác k 700. výročiu založenia mesta
dejiny, 94(437.642)(084.12)
Gajdoš, Milan Banská Bystrica
Res. rus., angl., nem., franc.
fotografické publikácie, básne, 908(437.642)(084.12)
821.162.2-1
Luštík, Tibor Banská Bystrica :K 20. výročiu Slovenského národného povstania
Res. rus., nem., angl., franc., maď.
fotografické publikácie, 908(437.642)(082)
Gajdoš, Milan Banská Bystrica
fotografické publikácie, 908(437.642)(084)
Hyhlík, Vladimír Banská Bystrica
fotografické publikácie, 908(437.642)(084)
Maheľ, Michal Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape 1:200 000 M-34-26 Banská Bystrica
mapy, geológia, 55(437.642)(084)(0.072)
Fremal, Karol Robotnícky dom v Banskej Bystrici vo svetle archívnych dokumentov
Robotnícky dom (Banská Bystrica, Slovensko)
robotnícke hnutie, robotnícke domy, 329.15(437.642)KSČ
347.471(437.642)
Hudec, Konštantín Hudba v Banskej Bystrici do 19. storočia
Res. nem.
hudobná kultúra, dejiny, 78(437.64)
Peťko, Koloman Verejná správa vo vzťahoch regionalizmu stredného Slovenska
Stredné Slovensko :, Zvolen : [s.n.], 1934S. 9-15
verejná správa, 352/354(437.642)
Markov, Jozef Odraz politických zápasov v obecnej správe Banskej Bystrice v 16.-19. storočí
Res. rus., nem.
obecná správa, dejiny, 94(437.642-21)"15/18"
Križka, Alexander Banská Bystrica - mesto Slovenského národného povstania a Harmanecká jaskyňa Izbica
turistickí sprievodcovia, dejiny, 908(437.642)(036)
Kaliský, Dušan Výlety po okolí Banskej Bystrice :výber turistických výletov, vydaný z príležitosti 30. výr. oslobodenia mesta Banskej Bystrice a Čs. spartakiády 1975
turistickí sprievodcovia, 908(437.642)(023)
Pred maturitami
Smer, Roč. 15, č. 43 (29.5.1963), s. 1
stredné školy, 373.544(437.642):374.7
371.26/.27
Klímová, K K 50. výročiu smrti dr. Gustáva Zechentera-Laskomerského
Bratislavské lekárske listy. Zv. 2, Roč. 38, č. 11 (1958), s. 690-694
lekári, spisovatelia, prírodovedci, 614.253.1+5
82:929 Zechenter-Laskomerský, G. K.
Banskobystrický okres za posledných desať rokov
308(437.642)"1961/1971"
Forejtek, M Prípad Sturge-Weberovej choroby
Bratislavské lekárske listy. Zv. 2, Roč. 39, č. 2 (1959), s. 113-118
Resumé rus., angl.
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
Sturge-Weberova choroba, cerebrokutánna angiomatóza, 616.8
614.2
Hudec, Imrich Poranenia N. radialis
Bratislavské lekárske listy. Zv. 2, Roč. 39, č. 9 (1959), s. 554-561
Resumé rus., angl.
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
nervus radialis, neurochirurgia, 616.833:616.145
614.2
Hlasujeme za pakt mieru a proti ozbrojeniu západného Nemecka
Smer, Roč. 3, č. 23 (1.6.1951), s. 2
mierové hnutie, 327.364
Bielik, Emil Humurálnometabolický syndróm pri akútnom infarkte myokardu
Bratislavské lekárske listy. Zv. 1, Roč. 40, č. 5 (1960), s. 325-333
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
infarkt myokardu, 616.127-005.8:615.22
614.2
Hrnčiar, Juraj Akútne cievne príhody :(analýza 445 prípadov)
Bratislavské lekárske listy. Zv. 2, Roč. 40, č. 1 (1960), s. 3-15
Resumé rus., nem., angl., franc.
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
cievne príhody, kardiovaskulárne choroby, infarkt myokardu, 616.13/.14:616.831
616.127-005.8
614.2
Vostok 3 a Vostok 4 vo vesmíre
Smer, Roč. 12, č. 65 (15.8. 1962), s. 1, 6
výskum, kozmické lode, verejná mienka, 629.78(049.5)
Hrnčiar, Juraj Flexné kontraktúry kolien pri Addisonovej chorobe
Bratislavské lekárske listy. Zv. 1, Roč. 42, č. 2 (1960), s. 89-92
Resumé rus., angl.
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
Addisonova choroba, 616.453
612.74:617.583
614.2(437.642)
Hrnčiar, Juraj Možnosti omylov v diagnostike feochromocytómu
Bratislavské lekárske listy. Zv. 2, Roč. 44, č. 2 (1964), s. 237-245
Resumé rus., angl.
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
feochromocytóm, 616.45-006-074
614.2
Rezolúcia prijatá na mimoriadnej krajskej konferencii SSN v Banskej BYstrici dňa 14. júna 1963
Smer, Roč. 15, č. 49 (19.6.1963), s. 2
Sväz slovenských novinárov
novinári, 070:061.25(437.64):061.3
Hrnčiar, Juraj Klinické využitie testu konzumpcie a dihydroxiacetónu erytrocytárnymi hemolyzátmi pri diagnostike a hodnotení tyreotoxikóz
Bratislavské lekárske listy, Roč. 50, č. 2 (1968), s. 237-243
Resumé rus., angl.
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
tyreotoxikóza, 616.441-008.6
616.155.1-078.35
614.2
Splnili sme nábor na 150. (jš)
Smer, Roč. 1, č. 1 (11.3.1949), s. 6
Československý sväz mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
Trať mládeže
pracovné sily, 331.108.34
Uznesenie krajskej konferencie KSS Stredoslovenského kraja, dňa 10. a 11. novembra 1962.(podstatný výťah)
Smer, Roč. 12, č. 91 (14.11.1962), s. 4-5
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 329.15(437.64) KSS
Opatrenia sú konkrétne a reálne :Stredoslovenskí stavbári sa pripravujú
Smer, Roč. 16, č. 5 (1.2.1964), s. 4
Krajské združenie stavebníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:061.23(437.64):331.101.3
Poriadok do zásobovania
Smer, Roč. 12, č. 47 (10.6.1961), s. 1-2
zásobovanie obyvateľstva, predaj, 330.522.7:339.3
Búrlivý rast nášho kraja
Smer, Roč. 9, č. 38 (14.5.1957), s. 1-2
Komunistická strana Československa
Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska, konferencie, 308:329.15(437)
Zo zasadnutia rady KNV
Smer, Roč. 10, č. 28 (12.7.1958), s. 2
Krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
investičná výstavba, stavebníctvo, 353(437.642):69
170 nových áut do kraja
Smer, Roč. 9, č. 3 (12.1.1959), s. 1
Revolučné odborové hnutie
osobné automobily, 331.105.44:656.138
Belovický, Ján Doterajšia úroveň je slabá :Problémy okolo spoločného stravovania
Smer, Roč. 16, č. 23 (6.6.1964), s. 7
spoločné stravovanie, hygiena výživy, 613.2:371.217.2
613.2:331.83
Zaradenie Cigánov do pracovného pomeru
Smer, Roč. 1, č. 3 (27.3.1949), s. 5
Rómovia, sociálne pomery, 323.15(437.6=214.58)
304(=214.58)
KOR v B. Bystrici má 72.000 členov
Smer, Roč. 1, č. 8 (1.5.1949), s. 6
Revolučné odborové hnutie
331.105.44
KNV v B. Bystrici spravuje 6 detských domovov
Smer, Roč. 1, č. 41 (11.12.1949), s. 3
Krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
detské domovy, 353.2:37.018.3
725.57
Sber starého železa v Banskobystrickom kraji :Súťaž s ostatnými krajmi Slovenska
Smer, Roč. 1, č. 1 (11.3.1949), s. 2
druhotné suroviny, 663.031-034.1
658.567
Ťažba dreva v Banskobystrickom kraji splnená na 107. -r-
Smer, Roč. 1, č. 20 (24.7.1949), s. 5
ťažba dreva, 630*31
Gašparec, J Dobré i zlé o lesoch
Smer, Roč. 9, č. 84 (22.10.1957), s. 3
Lesná krajská správa (Banská Bystrica, Slovensko)
lesné hospodárstvo, 630
Dekret, Matejovie, Jozef
Pyramída, Č. 23 (1972), s. 727
lesníci, 630-051
929 Dekret-Matejovie, Jozef
Po stopách SNP :Turistické trasy pre pionierov - mladých turistov v okrese Banská Bystrica.
turistickí sprievodcovia, turistické trasy, 908(437.642)
Krajský výbor ČSM v B. Bystrici prijal výzvu KV ČSM v Prahe na súťaž
Smer, Roč. 1, č. 23 (14.8.1949), s. 4
Československý sväz mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
pracovné záväzky, 329.78(437.6):331.101.3
Barták, Július Z minulosti štátneho lesného hospodárstva v okolí Banskej Bystrice a Starých Hôr
lesné hospodárstvo, dejiny, 630(437.642)(091)
Vzrast členstva ČSM v Banskobystrickom kraji
Smer, Roč. 1, č. 19 (17.7.1949), s. 3
Československý sväz mládeže (Banskobystrický kraj, Slovensko)
329.78(437.6)
Bevilaqua, Július Pamätnica o 75-ročnej činnosti Dobrovoľného hasičského zboru a o 25-ročnej činnosti Okresnej hasičskej jednoty č. 9. v Banskej Bystrici
požiarna ochrana, dejiny, 614.841(437.642)(091)
Banská Bystrica 1255-1955 :Desať grafických listov
grafika, 76(437.6)
94(437.642):76
Murgaš, Ján Začala sa Krajská národná stavba :V júli a auguste mládežníci - jeseň a zima obce :
Smer, Roč. 9, č. 78 (1.10.1957), s. 1
627.4
Banská Bystrica kedysi, dnes, v budúcnosti
908(437.642)(-21)
Zdravotníctvo v našom kraji sa rozvíja na širokých základoch
Smer, Roč. 3, č. 45 (14.10.1951), s. 8
vzdelávanie zdravotníkov, odborné školy, 373.5:61
Sprievodca po Banskej Bystrici a Horehroní
turistickí sprievodcovia, 908(437.642)(036)
Almanach a adresár mesta Banskej Bystrice
turistickí sprievodcovia, 059(437.642)
908(437.642)
Grešík, Václav Občania a súdy
Smer, Roč. 16, č. 21 (23.5.1964), s. 4
trestné činy, súdnictvo, 343.97
Lupták, Ľudovít Sprievodca Banskou Bystricou
turistickí sprievodcovia, 908(437.642)(-21)
Spotreba stúpa
Smer, Roč. 16, č. 21 (23.5.1964), s. 1
pivo, 663.4
Černák, Jozef Súmestie Banská Bystrica - Zvolen budúce hospodársko-kultúrne centrum stredného Slovenska
Res. angl., nem., rus.
urbanizmus, územné plánovanie, 711.41(437.642:437.656)
Územný plán aglomerácie Banská BystricaVýťah zo sprievodnej správy
územné plánovanie, 711.2
711.4
Organizačný štatút mesta Banskej Bystrice
verejná správa, 352(437.642)
Bonec, Rudolf V krajskom meste o päť rokov?
Smer, Roč. 12, č. 1 (1.1.1961), s. 5
obchodná politika, 65.011.1
Bulletin :Stredoslovenské vodárne a kanalizácie Banská Bystrica
Stredoslovenské vodárne a kanalizácie (Banská Bystrica, Slovensko)
vodohospodárske podniky, 628.1/.2(437.64)(055)
Školy žalujú :Stavbári na dve - žiaci na jednu smenu
Smer, Roč. 12, č. 54 (5.7.1961), s. 4
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, stavebníctvo, 624.9:373.3:69(437.64)
Národná smena
Smer, Roč. 12, č. 79 (3.10.1962), s. 1
pracovná iniciatíva, poľnohospodárstvo, 331.102.2(437.64):631
Križka, Rudolf Starajme sa o užitkovú zver :Nech každý pomôže
Smer, Roč. 15, č. 18 (2.3.1963), s. 8
Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (Banská Bystrica, Slovensko)
úžitková zver, ochrana prírody, 639.1:351.765
719:061.23(437.642)
502.74(437.642)
3. ročná zpráva Štátneho dievčenského reformného gymnázia K. Kuzmányho v Banskej Bystrici
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1921/1922"
4. ročná zpráva Štátneho dievčenského reformného gymnázia K. Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1922-1923
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1922/1923"
5. ročná zpráva Štátneho dievčenského reformného reálneho gymnázia K. Kuzmányho v Banskej Bystrici
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1923/1924"
6. ročná zpráva Československého štátneho dievčenského reformného reálneho gymnázia K. Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1924-25
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1924/1925"
7. ročná zpráva Československého štátneho dievčenského reformného reálneho gymnázia K. Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1925-26
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1925/1926"
8. ročná zpráva Československého štátneho dievčenského reformného reálneho gymnázia K. Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1926-27
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1926/1927"
9. výročná zpráva Československého štátneho dievčenského reformného reálneho gymnázia K. Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1927-28
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1927/1928"
10. výročná zpráva Československého štátneho dievčenského reformného reálneho gymnázia K. Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1928-1929
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1928/1929"
11. výročná zpráva Československého štátneho dievčenského reformného reálneho gymnázia Karla Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1929-1930
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1929/1930"
12. výročná zpráva Československého štátneho dievčenského reformného reálneho gymnázia Karla Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1930-1931
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1930/1931"
13. výročná zpráva Československého štátneho dievčenského reformného reálneho gymnázia Karla Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1931-1932
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1931/1932"
14. výročná zpráva Štátneho československého dievčenského reformného reálneho gymnázia Karla Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1932-1933
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1932/1933"
16. výročná zpráva Štátneho československého dievčenského reformného reálneho gymnázia Karla Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1934-1935
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1934/1935"
17. výročná zpráva Štátneho československého dievčenského reformného reálneho gymnázia Karla Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1935-1936
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1935/1936"
18. výročná zpráva Štátneho československého dievčenského reformného reálneho gymnázia Karla Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1936-1937
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1936/1937"
19. výročná zpráva Štátneho československého dievčenského reformného reálneho gymnázia Karla Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1937-1938
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1937/1938"
20. výročná zpráva Štátneho československého dievčenského reformného reálneho gymnázia Karla Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1938-1939
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1938/1939"
21. výročná zpráva Štátneho slovenského dievčenského gymnázia v Banskej Bystrici za školský rok 1939-1940
Štátne slovenské dievčenské gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1939/1940"
23. výročná zpráva Štátneho slovenského dievčenského gymnázia v Banskej Bystrici za školský rok 1941-1942
Štátne slovenské dievčenské gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1941/1942"
24. výročná zpráva Štátneho slovenského dievčenského gymnázia v Banskej Bystrici za školský rok 1942-1943
Štátne slovenské dievčenské gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1942/1943"
25. výročná zpráva Štátneho slovenského dievčenského gymnázia v Banskej Bystrici za školský rok 1943-1944
Štátne slovenské dievčenské gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1943/1944"
26. výročná zpráva Štátneho slovenského dievčenského gymnázia v Banskej Bystrici za školský rok 1944-1945
Štátne slovenské dievčenské gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1944/1945"
27. výročná zpráva Štátneho slovenského dievčenského gymnázia v Banskej Bystrici za školský rok 1945-1946
Štátne slovenské dievčenské gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1945/1946"
28. výročná zpráva Štátneho dievčenského gymnázia Karola Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1946-1947
Štátne slovenské dievčenské gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1946/1947"
29. výročná zpráva Štátneho dievčenského gymnázia Karola Kuzmányho v Banskej Bystrici za školský rok 1947-1948
Štátne slovenské dievčenské gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1947/1948"
30. výročná zpráva Dievčenského gymnázia v Banskej Bystrici za školský rok 1948-1949
Štátne slovenské dievčenské gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1948/1949"
1. ročná zpráva Štátneho dievčenského reformného reálneho gymnázia v Baňskej Bystrici
Štátne dievčenské reformné reálne gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1919/1920"
2. ročná zpráva Štátneho dievčenského reformného reálneho gymnázia K. Kuzmányho v Baňskej Bystrici
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1920/1921"
Janek, Dalibor Horváth, král primášů :S původními litografiemi Jana Hály
hudobníci, huslisti, 7.071
929 Horváth, František
Jindra, Jaroslav Ján Levoslav Bella, der neunzigjährige :Das Schicksal eines Slovaken
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Erhart, Gustáv Buditeľ národa slovenského PhDr. Štefan Moyses biskup banskobystrický :Životopisný náčrtok dľa lit. obrazu od Sv. H. Vajanského a iných
biskupi, 929Moyses, Š.
282-051
Sborník k sedmdesátym narozeninám lidovýchovného pracovníka spisovatele Karla Kálala
spisovatelia, pedagógovia, 371.113(437.642):373.544
929 Kálal, Karel
374-051
Matulay, Ctibor Štátny archív v Banskej Bystrici :sprievodca po archívnych fondoch 1
Res. nem., rus.
Štátny archív (Banská Bystrica, Slovensko)
archívy, 930.253(437.642)(083.8)
Otruba, Štefan Štátny archív v Banskej Bystrici :sprievodca po archívnych fondoch 2
Res. nem., rus.
Štátny archív (Banská Bystrica, Slovensko)
archívy, 930.253(437.642)(083.8)
Križka, Alexander Banská Bystrica :Kraj Slovenského národného povstania
dejiny, 908(437.642)
94(437.642)
Pisoň, Štefan Slovník obcí Banskobystrického okresu
obce, vlastivedná slovníky, 908(437.642)(038)
Tóth, Ondrej Poďte všetci bez rozdielu veku
Smer, Roč. 15, č. 65 (28.9.1963), s. 6
792/793+808.54:06.063
Dvadsaťpäť rokov socialistickej polygrafie v Banskej Bystrici 1950-1975
Tlačiarne SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
tlačiarne, 655(437.642)
655.1
Kundrata, František Exkurzie - pomoc polytechnickej a vlasteneckej výchove
Smer, Roč. 10, č. 39 (27.9.1958), s. 6
polytechnická výchova, vlastenecká výchova, 371.233
Večer lásky ku Klementovi Gottwaldovi
Smer, Roč. 3, č. 28 (24.6.1951), s. 6
politici, spomienkové oslavy, 061.7:32-051:929Gottwald, Klement
V. výročná zpráva Štátnej slovenskej obchodnej akadémie v Banskej Bystrici za školský rok 1942-43
Štátna slovenská obchodná akadémia (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, výročné správy, 374(437.642)
25. výročná zpráva Štátneho slovenského gymnázia v Banskej Bystrici za školský rok 1943-1944
Štátne slovenské gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, výročné správy, stredné školy, 373.54(437.642)(058)"1943/1944"
4. ročná zpráva za školský rok 1942-43 :Štátna slovenská priemyselná škola v Banskej Bystrici
Štátna slovenská priemyselná škola (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, výročné správy, 374(437.642)
Pamätník Robotníckeho domu Banská Bystrica 1925
Robotnícky dom (Banská Bystrica, Slovensko)
329.15KSČ:908(437.642)
908(437.642)
Lietava, Ján 10 rokov vysokoškolského učiteľského štúdia v Banskej Bystrici :1954-1964
Vyššia pedagogická škola (Banská Bystrica, Slovensko)
378.937(437.642)
Baník, Peter Minulosť, súčasnosť, budúcnosť :Jubilejný almanach k 50. výročiu Slovenskej odbornej technickej školy v Banskej Bystrici
Slovenská odborná technická škola (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.62(437.642)(091)
Fric, Michal 20 rokov Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici 1954-1974
Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378(437.642)
Tichý, Miloš Z bojov komunistov banskobystrickej oblasti.
Res. rus., nem.
Komunistická strana Československa
politické strany a hnutia, 329.15(437.64)
Tichý, Miloš Z bojov komunistov banskobystrickej oblasti.
Komunistická strana Československa
politické strany a hnutia, 329.15(437.64)
Pažurová, Helena 50 rokov Robotníckeho domu v Banskej Bystrici
Robotnícky dom (Banská Bystrica, Slovensko)
robotnícke hnutie, 374.7
329.15:016
50 rokov práce a bojov komunistov v Stredoslovenskom kraji
komunistické strany, 329.15(437.64)KSČ
323.4
Golema Ondrej Pamätná izba Klementa Gottwalda v Banskej Bystrici :Stála expozícia inštalovaná pri príležitosti 30. výročia SNP v roku 1974
Pamätná izba Klementa Gottwalda (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätné izby, 719.67(437.642)
Kolektívna smluva banskobystrického odboru súkromných úradníkov a dielovedúcich
úradníci, kolektívne zmluvy, 331.1
Družstvo na nákup strojov pre živnostníkov obvodu Obchodnej a priem. komory v Banskej Bystrici :Družstvo s obmedzeným ručením 1930
Obchodná a priemyselná komora (Banská Bystrica, Slovensko)
347.731.4(437.642)
Družstvo na nákup strojov pre živnostníkov obvodu Obchodnej a priemyselnej komory v Ban. Bystrici :Družstvo s o. r. 1933
Obchodná a priemyselná komora (Banská Bystrica, Slovensko)
347.731.4(437.642)
Družstvo pre chov hlavátok a iných rýb S. R. O. v Banskej Bystrici
Družstvo pre chov hlavátok a iných rýb (Banská Bystrica, Slovensko)
chov rýb, 334(437.642):639.2
Výročná zpráva a účtovná uzávierka "Jednoty", okresného spotrebného družstva v Banskej Bystrici za obch. rok 1950
Jednota (Banská Bystrica, Slovensko)
spotrebné družstvá, 334(06.055)
Rozpočet mesta Banskej Bystrice 1944
mestský rozpočet, 352:35.073.52
Rozpočet mesta Banskej Bystrice 1942
mestský rozpočet, 352:35.073.52
Rozpočet mesta Banskej Bystrice na rok 1940
mestský rozpočet, 352:35.073.52
mestský rozpočet, 352:35.073.52
Rozpočet mesta Banskej Bystrice na rok 1949
mestský rozpočet, 352:35.073.52
Stanovy fondu pre nemocenské poistenie zamestnancov Štátnych lesov a statkov pri riaditeľstve v Banskej Bystrici
Štátne lesy a statky
lesníctvo, nemocenské poistenie, stanovy, 630(437.642):368.42:06.013
Čilík, Rudolf Dorost Československého Červeného kríža v Banskej Bystrici
Československý Červený kríž (Banská Bystrica, Slovensko)
614.885
Sosnam firiem priemyselných podnikov B. Bystrica
firmy, priemyselné podniky, 338.45(437.642)
Krajský zoznam výrobkov a činnosti podnikov miestneho hospodárstva v Banskobystrickom kraji na rok 1957
miestne hospodárstvo, 338.45
334.76(437.64)
Všeobecné banskopolicajné predpisy pre úradný obvod čsl. št. banského kapitanátu v Banskej Bystrici :číslo 2300 z r. 1924
baníctvo, 622:351.823.3(437.642)
Bergpolizeiliche für den Amtsbezirk der Banská Bystricaer Berghauptmannschaft
baníctvo, 622:351.823.3(437.642)
Tomko, Pavel X. jubilejný sjazd evanj. mládeže v Banskej Bystrici
Evanjelický posol zpod Tatier, Roč. 21, č. 7 (1931), s. 176-179
Zväz evanjelickej mládeže na Slovensku
Evanjelická cirkev a. v
284.1-057.875:061.3
267
Sväz Evanj. Mládeže na Slovensku
Evanjelický posol zpod Tatier, Roč. 21, č. 6 (1931), s. 153
Sväz evanjelickej mládeže na Slovensku
mládež, 284.1-057.875(437.6):061.3
267
Kača, Jozef Odbory musia pomôcť
Smer, Roč. 12, č. 80 (4.10.1961), s. 2
Krajská odborová rada
Rómovia, 331.105.44
330.59(=214.58)
Mikleš, Ján Z 175. odboru SEJ v Banskej Bystrici
Evanjelický posol zpod Tatier, Roč. 21, č. 11 (1931). - [Príl.] Slovenská evanjelická jednota. - (1931), s. 303-304
Slovenská evanjelická jednota
spolky, 284.1:267(437.642)
Banská Bystrica
Evanjelický posol zpod Tatier, Roč. 16, č. 3-4 (1926), s. 77-78
Evanjelický a. v. spolok (Banská Bystrica, Slovensko)
spolky, 284.1:256
267
Dr. Karol Kuzmány :(1806-1886)
Evanjelický posol zpod Tatier, Roč. 16, č. 11 (1926), s. 227-229
Evanjelická cirkev a. v
cirkevní hodnostári, spisovatelia, 284.1:262.14
82:929 Kuzmány, Karol
821.162.4-051
Banská Bystrica
Evanjelický posol zpod Tatier, Roč. 16, č. 11 (1926), s. 247
Evanjelický a. v. spolok (Banská Bystrica, Slovensko)
spolky, 284.1:256
267
Laciak, Ondrej Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica
Slobodný slovenský vysielač (Banská Bystrica, Slovensko)
rozhlasové vysielanie, 94(437.642)"1944"
654.19
Ústav Slovenského národného povstania
Ústav Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 061.6:94(437.642)
Tóth, Július Po stopách nepokoreného ľudu :Pamätné miesta bojov SNP v Banskobystrickom kraji
turistickí sprievodcovia, 94(437.64)
Mestské divadelné sdruženie z Banskej Bystrice na matičných oslavách v Juhoslávii
Československý ochotník, Roč. 1, č. 2 (1946), s. 126
Mestské divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, ochotnícke divadlo, slovenské, 792.077(437.642:497.1)
Holéczy, Milan Banská Bystrica 1255-1944-1945-1975
dejiny, 94(437.642):323.269.6
Janotková, Zita Padli, aby sme my žili
Res. rus., nem., angl.
dejiny, 94(437.642):323.269.6
Turzo-Nosický, Ivan Trochu prozaická kapitola
Československý ochotník, Roč. 1, č. 4 (1946), s. 193-195
Národný dom (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 725.824(437.6)
792.052(437.6)
Barusová, Ružena Krajský národný výbor v Banskej Bystrici - odbor kultúry 1954-1956 :Inventár
Krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
353.2(437.64):008
930.85
Barusová, Ružena Krajský národný výbor v Banskej Bystrici - odbor pre veci cirkevné 1954-1958 :Inventár
Krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
353.2(437.642):26/28
930.85
Rajnhart, Anton Banská Bystrica sa chystá na lyžiarske majstrovstvá ČSR
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 2 (8.1.1946), s. 3
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Banská Bystrica bude mať spevokol a sláčikový orchester
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 4 (10.1.1946), s. 3
Mestské divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
Mestské divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
sláčikové orchestre, spevácke zbory, miešané, zborový spev, 78.087.684(437.642)
787.1/.4(437.642)
792.077
Jančík, Alojz Jozef Dekret-Matejovie
lesníci, 630-051
929 Dekret-Matejovie, Jozef
Zavarský, Ernest Ján Levoslav Bella :život a dielo
Res. nem., rus.
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Kocum, V O lyžiarskych majstrovstvách v Banskej Bystrici
Krásy Slovenska, Roč. 13, č. 1 (1934), s. 11-13
lyžovanie, 796.92
Aké máme cesty?
Smer, Roč. 16, č. 48 (8.9.1964), s. 1
cestné komunikácie, cestná doprava, 625.7:353
Preddavky na náhradu škôd :preddavky poskytujú len do 1/6 škody : O žiadostiach rozhoduje Okresný národný výbor
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 5 (11.1.1946), s. 3
Okresný národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
vojnou postihnuté osoby, verejné finančné zbierky, sociálna pomoc, 347.426.6
353.5(437.642)
Oberuč, Ján Michal Črty zo života a diela Mateja Bela
930.85(437.6)
929 Bel, Matej
Oberuč, Ján Michal Matthieu Bel, un piétist en Slovaguie au 18 siecle
930.85(437.6)
929 Bel, Matej
Pethö, Rudolf Radvaň
Krásy Slovenska, Roč. 7, č. 1 (1928), s. 305-309
Kaštieľ Radvanských (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
Kaštieľ Bárczyho (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
Soví zámok (Banská Bystrica-Kráľová, Slovensko)
kostoly, kaštiele, 904(437.642)
Jančík, Alojz Jozef Dekret-Matejovie priekopník pokrokového lesného hospodárstva na Slovensku
lesníci, 630-051
929 Dekret Matejovie, Jozef
Americkí Slováci nezabúdajú na Slovensko :Sbierky pre pomoc Slovensku - Zvečnenie národného povstania v Amerike : Záujem o Banskú Bystricu
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 7 (13.1.1946), s. 1
povojnová pomoc, nemocnice, finančné zbierky, výstavba, 323.113(73=162.4)
614.2(437.642):69:336
36
Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír Päťdesiat rokov slovenského života :Vlastný životopis.
spisovatelia, 82:929 Zechenter-Laskomerský, G. K.
821.162.2-94
Pethö, Rudolf Z Banskej Bystrice na Piargy :(Lyžiarska túra cez Kremnické vrchy)
Krásy Slovenska, Roč. 9, č. 1 (1930), s. 36-42
lyžovanie, 796.92(437.642)
Pethö, Rudolf Suchý vrch
Krásy Slovenska, Roč. 10, č. 2-3 (1931), s. 58-61
lyžovanie, 796.92(437.642)
Striež, Ondrej Výstavba Banskej Bystrice :Bohatý budovateľský program - Stavba novej nemocnice a pošt. úradu
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 8 (15.1.1946), s. 3
zahraniční Slováci, nemocnice, pošty, 323.113(73=162.4)
614.2(437.642):69:336
656.8(437.642):69
Dr. Walery Goetel v Banskej Bystrici
Krásy Slovenska, Roč. 10, č. 1 (1931), s. 88-89
zahraničné návštevy, národné parky, turistika, 712.23(438:437.642)
Muntág, Emanuel Viliam Figuš-Bystrý :Život a dielo (1875-1937) : Tematický katalóg hudobnej tvorby a bibliografia o živote a diele slovenského skladateľa
Res. rus., nem.
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Figuš-Bystrý, Viliam
Bude sa stavať poštový palác v Banskej Bystrici :Reprezentačná budova bude stáť 15 miliónov
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 9 (16.1.1946), s. 3
pošta, 656.8(437.642):69
Ovocie pracovných rúk :Najväčší viadukt v ČSR opravený : Doprava na trati Banská Bystrica - Dolná Štubňa začne v marci
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 9 (16.1.1946), s. 2
viadukty, železničné trate, 624.24.037
625.41
725.95
Úlehla, R Hron
Krásy Slovenska, Roč. 17, č. 2 (1938), s. 202-203
rieky, 556.53
Tretí večer hudby a spevu
Smer, Roč. 3, č. 15 (8.4.1951), s. 6
koncerty, 785.6
Pivoluska, Ondrej Pripomienky k listu ÚV KSČ :Aj vodári chcú lacnejšie a lepšie
Smer, Roč. 10, č. 7 (18.1.1958), s. 4
vodné hospodárstvo, 556.18:628.1
VI. lyžiarsky prebor Klubu českoslov. turistov v Banskej Bystrici
Krásy Slovenska, Roč. 14, č. 9-10 (1935), s. 195
Klub československých turistov
lyžovanie, 796.92(437.642)
Koudelka, J Čo sa chystá v Banskej Bystrici?
Krásy Slovenska, Roč. 14, č. 9-10 (1935), s. 196
lyžovanie, 796.92
Šimčisko, J Historia preborov KČST
Krásy Slovenska, Roč. 14, č. 9-10 (1935), s. 196-197
Klub československých turistov
lyžovanie, 796.92(437.642)(091)
Ožíva kultúrny život :Účasť žien na osvetových podujatiach
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 12 (19.1.1946), s. 3
Okresná osvetová rada (Banská Bystrica, Slovensko)
osveta, 374(437.642)
Holotíková, Zdenka Klement Gottwald na Slovensku v rokoch 1921-1924
politici, 929Gottwald, K.
32-051
Vyznamenanie pre našich lyžiarov :Prezident Dr. E. Beneš prevzal záštitu nad lyžiarskymi majstrovstvami v B. Bystrici : Dosiaľ ohlásilo účasť 18 novinárov : Uvidíme ruských lyžiarov?
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 12 (19.1.1946), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Vajanský, Svetozár Hurban Život Štefana Moysesa :Matičné reči Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
biskupi, 94(437.6)"18"
929 Moyses, Š.
Vajanský, Svetozár Hurban Život Štefana Moysesa
biskupi, 94(437.6)"18"
929 Moyses, Š.
Damborský, Ján Slovenské časopisectvo v 19. storočí
Kultúra, Roč. 11, č. 1 (1939), s. 210-214
časopisy, 070(437.642)
Majling, Pavol Pomýlená demagógia
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 13 (20.1.1946), s. 1, 2
komunálna politika, 908.437.642
69(437.642)
338.45(437.642)
Križka, Alexander Banská Bystrica - mesto Povstania :Sprievodca Slovakoturu
dejiny, cestovný ruch, 908(437.642)
Jurák, Ľ Banská Bystrica - Harmanec
turistickí sprievodcovia, 908(437.642)
Hostinskí sa organizujú
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 13 (20.1.1946), s. 3
Odbor hostinskej a hotelovej živnosti
hotelierstvo, pohostinstvo, podnikanie, 334.7(437.642):640.41
Lesy v údolí Hrona :Pohľad do kroniky lesnej administratívy na Pohroní : Niekoľko číslic o hospodárení
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 13 (20.1.1946), s. 3
Štátne lesy a majetky
lesníctvo, lesné hospodárstvo, dejiny, 630(437.642)(091)
Turistický sprievodca po Baňskej Bystrici a okolí
turistickí sprievodcovia, 908(437.642)
Kazanská, Magdaléna Banský kapitanát v Banskej Bystrici 1855-1933.
Banský kapitanát (Banská Bystrica, Slovensko)
baníctvo, 930.253(437.6):622:351.823.3"1855/1933"
Rajnhart, Anton ŠK Banská Bystrica v oslobodenej vlasti :Pekné výsledky odborov, najmä však futbalového
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 13 (20.1.1946), s. 4
Športový klub Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športové kluby, šport, 796/799.062(437.642)
Skopal, Eduard Pamätný list k X. výročiu trvania telocvičnej jednoty Sokol v Banskej Bystrici
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642)
Podpredseda vlády a predseda KSS V. Široký v Banskej Bystrici :prekonáme všetky ťažkosti : vysťahovanie Maďarov otázka bezpečnosti - nová strana proti reakcii ČSR
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 14 (22.1.1946), s. 1
Komunistická strana Slovenska
329.15(437.6)KSS:061.3
Šport a Banská Bystrica :Z príležitosti "1. hier Slovenského národného povstania a československej vzájomnosti"
šport, 796(437.642)
94(437.6)SNP
Aj Št. zdrav.-soc. ústavu postaví v Banskej Bystrici novú budovu :Nové budovy pre štátnu zdravotnú správu
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 14 (22.1.1946), s. 3
zdravotníctvo, výstavba, 369.032(437.6):364.444
725.5
Banskobystrický biskup Dr. A. Škrábik k mierovej akcii
Smer, Roč. 1, č. 6 (17.4.1949), s. 4
Rímskokatolícka cirkev
mierové hnutie, biskupi, 327.36
282:262.12(437.642)
929 Škrábik, Andrej
Križka, Alexander Banská Bystrica a turisztika és a sportok városa
turistika, šport, 796(437.642)
796.5(437.642)
Štyridsať rokov našej činnosti :Divadelný súbor Andreja Sládkoviča pri PKO v B. Bystrici
Divadelný súbor Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Jančuška, Martin Bábkové divadlo na Slovensku
Naše divadlo, Roč. 20, č. 1 (1948), s. 19-20
bábkové divadlo, 792.97(437.6)
20 rokov MDS v Banskej Bystrici
Naše divadlo, Roč. 20, č. 7 (1949), s. 152
Mestské divadelné sdruženie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
20 rokov práce MDS v Banskej Bystrici
Naše divadlo, Roč. 20, č. 10 (1949), s. 223-224
Mestské divadelné sdruženie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Turzo-Nosický, Ivan 21. celoslovenské divadelné závody
Naše divadlo, Roč. 18, č. 5 (1947), s. 105-108
Mestské divadelné sdruženie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.007(437.642)
Rapoš, Gabriel Dojmy z prvých župných divadelných pretekov v B. Bystrici
Naše divadlo, Roč. 13, č. 9-10 (1941), s. 133-136
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Tretieho decembra 1961 budeme voliť sudcov
Smer, Roč. 12, č. 80 (4.10.1961), s. 2
súdnictvo, voľby, sudcovia, 324:347.962
Kotoč, Ján Naše divadelné závody
Naše divadlo, Roč. 13, č. 9-10 (1941), s. 153-156
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Urbánek, Ferko Náš jubilejný sjazd
Naše divadlo, Roč. 1, (1928), s. 57-69
Matica slovenská
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Bakošová, Emília Problémy návštevnosti opery Divadla J.G. Tajovského v Banskej Bystrici
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
Rozsudok smrti v Banskej Bystrici :Asistent hromadných popráv pri Kremničke a spaľovania vo vápenici pri Nemeckej : Člen SD Gustáv Zims odsúdený na smrť
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 15 (23.1.1946), s. 3
súdne procesy, vojnoví zločinci, 347.9(437.642)
929Zims, Gustáv:341.322
Podľa storočného kalendára začne snežiť 25. januára :Prípravy na lyžiarske majstrovstvá ČSR skončené : Treba prekonať množstvo technických ťažkostí : Nová trať na Turíčke pred dohotovením
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 15 (23.1.1946), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Lyžiarske majstrovstvá ČSR v Banskej Bystrici odložené :Nový termín 17.-24. februára 1945
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 16 (27.1.1946), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Zdravotné pomery na Trati mládeže
Smer, Roč. 1, č. 3 (27.3.1949), s. 4
Trať mládeže
brigádnici, 613.6
Bartek, Henrich Pred divadelnými závodmi v Banskej Bystrici
Naše divadlo, Roč. 3, (1930), s. 73
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Stredisko športu na Slovensku :Stavba všešportového stadia v B. Bystrici
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 16 (27.1.1946), s. 4
športové areály, 796/799(437.642)
725.893(437.642)
Šindler Divadelná časť Národného domu v Banskej Bystrici
Naše divadlo, Roč. 3 (1930), s. 79-80
Národný dom (Banská Bystrica, Slovensko)
divadlá, 792(437.642)
Priehradný, K Čo pripravujú pästiari ŠK Banská Bystrica
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 16 (27.1.1946), s. 3-4
Športový klub Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
box, športovci, 796.83(437.642)
Poďakovanie
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 16 (27.1.1946), s. 3
Spolok sv. Vincenta de Paul (Bratislava, Slovensko)
256:282
Prevýchova žien
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 17 (29.1.1946), s. 3
ženy, ženy, 396.4:374
Za vzrast Slovanstva :Zakladajúce valné shromaždenie odbočky SPKH so SSSR
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 18 (31.1.1946), s. 2
Spoločnosť pre kultúrne a hospodárske styky s ZSSR
334.7(437.642:47):061.22
394.9
Rajnhart, Anton ŠK Banská Bystrica v oslobodenej vlasti
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 18 (31.1.1946), s. 4
Športový klub Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.062(437.642)
Lyžiarske preteky v B. Bystrici
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 20 (5.2.1946), s. 3
lyžovanie, 792.92.093.1-053.6(437.642)
Pred lyžiarskymi majstrovstvami :Účasť vynikajúcich zahraničných pretekárov na lyžiarskych majstrovstvách
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 20 (5.2.1946), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Súťaž o najlepšie MNV v Banskobystrickom kraji
Smer, Roč. 3, č. 1 (7.1.1951), s. 2
národné výbory, miestne, 352
Poláček pästiarskym majstrom Slovenska :Zájazd pohronských pästiarov do Topoľčian
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 21 (7.2.1946), s. 4
box, športovci, 796.83.093.1(437.6)
Deň volieb 12. júna :Krajská volebná komisia začala svoju činnosť
Smer, Roč. 11, č. 19 (16.4.1960), s. 1
Krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
voľby, 353
Slanec, Juraj Takú pomoc nepotrebujeme
Smer, Roč. 12, č. 50 (23.6.1962), s. 3
krmoviny, 633.2/.3
631.55
Návšteva nemeckého ministra grófa L. Schwerina von Krosigk na Slovensku
Nové Slovensko, Roč. 4, č. 10 (1942), s. [6]
zahraničné návštevy, 327(430:437.6)
Stanovy Slovensko-českej účastinárskej stavebnej spoločnosti v Baňskej Bystrici
Slovensko-česká účastinárska stavebná spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
69(437.642)
Verejná mienka a verejný život :Matičný pracovník Dr. Alexander Hirner v Banskej Bystrici : Za mravné a priame smýšľanie
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 22 (10.2.1946), s. 3
vzdelávanie dospelých, 374.7(437.642)
Karvaš, Jozef Banská Bystrica s okolím v pamiatkach :Sprievodca po Krajskom múzeu v Banskej Bystrici
Krajské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 908(437.642)
Súmestie Banská Bystrica - Zvolen budúce hospodársko-kultúrne centrum Stredoslovenskej oblasti
urbanizmus, územné plánovanie, súmestia, 711.41(437.642:437.656)
Ertl, Daniel Za sjednotenie socialistických strán
Pravda, Č. 2 (10.9.1944), s. [1]
Komunistická strana Slovenska
Sociálnodemokratická strana robotnícka na Slovensku
politické strany a hnutia, 329:061.3(437.642)
Stavba vodnej nádrže :Veľký investičný program Banskej Bystrice - Osemdesiattri miliónový rozpočet na rok 1946
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 23 (12.2.1946), s. 3
mestský rozpočet, 352.9(437.642):35.073.52
Valné shromaždenie ŠK Banská Bystrica bude dňa 17. februára 1946 o 9.30 hodine predpoludním v klubových miestnostiach na Námestí Národného povstania č. 20
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 23 (12.2.1946), s. 4
Športový klub Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športové kluby, 796/799.062(437.642):061.3
Mládež v Kremničke sa činí
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 23 (12.2.1946), s. 4
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Sjednocovací sjazd Komunistickej a Sociálno demokratickej strany robotníckej na Slovensku radostnou skutočnosťou
Pravda, Č. 2 (10.9.1944), s. [1]
Komunistická strana Slovenska
Sociálnodemokratická strana robotnícka na Slovensku
politické strany a hnutia, 329:061.3(437.642)
Kráľ, Miloš Neľahká úloha
Smer, Roč. 27, č. 132 (7.6.1975), s. 3
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
lekári, otorinolaryngológia, 614.253.1(437.642):616.21
929 Rutšeková, Danica
Spevácky festival bude na jar pre stredné a južné Slovensko v Banskej Bystrici :Konferencia osvetových pracovníkov
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 24 (14.2.1946), s. 4
Okresná osvetová rada (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné festivaly, osveta, konferencie, 78.091.4:784.66
374(437.642):061.3
Jednota na vyššom stupni
Pravda, Č. 8 (17.9.1944), s. [1]
Komunistická strana Slovenska
Sociálnodemokratická strana robotnícka na Slovensku
politické strany a hnutia, 329:061.3(437.642)
3. celoslovenské slávnosti sborového spevu v dňoch 4. a 5. júla 1959 v B. Bystrici
zborový spev, spevácke zbory, 06.078:784.5(437.6)"1959"(083.97)
78.087.68:061.7
Rezolúcia Sjednocovacieho sjazdu Komunistickej strany Slovenska a Sociálnodemokratickej strany na Slovensku
Pravda, Č. 8 (17.9.1944), s. [1]
Komunistická strana Slovenska
Sociálnodemokratická strana robotnícka na Slovensku
politické strany a hnutia, 329:061.3(437.642)
Stredoslovenská cementáreň v Banskej Bystrici 1958-1968
Res. angl., nem., rus.
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, cementárenský priemysel, 666.94(437.642)"1958/1968"
10 miliónov ton cementu 1958-1973 :Stredoslovenská cementáreň, n. p., B. Bystrica
Stredoslovenská cementáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
cementárne, cementárenský priemysel, 666.94:658.11(437.6)(041)"1958/1973"
Socialistické strany sjednotené :odteraz má slovenský pracujúci ľud jediného vodcu: Komunistickú stranu Slovenska : Historický sjednocovací sjazd v Banskej Bystrici - všetky uznesenia jednomyseľné
Pravda, Č. 9 (19.9.1944), s. [1-3]
Komunistická strana Slovenska
Sociálnodemokratická strana robotnícka na Slovensku
politické strany a hnutia, 329:061.3(437.642)
25 rokov :Okresný stavebný podnik, nositeľ vyznamenania Za zásluhy o výstavbu, Banská Bystrica 1949-1974
Okresný stavebný podnik (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:061.5(437.6)"1949/1975"(084.1)
Katalog :XV. členská výstava spolku slovenských umelcov 9.XII.-22.XII.1928 : Ban. Bystrica, dvorana Evanj. spolku
Spolok slovenských umelcov
výstavy, výtvarné umenie, výtvarní umelci, 7:061.4(437.642)
Katalog výstavy medijných kresieb a malieb usporiadanej v B. Bystrici :Vzdel. spolku Iskra v Bratislave, odbočka Banská Bystrica
Vzdelávací spolok Iskra (Bratislava, Slovensko)
výstavy, výtvarné umenie, 7:061.4
Pomoc pohorelcom :Červený kríž v Banskej Bystrici v prospech vypálených obcí
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 24 (14.2.1946), s. 3
Československý Červený kríž (Banská Bystrica, Slovensko)
humanitná pomoc, 614.885:364:663/664
341.321(437.642)
Partizánsky štáb :Utvoril sa hlavný štáb partizánskych oddielov na Slovensku
Pravda, Č. 11 (21.9.1944), s. [1]
Hlavný štáb partizánskych oddielov (Banská Bystrica, Slovensko)
94(437.6)SNP
Nedeľné meetingy v Ban. Bystrici
Pravda, Č. 15 (26.9.1944), s. 2
Národný dom (Banská Bystrica, Slovensko)
kultúra, 008
Nové slovo :Kultúrne-politický týždenník, zrodený v ohni povstania
Pravda, Č. 16 (27.9.1944), s. [1]
povstalecká tlač, 94(437.6)SNP:070
070
Každý musí pracovať :Z práce Národného výboru v B. Bystrici
Práca, Č. 16 (27.9.1944), s. [2]
Sociálny dom (Banská Bystrica, Slovensko)
sociálna starostlivosť, 364
Pomôžme vojnovým bedárom :sbierka v prospech vojnou postihnuté osoby v okrese Ban. Bystrica
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 24 (14.2.1946), s. 2
Okresný národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
vojnou postihnuté osoby, verejné finančné zbierky, sociálna pomoc, 353.5(437.642):364
341.321(437.642)
Hokejové mužstvá na Slovensku :Najlepších hokejistov má majster Slovenska ŠK Bratislava
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 24 (14.2.1946), s. 4
Športový klub Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
ľadový hokej, 796.062(437.642)
796.966.093(437.6)
Právomoc národných výborov :Smernice Povereníctva SNR pre veci vnútorné o organizácii a kompetencii miestnych a okresných národných výborov
Pravda, Č. 19 (30.9.1944), s. [2]
národné výbory, miestne, národné výbory, okresné, 352
Lyžiarske majstrovstvá ČSR :Prví pretekári už dochádzajú : Veselšia nálada : V Banskej Bystrici napadol nový sneh
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 24 (14.2.1946), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Švihra, Pavol Banská Bystrica víta lyžiarov
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 25 (17.2.1946), s. 1
lyžovanie, 792.92.093.1(437)
Rajnhart, Anton Povstalecká Banská Bystrica víta výkvet československého lyžiarstva : Rekordný počet prihlásených pretekárov pre všetky lyžiarske disciplíny : Anglickí hostia sú už v Banskej Bystrici : Lyžiarske majstrovstvá vyžrebované : Vzorná spolupráca našej hrdinskej armády : Rekordná účasť vojenských pretekárov
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 25 (17.2.1946), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Banská Bystrica na obranné práce :Hlavné mesto slovenského odboja do prvých radov
Práca, Č. 25 (7.10.1944), s. [1]
dejiny, 94(437.642)SNP
Otvorenie majstrovstiev :Priebeh pretekov : Doprava pretekárov a obecenstva
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 25 (17.2.1946), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Sviatok Banskej Bystrice
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 25 (17.2.1946), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Okresná konferencia KSS v B. Bystrici
Práca, Č. 25 (7.10.1944), s. 2
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 329.15(437.64) KSS
Biednik, Pavol Stredoslovenskí výtvarní umelci k 30. výročiu Slovenského národného povstania :Výstava. Banská Bystrica, Oblastná galéria 30. 6. - 30. 7. 1974. Hradec Králove, Krajská galéria - Dom umenia 5. 9. - 30. 9. 1974
Oblastná galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarné umenie, 73/76.071.1:061.4(437.642)
Rozpočet Banskej Bystrice na rok 1946 :Mimoriadne veľké výdavky malo mesto za národného povstania a po ňom
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 26 (19.2.1946), s. 3
mestský rozpočet, 352.9(437.642):35.073.52
Výstava priemyslu, remesiel a ľudovej umeleckej výroby v Banskej Bystrici 14.-28.9.1947 :Informačná brožúra
výstavy, umelecké remeslá, umelecká výroba, ľudová, priemysel, 7.02:061.4
Ubránime sa a zvíťazíme :Mohutná manifestácia v Banskej Bystrici - Slováci prisahali neustúpiť zo svojej zeme
Práca, Č. 26 (8.10.1944), s. [1]-2
dejiny, 94(437.642)
Celoštátne lyžiarske majstrovstvá sa rozbehli :Slávnostný rámec otvorenia za účasti generála Ferjenčika a iných vzácnych hostí : Skvelé snehové podmienky v okolí : Prvé výsledky
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 26 (19.2.1946), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Paška, Ladislav 50 rokov Fatra, Banská Bystrica
Fatra (konzervárne a liehovary : Banská Bystrica, Slovensko)
potravinárske podniky, 663+664(437.6)"1920/1970"
Československý sbor národných piesní a tancov v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 3, č. 39 (9.9.1951), s. 6
Československý sbor národných piesní a tancov
784.4+793.31
Bálent, Boris Cyril Z dejín banskobystrického kníhtlačiarstva
Res. česky.
tlačiarne, kníhtlač, 655.15(437.642)(091)
929.521 Macholdovci
Úspešné vystúpenie SĽUK v B. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 30 (2.10.1949), s. 6
Slovenský ľudový umelecký kolektív
784.4+793.31
SĽUK ale 140-členný
Smer, Roč. 9, č. 44 (4.6.1957), s. 1
Slovenský ľudový umelecký kolektív
784.4+793.31
Druhý deň lyžiarskych majstrovstiev RČS v Banskej Bystrici :Sjazd na Križnej za krajne nepriaznivých poveternostných podmienok
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 27 (20.2.1946), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Spoločenský poriadok v Banskej Bystrici na počiatku XVII. storočia
spoločenský poriadok, 394(437.642)
Spoločenský poriadok v Banskej Bystrici na počiatku XVIII. stoletia
spoločenský poriadok, 394(437.642)
Stavba všešportového stadia už na jar t. r. :ŠK Banská Bystrica zasadal : Skvelá bilancia futbalového odboru
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 27 (20.2.1946), s. 1
Športový klub Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športové kluby, 796/799.062(437.642):061.3
Grečo, Ondrej Súbor piesní a tancov :Rodí sa dobrá vec
Smer, Roč. 10, č. 37 (13.9.1958), s. 10
Krajský dom osvety (Banská Bystrica, Slovensko)
784.4+793.31
Rajnhart, Anton Po treťom dni lyžiarskych majstrovstiev ČSR :Štart vojenských hliadok na 30 km : Beh na 50 km civilných pretekárov : Najlepšia vojenská hliadka bola bystrická
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 28 (21.2.1946), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Novotný, Jan Souboj s přízní svatého Petra
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 28 (21.2.1946), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Predsavzatie Banskej Bystrice :okresná sjednocovacia konferencia v hlavnom meste národného odboja - Všetkými silami do boja!
Práca, Č. 27 (10.10.1944), s. 2
Komunistická strana Slovenska
konferencie, 329.15:061.3(437.642)
Proti Sokolu niet argumentov :Valné shromaždenie Pohronskej župy sokolskej v Banskej Bystrici
, Roč. 2, č. 35 (10.3.1946), s. 4
Sokolská župa Pohronská "Detvan" (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.03(437.642):061.3
796/799
Weiss, Karol Poznatky z lyžiarskych majstrovstiev
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 29 (24.2.1946), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Lyžiarske majstrovstvá vo veľkých rozmeroch :Pre Bystričanov niet prekážok : Majstrovstvá boly vzácnym podujatím našich lyžiarov
Banskobystrická Vatra, Roč. 2, č. 31 (28.2.1946), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Umelci slobodnej Číny medzi našim ľudom
Smer, Roč. 3, č. 27 (17.6.1951), s. 6
Čínsky umelecký súbor
kultúra, 784.4+793.31
Nútená evakuácia B. Bystrice :Vyhláška Povereníctva pre veci vnútorné
Pravda, Č. 28 (11.10.1944), s. 2
dejiny, 94(437.642)SNP
Barták, Július Z minulosti štátneho lesného hospodárstva v okolí Banskej Bystrice a Starých Hôr
lesné hospodárstvo, dejiny, 630(437.642)(091)
Teroristický nálet na Banskú Bystricu
Pravda, Č. 35 (19.10.1944), s. [1]
dejiny, 94(437.642)SNP
Sprievodca v obvode Riaditeľstva štátnych lesov a statkov v Banskej Bystrici
Štátne lesy a statky
lesníctvo, 630(437.642)
Poslanie slovenského divadla :Sbližovať mesto s dedinou : V Banskej Bystrici začaly divadelné preteky a režisérsky kurz
Vatra, Roč. 2, č. 64 (19.5.1946), s. 4
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642):06.063
Opísanie hospodárstva riaditeľstva štátnych lesov v Banskej Bystrici :Z príležitosti valného shromaždenia Ústrednej jednoty českoslov. lesníctva v roku 1923 v obvode tohože riaditeľstva
Štátne lesy
Ústredná jednota československého lesníctva
lesné hospodárstvo, 630(437.642)"1923":061.3
Sprievodca št. lesy v B. Bystrici na Slovensku :Vyd. k exkurzii a XII. val. sjazdu Ú.J.Čs.L. vo dňoch 12.-15. augusta 1923
Štátne lesy (Banská Bystrica, Slovensko)
lesné hopodárstvo, 630(437.642)
Klub slovenských vysokoškolákov :ustavený v Banskej Bystrici
Pravda, Č. 37 (21.10.1944), s. [1]
Klub slovenských vysokoškolákov
vysokoškolskí študenti, 378.18
Riaditeľstvo štátnych lesov a statkov v B. Bystrici :Správa lesoerárnych železníc v Č. Balogu. K čís. 991/25. Dopravný poriadok pre úzkokoľajnú 76 cm lesnú železnicu s pohonom rušňovým v doline Čierneho Hronu a jej odbočky:...
Štátne lesy a statky
lesné hospodárstvo, lesné železnice, 630(437.642):625.3
Porady legionárov v Banskej Bystrici
Pravda, Č. 39 (24.10.1944), s. 2
Sväz československých legionárov
94
355.337:061.3(437.642)
Štátna píla Štiavnička :Riaditeľstvo štát. lesov a statkov v B. Bystrici
Štátne lesy a statky
lesné hopodárstvo, píly, 621.931(437.642):338
630(437.642)
ŠK Banská Bystrica v nových klubových miestnostiach
Vatra, Roč. 2, č. 76 (16.6.1946), s. 4
Športový klub Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športové kluby, šport, 796/799.062(437.642)
Štátna píla Štiavnička
Štátne lesy a statky
lesné hospodárstvo, píly, 621.931(437.642)
630(437.642)
Poučenie o Roľníckej vzájomnej pokladnici v Banskej Bystrici. Horná ulica č. 10 :Komu slúži. Ako pokračovať, keď chcete lacný úver. Je jediným slovenským roľníckym peňažným ústavom na Pohroní. Podlieha plnému dozoru štátu
Roľnícka vzájomná pokladnica (Banská Bystrica, Slovensko)
338(437.642)
Šermiari ŠK B. B. v činnosti
Vatra, Roč. 2, č. 76 (16.6.1946), s. 4
Športový klub Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
šerm, 796.8(437.642)
Francúzsky ev. a. v. farár P. C. Foureille v Banskej Bystrici
Vatra, Roč. 2, č. 82 (29.6.1946), s. 4
Evanjelický cirkevný zbor a. v. (Banská Bystrica, Slovensko)
zahraničné návštevy, cirkevné zbory, 284.1(44:437.642)
Stanovy elektrárne slobodného mesta Banskej Bystrice
elektrárne, 621.311(437.642)
Úspech banskobystrického rodáka na medzinárodnom hudobnom festivale :Skladateľ Ján Cikker nalepšie reprezentoval čs. hudbu v Londýne
Vatra, Roč. 2, č. 86 ( 28.7.1946), s. 3
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Cikker, Ján
Mestská elektráreň v Banskej Bystrici :Sadzby elektriny nízkeho napnutia a rôzne poplatky pre maloodberateľov
elektrárne, 621.311(437.642)
100 rokov dobrovoľnej požiarnej ochrany v Banskej Bystrici 1874-1974 :Jubilejná pamätnica
požiarna ochrana, dejiny, 614.841(437.642)(091)
Chromek, Igor 15 rokov činnosti Ľudovej hvezdárne v Banskej Bystrici
Ľudová hvezdáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
hvezdárne, 520.1(437.642)"1961/1975"(084.1)
Longauer, František Ľudová hvezdáreň v Banskej Bystrici
Ľudová hvezdáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
hvezdárne, 520.1(437.642)
Verejné súťažné varenie drevom a elektrinou v Banskej Bystrici v dňoch 21.-25. mája 1933
varenie, 641.55/.56
Kolektívna smluva uzavretá medzi Ústredným sdružením slovenského priemyslu v Bratislave v zastúpení firmy Sandrik, továrňa na strieborné a kovové výrobky, uč. spol. v Dol. Hámroch na strane jednej a Sväzom kovorobotníkov, sekretariátom v Banskej Bystrici v zastúpení robotníctva menovanej firmy na strane druhej
priemysel, 331.1:338.45:672.71
Lietava, Ján 10 rokov vysokoškolského učiteľského štúdia v Banskej Bystrici 1954-1964
Vyššia pedagogická škola (Banská Bystrica, Slovensko)
378.094(437.642)
Desať rokov ZDŠ SNP v Banskej Bystrici
Základná deväťročná škola, Trieda SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 37.014(437.642)
ZDŠ Banská Bystrica, Tr. SNP 20 1959-1969
Základná deväťročná škola, Trieda SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 37.014(437.642)
Rajnhart, Anton Vítame najsilnejších mužov ČSR :Športové zápolenie utuží bratstvo Čechov a Slovákov : Domáce mužstvo posilnené Zacharom, Doktorom a Sudovským
Vatra, Roč. 2, č. 53 (Veľká noc 1946), s. 7
box, 796.83.093.1(437)
Stanovy odborného spoločenstva hostinských a výčapníkov pre politický okres banskobystrický v Banskej Bystrici
Odborné spoločenstvo hostinských a výčapníkov pre politický okres banskobystrický (Banská Bystrica, Slovensko)
spolky, 640.43:061.23(437.642)
Zdenko Sedláček odchádza z Banskej Bystrice
Vatra, Roč. 2, č. 86 (28.7.1946), s. 4
Športový klub Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športoví funkcionári, 796/799.062(437.642)
929 Sedláček, Zdenko
"Večery pri lampe" vo Zvolene a v B. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 41 (11.12.1949), s. 4
ruská poézia, 808.54(=161.1)
Deklarácia Slovenskej národnej rady :Národná rada prevzala zákonodarnú moc na celom Slovensku
Bojovník, Roč. 1, č. 1 (6.9.1944), s. 3
Slovenská národná rada
deklarácie, 328.1(437.6)
342.53(437.6)"1944"
Antal, V Drevo čaká na urýchlený zvoz
Smer, Roč. 9, č. 98 (10.12.1957), s. 3
lesníctvo, 630*7(437.64)
Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica
Bojovník, Roč. 1, č. 1 (6.9.1944), s. 3
Slobodný slovenský vysielač (Banská Bystrica, Slovensko)
94(437.6)SNP:654.19
Celoslovenský festival mládeže Banská Bystrica 23.-30.6. 1957
329.78:06.078
Zpráva III. krajskej všeodborovej kongerencie v Banskej Bystrici v dňoch 22.-23. októbra 1949
Krajská všeodborová konferencia
331.061.3
Vnútorná politika SNR
Bojovník, Roč. 1, č. 26 (6.10.1944), s. 2
Slovenská národná rada
politika, 328.1(437.6):323
94(437.6)SNP
Zpráva cirkve evanj. a.v. bankobystrickej za rok 1923
Evanjelická cirkev a. v
cirkev, 284.1(437.642)
Farárik, Peter Nedelí sa len federácia :v sobotu 19. 12. 1992 bude v Rudlovej malé referendum
Smer dnes, Roč. 2, č. 299 (19.12.1992), s. 2
osamostatnenie obcí, miestna správa, 352(437.642)
Ľudové shromaždenie v Banskej Bystrici
Bojovník, Roč. 1, č. 30 (11.10.1944), s. 1-2
Slovenská národná rada
zhromaždenia, 328.1(437.6):351.752.22
94(437.6)SNP
Miestny štatút cirkevného sboru evanj. a.v. v B. Bystrici
Evanjelická cirkev a. v
cirkev, 284.1(437.642)
Janoška, Jur Biskupská zpráva :Pred generálny konvent cirkve ev. a. v. na Slovensku v Banskej Bystrici 24. novembra 1927 / Juraj Janoška
Evanjelická cirkev a. v
cirkev, 284.1(437.6):061.3(437.642)
Prejav veliteľa I. ČSA na Slovensku div. gen. R. Viesta v SNR
Bojovník, Roč. 1, č. 34 (15.10.1944), s. 1
Slovenská národná rada
generáli, 94(437.6)SNP:355.333
929 Viest, Rudolf
328.1(437.6)
Pred dvadsiatimi rokmi
Smer, Roč. 16, č. 56 (17.9.1964), s. 1
Komunistická strana Slovenska
Slovenská sociálnodemokratická strana
politické strany a hnutia, 329.15(437.6)(091):329.14(437.6)(091)
Hlas československých legionárov :Rezolúcia Sväzu československých legionárov z rokov 1914-1918
Bojovník, Roč. 1, č. 41 (24.10.1944), s. 1
Československá obec legionárska
Nezávislá jednota československých legionárov
Združenie slovenských legionárov
legionári, 94(437.6)SNP:355.292
Čestne sa vysporiadať s restami :Výzva k ženám Banskobystrického okresu, pracujúcim v poľnohospodárstve
Smer, Roč. 16, č. 31 (1.8.1964), s. 13
ženy, 331.5-055.2:631
Bystrickí herci v příbramskom divadle :Čo nám o nich napísali
Smer, Roč. 12, č. 59 (22.7.1961), s. 5
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
Gajdoš, Milan Výstava o živote a smrti
Osvetová práca, Roč. 8, č. 14 (1958), s. 323-324
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
fašizmus, dejiny, výstavy, 069:94(437.6)SNP
94(437.6):061.4
Longauer, František O činnosti astronomického krúžku v Banskej Bystrici
Osvetová práca, Roč. 8, č. 19 (1958), s. 450-451
astronómia, hvezdárne, 520.1(437.642)
ŠK B. Bystrica víťazom "Pohronského turnaja" :Štandardný výkon víťazného mužstva - HC Tatry obsadil II. miesto
Pravda, Č. 10 (12.1.1949), s. 5
ľadový hokej, 796.966:796.093.46
I. lyžiarske majstrovstvá ČSR v oslobodenej republike :Dnes odštartujú v Banskej Bystrici
Pravda, Č. 41 (17.2.1946), s. 8
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Jargaš, Pavol Šport v Banskej Bystrici
Cieľ, Roč. [1], č. 167 (24.11.1947), s. 3
šport, 796.056.1
796/799(437.642)
Pripravení otvorili sme I. lyžiarske majstrovstvá ČSR
Pravda, Č. 41a (18.2.1946), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437.)
ČS. lyžiari dosahujú medzinárodnú úroveň :Najvydarenejší deň lyžiarskych majstrovstiev ČSR v B. Bystrici
Pravda, Č. 47 (24.2.1946), s. 8
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Poliak Maruszarz majstrom ČSR v skoku prostom :I. lyžiarske majstrovstvá Republiky sa skončily
Pravda, Č. 48 (26.2.1946), s. 6
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Trať Ban. Bystrica - Dolná Štubňa v prevádzke
Pravda, Č. 66 (20.3.1946), s. 2
železničné trate, 625.1(437.64)
656.21(437.64)
ŠK Banská Bystrica na ceste k starej sláve
Pravda, Č. 135a (17.6.1946), s. 2
Športový klub Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332(437.642)
Banská Bystrica buduje
Pravda, Č. 134 (15.6.1946), s. 4
hospodárstvo, 332.1(437.642)
Ako to pripravovali v B. Bystrici :Z historických čias Banskej Bystrice a jej okolia za Slovenského národného povstania v roku 1944
Pravda, Č. 198 (29.8.1947), s. 10
dejiny, 94(437.642)
Rajnhart, Anton Tažkosti ŠK Ban. Bystrica v hokejovej lige
Cieľ, Roč. [1], č. 167 (24.11.1947), s. 2
Športový klub Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
ľadový hokej, 796.966.093(437)
Výstava Kolomana Sokola v Banskej Bystrici
Pravda, Č. 195 (26.8.1947), s. 4
výstavy, výtvarní umelci, 75:061.4
Bázlik, Jaromír Umenie medzi pracujúcich
Smer, Roč. 15, č. 68 (19.10.1963), s. 5
Kruh priateľov umenia (Banská Bystrica, Slovensko)
7/8:061.22(437.642)
Tŕnistá cesta banskobystrického hokeja
Cieľ, Roč. [1], č. 181 (8.12.1947), s. 6
Športový klub Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
ľadový hokej, športovci, 796.966.093(437.642)
796.056.1(437.642)
Banská Bystrica v znamení turnaja :Futbalový sviatok Pohronia
Pravda, Č. 176 (2.8.1947), s. 6
futbal, 796.332.093.46
Novosti z ŠK Banská Bystrica
Cieľ, Roč. [1], č. 189 (16.12.1947), s. 4
Športový klub Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
šport, 796/799.062(437.642)
Sľubný rozvoj bezmotorového lietania na Pohroní :Banská Bystrica má byť strediskom plachtárenia pre Stredné Slovensko
Pravda, Č. 198a (22.10.1945), s. 3
Slovenský národný aeroklub (Banská Bystrica, Slovensko)
športové letectvo, 797.5
Majster ČSR - dievčatá YMCA B. Bystrica
Cieľ, Roč. [1], č. 140 (26.10.1947), s. 8
YMCA Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
volejbal, športovci, 796.325.093(437)
796.056.1(437.642)
Alakšová, E Knihovníci nášho kraja v príprave na "Mesiac čs.-sovietskeho priateľstva"
Smer, Roč. 3, č. 48 (4.11.1951), s. 4
knižnice, 027
Filka, Karol Knižnice po XII. sjazde KSČ :Dať k dispozícii aspon jednu miestnosť
Smer, Roč. 12, č. 15 (20.2.1963), s. 3
knižnice, 027(437.64)
Holčík, Juraj Výročitá zpráva, ktorú podal na riadnom účtovnom konvente ev. a.v. cirkevného sboru v Banskej Bystrici dňa 23. marca 1943 v chráme Božom
Evanjelická cirkev a. v
cirkev, 284.1(437.642)
Zápisnica konventu zvolenského ev. a.v. seniorátu, ktorý bol v chráme Božom v Ban. Bystrici 27. júna 1944 pod predsedníctvom Jána Lacku, kons. a Martina Ježu, sen. hlav. zapisovateľa ako zástupcu sen. dozoru
Evanjelická cirkev a. v
cirkev, 284.1(437.642)
Laluch, Oto Zima predo dvermi
Smer, Roč. 15, č. 67 (12.10.1963), s. 4
Krajské združenie stavebníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:061.23(437.64):331.101.3
Koska, Július Zápisnica 13. valného shromaždenia Slovenskej evanjelickej jednoty, vydržiavaného dňa 1. mája 1943 v Banskej Bystrici
Slovenská evanjelická jednota
06:06.053
Turčan, Michal Závody pomáhajú družstvám :Krajská odborová rada o patronátnej činnosti
Smer, Roč. 15, č. 36 (4.5.1963), s. 4
jednotné roľnícke družstvá, poľnohospodárstvo, priemyselné podniky, patronátne zmluvy, 631.105.44
331.105.6
338.2
Maťašeje, Mikuláš Zlé vysvedčenie stavbárom :Viac pozornosti zlepšovateľskému hnutiu v stavebníctve
Smer, Roč. 12, č. 41 (23.5.1962), s. 4
stavebníctvo, 69:65.011.42
Družba BBK s Krajom Hradec Králové
Cieľ, Roč. 4, č. 295 (1.11.1950), s. 3
družobné vzťahy, 394.912(437.642:437./.2)
Gašpar, J 4. výročná zpráva o činnosti Sdruženia Katolíckej mládeže - sekcie chlapcov v Banskej Bystrici za pracovný rok 1943-44
Sdruženie katolíckej mládeže
mládežnícke spolky, 267(437.642)
Augustín, František Za ďalší rozvoj výrobných síl :K problémom vyspelého priemyslu v Stredoslovenskom kraji
Smer, Roč. 12, č. 99 (12.12.1962), s. 1-2
priemysel, 351.824.1(437.64)
Slovenská římsko-katolická jednota - shromáždění - zápis :Zápisnica napísaná dňa 10. júla 1937 na X. valnom shromaždění Slovenskej rím. katol. jednoty na Slov., vydržiavanom v Banskej Bystrici
Slovenská římsko-katolická jednota
spolky, 267(437.6)
Beňo, Mikuláš Tlač a politika strany majú jednotnú ideu
Smer, Roč. 15, č. 65 (28.9.1963), s. 2
sloboda tlače, cenzúra, 070.13
351.751.5
Lidické ženy v Banskobystrickom kraji
Cieľ, Roč. 4, č. 296 (2.11.1950), s. 3
návštevy, 396(437.1/.2:437.642)
Pamätník k hromadnému hrobu
Cieľ, Roč. [1], č. 27 (2.7.1947), s. 3
Okresný národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, 725.94(437.642)
353.5(437.642)
Zipser, Gustáv Matica slovenská v Banskej Bystrici 1863-1875
Matica slovenská
spolky, 061(437.642)
Sýkora, Jozef Krajská ľudová knižnica v Banskej Bystrici
Krajská ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53(437.642)
Pamätník Národného povstania
Cieľ, Roč. [1], č. 39 (15.7.1947), s. 2
Ústav Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 725.94:69
061.6:94(437.64)SNP
Harvát XII. sjazd KSČ :Smelo vpred za ďalšie víťazstvá socializmu
Smer, Roč. 12, č. 97 (5.12.1962), s. 1-2
sociálny rozvoj, ekonomika, 329.15(437)KSS
316.42+330.42(437.64)
Almanach a adresár mesta Banskej Bystrice
050.9(437.642)
Tonhauser, Pavol Do nového roku
Smer, Roč. 11, č. 1 (1.1.1960), s. 1-2
hospodárstvo, 308(437.64)
Účastníci festivalu mládeže do B. Bystrice
Cieľ, Roč. [1], č.46 (22.7.1947), s. 3
mládež, 329.78(100):394.9
Šiesty lyžiarsky prebor KČST :1-2. februára 1936 v Banskej Bystrici
lyžovanie, 796.92
Radostné hlásenie prezidentovi Republiky
Smer, Roč. 3, č. 41 (16.9.1951), s. 1
obilie, 631.157:633.1
VIII. lyžiarske závody Československej Obce Sokolskej a vojenské závody lyžiarske 10. div. v B. Bystrici v dňoch 7.-10. februára 1935
lyžovanie, 796.92.093.1(437.642)
Bohdanovský, Tibor Skúsenosti nášho kraja pri výkupe obilia
Smer, Roč. 3, č. 42 (23.9.1951), s. 2
obilie, 631.157:633.1
Stanovy Ski-klubu v Banskej Bystrici
Ski-klub (Banská Bystrica, Slovensko)
lyžovanie, 796.92(437.642)
Čo plánujú v Banskej Bystrici
Cieľ, Roč. [1], č. 47 (23.7.1947), s. 3
rozvoj mesta, 69(437.642)
351.712.2.025
Oktavec, František Pohľad na vývin Mestského divadelného združenia v Banskej Bystrici
Mestské divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
divadlo, 792(091)
David, Pavol Smerom na lazy
Smer, Roč. 11, č. 16 (6.4.1960), s. 2
Komunistická strana Slovenska
poľnohospodárstvo, konferencie, 329.15(437.64):061.3
631.115.6
Otrávené ryby v Hrone :6 až 7 kg hlavátky plávaly dolu tokom
Cieľ, Roč. [1], č. 53 (29.7.1947), s. 2
vodné toky, 639.21(437.642)
614.7(437.642):556.531
Tenisový turnaj v Banskej Bystrici :Veľké prípravy na turnaj o putovný pohár Národného povstania
Cieľ, Roč. [1], č. 57 (2.8.1947), s. 4
tenis, futbal, 796.342.093.1
796.332.093.1
Pamätná tabula
Cieľ, Roč. [1], č. 63 (8.8.1947), s. 2
pamätné tabule, politici, finančníci, 792.54
929 Pauliny, Viliam
336.7-051(437.6)
Kulich, Marian Tretí ročník Banskobystrického bench pressu
Kulturistika a fitness, Roč. 8, č. 12 (1998), s. 38-39
kulturistika, silový trojboj, 796.894.093(437.642)
Matičný spevokol
Cieľ, Roč. [1], č. 64 (9.8.1947), s. 3
Matičný spevokol J.L. Bellu (Banská Bystrica, Slovensko)
Evanjelická cirkev a.v
kňazi, slovenskí spisovatelia, 82:929 Rázus, Martin:061.75
78.087.684
Regulácia riek na Pohroní
Cieľ, Roč. [1], č. 70 (15.8.1947), s. 3
Štátny vodohospodársky úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
regulácia vodných tokov, 627.4(437.642)
351.79:061.5(437.642)
Klein, Edmund Jubilejný bulletin Divadelného súboru Andreja Sládkoviča pri PKO v Banskej Bystrici 1929/30-1974/75
Divadelný súbor Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792(437.642)
20 rokov Krajského symfonického orchestra v Banskej Bystrici 1953-1973
Krajský symfonický orchester (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné telesá, 785.11(437.642)"1953/73"
Pred stavbou pošty v Banskej Bystrici
Cieľ, Roč. [1], č. 82 (28.8.1947), s. 3
pošta, stavebníctvo, 656.8(437.642):69
Krajský symfonický orchester Domu osvety v Banskej Bystrici 1953-54
Krajský symfonický orchester (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné telesá, 785.11(437.64)"1953/54"
Za slovenskú pieseň :Banská Bystrica v boji i speve
Cieľ, Roč. [1], č. 83 (29.8.1947), s. 5
Matičný spevokol J. L. Bellu (Banská Bystrica, Slovensko)
spevokoly, 78.087.684(437.642)
50 rokov robotníckeho telovýchovného hnutia
telovýchovné jednoty, 796(437.642)(091)
Bahýľ, Martin Iskry a plamene :Príspevok k dejinám robotníckeho hnutia v okrese Banská Bystrica
robotnícke hnutie, 323.26:329.15(437.6)KSČ
Bálent, Boris Cyril Banskobystrické púťové tlače
púťové tlače, 094
Ťažký, Anton Splníme odkaz veľkého Októbra
Smer, Roč. 9, č. 88 (5.11.1957), s. 1
socialistické záväzky, 331.101.3
Križka, Alexander Cudzinecký a turistický ruch v Banskej Bystrici :"Za živa v Bystrici, po smrti v nebi"
Cieľ, Roč. [1], č. 83 (29.8.1947), s. 7
Slovakotour (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovné kancelárie, cestovný ruch, 338.486(437.642):379.85
656.079(437.642)
Bálent, Boris Cyril Prvotlače v banskobystrických knižniciach
prvotlače, inkunábuly, 093
Sloup, Anton Nad polročnou bilanciou :Stredoslovenský priemysel úspešne, predsa však s nedostatkami
Smer, Roč. 11, č. 58 (31.8.1960), s. 3
priemysel, 351.824.1(437.64)
Bálint, Alexander Župa Pohronská 1923-1928 :inventár
inventáre, archívy, 930.253(437.6):353.2(437.6)"1923/1928"
S čistým štítom v ústrety XII. sjazdu KSČ
Smer, Roč. 12, č. 24 (24.3.1962), s. 1-3
poľnohospodárstvo, 631(437.64)
Banská Bystrica
908(437.642)
Rakytovský Vývoj skautingu v Ban. Bystrici
Cieľ, Roč. [1], č. 83 (29.8.1947), s. 7
skauting, dejiny, 379.831(437.642)(091)
Marton, Štefan Nestojíme o také recepty :podstatná časť príspevku na aktíve komunistov SKV KSS v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 15, č. 65 (28.9.1963), s. 4
Komunistická strana Slovenska
kult osobnosti, 321.6:17
329.15(437.6):061.3
Banská Bytsrica, perla Slovenska :Brošúrka, vydaná z príležitosti Matičných dní v Banskej Bystrici v dňoch 9.-11. mája 1941
908(437.642)
Banská Bystrica v číslach
štatistika, rozvoj mesta, 311.314(437.642)
Barták, Július Spoločenský poriadok v Banskej Bystrici na počiatku 17. storočia
342.74(437.642)"17"
Barták, Július Z minulosti Banskej Bystrice
dejiny, 94(437.642)
908(437.642)(091)
Nech drinu nahradia stroje
Smer, Roč. 12, č. 16 (22.2.1961), s. 1, 3
poľnohospodárstvo, 631(437.64)
Caban, Juraj Sprievodca po povstaleckej Banskej Bystrici
908(437.642)
Celkový přehled výsledků volby do poslanecké sněmovny v roce 1929 v kraji XVIII. (Banská Bystrica)
parlamentné voľby, 1929, 342.84
Celkový přehled výsledků volby do poslanecké sněmovny v roce 1935 v kraji XVIII. [Banská Bystrica]
parlamentné voľby, 1935, 342.84
Druhá krajská konferencia ČSH Banská Bystrica 17. aug. 1952
Československý sväz hasičstva
požiarnictvo, 614.841(437.64):061.3
Valach, Vladimír Špekulácie s akciou "Z"
Smer, Roč. 15, č. 17 (27.2.1963), s. 2
stavebníctvo, národné výbory, miestne, 352:69:72
Styk, Pavol Slovenské národné povstanie v našej výchove
Smer, Roč. 1, č. 25 (28.8.1949), s. 6
politická výchova, 94(437.6)SNP:37.01
Trnovský, Anton Ľúbivá politika nikomu neprospieva :Za nekvalitné výrobky nebudeme platiť!
Smer, Roč. 15, č. 74 (30.11.1963), s. 4-5
priemyselné podniky, výrobky, 338.45(437.64)
658.562
Búš, Milan Po ročných komplexných rozboroch
Smer, Roč. 12, č. 31 (18.4.1962), s. 4
priemysel, hospodárstvo, 65.012.12
Búš, Milan Pochvalne i kriticky :za zlepšenie kvality exportných výrobkov
Smer, Roč. 15, č. 61 (31.8.1963), s. 4
výrobky, priemyselné podniky, 339.564:338.45(437.64)
Šujan, Ivan Export za minulý rok na výbornú
Smer, Roč. 12, č. 11 (7.2.1962), s. 4
kvalita, priemyselné podniky, vývoz, 339.564:338.45(437.64)
Šujan, Ivan Pridať v plnení exportu! :Na čo upozorňuje rozbor exportných úloh za I. polrok
Smer, Roč. 12, č. 63 (8.8.1962), s. 1, 3
kvalita, priemyselné podniky, vývoz, 339.564:338.45(437.64)
Ivan, Jozef Umŕtvené 3 miliardy korún :Ráznejšie proti veľkej rozostavanosti a neodovzdávaniu nových kapacít
Smer, Roč. 12, č. 88 (3.11.1962), s. 4
investičná výstavba, stavebníctvo, 69:330.322
Haas, Tibor Aby nás jar neprekvapila
Smer, Roč. 12, č. 10 (3.2.1962), s. 2
poľnohospodárstvo, 633:631.53.04
Haas, Tibor Jar sa blíži
Smer, Roč. 12, č. 22 (17.3.1962), s. 1-2
poľnohospodárstvo, 633:631.53.04
Bešina, Juraj Aký bude február? :Neuspokojivá situácia v bilancii nákupu živočíšnych výrobkov
Smer, Roč. 12, č. 12 (10.2.1962), s. 3
živočíšna výroba, poľnohospodárstvo, 636(437.64)
Antošík Pozornosť výchove mladých robotníkov :Čo bude so školami pre budúci dorast?
Smer, Roč. 12, č. 16 (24.2.1962), s. 2
učňovské školstvo, 377.35
Šípoš, J Formalizmus - byrokratizmus v práci národných výborov
Smer, Roč. 15, č. 64 (21.9.1963), s. 2
národné výbory, byrokracia, 352/353:364.122.2
Aczel, Alfréd Ako výhodne získať byt? :Družstevná bytová výstavba vo svetle nových opatrení
Smer, Roč. 15, č. 17 (27.2.1963), s. 3
bytová výstavba, družstevné byty, 332.834:334.736
Kača, Jozef Lepšie prostredie pre všetkých :Všetci prispejme k likvidácii pozostatkov minulosti
Smer, Roč. 15, č. 20 (9.3.1963), s. 2
Rómovia, 323.15(437.6=914.99)
304(=214.58)
Martinec, Ján Definitívne úlohy a plány :Pri realizovaní rozpočtu v Stredoslovenskom kraji
Smer, Roč. 16, č. 138 (22.12.1964), s. 1
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
národné výbory, krajské, 353.2(437.64):336.1
Paulovič, Alexander Za ďalšie zvyšovanie poľnohospodárskej výroby
Smer, Roč. 12, č. 95 (28.11.1962), s. 2
poľnohospodárstvo, 631(437.64)
Šiffer, Pavol Starostlivosť o blaho človeka - hlavná úloha :Dokument hovorí: Úpravu sociálneho zabezpečenia si vyžaduje život
Smer, Roč. 12, č. 76 (22.9.1962), s. 2
sociálne zabezpečenie, životná úroveň, 330.59
364.01
Pádej, Juraj Viac záujmu a dôslednosti :Kvalita služieb obyvateľstvu, vec každého poslanca NV
Smer, Roč. 12, č. 77 (26.9.1962), s. 5
služby obyvateľstvu, 338.46(437.64)
Baláž, Jozef Problém málotriednych škôl možno riešiť :Internáty v strediskových obciach : Návrh predkladáme na posúdenie
Smer, Roč. 16, č. 4 (25.1.1964), s. 7
málotriedne školy, 37.018.51(437.64)
Bartoš, Ján Významný 1. september
Smer, Roč. 11, č. 58 (31.8.1960), s. 1-2
školstvo, školy, 371(437.642):69
Bella, František Nový duch do lesov
Smer, Roč. 10, č. 12 (22.3.1958), s. 4
lesy, neštátne lesy,
Lalík, Ján Prísne proti špekulantom :
Smer, Roč. 15, č. 51 (26.6.1963), s. 4
Krajská komisia ľudovej kontroly a štatistiky (Banská Bystrica, Slovensko)
miestne stavebníctvo, 352:69
Banská Bystrica :nehnuteľné pamiatky
Spravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 12 (1969), s. 9-28
architektonické pamiatky, 904(437.642)
Banská Bystrica :hnuteľné pamiatky
Spravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, Č. 12 (1969), s. 31-43
architektonické pamiatky, 904(437.642)
Gallo, Ján Vznik materských škôl na Slovensku
Jednotná škola, Roč. 16, č. 4 (1964), s. 364-372
Res. rus., angl.
materské školy, detské opatrovne, predškolské zariadenia, 348.328.4(437.642)
Mátej, Jozef Učitelia v Slovenskom národnom povstaní :(K 20. výročiu SNP)
Jednotná škola, Roč. 16, č. 6 (1964), s. 541-559
Res. rus., angl.
učitelia, 371.1(437.6):94(437.6)SNP
Mikleš, Ján Vznik detských opatrovní v Uhorsku v prvej polovici 19. storočia
Jednotná škola, Roč. 16, č. 7 (1964), s. 638-658
Res. rus., angl.
Ústav detskej opatrovne (Banská Bystrica, Slovensko)
detské opatrovne, predškolské zariadenia, 348.328.4
Pažur, Štefan Pamätník - Múzeum SNP
Osvetová práca, Roč. 24, č. 15 (1974), s. 22-24
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Jóža, Mikuláš Sudca z ľudu - strážca budovania socializmu
Smer, Roč. 3, č. 6 (11.2.1951), s. 4
sudcovia z ľudu, súdnictvo, 347.962
Nitriansky kraj prijal výzvu nášho kraja na súťaž
Smer, Roč. 3, č. 3 (21.1.1951), s. 8
pracovné sily, 331.108.34
Ratkoš, Peter Banícke povstanie 1525-1526 a reformačná ideológia na Slovensku
Český časopis historický, Č. 3 (1955), s. 400-416
banícke povstanie, 94(437.6)"1525/1526"
622(437.6):323.269.6"1525/1526"
Ratkoš, Peter Banícke povstanie a reformačná ideológia
Český časopis historický, Č. 2 (1954), s. 403-445
banícke povstanie, 94(437.6)"1525/1526"
622(437.642):323.269.6"1525/1526"
Rokovali o zabezpečení náboru učňov do baníctva a hutníctva
Smer, Roč. 3, č. 1 (7.1.1951), s. 4
pracovné sily, 331.108.34
Ratkoš, Peter Predohra baníckeho povstania v našich banských mestách v rokoch 1525-1526
Historický časopis, Roč. 1, č. 3 (1953), s. 353-405
banícke povstanie, banské mestá, 94(437.642)"1525/1526"
622(437.642):323.269.6"1525/1526"
Venclík, Imrich Kto zrazil Ondreja Kmeťa?
Smer, Roč. 9, č. 83 (18.10.1957), s. 5
dopravná nehodovosť, cestná doprava, 614.8:656.1
Búš, Milan Viac prehĺbiť úverovanie :Z prieskumu uplatňovania racionalizačných opatrení
Smer, Roč. 16, č. 23 (6.6.1964), s. 5
Štátna banka československá (Banská Bystrica, Slovensko)
úvery, priemysel, 65.012.12:336.77(437.64)
336.711(437.642)
Probßt, Günther Österreicher in den niederungarischen Bergstädten
Mitteilungen des oberösterreichischen Landesarchivs, Č. 3 (1954)
baníctvo, 622-051
929.52 Jörger (rod)
Štilla, Miloš Stredoslovenské vydavateľstvo v Banskej Bystrici jubiluje :Výsledky a perspektívy
Smer, Roč. , č. (6.4.1965), s. 4
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)"1960/1965"
Hozák, Július Stredoslovenské vydavateľstvo v druhom desaťročí činnosti :Úlohy a možnosti sú veľké
Smer, Roč. , č. (29.6.1971), s. 4
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Mátej, Jozef Prof. PhDr. Ján Kotoč šesťdesiatročný
Jednotná škola, Roč. 25, č. 2 (1973), s. 174-176
pedagógovia, 378.124
929 Kotoč, Ján
Rášo, Šimon Dr. Štefan Moyses a slovenské školstvo v druhej polovici 19. storočia
Jednotná škola, Roč. 22, č. 3 (1970), s. 262-275
Res. rus., angl.
školstvo, 282-051
929 Moyses, Štefan
371
Mikleš, Ján Pedagogický realizmus Jána Duchoňa a Komenského učebnice na strednom Slovensku v 17. storočí
Jednotná škola, Roč. 22, č. 7 (1970), s. 639-655
Res. rus., angl.
školstvo, pedagógovia, 371.124
929 Duchoň, Ján
Ernst, J Celoslovenská konferencia učiteľov, pedagogických a školských pracovníkov v Banskej Bystrici
Jednotná škola, Roč. 18, č. 9 (1966), s. 838-841
pedagógovia, konferencie, 371.1:061.3(437.642)
Orel, Dobroslav Ján Levoslav Bella :k 80. narodeninám patriarchu slovenskej hudby
Republikán, Roč. 5, č. 36 (1923), s. 2-3
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Ján Levoslav Bella :(zabudnutý - vynájdený)
Živena, Roč. 14, č. 1 (1924), s. 15
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Květ, Jindřich Ján Levoslav Bella
Slovenský svet, Roč. 5, č. 12 (1925), s. 195-196
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Ján Levoslav Bella
Mladé prúdy, Roč. 1, č. 4 (1925), s. 20
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Devadesát let dr. J. Levoslava Belly
Hudobní výchova, Roč. 14 (1933), s. 120-121
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Bokesová, Zdenka Zomrel Ján Levoslav Bella
Slovenský denník, Roč. 19, č. 122 (1936). - [Príl.] Slovenské zvesti. - Roč. 1, č. 8 (1936)
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Ján Levoslav Bella
Hudební výchova, Roč. 17 (1936), s. 107
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Bokesová, Zdenka Sto rokov od narodenia J.L. Bellu
Nová Európa, Roč. 3 (1943), s. 414
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Zavarský, Ernest Ján Levoslav Bella a naša prítomnosť
Hudební rozhledy, Roč. 6 (1953), s. 266-267
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Burlas, Ladislav Stodesať rokov od narodenia J. L. Bellu
Kultúrny život, Roč. 8, č. 36 (1953), s. 1, 9
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Nováček, Zdeněk Ján Levoslav Bella
Hudební rozhledy, Roč. 6, č. 15 (1953), s. 678-683
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Čížik, Vladimír Ján Levoslav Bella
Hudobný život, Roč. 3, č. 10 (1971), s. 7
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Krajčo, E Celoslovenský aktív pedagógov v Banskej Bystrici
Jednotná škola, Roč. 24, č. 8 (1972), s. 760-764
pedagógovia, aktívy, 371.1:061.3(437.6)
Mikleš, Ján Latinizujúce literárne tendencie v pedagogickom pôsobení Jána Duchoňa
Jednotná škola, Roč. 23, č. 1 (1971), s. 62-78
Res. rus., angl.
pedagógovia, 371.1
929 Duchoň, Ján
Petrtyl, Anton Zväz slovenského učiteľstva :(Príspevok k dejinám slovenských učiteľských organizácií 1918-1938)
Jednotná škola, Roč. 23, č. 8 (1971), s. 731-749
Res. rus., angl.
Zväz slovenského učiteľstva
učiteľské organizácie, 371.1:061.25(437.6)
Hleba, Edmund Pedagogický profil Jána Blahoslava-Benedicti
Jednotná škola, Roč. 21, č. 1 (1969), s. 61-76
Res. rus., angl.
pedagógovia, 371.124
929 Benedikti, Ján Blahoslav
Mátej, Jozef Prof. PhDr. Ľudovít Bakoš 50-ročný
Jednotná škola, Roč. 21, č. 8 (1969), s. 753-756
pedagógovia, verejní činitelia, 378.124
929 Bakoš, Ľudovít
Ernst, J Celoslovenská konferencia učiteľov, pedagogických a školských pracovníkov v Banskej Bystrici
Jednotná škola, Roč. 13, č. 9 (1966), s. 838-841
pedagógovia, konferencie, 371.1:061.3(437.642)
Bakoš, Ľudovít K činnosti Československej pedagogickej spoločnosti
Jednotná škola, Roč. 13, č. 9 (1966), s. 841-849
Československá pedagogická spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
pedagogické spoločnosti, 371.1:061.22(437)
Háber, D Pedagogická tvorivosť učiteľov
Jednotná škola, Roč. 18, č. 10 (1966), s. 952-955
pedagógovia, pedagogika, 371.1:061.3(437.642)
Matejčík, Ján Banská Bystrica
Onomastické práce. 2. : Sborník rozprav k sedemdesátym narozeninám univ. prof. dr. W. Taszyckého, Praha : Místopisná komise ČSAV, 1968S. 101-104
toponymá, 81'373.21(437.642)
Ratkoš, Peter Povstanie baníkov na Slovensku roku 1525-1526
banícke povstanie, baníctvo, 94(437.6)"1525/1526"
622(437.6):323.269.6"1525/1526"
Burlas, Ladislav Život a dielo Jana Levoslava Bellu
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Hudec, Konštantín Ján Levoslav Bella
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Polonec, Andrej Dr. Ján Petrikovich - podpredseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti :(60. výročie úmrtia)
Zborník Slovenského národného múzea. Roč. 68/1974. Etnografia 15, Martin : Osveta, 1974S. 49-58
Res. nem., rus.
Muzeálna slovenská spoločnosť (Martin, Slovensko)
lekári, múzeá, 614.253.1
929 Petrikovich, J.
Baran, Vladimír Možnosti využitia geografických podmienok pre rozvoj cestovného ruchu v okolí Banskej Bystrice
Zborník Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici 16 : Geografia, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969S. 35-59
cestovný ruch, 338.486(437.642)
Mazúrek, Jaroslav Nerastné suroviny v okrese Banská Bystrica a ich hospodárske využitie
Zborník Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici 16 : Geografia, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969S. 5-20
nerastné suroviny, 549(437.64)
Madlen, Ján Spomienka na zakladateľa ornitológie v Uhorsku Jána Šalamúna Petiana-Petényiho
Biológia a geológia 3, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971S. 9-23
zoológovia, 598.2-051
929Petian,J. Š.
Mikleš, Ján Vznik detskej opatrovne v Banskej Bystrici
Kapitoly z histórie materského školstva na Slovensku, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1970S. 65-75
Ústav detskej opatrovne (Banská Bystrica, Slovensko)
detské opatrovne, predškolské zariadenia, 348.328.4(437.642)
Alberty, Július Zpráva o činnosti stredoslovenskej pobočky SHS pri SAV v Banskej Bystrici za obdobie 1960-1963
Zprávy Československej historickej společnosti, Roč. 6, č.2 (1963), s. 114-117
Slovenská akadémia vied
historiografia, 930.1:061.12(437.642)
Július Barták
Zpráva československej historickej společnosti, Roč. 2 (1959), s. 54
historici, archivári, 929 Barták, Július
930.1-051
930.25-051
Slovensko-česká účastinná stavebná spoločnosť so sídlom v Banskej Bystrici
Zlatá kniha Slovenska : Jubilejný sborník [1918 - 1928] / Sostavil a vyd. Miloš Kolesár, Bratislava : Miloš Kolesár, 1929S. 492
Slovensko-česká účastinná stavebná spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69(437.642)
Michník, J Elektrizácia stredného Slovenska
Zlatá kniha Slovenska : Jubilejný sborník [1918 - 1928] / Sostavil a vyd. Miloš Kolesár, Bratislava : Miloš Kolesár, 1929S. 381-383
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrifikácia, 621.311.21(437.642)
621.316(437.64)
Tomko, Jozef Die Errichtung der Diözesen Zips, Neusohl und Rosenau (1776) und das königliche Patronatsrecht in Ungarn
Theologische Revue (Münster), Roč. 70, č. 4 (1974), s. 304-306
Rímskokatolícka cirkev
262.3(437.642)
Mihálik, József Besztercebányai ötvösök a 15. - 19. században
Múzeumi és Könyvtári Értesitö, Č. 12 (1918), s. 36-53
zlatníctvo, 669.21(437.642)(091)
Louženský, Fr Výrobné pomery zemedelstva na strednom Slovensku
Stredné Slovensko :, Zvolen : [s.n.], 1934S. 48-67
poľnohospodárstvo, 631(437.64)
I. banskobystrický rýchlostný motocyklový okruh
Smer, Roč. 2, č. 37 (10.9.1950), s. 8
motocyklistika, 796.72
Otvorenie celoštátneho letného preteku brannej zdatnosti v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 2, č. 36 (3.9.1950), s. 8
branno-športové podujatia, 796.093.5
V Banskej Bystrici slávnostne otvorili 25. celoslovenskú súťaž divadelných ochotníckych súborov
Smer, Roč. 2, č. 26 (25.6.1950), s. 2
ochotnícke divadlo, 792:06.063
Vysoká úroveň súťaže divadelných ochotníckych súborov v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 2, č. 26 (25.6.1950), s. 4
ochotnícke divadlo, 792:06.063
XIII. Hudobná jar v Banskej Bystrici
Kultúrny spravodaj, Č. [4] (1973), s. 7-9
hudobné festivaly, 782/785:792.5
78.091.4(437.642)
Sládkovičovci jubilujú
Banskobystrický kultúrny prehľad, Č.[1] (1965), s. [1]-3
Divadelný súbor Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Bázlik, Jaromír Spomíname Viliama Figuša-Bystrého
Banskobystrický kultúrny prehľad, (február 1965), s. 2
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Figuš-Bystrý, Viliam
Trgová, Anna Ľudová škola umenia
Banskobystrický kultúrny prehľad, (február 1965), s. 2-4
Ľudová škola umenia (Banská Bystrica, Slovensko)
záujmová umelecká činnosť, 374.3:37.036(437.642)
Litavský, Milan Ľudová hvezdáreň
Banskobystrický kultúrny prehľad, (február 1965), s. 4-5
Ľudová hvezdáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
hvezdárne, 520.1(437.642)
Literárna Banská Bystrica :(Z kultúrnych dejín)
Banskobystrický kultúrny prehľad, (marec 1965), s. 16-17
dejiny, literatúra, kultúra, 94(437.642)
82
Balaša, Gejza Krivá veža
Banskobystrický kultúrny prehľad, (apríl 1965), s. 15
mestské veže, kultúrne pamiatky, 72.012.28
Pamätihodnosti B. Bystrice
Banskobystrický kultúrny prehľad, (jún 1965), s. 16-17
kultúrne pamiatky, dejiny, 94(437.642)
Kubičková, Klára Stavebný vývoj mesta a jeho stavebné pamiatky.
Banskobystrický kultúrny prehľad, (júl 1965), s. 12
architektonické pamiatky, dejiny, 904(437.642)
72:69(437.642)(091)
Kubičková, Klára Stavebný vývoj mesta a jeho stavebné pamiatky.
Banskobystrický kultúrny prehľad, (august 1965), s. [17]
architektonické pamiatky, dejiny, 904(437.642)
72:69(437.642)(091)
Kubičková, Klára Stavebný vývoj mesta a jeho stavebné pamiatky :hradný komplex.
Banskobystrický kultúrny prehľad, (september 1965), s. 16-17
Mestský hrad (Banská Bystrica, Slovensko)
architektonické pamiatky, dejiny, 904(437.642)
72:69(437.642)(091)
728.81(437.642)
Dobrovič, Ladislav Šport a telovýchova
Banskobystrický kultúrny prehľad, (september 1965), s. 20
Telovýchovná jednota Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.06
796.332
Selecký Predstavujeme vám
Banskobystrický kultúrny prehľad, (október 1965), s. [3]
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
režiséri, 792.071.2
929 Čillík, Koloman
Ján Botto 27.I.1829-28.IV.1881
Banskobystrický kultúrny prehľad, (január 1966), s. [2-6]
spisovatelia, 82:929 Botto, Ján
821.162.4-051
Longauer, František Ľudová hvezdáreň
Banskobystrický kultúrny prehľad, (január 1966), s. [7-8]
Ľudová hvezdáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
hvezdárne, 520.1(437.642)
Balaša, Gejza Dom umenia
Banskobystrický kultúrny prehľad, (január 1966), s. [17-19]
Benického dom (Banská Bystrica, Slovensko)
meštianske domy, 728.3(437.642)
Máme najväčšie panoramatické kino a čo ďalej?
Kultúra v Banskej Bystrici, (máj 1968), s. 18-19
Urpín (kino : Banská Bystrica, Slovensko)
kiná, 791.45
Z volebného programu mesta
Kultúra v Banskej Bystrici, (máj 1968), s. 20-22
volebné programy, hospodárstvo, 332(437.642)
Nový šéf DJGT
Kultúra v Banskej Bystrici, (jún 1968), s. 20
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
operní speváci, 78.071.2
929 Hadraba, Ján
Ľudová hvezdáreň v B. Bystrici
Kultúra v Banskej Bystrici, (november 1968), s. [14]
Ľudová hvezdáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
hvezdárne, 520.1(437.642)
Sezóna ľahkých atlétov za nami :šport a telovýchova
Kultúra v Banskej Bystrici, (november 1968), s. [16]
Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
ľahká atletika, 796.42(437.642)
Budú nás opäť dôstojne reprezentovať :šport a telovýchova
Kultúra v Banskej Bystrici, (november 1968), s. [17]
Armádne stredisko Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
lyžovanie, 796.926(437.642)
Bázlik, Jaromír 50 rokov prvej opery v Ban. Bystrici
Kultúrny prehľad, (november 1970), s. 6-7
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
Banská Bystrica
Slovenský svet, Roč. 5, č. 18 (1925), s. 281-283
dejiny, 94(437.642)
Banská Bystrica - historická
Slovenský svet, Roč. 5, č. 18 (1925), s. 283-287
dejiny, 94(437.642)
Banská Bystrica - dnes
Slovenský svet, Roč. 5, č. 18 (1925), s. 288-289
dejiny, 94(437.642)
Päťdesiatročie mestskej sporiteľne Pražskej
Slovenský svet, Roč. 5, č. 18 (1925), s. 291-292
Mestská sporiteľňa Pražská (Banská Bystrica, Slovensko)
336.722(437.642)
Národná banka úč. spol. v Banskej Bystrici
Slovenský svet, Roč. 5, č. 18 (1925), s. 297
Národná banka (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, 336.711(437.642)
Holčík, Juraj Ján Bakoss 31. marec 1895 - 31. január 1945
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 55, č. 2 (1965), s. 10
Evanjelická cirkev a.v
kňazi, 284.1:262.14
929 Bakoss, Ján
Viliam Figuš-Bystrý (1875-1937)
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 55, č. 7-8 (1965), s. 44
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Figuš-Bystrý, Viliam
Zo sborov :Radvaň
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 56, č. 11 (1966), s. 87
Evanjelická cirkev a.v
kňazi, 284.1:262.14:264
929 Seneš, Július
Petrík, Ján Sto rokov od smrti Karola Kuzmányho (1866-14.VIII.-1966)
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 56, č. 15-16 (1966), s. 115-116
Evanjelická cirkev a. v
cirkevní hodnostári, spisovatelia, 284.1:262.14
82:929 Kuzmány, Karol
821.162.4-051
Katina, Andrej Ľudovít V službách cirkvi a celého národa
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 56, č. 15-16 (1966), s. 114-115
Evanjelická cirkev a. v
cirkevní hodnostári, spisovatelia, 284.1:262.14
82:929 Kuzmány, Karol
821.162.4-051
Mitaľ, Mikuláš Kuzmány kňazom v B. Bystrici
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 56, č. 15-16 (1966), s. 116-117
Evanjelická cirkev a. v
cirkevní hodnostári, spisovatelia, 284.1:262.14
82:929 Kuzmány, Karol
Zo sborov :Banská Bystrica
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 56, č. 18 (1966), s. 143-144
Evanjelický cirkevný zbor a. v. (Banská Bystrica, Slovensko)
cirkevné zbory, 284.1(437.642)
Naše rovy :13. januára-
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 57, č. 4 (1967), s. [32]
Evanjelická cirkev a.v
kňazi, nekrológy, 284.1:262.14
929 Seneš, Július
Zo zborov :Banská Bystrica : Nedožité 80. narodeniny Martina Rázusa
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 59, č. 1 (1969), s. [8]
Evanjelická cirkev a.v
kňazi, slovenskí spisovatelia, politici, cirkevné zbory, 284.1:262.14
82:929 Rázus, Martin:061.75
Gál, Vladimír 220 rokov od smrti Mateja Bela
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 60, č. 1 (1970), s. 9-10
930.85(437.642)
929 Bel, Matej
Banská Bystrica :Keď si ľudia-
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 60, č. 2 (1970), s. 23-24
lekári, 929 Petelen, Daniel
614.253.1:617.5-051
Hajduk, A Sládkovičovo jubileum
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 60, č. 7 (1970), s. 79-80
Evanjelická cirkev a.v
kňazi, slovenskí spisovatelia, 284.1:262.14
82:929 Sládkovič, Andrej
821.162.4-1
Zo zborov :Radvaň
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 60, č. 10 (1970), s. 119
Evanjelický cirkevný zbor a. v. (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
cirkevné zbory, 284.1(437.642)
Dubíny, Ján Banskobystrický maliar Andrej Štollmann :(K 40. výročiu smrti)
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 63, č. 23 (1973), s. 268-269
výtvarní umelci, pedagógovia, 929Stollmann, Andrej
75.071.1
Švehla, Štefan Návšteva v Banskej Bystrici a v Radvani
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 64, č. 15 (1974), s. 172
kultúrne pamiatky, 908.437.642
904(437.642)
Gabul, J Kňaz a biskup dr. F. Baltík
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 64, č. 16 (1974), s. 189-190
kňazi, pedagógovia, 929 Baltík, František
284.1:262.14
Koštial, Rudolf Ondrej Plachý - organizátor kultúrneho života
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 65, č. 1 (1975), s. 3
kňazi, slovenskí spisovatelia, 82:929 Plachý, Ondrej
284.1:262.14
930.85(437.642)
07-051
Švehla, Štefan V Štátnom archíve Banská Bystrica-Radvaň
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 65, č. 4 (1975), s. 44-45
Štátny archív (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
Štátny kaštieľ (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
kaštiele, archívy, šľachtické rody, 930.253(437.642)
904(437.642):728.8
929.52 Radvanský (rod)
Hodnotili dvojročnú prácu
Smer, Roč. 16, č. 125/126 (6.12.1964), s. 1
Krajský zväz spotrebných družstiev (Banská Bystrica, Slovensko)
spotrebné družstvá, 334
Červená, Ľudmila Kruh priateľov hudby :Blahoželáme
Kultúrnopolitický spravodaj Banská Bystrica, Roč. 8, č. 11 (1986), s. [4]
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Mikula, Zdenko
Bolze, Kamil Živnostenské úverníctvo na Slovensku a Podkarpatskej Rusi
Zlatá kniha Slovenska : Jubilejný sborník [1918 - 1928] / Sostavil a vyd. Miloš Kolesár, Bratislava : Miloš Kolesár, 1929S. 366-369
Obchodná a priemyselná komora (Banská Bystrica, Slovensko)
úvery, živnostenské podnikanie, 347.731.4(437.642)
Kováč, Mikuláš Stanislav Kmeť päťdesiatročný
Smer, Roč. 18, č. 297 (10.12.1966), s. 4
osvetoví pracovníci, 929 Kmeť, Stanislav
008:374(437.642)
Čajda, Ivan Päťročné sledovanie rádioaktivity atmosferického spadu na troch lokalitách stredného Slovenska
Československá hygiena, Roč. 16, č. 9-10 (1971), s. 294-296
Res. angl., rus.
Oblastná hygienická stanica (Banská Bystrica, Slovensko)
atmosferický spad, rádioaktivita, 551.510.7(437.64)
632.118.3(437.64)
614.73(437.64)
Arbetová, D Kontaminácia potravinového reťazca chlórovanými isekticídmi na strednom Slovensku
Československá hygiena, Roč. 20, č. 8 (1975), s. 358-368
Res. rus., angl.
Krajská hygienická stanica (Banská Bystrica, Slovensko)
chlórované insekticídy, potraviny, pôda, 613.22/.28(437.642)
631.453(437.642)
Boj o Banskú Bystricu :Zo zprávy frontového zpravodajcu ČA mjr. Z. Lipavského
Vatra, Roč. 1, č. 1 (19.4.1945), s. 3-4
oslobodenie, svetová vojna, 1939-1945, 94(437.642)"1945"
Problémy Banskej Bystrice po oslobodení :Návrat k mierovému životu : Zo zasadnutia MNV
Vatra, Roč. 1, č. 1 (19.4.1945), s. 5
Miestny národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
352(437.642):061.3
Sociálna svojpomoc
Vatra, Roč. 1, č. 1 (19.4.1945), s. 5
Miestny národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
sociálna starostlivosť, 352(437.642)
364.42/.44
Zeman, Gustáv Nový zástoj Banskej Bystrice
Vatra, Roč. 1, č. 1 (20.4.1945), s. 1
kultúra, dejiny, 908.437.642
Pred vytvorením Národného frontu v B. Bystrici :Manifestácia 1. mája : Nové pomenovanie ulíc
Vatra, Roč. 1, č. 4 (22.4.1945), s. 2
Miestny národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
352(437.642):061.3
Kladek, T Dukla Banská Bystrica a Slovan Bratislava najlepší na Slovensku
Lehká atletika, Roč. 19, č. 12 (1967), s. 9
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
ľahká atletika, 796.42
Lojko, V Banská Bystrica v II. lige
Lehká atletika, Roč. 17, č. 3 (1965), s. 20
Telovýchovná jednota Slávia Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
ľahká atletika, 796.42
Holčík, Juraj Hroby sa otvárajú- :za Jankom Bakossom
Vatra, Roč. 1, č. 6 (25.4.1945), s. 1
Evanjelická cirkev a.v
kňazi, 284.1:262.14
929 Bakoss, Ján
Thurzo, Viliam Organizácia verejného zdravotníctva :Z troch zdravotníckych oblastí jedna bude mať sídlo v Ban. Bystrici
Vatra, Roč. 1, č. 6 (25.4.1945), s. 3
zdravotníctvo, organizácia verejného zdravotníctva, 614.2(437.642)
Nový posádkový veliteľ v Banskej Bystrici
Vatra, Roč. 1, č. 8 (27.4.1945), s. 3
vojenskí velitelia, 355.333(437.642)
929 Vesel, Milan
Budova VPV v novom rúchu
Vatra, Roč. 1, č. 8 (27.4.1945), s. 3
vojenské budovy, rekonštrukcie stavieb, 355.713(437.642)
69.059.7(437.642)
Úlohy Národného frontu v B. Bystrici
Vatra, Roč. 1, č. 8 (27.4.1945), s. 3
Národný front
329.71(437.642)
Školské lavice sú už obsadené :Tohoročné matúry neplatia : Gymnázie pomenované po národných dejateľoch : Noví ľudia na čele škôl : Čiastočné koedukácie
Vatra, Roč. 1, č. 8 (27.4.1945), s. 3
stredné školy, gymnáziá, 373.5(437.642)
Posledná cesta martýra senióra Jána Bakossa :predstavitelia Okresného a Miestneho NV vzdali hold bojovníkovi za slovenskú slobodu : zástupy ľudu so širokého okolia na pohrebe
Vatra, Roč. 1, č. 9 (28.4.1945), s. 3
Evanjelická cirkev a.v
kňazi, 284.1:262.14
929 Bakoss, Ján
Pamätník padlým hrdinom ČA :Na Masarykovom námestí v Ban. Bystrici
Vatra, Roč. 1, č. 11 (1.5.1945), s. 4
pamätníky, 725.945(437.642)
Hudobná škola v Banskej Bystrici
Vatra, Roč. 1, č. 11 (1.5.1945), s. 6
hudobné školstvo, 373.5(437.642):78
Za družné spolunažívanie Čechov a Slovákov :Prvá slávnostná manifestácia v oslobodenej Ban. Bystrici
Vatra, Roč. 1, č. 12 (3.5.1945), s. 2
327.321:394.4(437.642)
Hold pamiatke slovenského bohatiera
Vatra, Roč. 1, č. 13 (4.5.1945), s. 3
spomienkové oslavy, politici, 355.484:32-051:52
929 Štefánik, Milan
061.75(437.642)
Osvetľujeme celú Banskú Bystricu :Spoločná práca robotníkov, montérov a úradníkov
Vatra, Roč. 1, č. 14 (5.5.1945), s. 3
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
hydrocentrály, elektrifikácia, elektrárne, 621.316(437.642)
621.311.21(437.642):627.517
621.315.322(437.642)
Prezident Dr. E. Beneš v Banskej Bystrici :hrdinský ľud povstaleckého kraja vzdáva hold hlave štátu
Vatra, Roč. 1, č. 17 (8.5.1945), s. 1
štátne návštevy, 32-051
342.511(437):394.44(437.642)
929 Beneš, Edvard
Šujan, Juraj Vítame pána prezidenta
Vatra, Roč. 1, č. 17 (8.5.1945), s. 1
štátne návštevy, 32-051
342.511(437):394.44(437.642)
929 Beneš, Edvard
Banská Bystrica má všetky predpoklady, aby bola hlavné mesto Slovenska :Memorandum revolučného Národného výboru Slovenskej národnej rade
Vatra, Roč. 1, č. 17 (8.5.1945), s. 4
hlavné mestá, 911.375(437.6)
352(437.642)
Izák, Milan K jubileu primára MUDr. Jaroslava Koláčného
Československá oftalmologie, Roč. 24, č. 4 (1968), s. 313-314
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
lekári, oftalmológia, 614.253(437.642)
617.7
929 Koláčny, Jaroslav
Izák, Milan Príspevok k syndrómu Sturge-Weber-Krabbe
Československá oftalmologie, Roč. 27, č. 5 (1971), s. 267-272
Res. rus., angl.
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
glaukóm, syndróm Sturge-Weberov, 617.7-007.681
614.2
Valné shromaždenie
Hronské noviny, Roč. 5, č. 5 (1923), s. 4
Podporujúci spolok študujúcej mládeže
študenti, spolky, 378.3
Školské neriady
Hronské noviny, Roč. 3, č. 40 (1921), s. 1
maďarské školy, súkromné, školstvo, 371.1:323.122
Učiteľstvo banskobystrického okresu
Hronské noviny, Roč. 8, č. 5 (1926), s. 3
učitelia, školy, 371.1(437.642)
374.124(437.642)
Zo života vojenského
Hronské noviny, Roč. 8, č. 12 (1924), s. 2
vojaci, analfabetizmus, 355.1-057.81(437.642)
376.76
Z gymnázia Andreja Sládkoviča v Baňskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 3, č. 27 (1921), s. 1
Gymnázium Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54
Kto zabíja slovenské stredné školstvo?
Hronské noviny, Roč. 6, č. 36 (1924), s. 1
stredné školy, 373.5:351.85
Zápis a prijímacie skúšky do gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici-
Hronské noviny, Roč. 8, č. 24 (1926), s. 3
Gymnázium Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54
Školské výstavy
Hronské noviny, Roč. 5, č. 25 (1923), s. 1-2
Štátne gymnázium Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54(437.642)
061.4
Sládkovičovo gymnasium v Banskej Bystrici-
Hronské noviny, Roč. 9, č. 14 (1927), s. 2
Gymnázium Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54
Školstvo
Hronské noviny, Roč. 2, č. 27 (1920), s. 1-2
Učiteľský ústav (Banská Bystrica, Slovensko)
školy, učiteľské ústavy, 377.8(437.642)
Školstvo
Hronské noviny, Roč. 2, č. 25 (1920), s. 2-3
Reformné reálne dievčenské gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
Štátna obchodná škola (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.61(437.642)
Styk, Pavol Evan. gymnasium
Hronské noviny, Roč. 2, č. 9 (1920), s. 2
Evanjelické gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, gymnáziá, 373.54(437.642):284.1
Zo štátneho gymnázia A. Sládkoviča
Hronské noviny, Roč. 2, č. 23 (1920), s. 1-2
Štátne gymnázium Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54(437.642)
Bilancia našich stredných škôl
Hronské noviny, Roč. 6, č. 27 (1924), s. 2
stredné školy, 373.5
Piško, J Prečo nemáme učiteľskej prípravovne
Hronské noviny, Roč. 1, č. 26 (1919), s. 4
učiteľské prípravky, školstvo, 377.8(437.642)
Správca pripravovne pre učiteľky v B. Bystrici
Hronské noviny, Roč. 1, č. 21 (1919), s. 2
učitelia, školstvo, 377
929 Hádek, Jozef
Dievčenská preparandia v Baňskej Bystrici-
Hronské noviny, Roč. 1, č. 17 (1919), s. 2
učiteľské prípravky, školstvo, 377.8(437.642)
Banskobystrická okresná organizácia učiteľov Z.U.S.-
Hronské noviny, Roč. 5, č. 19 (1923), s. 2
Zemský učiteľský spolok
učitelia, 371.12:061.25(437.642)
061.3
Banskobystrická meštianka
Hronské noviny, Roč. 19, č. 7 (1928), s. 1-2
školy, 372(437.642)
Okresný osvetový sbor v Ban. Bystrici
Hronské noviny, Roč. 10, č. 8 (1928), s. 1-2
osveta, 374
Žiacka jedálňa-
Hronské noviny, Roč. 1, č. 22 (1919), s. 2
žiaci, 371.217.2
Akademický Klub v B. B.-
Hronské noviny, Roč. 10, č. 1 (1928), s. 3
Akademický klub
pedagógovia, 378.111:061.23(437.642)
Derék, Koloman Sdruženie Akademikov ž. XVIII. (Pohronskej)
Hronské noviny, Roč. 10, č. 3 (1928), s. 2-3
Sdruženie akademikov župy XVIII. (Pohronskej)
378
Slávik, Juraj Sjazd Sväzu slovenského študentstva
Hronské noviny, Roč. 3, č. 31 (1921), s. 1-2
Sväz slovenského študentstva
mládež, 371.83:061.3
Belnay, J Prednáška J. Belnaya o Morhistoch povedaná v B. Bystrici na akad. večierku 6. sept. 1924
Hronské noviny, Roč. 6, č. 37 (1924), s. 1
Mor ho (študentský spolok : Banská Bystrica, Slovensko)
371.83
Alumneum št. gymnázia
Hronské noviny, Roč. 4, č. 15 (1922), s. 3
alumneum, študenti, sociálna starostlivosť, 373.54(437.642):36
Fond Janka Filipču
Hronské noviny, Roč. 6, č. 41 (1924), s. 1
Fond Janka Filipču (Banská Bystrica, Slovensko)
študenti, 371.83
929 Filipča, Ján
Tarchanov, VP Úkoly slovenskej študujúcej mládeže v Banskej Bystrici v minulosti a dnes
Hronské noviny, Roč. 6, č. 2 (1924), s. 2 ; č. 4 (1924), s. 1-2 ; č. 5 (1924), s. 1-2
študentské spolky, národné hnutie, 371.89
Tarchanov, VP Úkoly študujúcej mládeže v Ban. Bystrici v minulosti a dnes
Hronské noviny, Roč. 5, č. 48 (1923), s. 5 ; č. 50 (1923), s. 5 ; č. 51 (1923), s. 4
študentské spolky, národné hnutie, 371.89
Valné shromaždenie
Hronské noviny, Roč. 5, č. 5 (1923), s. 4
Podporujúci spolok študujúcej mládeže
študenti, 371.89(437.642):061.3
Z gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 3, č. 27 (1921), s. 1
Gymnázium Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54
Kto zabíja slovenské školstvo?
Hronské noviny, Roč. 6, č. 36 (1924), s. 1
stredné školy, 377:351.85
Výstava žiackych prác a učebných pomôcok štátnej odbornej školy kovorobnej v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 5, č. 37 (1923), s. 2
Štátna odborná škola kovorobná (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné odborné školy, učebné pomôcky, 373.62(437.642)
371.381+371.67:061.4(437.642)
Štátna odborná škola kovorobná v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 8, č. 33 (1926), s. 2
Štátna odborná škola kovorobná (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné odborné školy, 373.62(437.642)
Nová budova pre kovorobnú školu v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 7, č. 7 (1925), s. 1
Štátna odborná škola kovorobná (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné odborné školy, 373.62(437.642)
Prvá učňovská výstavka v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 8, č. 25 (1926), s. 2
učňovská mládež, výstavy, 377:061.4
061.4
Otvorenie dievčenských škôl spolku "Živena" v B. Bystrici
Hronské noviny, Roč. 2, č. 42 (1920), s. 2
Štátna dievčenská odborná škola rodinná (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 377.5:061
061
Čsl. štátna obchodná akademia (4ročná) v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 4, č. 10 (1922), s. 3
Československá štátna obchodná akadémia (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.61
Sýkora, F Zo štátnej obchodnej školy v Baň. Bystrici
Hronské noviny, Roč. 1, č. 16 (1919), s. 2
Štátna obchodná škola (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.61(437.642)
Štátna obchodná škola
Hronské noviny, Roč. 1, č. 20 (1919), s. 2-3
Štátna obchodná škola (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.61(437.642)
Z kroniky št. gymnázia Sládkovičovho :Verný odpis z pôvodiny (Školský rok 1861-62)
Hronské noviny, Roč. 5, č. 31 (1923), s. 3-4 ; č. 32 (1923), s. 2-3
Štátne gymnázium Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54(437.642)
Správa (riaditeľstvo) česko-slovenského štátneho gymnáziuma, Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 50, č. 202 (1919), s. 2
Štátne gymnázium Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54(437.642)
Konôpka, Ján Spomienka na oslobodenie
Bojovník, Roč. 4, č. 12 (1972), s. 2
oslobodenie, svetová vojna, 1939-1945, 94(437.642)"1945"
Štipendium právnickému dorastu v štátnej finančnej službe
Národnie noviny, Roč. 52, č. 175 (6.8.1921), s. [3]
Finančné riaditeľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
študenti, 378.3
Jubilárne slávnosti a sjazdy slovenského študentstva v Banskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 59, č. 106 (12.9.1928), s. 2-3
Sväz slovenského študentstva
študenti, študenti, 371.89
329.78(437.6):061.3
Študentské slávnosti v Banskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 59, č. 99 (26.8.1928), s. 3
Sväz slovenského študentstva
študenti, študenti, 371.89
329.78(437.6):061.3
Na dievčenskej preparandii v Baňskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 50, č. 220 (25.9.1919), s. 5
dievčenské školy, stredné školy, 373.5-055.2(437.642)
Z učiteľského ústavu v Banskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 52, č. 129 (11.6.1921), s. [4]
Učiteľský ústav (Banská Bystrica, Slovensko)
školy, učiteľské ústavy, 377.8(437.642)(091)
Kuchta, Cyril Pred výročím v Múzeu SNP
Bojovník, Roč. 4, č. 34 (1972), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
069.5
Na štátnej obchodnej škole v Banskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 51, č. 133 (16.6.1920), s. 3
Štátna obchodná škola (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.61(437.642)
Tajomstvo úspechu :Pohľad na činnosť OV SZPB v Banskej Bystrici
Bojovník, Roč. 4, č. 45 (1972), s. 1, 3
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
329.75(437.642)
Brocko, Miroslav Dlhý čas čakania- :audiovizuálne systémy v Múzeu SNP v Banskej Bystrici dostávajú novú tvár ...
Bojovník, Roč. 3, č. 3 (1971), s. 4
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, audiovizuálne systémy, 069:94(437.6)SNP
069.5:659.148
Nová obchodná akadémia v Banskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 53, č. 23 (9.3.1922), s. 3
Československá štátna obchodná akadémia (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.61
Päťmesačný gazdinský kurs pri štátnej odbornej škole rodinnej v Banskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 52, č. 242 (26.10.1921), s. [4]
Štátna dievčenská odborná škola rodinná (Banská Bystrica, Slovensko)
377(437.642)
Čuřík, František Štátna odborná škola kovorobná v Banskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 50, č. 192 (22.8.1919), s. [3]
Štátna odborná škola kovorobná (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné odborné školy, 373.62(437.642)
Jednoročný kurs pre abiturientov stredných škôl. Česko-slovenská štátna štvorročná stredná lesnícka škola
Národnie noviny, Roč. 50, č. 185 (13.8.1919), s. [3]
Česko-slovenská štátna štvorročná stredná lesnícka škola (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.5(437.642)
630
Čerňanský, Ivan Bude včas hotový?
Bojovník, Roč. 1, č. 2 (1969), s. 13
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, múzeá, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94(437.642)
Richter, Milan Na aktuálnu tému s pracovníkmi príprav 25. výročia SNP v Banskej Bystrici
Bojovník, Roč. 1, č. 10 (1969), s. 4
94(437.6)SNP
394.4
Čerňanský, Ján Bleskový rozhovor
Bojovník, Roč. 1, č. 14 (1969), s. 12
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, výstavba, 069:94(437.6)SNP
725.94:69
Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír Päťdesiat rokov slovenského života :Vlastný životopis.
spisovatelia, 82:929 Zechenter-Laskomerský, G. K.
821.162.2-94
Richter, Milan Prvá bojová úloha
Bojovník, Roč. 1, č. 16 (1969), s. 8
94(437.6)SNP
929Kuchta, Cyril
Zo štátnej rodinnej školy v Banskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 52, č. 207 (15.9.1921), s. [4]
Štátna dievčenská odborná škola rodinná (Banská Bystrica, Slovensko)
373.64(437.642)
Absolventom gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici do pozornosti!
Národnie noviny, Roč. 50, č. 239 (17.10.1919), s. 4
Československé štátne gymnázium Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
študenti, 378.3
Zachováme vernosť ideám a odkazom Povstania
Bojovník, Roč. 1, č. 17 (1969), s. 1
94(437.6)SNP
394.4
Na ev. gymnáziume bansko-bystrickom zápis žiakov
Národnie noviny, Roč. 51, č. 137 (20.6.1920), s. 5
Evanjelické gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, gymnáziá, 373.54(437.642):284.1
284.1
Kadnár, E Čestní občania povstaleckej Banskej Bystrice
Bojovník, Roč. 1, č. 17 (1969), s. 4
Mestský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
čestní občania mesta, 352:331.108.54
929A/Z
Evanjelické gymnázium bansko-bystrické
Národnie noviny, Roč. 51, č. 134 (17.6.1920), s. 3
Evanjelické gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, gymnáziá, 373.54(437.642):284.1
284.1
Zoch, Samuel O bansko-bystrických evanjelických stredných školách
Národnie noviny, Roč. 51, č. 138 (22.6.1920), s. 3
Evanjelické gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, gymnáziá, 373.5(437.642):284.1
284.1
Ev. cirkev oddáva stredné školy štátu
Národnie noviny, Roč. 51, č. 131 (13.6.1920), s. 2
Evanjelické gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
Evanjelické gymnázium (Rožňava, Slovensko)
Evanjelická cirkev a. v
gymnáziá, cirkev, poštátnenie, stredné školy, 373.54(437.642):284.1
284.1
Z gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 52, č. 154 (13.7.1921), s. [4]
Československé štátne gymnázium Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
373.54(437.642)
Štátne gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 50, č. 155 (9.7.1919), s. [4]
Československé štátne gymnázium Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
373.54(437.642)
Chovanec, Ján Veselovci
Bojovník, Roč. 1, č. 17 (1969), s. 11
94(437)SNP
355.333(437.642)
929Vesel, Mirko
929Vesel, Milan
929Vesel, Miloš
Na reformnom reálnom dievčenskom gymnáziume Karola Kuzmányho v Banskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 51, č. 138 (22.6.1920), s. 3
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54(437.642)
Slovenské ženské gymnázium v Banskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 50 (26.2.1919), s. [3]
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
Vyššia dievčenská škola (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, gymnáziá, 373.54(437.642)(091)
Káles, Stanislav Vysokoškoláci v odboji
Bojovník, Roč. 1, č. 17 (1969), s. 12
vysoké školy, protifašistický odboj, 94(437.6)SNP
378.18(437.6)
329.78:378:061.3
Zápis štátneho dievčenského reformného reálneho gymnázia K. Kuzmányho v Banskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 50, č. 155 (9.7.1919), s. [4]
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54(437.642)
Slávik, Juraj Všetkým bývalým žiakom banskobystrického ev. gymnázia
Národnie noviny, Roč. 55, č. 74 (21.9.1924), s. 2-3
Evanjelické gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
študenti, pedagógovia, gymnáziá, 373.54(437.642):284.1
Fábry, Ján A Po tridsiatich rokoch
Národnie noviny, Roč. 5, č. 60 (31.7.1924), s. 2
gymnáziá, študenti, 373.54(437.642)
Valné shromaždenie okresnej jednoty Sv.S.U. v Banskej Bystrici
Slovenský denník, Roč. 7, č. 260a (13.11.1924), s. 2
Sväz slovenských učiteľov
371.1:061.3(437.642)
Legionárov dopis
Slovenský denník, Roč. 2, č. 222 (12.10.1919), s. 6
gymnáziá, lesnícke školy, českí pedagógovia, 373.54(437.642)
371.1
Cirkevní učitelia za svoje poštátnenie
Slovenský denník, Roč. 9, č. 24a (30.1.1926), s. 7
Zväz slovenského učiteľstva (Banská Bystrica, Slovensko)
371.1:061
28
Prvé maturitné skúšky-
Slovenský denník, Roč. 5, č. 145a (29.6.1922), s. 3
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54(437.642)
Ešte raz katolícke gymnáziá
Slovenský denník, Roč. 5, č. 4 (5.1.1922), s. 1
Katolícke gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
Katolícke gymnázium (Nitra, Slovensko)
Katolícke gymnázium (Ružomberok, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, cirkevné školy, 373.54(437.642)
282
Kálal, Karel Zaujímavá škola
Slovenský denník, Roč. 6, č. 34a (13.2.1923), s. 2
Štátna odborná škola kovorobná (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné odborné školy, 373.62(437.642)
Mládež a jej národné poslanie. Študentské slávnosti v Banskej Bystrici. Reč min. dr. M. Hodžu. Pracovný sjazd
Slovenský denník, Roč. 11, č. 208 (11.9.1928), s. 2-4
Sbor krajinských spolkov študentských
Združenie akademikov župy
študenti, 371.83(437.642)
061.3(437.642)
Prejav slovenského študentstva
Slovenský denník, Roč. 11, č. 209 (12.9.1928), s. 2
študenti, zjazdy, 371.83:061.3(437.642)
Za spoluprácu všetkého slovenského študentstva
Slovenský denník, Roč. 5, č. 103a (7.5.1922), s. 4
Sväz slovenského študentstva
Ústredie slovenského katolíckeho študentstva
porady, 371.83:061.3(437.642)
Ruman, Aurel 10ročné jubileum Morhistov
Slovenský denník, Roč. 6, č. 14 (19.1.1923), s. 3
Mor ho (študentský spolok : Banská Bystrica, Slovensko)
študentské spolky, 371.83
Vyzvanie na býv. žiakov a ctiteľov profesora Jána Kmeťa v Banskej Bystrici
Národný denník, Roč. 3, č. 251 (4.11.1924), s. 2
Štipendium Jána Kmeťa (Banská Bystrica, Slovensko)
študenti, štipendiá, pedagógovia, 378.346
Sjazd sboru krajských spolkov študentských v Baňskej Bystrici
Národný denník, Roč. 3, č. 164 (20.7.1924), s. 4
Sbor krajinských spolkov študentských
študenti, zjazdy, 371.83:061.3(437.642)
Baňská Bystrica a jej školy.
Národný denník, Roč. 3, č. 255 (8.11.1924), s. 2
školy, 371(437.642)
Sjazd krajských spolkov pri Sväze slovenského študentstva v Baňskej Bystrici
Národný denník, Roč. 3, č. 206 (10.9.1924), s. 2
Sväz slovenského študentstva
študenti, 371.83:061.3(437.642)
Univerzitný kurz v prázdninách pre slovenské učiteľstvo v Banskej Bystrici
Národný denník, Roč. 5, č. 110 (13.5.1926), s. 4
učitelia, 371.1
Kovorobná škola v Baňskej Bystrici
Národný denník, Roč. 3, č. 64 (16.3.1924), s. 3
Štátna odborná škola kovorobná (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné odborné školy, 373.62(437.642)
Za poštátnenie učiteľstva
Robotnícke noviny, Roč. 23, č. 24 (30.1.1926), s. 2
Sväz slovenských učiteľov
učitelia, 371.1:061.3(437.642)
Univerzitný kurz pre učiteľov škôl národných
Robotnícke noviny, Roč. 23, č. 114 (20.5.1926), s. 4
učitelia, 371.1
Plávka, Andrej Básnik Povstania
Bojovník, Roč. 5, č. 39 (1973), s. 4
spisovatelia, 94(437.6)SNP
82:929 Plávka, A.
821.162.4-1
Minister súdr. dr. Markovič profesorovi Kmeťovi
Robotnícke noviny, Roč. 21, č. 242 (21.10.1924), s. 3
pedagógovia, 371
Štátu alebo vláde?
Robotnícke noviny, Roč. 18, č. 168 (31.7.1921), s. 1-2
Katolícke gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
Katolícke gymnázium (Nitra, Slovensko)
Katolícke gymnázium (Ružomberok, Slovensko)
cirkevné školy, stredné školy, gymnáziá, 373.54(437.642)
Konôpka, Ján Okres Banská Bystrica v SNP
Bojovník, Roč. 6, č. 25 (1974), s. 8
Základná deväťročná škola, Trieda SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
izby revolučných tradícií, základné školy, 069:323.22/.23:373.3
94(437.642)SNP
Štátna odborná škola kovorobná v Banskej Bystrici
Robotnícke noviny, Roč. 23, č. 190 (22.8.1926), s. 6
Štátna odborná škola kovorobná (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné odborné školy, 373.62(437.642)
Zápis do štátnej obchodnej školy v B. Bystrici
Robotnícke noviny, Roč. 18, č. 139 (25.6.1921), s. 5
Štátna obchodná škola (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.61(437.642)
Družstevný kurz pri štátnej obchodnej škole v Baňskej Bystrici
Robotnícke noviny, Roč. 18, č. 139 (25.6.1921), s. 5
Štátna obchodná škola (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.61(437.642)
Mohutné oslavy SNP
Bojovník, Roč. 6, č. 37 (1944) [1974], s. 1, 3
94(437.6)SNP
394.4
Verní ideálom Povstania
Bojovník, Roč. 6, č. 37 (1944) [1974], s. 1
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
94(437.6)SNP
394.4
329.75(437.6):061.3
Študentský sjazd v Banskej Bystrici
Robotnícke noviny, Roč. 25, č. 207 (11.9.1928), s. 3
študenti, zjazdy, 371.83:061.3(437.642)
Reformné reálne dievčenské gymnázium Karola Kuzmányho
Robotnícke noviny, Roč. 7, č. 104 (12.6.1920), s. 4
Štátne dievčenské reformné gymnázium Karola Kuzmányho (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54(437.642)
Okresná jednota Sv.S.U. v Baň. Bystrici-
Národná škola slovenská, Roč. 3, č. 1 (1925), s. 33
Sväz slovenských učiteľov
371.1:061.3(437.642)
Loyko, Ferdiš Okresná jednota Sv.S.U. v Banskej Bystrici-
Národná škola slovenská, Roč. 7, č. 7-8 (1928), s. 101
Sväz slovenských učiteľov
371.1:061.3(437.642)
Ban. Bystrica
Národná škola slovenská, Roč. 4, č. 6 (1926), s. 235
Sväz slovenských učiteľov
školstvo, poštátnenie, 371.1:061.3(437.642)
Z okresných jednôt Sv.S.U.
Národná škola slovenská, Roč. 2, č. 1 (1924), s. 24-25
Sväz slovenských učiteľov
371.1:061.3(437.642)
Adresy funkcionárov okresných jednôt Sv.S.U.
Národná škola slovenská, Roč. 2, č. 4 (1924), s. 119-120 ; č. 5 (1924), s. 149-150
Sväz slovenských učiteľov
371.1:061
Prívet Gejzu Medrického, predsedu Sdruženia akademikov župy XVIII. na akadémii v Banskej Bystrici, usporiadanej na počesť prenasledovaných slovenských študentov, sdružených vo spolku "Mor ho"
Slovák, Roč. 6, č. 227a (5.10.1924). - [Príl.] Slovo mladých, s. 6
Mor ho (študentský spolok : Banská Bystrica, Slovensko)
Sdruženie akademikov župy XVIII. (Pohronskej)
študentské spolky, 371.83:061.3(437.642)
Porady Sväzu Slovenského študentstva a Ústredia Katolíckeho študentstva v Banskej Bystrici
Slovák, Roč. 4, č. 103 (6.5.1922), s. 3
Sväz slovenského študentstva
Ústredie slovenského katolíckeho študentstva
porady, 371.83:061.3(437.642)
Stano, Július Slovenskí profesori sú pozdravení študentami
Slovák, Roč. 6, č. 158 (13.7.1924). - [Príl.] Slovo mladých, s. 6
Ústredie slovenského katolíckeho študentstva
Spolok profesorov Slovákov
371.83:061:282
371.16:061.25(437.6)
061.3
Diecezálna porada učiteľov v Banskej Bystrici
Slovák, Roč. 8, č. 221 (2.10.1926), s. 4
učitelia, cirkevné školy, 371.1:282:061.3(437.642)
282
Nešťastná Banská Bystrica
Slovák, Roč. 7, č. 92 (24.4.1925), s. 1
Učiteľský ústav (Banská Bystrica, Slovensko)
školy, učiteľské ústavy, 377.8(437.642)
Veľký boj o školy
Slovák, Roč. 3, č. 172 (2.8.1921), s. 1
Katolícke gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
Katolícke gymnázium (Nitra, Slovensko)
Katolícke gymnázium (Ružomberok, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, cirkevné školy, 373.54
Katolícka Jednota žien v B. Bystrici
Slovák, Roč. 5, č. 31 (9.2.1923), s. 3-4
Katolícka Jednota žien (Banská Bystrica, Slovensko)
282
Slota, Juraj Zpráva tajomníka ZUS-u, prednesená na valnom shromaždení delegátov ZUSu dňa 3. aug. 1923 v Baňskej Bystrici
Slovenský učiteľ, Roč. 4, č. 15-16 (1923), s. 381-384
Zemský učiteľský spolok
učitelia, 371.12:061.25(437.642)
061.3
Figuš, Viliam Reč, ktorú povedal predseda Viliam Figuš na valnom shromaždení učiteľského spolku župy Zvolenskej, dňa 5. júna 1920 v Baňskej Bystrici
Slovenský učiteľ, Roč. 1, č. 4 (1920), s. 78-81
Zemský učiteľský spolok
učitelia, 371.12:061.25(437.642)
061.3
Valné shromaždenie-
Slovenský učiteľ, Roč. 1, č. 3 (1920), s. 68-69
Zemský učiteľský spolok
učitelia, 371.12:061.25(437.642)
061.3
B. BystricaDňa 17. decembra vydržiavala org. ZUS-u okresu banskobystrického valné shromaždenie-
Slovenský učiteľ, Roč. 7, č. 5 (1926), s. 183-184
Zemský učiteľský spolok
učitelia, 371.12:061.25(437.642)
061.3
Učiteľské shromaždenie v Banskej Bystrici
Slovenský učiteľ, Roč. 7, č. 7 (1926), s. 295-296
Zemský učiteľský spolok
učitelia, 371.12:061.25(437.642)
061.3
Okres b. bystrický konal valné shromaždenie v Banskej Bystrici dňa 7. apríla 1927
Slovenský učiteľ, Roč. 8, č. 10-11 (1927), s. 228
Zemský učiteľský spolok
učitelia, 371.12:061.25(437.642)
061.3
Učiteľský Spolok župy Zvolenskej-
Slovenský učiteľ, Roč. 2, č. 2-3 (1921), s. 31
Zemský učiteľský spolok
učitelia, 371.12:061.25(437.642)
061.3
Chmelíček Zpráva o výborové schůzi v Báňské Bystrici dne 10. a 11. ledna
Vestník učiteľstva na Slovensku, Roč. 2, č. 1-2 (1920), s. 7-8
učitelia, 371.1:061.3(437.642)
Učitelský sbor stát. chl. i dívčí měšťanské školy v Báňské Bystrici-
Vestník učiteľstva na Slovensku, Roč. 2, č. 10-11 (1920), s. 10-11
Štátna chlapčenská a dievčenská meštianska škola (Banská Bystrica, Slovensko)
českí učitelia, 371.1(437.642)
Súbeh na štipendiá
Hlásnik, Roč. 8, č. 21 (1927), s. 4
Obchodná a priemyselná komora (Banská Bystrica, Slovensko)
študenti, štipendiá, 371.217.42
37.011.32
658.114
Štipendium Jána Kmeťa
Cirkevné listy, Roč. 38, č. 21 (1924), s. 415
Štipendium Jána Kmeťa (Banská Bystrica, Slovensko)
študenti, štipendiá, pedagógovia, 378.34
Blažko, JL Spoločnosť priateľov študentstva
Mladé Slovensko, Roč. 3, č. 8 (1921), s. 200-201
študenti, 37.011.32
Baňská Bystrica
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 11, č. 10 (1921), s. 250
Evanjelické gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, gymnáziá, poštátnenie, 373.54(437.642)
284.1
Gleiman, J Po pätnástich rokoch
Slovenský národ, Roč. 2, č. 213 (1926), s. 4
gymnáziá, 373.54(437.642)
Študentstvo sebe!
Hlas ľudu, Roč. 3, č. 21 (1921), s. 4
Spolok pre podporovanie chudobného žiactva (Banská Bystrica, Slovensko)
študenti, majálesy, 371.89(437.642)
364(437.642)
Odborná drevárska škola v Banskej Bystrici
Hlásnik, Roč. 8, č. 50 (1927), s. 4
drevárske školy, odborné školy, 377.36(437.642)
630*83
Kuchta, Miroslav Krasokorčuliari o Veľkú cenu SNP
Bojovník, Roč. 6, č. 50 (1974), s. 5
krasokorčuľovanie, 796.912.092-053.6
I. učňovská výstavka od 13. júna do 20. júna t.r. v Banskej Bystrici
Slovenský národ, Roč. 2, č. 132 (1926), s. 4
učňovská mládež, výstavy, 377.35(437.642)
061.4(437.642)
Pauliak, Ervín K srdcu Povstania.
Bojovník, Roč. 7, č. 12 (1975), s. 4
oslobodenie, svetová vojna, 1939-1945, 94(437.642)"1945"
Zápis do dievčenskej odbornej školy rodinnej v Banskej Bystrici
Slovenská žena, Roč. 4, č. 7 (1923), s. 80
rodinné školy, odborné školy, 373.6(437.642)
Nová Banská Bystrica
Bojovník, Roč. 7, č. 12 (1975), s. 8
dejiny, 94(437.642)SNP"1944/1975"
908(437.642)
Prvý päťmesačný kurs gazdovsko-kuchársky
Slovenská žena, Roč. 2, č. 1 (1921), s. 10
rodinné školy, odborné školy, 373.6(437.642)
Krajské spolky študentské
Nový Rod, Roč. 4, č. 3 (1924), s. 108-109
študentské spolky, 371.89(437.642)
Udrela hodina-
Bojovník, Roč. 7, č. 35 (1975), s. 3
94(437.642)SNP
323.26
Cikker, Ján Veľká epopeja humanizmu :V tento deň sviatočný s hudobným skladateľom, národným umelcom Jánom Cikkerom
Bojovník, Roč. 7, č. 35 (1975), s. 8
hudobní skladatelia, 94(437.642)SNP
78.071.1
929 Cikker, Ján
Schôdza výboru a predsedov spolkov Sväzu slov. študentstva v Banskej Bystrici 18.-19. marca 1922
Mladé Slovensko, Roč. 4, č. 7 (1922), s. 191
Sväz slovenského študentstva
Ústredie slovenského katolíckeho študentstva
porady, 378:061:061.3(437.642)
Slávnosti Morhistov v Banskej Bystrici
Slovenská politika, Roč. 5, č. 206 (1924), s. 4
Mor ho (študentský spolok : Banská Bystrica, Slovensko)
študentské spolky, 371.83(437.642)
Slávnost "Morhistov" v Baňskej Bystrici
Slovenský svet, Roč. 4, č. 39 (1924), s. 21
Mor ho (študentský spolok : Banská Bystrica, Slovensko)
študentské spolky, 371.83(437.642)
Zibrin, Michal Pamiatka spolku "Mor ho"!
Slovenské pohľady, Roč. 39, č. 6-8 (1923), s. 460-462
Mor ho (študentský spolok : Banská Bystrica, Slovensko)
študentské spolky, 371.83(437.642)
Zo zasadnutia bansko-bystrického zastupiteľského sboru
Slovenský národ, Roč. 2, č. 153 (1926), s. 5
Ženský spolok (Banská Bystrica, Slovensko)
dievčenské školy, stredné školy, 352(437.642):061.3
373.5-055.2(437.642)
396(437.642)
Madlen, Ján Kvalitatívne zmeny drevinovej skladby banskobystrických komorských lesov vzhľadom na ich popis v roku 1563 a dnešný stav
Lesnícky časopis, Roč. 13, č. 5 (1967), s. 455-468
Res. slov., eng., rus., nem., franc.
lesy, 630
Midriak, Rudolf Zalesňovanie spustnutých pôd pomocou plôtikových terás v Radvani pri Banskej Bystrici
Lesnícky časopis, Roč. 11, č. 7 (1965), s. 683-694
Res. slov., rus., angl., nem., franc.
zalesňovanie, lesníctvo, 630*2
Tužinský, Ladislav Vedecká konferencia "Nové poznatky o zákonitostiach pohybu vody a tvorbe vodných zdrojov" v Banskej Bystrici
Lesnícky časopis, Roč. 20, č. 2 (1974), s. 165-167
hydrológia, konferencie, 556:061.4(437.642)
061.4(437.642)
Šuchma, Oldřich Poznatky z riešenia cestnej siete v nadväznosti na sústreďovanie a odvoz dreva na Lesnom závode v Banskej Bystrici
Lesnícky časopis, Roč. 19, č. 4 (1973), s. 399-407
Res. slov.
Lesný závod (Banská Bystrica, Slovensko)
ťažba dreva, drevo, 630*31
Madlen, Ján Niektoré administratívne opatrenia banskobystrických komorských baní a lesov zo 16. storočia
Lesnícky časopis, Roč. 14, č. 11-12 (1968), s. 985-994
Res. slov., rus., angl.
baníctvo, lesníctvo, ochrana lesa, 630*4(437.642)
622(437.642)
Jančík, Alojz Lesy Horehroní v 80. letech 17. století
Lesnícky časopis, Roč. 7, č. 1 (1961), s. 47-54
Res. čes., rus., nem.
lesníctvo, 630
Z Baňskej Bystrice nám píšu-
Vatra, Roč. 1, č. 5 (1919), s. 84
Evanjelické gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
Katolícke gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
Štátne gymnázium Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, gymnáziá, cirkevné školy, 373.54(437.642):284.1+282
Zápis do dievčenskej odbornej školy v Banskej Bystrici-
Pluh, Roč. 3, č. 26 (1923), s. 3
dievčenské školy, stredné školy, 373.5-055.2(437.642)
Naša druhá obchodná akademia
Slovenská vlasť, Roč. 4, č. 12 (1922), s. 5
Obchodná akadémia (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.6:33(437.642)
Živena mládeži
Pohronský hlásnik, Roč. 1, č. 5 (1926), s. [1]-2
Živena (spolok : Banská Bystrica, Slovensko)
žiaci, 396:061.25(437.642)
371.217.2
Banskobystrické školstvo
Pohronský hlásnik, Roč. 3, č. 31 (1928), s. 1
školstvo, 371(437.642)
Dluholucká, A O starej a novej škole
Pohronský hlásnik, Roč. 3, č. 35-36 (1928), s. 4-5
Evanjelické gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, gymnáziá, 373.54:284.1(437.642)
371(437.642)
Roubal, Jan Niekoľko rozpomienok na vznik slovenskej školy
Pohronský hlásnik, Roč. 3, č. 35-36 (1928), s. 5-6
školy, 371(437.642)
Jubilárny manifestačný sjazd slovenského študentstva v Ban. Bystrici
Ľudová politika, Roč. 4, č. 155 (1928), s. 3
Sväz slovenského študentstva
študenti, 371.89
329.78(437.6):061.3
Sbor krajinských spolkov pri Sväze slovenského študentstva-
Slovenský východ, Roč. 6, č. 205 (6.9.1924), s. 5
Mor ho (študentský spolok : Banská Bystrica, Slovensko)
pomníky, študenti, 371.83(437.642)
247.3
Kriška, Alexander Sjazd slov. študentov v Baňskej Bystrici
Slovenský východ, Roč. 3, č. 181 (10.8.1921), s. 5
Sväz slovenského študentstva
študenti, zjazdy, 371.89
329.78(437.6):061.3
Sýkora, F Jednoročný kurs pre abiturientov stredných škôl
Slovenský východ, Roč. 1, č. 167 (12.9.1919), s. 3
Štátna obchodná škola (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.61(437.642)
Odborná škola banícka pri Štátnej priemyselnej škole v Banskej Bystrici
Hlasy zpod Sitna, Roč. 4, č. 49 (1925), s. 2
Štátna priemyselná škola (Banská Bystrica, Slovensko)
odborné školy, banícke, 377.36(437.642)
622
Horák, G Pozdravujeme Jána Mihála
Učiteľské noviny, Roč. 19, č. 9 (1969), s. 4
Učiteľský ústav (Banská Bystrica, Slovensko)
pedagógovia, jazykovedci, 371.124:929 Mihál, Ján
81-051
V Banskej Bystrici
Učiteľské noviny, Roč. 19, č. 14 (1969), s. 2
učitelia, 394.268:371.124(437.642)
20 rokov Hrona
Učiteľské noviny, Roč. 19, č. 14 (1969), s. [8]
Hron (spevokol : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.684:783.8(437.642)
371.1(437.642)
Učebné pomôcky 50-ročné
Učiteľské noviny, Roč. 19, č. 26 (1969), s. 2
Učebné pomôcky (Banská Bystrica, Slovensko)
371.64/.69(437.642)
Za Jánom Mihálom
Učiteľské noviny, Roč. 19, č. 32-33 (1969), s. 2
jazykovedci, pedagógovia, 371.124:929 Mihál, Ján
81-051
Perspektívy predškolskej výchovy
Učiteľské noviny, Roč. 19, č. 40 (1969), s. 1-2
predškolská výchova, konferencie, 373.2:061.4(437.642)
061.4(437.642)
Hanus, J Výročie významného pedagóga
Učiteľské noviny, Roč. 19, č. 40 (1969), s. [6]
pedagógovia, 371.1
929Zoch, Ivan Branislav
Problémy regionálneho výskumu
Učiteľské noviny, Roč. 20, č. 2 (1970), s. 7
Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
regionálna história, regionálny výskum, konferencie, 930.2:061.3(437.642)
061.3(437.642
Janus, H Samuel Jurkovič
Učiteľské noviny, Roč. 20, č. 9 (1970), s. [8]
pedagógovia, 371.12(437.6)
929 Jurkovič, Samuel
Kostiviar, Ján Učebné pomôcky na novej ceste
Učiteľské noviny, Roč. 20, č. 10 (1970), s. [7]
Učebné pomôcky (Banská Bystrica, Slovensko)
371.64/.69(437.642)
Mátej, Jozef Učitelia v boji za našu slobodu
Učiteľské noviny, Roč. 20, č. 18 (1970), s. 3-4
Slobodný slovenský vysielač (Banská Bystrica, Slovensko)
učitelia, 371.1
94(437.6)SNP
654.191(437.642)
Roky budovania socialistického školstva :Profesor Ernest Sýkora
Učiteľské noviny, Roč. 20, č. 20 (1970), s. 3-4
pedagógovia, 378.12
929Sýkora, Ernest
Melichar, Jozef V Banskej Bystrici o problémoch slovenského jazyka
Učiteľské noviny, Roč. 20, č. 23 (1970), s. 4
slovenčina, základné školy, 373.3:811.162.4
061.3(437.642)
Niečo o mestskej nemocnici
Pozorovateľ, Roč. 1, č. 4-5 (7.3.1936), s. 1
nemocnice, výstavba, zdravotnícke zariadenia, 614.2(437.642):69
TATRA BANKA
Zlatá kniha Slovenska : Jubilejný sborník [1918 - 1928] / Sostavil a vyd. Miloš Kolesár, Bratislava : Miloš Kolesár, 1929S. 460
Tatra banka (Turčiansky sv. Martin, Slovensko)
banky, 336.712(437.642)"1918/1928"
Jirásek, Jozef Desať rokov vyvoja [i.e. vývoja] slovenského peňažníctva
Zlatá kniha Slovenska : Jubilejný sborník [1918 - 1928] / Sostavil a vyd. Miloš Kolesár, Bratislava : Miloš Kolesár, 1929S. 359-363
Bankový úrad ministerstva financií. Filiálka (Banská Bystrica, Slovensko)
Národná banka československá (Banská Bystrica, Slovensko)
bankovníctvo, finančníctvo, banky, 336.711(437.642)"1918/1928"
Krajská porada hospodárskych a finančných pracovníkov
Smer, Roč. 3, č. 33 (29.7.1951), s. 8
finančníctvo, hospodárstvo, 336.7:332:061.3(437.642)
Sporíte, správne!
Smer, Roč. 16, č. 81 (16.10.1964), s. 1
sporiteľne, podnikové sporenie, 336.722.14(437.64)
Kostiviar, Ján Slovenské školy bohatšie
Učiteľské noviny, Roč. 18, č. 12 (1968), s. [8]
Učebné pomôcky (Banská Bystrica, Slovensko)
371.64/.69(437.642)
Mikuš, Jozef Národovec-pedagóg
Učiteľské noviny, Roč. 18, č. 22 (1968), s. 7
pedagógovia, 371.1
929 Čulen, Martin
Lehocký, Vladimír Okresná konferencia o Akčnom programe
Učiteľské noviny, Roč. 18, č. 30-31 (1968), s. 1-2
školstvo, konferencie, 37:061.3(437.642)
061.3(437.642)
Chrupka, Anton Pamiatke Samuela Jurkoviča
Učiteľské noviny, Roč. 18, č. 30-31 (1968), s. 3
pedagógovia, 371.12(437.6)
929 Jurkovič, Samuel
Cabanová, Božena Príťažlivá zimná rekreácia
Práca, Roč. 29, č. 289 (7.12.1974), s. 2
Revolučné odborové hnutie
cestovný ruch, 338.48
Banskobystrická konferencia povedala, ako ďalej v ideovo-politickej výchove
Učiteľské noviny, Roč. 17, č. 39 (1967), s. 1, 3
pedagógovia, konferencie, 371.1:061.4(437.642)
061.4(437.642)
Na konferencii prehovorili
Učiteľské noviny, Roč. 17, č. 39 (1967), s. 1-2
pedagógovia, konferencie, 371.1:061.4(437.642)
061.4(437.642)
Ihnát, M Využitie mechanizačných prostriedkov na SEŠ
Učiteľské noviny, Roč. 15, č. 1-2 (1965), s. 7
stredné školy, 373.544(437.64)
Turkota, Ján O štúdiu popri zamestnaní na PI
Učiteľské noviny, Roč. 12, č. 8 (1962), s. 3
Pedagogický inštitút (Banská Bystrica, Slovensko)
378
Z krajských konferencií
Učiteľské noviny, Roč. 21, č. 1 (1971), s. 7
Slovenský odborový zväz pracovníkov školstva a vedy
školstvo, konferencie, 371:061.3(437.642)
061.3(437.642)
Malacký, Jozef Jubileum jazykovedca
Učiteľské noviny, Roč. 21, č. 6 (1971), s. 7
pedagógovia, jazykovedci, 81-051
378.124:929 Mistrík, Jozef
Sviatok učiteľov v Banskej Bystrici
Učiteľské noviny, Roč. 21, č. 14 (1971), s. 2
učitelia, 394.268:371.124(437.642)
Kvalita či komercionalita
Smer, Roč. 22, č. 130 (4.6.1970), s. 3
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)(091)
Desať rokov Stredoslovenského vydavateľstva :O edícii Aktuality
Smer, Roč. 22, č. 122 (26.5.1970), s. 3
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)"1960/1970"
Mátej, Jozef Prof. PhDr. Ján Mikleš, CSc. šesťdesiatročný
Učiteľské noviny, Roč. 21, č. 31-32 (1971), s. [10]
pedagógovia, 378.12:929 Mikleš, Ján
929 Mikleš, Ján
Na radvanskom jarmoku
Slovenská politika, Roč. 21, č. 206 (10.9.1940), s. 3
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Niečo o radvanskom jarmoku
Slovák, Roč. 21, č. 198 (30.8.1939), s. 5
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Baďo, Rudolf Na radvanskom jarmoku
Slovák, Roč. 18, č. 208 (11.9.1936), s. 2-3
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Radvanský jarmok
Slovenský denník, Roč. 21, č. 216 (18.9.1938), s. 8
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Berényi, Imrich Na Radvanskom jarmoku
Národnie noviny, Roč. 68, č. 119 (9.10.1937), s. 4
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Je v myslích i srdcích
Československý Červený kříž, Roč. 11, č. 8 (1963), s. 2
Československý Červený kríž
614.885(437.642)
Na čo sa zabudlo pri slávnostnom otvorení rozhlasovej vysielačky Masarykovej v Banskej Bystrici
Pozorovateľ, Č. 10-11 (1936), s. 6
rozhlasové vysielačky, 654.191(437.642)
929Murgaš, Jozef
Menšíková, Anna Školenie učiteľov zdravotníkov
Československý Červený kříž, Roč. 15, č. 3 (1968), s. [26]
Československý Červený kríž
učitelia, zdravotnícki pracovníci, 614.885-053.6(437.642)
371.1(437.642):614
Keď na Slovensku ešte dolovali meď a striebro :Thurzo a Fugger, prví organizátori dolovania medi
Slovenský denník, Roč. 16, č. 190 (23.8.1933)
baníctvo, meď, striebro, 622.343(437.642)
Baníctvo na strednom Slovensku :pohľad do slávnej minulosti
Robotnícke noviny, Roč. 33, č. 221 (27.9.1936)
baníctvo, 622(437.64)
Kuchár, Fridrich Aktuálny odkaz Slovenského národného povstania :Prejav predsedu ČSČK, plk. MUDr. Fridricha Kuchára, na spoločnom zasadnutí predsedníctiev ČSČK, SČK a ČČK v Banskej Bystrici
Československý Červený kříž, Roč. 16, č. 19 (1969), s. 1-5
Československý Červený kríž
614.885(437+437.6):061.3
94(437.6)SNP
Slávnostní zasedání ČSČK na počest Slovenského národního povstání
Červený kříž, Roč. 19, č. 20 (1972), s. 1-12
Československý Červený kríž
614.885(437+437.6):061.3
94(437.6)SNP
Brezány, Štefan A Z našich archívov :návšteva v banskobystrickom stoličnom archíve
Slovák, Roč. 22 (1940), s. 21-22
archívy, 930.253(437.642)
Kubiš, Pavol Mária Ľudia, ktorí sa starajú o krásu a čistotu
Smer, Roč. 27, č. 136 (12.6.1975), s. 1, 12, 13
Technické služby mesta Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
služby obyvateľstvu, 338.4
352/353
Zachar, Ľudovít O slovenských archívoch
Kultúra, Roč. 3, č. 9 (1931), s. 672-675
archívy, 930.253(437.6)
Predmerský, Vladimír 25 rokov profesionálneho bábkárstva na Slovensku
Československý loutkář, Roč. 25, č. 5 (1975), s. 101-106
Bábkové divadlo (Žilina, Slovensko)
Západoslovenské bábkové divadlo (Nitra, Slovensko)
Štátne bábkové divadlo (Bratislava, Slovensko)
Bábkové divadlo (Košice, Slovensko)
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.6)
Telocvičná jednota Sokol v Banskej Bystrici
Pohronský hlásnik, Roč. 2, č. 18 (1927), s. 3-4
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642)
Hobl, Josef Divadlo v Banskej Bystrici po prevrate
Naše divadlo, Roč. 3, č. 74 (1930), s. 6
hudobní skladatelia, dirigenti, divadlo, 792(437.642)
78.071.1/.2
929 Holeček, Bedřich
Pivko, Jaroslav Stredoslovenské divadlá upevňujú svoj profil
Československý loutkář, Roč. 24, č. 1 (1974), s. [3]-4
Bábkové divadlo (Žilina, Slovensko)
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Maliak, Jozef Andrej Plachý
Slovenské pohľady, Roč. 43, č. 1-2 (1927), s. 91-101
slovenskí spisovatelia, kňazi, 82:929 Plachý, Ondrej
930.85(437.642)
Ormis, Ján Vladimír Terézia Vansová
Slovenské pohľady, Roč. 91, č. 8 (1975), s. 109-112
spisovatelia, 82:929 Vansová, Terézia
821.162.4-3
Bagin, Albín Vlastný životopis G. K. Zechentera-Laskomerského :K otázke typu memoárovej literatúry
Slovenská literatúra, Roč. 22, č. (1974), s. 526-539
lekári, spisovatelia, prírodovedci, 82:929 Zechenter-Laskomerský, G. K.
821.162.4-312.6
614.253.1+5(437.642)
Kováč, Ján O slovenskom divadelníctve v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 10, č. 30 (1928), s. 5-6
Matica slovenská
divadlo, 792(437.642)
Brožek inscenuje Popolvára
Československý loutkář, Roč. 24, č. 1 (1974), s. 6-7
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Dve časové otázky Banskej Bystrice :Národný dom a otázka divadla či orolského biografu. Sriadenie štátnej ľudovej školy
Slovenský denník, Roč. 12, č. 134 (12.6.1929), s. 3
Národný dom (Banská Bystrica, Slovensko)
divadlá, kiná, 792(437.642)
791.43(437.642)
Predmerský, Vladimír Zápisník zo Slovenska
Československý loutkář, Roč. 24, č. 6 (1974), s. 124
bábkové divadlo, 792.97.091.4(437.6)
Predmerský, Vladimír Zápisník zo Slovenska
Československý loutkář, Roč. 24, č. 10 (1974), s. 221
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.6:480)
Slovenské loutkové divadlo v kostce
Československý loutkář, Roč. 23, č. 2 (1973), s. 3-6
Bábkové divadlo (Žilina, Slovensko)
Západoslovenské bábkové divadlo (Nitra, Slovensko)
Štátne bábkové divadlo (Bratislava, Slovensko)
Bábkové divadlo (Košice, Slovensko)
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.6)
Miartuš, Alexander Tridsať ochotníckych rokov :K 30. výročiu ochotníckeho divadla v B. Bystrici
Pravda, Roč. 42, č. (3.12.1960), s. 3
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Divadelná jar v Banskej Bystrici :20 rokov činnosti MDS
Smer, Roč. 1, č. 7 (24.4.1949), s. 3
Mestské divadelné sdruženie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Jubilejné XX. valné zhromaždenie MDS v B. Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 15 (19.6.1949), s. 3
Mestské divadelné sdruženie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Pazmová, Irena Tridsaťročné divadelné jubileum českej ženy
Hronské noviny, Roč. 7, č. 6 (1925), s. 1
ochotnícke divadlo, herci, 792.077(437.642)
929 Hoblová, Eva
Krčméry, Štefan Náš jubilejný sjazd
Naše divadlo, Roč. 1, č. 7-10 (1928), s. 57-65
ochotnícke divadlo, 792.077(437.6)
Petule, Štěpán Pí Hrušková
Šepkár (Nápověda), Roč. 1, č. 5 (1927), s. 5
herci, ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
929 Hrušková, Jarmila
Petule, Štěpán Pán Paulíny
Šepkár (Nápověda), Roč. 1, č. 5 (1927), s. 10-11
Riaditeľ Národnej banky v B. Bystrici, podporovateľ divadelníctva.
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
929 Pauliny, Viliam
336.7(437.642)
Petule, Štěpán Pán Sedník
Šepkár (Nápověda), Roč. 1, č. 2-3 (1927), s. 6
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
herci, ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
929 Sedník, M.
Petule, Štěpán P. Hobl
Šepkár (Nápověda), Roč. 1, č. 4 (1927), s. 8-10
herci, ochotnícke divadlo, režiséri, publicisti, 792.077(437.642)
929 Hobl, Josef
Do prvého čísla
Šepkár (Nápověda), Roč. 1, č. 1 (1927), s. 4-5
Banskobystrický divadelný spolok (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Petule, Štěpán Pán Sitte
Šepkár (Nápověda), Roč. 1, č. 1 (1927), s. 2-3
vydavatelia, redaktori, ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
929 Sitte, Otakar
070.4(437.642)
Petule, Štěpán Matej Třešnák
Šepkár (Nápověda), Roč. 2, č. 2 (1928), s. 7-8
Divadelné združenie vojenského zátišia (Banská Bystrica, Slovensko)
herci, ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
929 Třešnák, Matej
MUDr. Pavol Fabián 60 ročný
Československá pediatrie, Roč. 19, č. 11 (1964), s. 1023
lekári, pediatria, 614.253.1
616-053.2
929 Fabián, Pavol
Petule, Štěpán Pepek Císař
Šepkár (Nápověda), Roč. 2, č. 2 (1928), s. 5-7
Divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, herci, 792.077(437.642)
929 Císař, Josef
Prehľad kultúrnej činnosti v B. Bystrici za rok 1927
Šepkár (Nápověda), Roč. 2, č. 1 (1928), s. 5-6
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
Divadelné združenie vojenského zátišia (Banská Bystrica, Slovensko)
Matica slovenská
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Dluholucký, Svetozár Príspevok ku klinickému obrazu a terapii pri otrave Analgerínom v detskom veku
Československá pediatrie, Roč. 27, č. 11 (1972), s. 553-554
Res. rus., angl.
Oblastný ústav národného zdravia
otravy, 615.45-053.2
616-099
Dramatický odbor telocvičnej jednoty Sokol v Banskej Bystrici-
Hronské noviny, Roč. 8, č. 31 (1926), s. 2
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Z činnosti spevokolu "Smetana"
Hronské noviny, Roč. 10, č. 5 (1928)
Spevokol Smetana (Banská Bystrica, Slovensko)
spevokoly, 78.087.684(437.642)
Vidiecky divadelný súbor pre Slovensko, riaditeľ Otakar Novák, vo dvorane Katolíckeho spolku v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 8, č. 6 (1926), s. 2 ; č. 8 (1926), s. 2
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Ruttkay, Fraňo Použitie AB substancie k exsanguinačnej transfúzii pri inkompatibilite v ABO systéme
Československá pediatrie, Roč. 27, č. 11 (1972), s. 554-555
Res. rus., angl.
Oblastný ústav národného zdravia
novorodenci, 615.38-053.31
614.2(437.642)
Čalkovská, Zdena Prevence hemolytické nemoci novorozenů v Banské Bystrici
Československá pediatrie, Roč. 27, č. 11 (1972), s. 563
Krajský ústav národného zdravia
novorodenci, hemolytická choroba, 615.38-053.31
618.33
614.2(437.642)
Moravčík, Jozef Janko Kováč, nestor slovenského ochotníckeho divadla 80-ročný
Javisko, Roč. 3, č. 12 (1971), s. 374-375
režiséri, herci, ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
929 Kováč, Ján
Kováč, Juraj Za Jankom Kováčom :k úmrtiu slovenského ochotníckeho režiséra
Javisko, Roč. 4, č. 6 (1972), s. 187
režiséri, herci, ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
929 Kováč, Ján
Dluholucký, Svetozár Novšie možnosti posudzovania závažnosti hyperbilirubinémie novorodencov podľa kožného ikteru
Československá pediatrie, Roč. 28, č. 4 (1973), s. 200-202
Res. rus., angl.
Krajský ústav národného zdravia
novorodenci, hyperbilirubinémia, 616.36-008.5-053.31
614.2(437.642)
Brečka, S Seminár, aký často nebýva
Priekopník, Roč. 4, č. 28 (1962), s. 3
ochotnícke divadlo, 792.077:061.3(437.642)
061.3(437.642)
Sú podmienky pre ochotníctvo v Banskej Bystrici
Priekopník, Roč. 2, č. 22 (1960), s. 3
Divadelný súbor Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Getlík, A Za primárom MUDr. Pavlom Fabianom
Československá pediatrie, Roč. 30, č. 3 (1975), s. 124
lekári, pediatria, 614.253.1
616-053.2
929 Fabián, Pavol
Kováč, Ján Tridsať rokov zaslúžilej práce
Ľudová tvorivosť, Roč. 11, č. 1 (1961), s. 13
Mestské divadelné združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Dluholucký, Svetozár Konštantný, pľúca rozpínajúci tlak v liečbe respiratory distress syndrómu u nedonosených detí
Československá pediatrie, Roč. 30, č. 7-8 (1975), s. 348-351
Res. rus., angl.
Krajský ústav národného zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
nedonosené deti, syndróm distresový respiračný, choroby pľúc, 616.24-007.288-053.32
614.2(437.642)
Nová sezóna v divadielku bábok
Priekopník, Roč. 3, č. 42 (1961), s. 3
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Hobl, Josef Divadlo v B. Bystrici po prevrate
Naše divadlo, Roč. 3 (1930), s. 74-76
divadlo, 792(437.642)
Zo života Katol. Ženskej Jednoty v Banskej Bystrici
Slovák, Roč. 6, č. 7 (15.2.1925), s. 7
Katolícka Jednota žien (Banská Bystrica, Slovensko)
divadlo, 792(437.642)
Bánsko-bystrická Kat. Jednota Žien-
Slovák, Roč. 6, č. 45 (23.2.1924), s. 3
Katolícka Jednota žien (Banská Bystrica, Slovensko)
divadlo, 792(437.642)
Židovské divadlo
Pohronský hlásnik, Roč. 2, č. 11 (1927), s. 2
divadlo, 792(437.642)
Kováč, Ján O slovenskom divadelníctve v Banskej Bystrici
Pohronský hlásnik, Roč. 3, č. 21 (1928), s. 4 ; č.22, s.3
Matica slovenská
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Dřevařská akc. spol. Samuel Hein v B. Bystřici-
Bratislavský denník, Roč. 1, č. 204 (23.6.1920), s. 3
Drevárska a. s. Samuel Hein (Banská Bystrica, Slovensko)
Industria, účastinná spol. (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
O znovuzřízení továrny na ohybavé dřevo v Baňské Bystřici
Bratislavský denník, Roč. 2, č. 180 (26.5.1921), s. 2-3
Thonet (Banská Bystrica, Slovensko)
ohýbaný nábytok, 674(437.642)
684.43(437.642)
Priemysel Slovenska kántria ďalej :Bansko-bystrická fabrika na ohýbané drevo zastavila prácu : Bystrická zápalkáreň bude pracovať iba 3 dni v týždni
Pravda, Roč. 27, č. 162 (21.7.1926), s. 2
Mundus (Banská Bystrica, Slovensko)
Zápalkáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
ohýbaný nábytok, 662.53(437.642)
684.43(437.642)
674(437.642)
Banská Bystrica, továreň "Mundus"
Proletárka, Roč. 2, č. 11 (1923), s. 88
Mundus (Banská Bystrica, Slovensko)
mzdy, ohýbaný nábytok, 684.43(437.642)
674(437.642)
331.2-055.2
Kam to spejeme?
Hronské noviny, Roč. 6, č. 2 (1924), s. 3
Mundus (Banská Bystrica, Slovensko)
Thonet (Banská Bystrica, Slovensko)
ohýbaný nábytok, 684.43(437.642)
674(437.642)
Fabrika "Mundus"...
Hlas ľudu, Roč. 6, č. 16 (1924), s. 3
Mundus (Banská Bystrica, Slovensko)
ohýbaný nábytok, 684.43(437.642)
674(437.642)
338
"Mundus", továreň na stoličky...
Hronské noviny, Roč. 6, č. 42 (1924), s. 2
Mundus (firma : Banská Bystrica, Slovensko)
Zápalkáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
ohýbaný nábytok, zápalky, 684.43(437.642)
674(437.642)
662.53(437.642)
Mundus, b.-bystrická továreň na nábytok zastavila prácu
Chlieb, Roč. 2, č. 29 (1926), s. 7
Mundus (Banská Bystrica, Slovensko)
ohýbaný nábytok, prepúšťanie pracovníkov, 684.43(437.642)
674(437.642)
331.109.44
Mundus, b.-bystrická továreň na nábytok zastavila prácu
Slovenský národ, Roč. 2, č. 159 (20.7.1926), s. 5
Mundus (Banská Bystrica, Slovensko)
ohýbaný nábytok, prepúšťanie pracovníkov, 684.43(437.642)
674(437.642)
331.109.44
"Mundus" v Banskej Bystrici začne pracovať
Hlas ľudu, Roč. 7, č. 42 (1925), s. 5
Mundus (Banská Bystrica, Slovensko)
ohýbaný nábytok, 684.43(437.642)
674(437.642)
Krasobrusliarske majstrovstvá Slovenska
Slovenské zvesti, Roč. 2, č. 21 (2.2.1937), s. 4
krasokorčuľovanie, 796.912.092
Lyžiarske majstrovstvá republiky
Slovenské zvesti, Roč. 2, č. 21 (2.2.1937), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Hromádka majstrom republiky v slalome Berauer v alpskej kombinácii
Slovenské zvesti, Roč. 2, č. 24 (5.2.1937), s. 3
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Lyžiarske majstrovstvá v Banskej Bystrici sa skončili závodom v skoku :Steinmüller, KČST Moravská Ostrava, majstrom v skoku
Slovenské zvesti, Roč. 2, č. 27 (9.2.1937), s. 4
lyžovanie, 796.92.093.1(437)
Bol by život, keby... :zo stavby štreky Bystrica-Diviaky
Slovenské zvesti, Roč. 2, č. 209 (31.10.1937), s. 5
železničné trate, robotníci, sociálna starostlivosť, 625.1(437.64):36
V oblasti Banskobystrického riaditeľstva :mzdy lesných robotníkov zvýšené o 8-40 procent
Slovenské zvesti, Roč. 3, č. 11 (16.1.1938), s. 5
Štátne lesy a statky
lesní robotníci, 630(437.642)
630-058.234.9:331.2
Drahé drevo
Hronské noviny, Roč. 1, č. 7 (1919), s. 3
drevo, 662.63
338.5
Stávka
Hronské noviny, Roč. 7, č. 6 (1925), s. 3
Zjednotený hôrny priemysel (Banská Bystrica, Slovensko)
robotníci, lesné hospodárstvo, drevospracujúci priemysel, 331.109.32(437.642)
674(437.642)
630(437.642)
Ťažkosti nášho exportného drevopriemyslu
Slovenské lesné a drevárske hospodárstvo, Roč. 1, č. 17 (1925), s. 1-2
Štátne lesy a statky
drevo, drevospracujúci priemysel, 630(437.642)
338.5-035.3
339.564
Obchodnícke vedenie štátnych podnikov
Robotnícke noviny, Roč. 21, č. 75 (1924), s. 3
Štátne lesy a statky
hospodárenie, 630(437.642)
339
Strašná situácia drevárskeho priemyslu na Slovensku a východisko z nej :Správa z konferencie drevorobotníkov Pohronia, konaná dňa 21. novembra 1926
Pravda, Roč. 7, č. 267 (24.11.1926), s. 3
odbory, konferencie, drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
331.105.442:061.3(437.642)
Konferencia drevorobotníkov z píl!
Hlas ľudu, Roč. 4, č. 7 (1922), s. 3
odbory, konferencie, drevospracujúci priemysel, píly, 674(437.642)
621.931(437.642)
331.105.442:061.3(437.642)
Robia na pokuty :Koloniálne pomery na ban. bystrickej píle SHP
Pravda, Roč. 9, č. 221 (28.9.1928), s. 3
Zjednotený hôrny priemysel (Banská Bystrica, Slovensko)
robotníci, sociálne pomery, píly, drevospracujúci priemysel, 308(437.642)
621.931(437.642)
Na štátnej píle v Banskej Bystrici-
Hlas ľudu, Roč. 6, č. 49 (1924), s. 6
Zjednotený hôrny priemysel (Banská Bystrica, Slovensko)
robotníci, mzdy, píly, drevospracujúci priemysel, 331.2
621.931(437.642)
Hromadné prepúšťanie robotníkov a zastavovanie podnikov v Baňskej Bystrici
Priekopník, Roč. 4, č. 18-19 (1922), s. 6
robotníci, drevospracujúci priemysel, píly, 674(437.642)
621.931(437.642)
331.108.644.7
Pozvanie. Program valného zhromaždenia 8.11.1925.
Národnie noviny, Roč. 56, č. 88 (1925), s. 4
Zjednotený hôrny priemysel (Banská Bystrica, Slovensko)
píly, drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
621.931(437.642)
Baňská Bystrica
Priekopník, Roč. 2, č. 6 (1920), s. 2-3
Medzinárodný všeodborový zväz
odbory, píly, drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
621.931(437.642)
331.105.442:061.3(437.642)
Pozvanie-
Hlas ľudu, Roč. 4, č. 31 (1922), s. 4
Vlastenecká drevopriemyselná účastinárska spol. (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642):061.3
Pozvanie k valnému shromaždeniu Vlasteneckej drevopriemyselnej účast. spoločnosti v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 5, č. 29 (1923), s. 4
Vlastenecká drevopriemyselná účastinárska spol. (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642):061.3
Nie len v Šanghaji aj v B. Bystrici vykorisťujú deti! :Na ban. bystrickej píle vykorisťujú 13-ročných chlapcov!-
Pravda, Roč. 9, č. 216 (22.9.1928), s. 2
Zjednotený hôrny priemysel (Banská Bystrica, Slovensko)
vykorisťovanie detí, píly, drevospracujúci priemysel, 331.3-053.2(437.642)
621.931(437.642)
674(437.642)
Kurz lepenkársky a knihársky pre učiteľov škôl stredných a meštianskych bude usporiadaný pri št. gymnáziu v Banskej Bystrici-
Slovenský národ, Roč. 1, č. 43 (26.6.1925), s. 6
učitelia, knihárstvo, vzdelávacie kurzy, 371.1(437.642)
686.1
374.7
Kurz lepenkársky a knihársky-
Slovenský národ, Roč. 1, č. 62 (19.7.1925), s. 6
učitelia, knihárstvo, vzdelávacie kurzy, 371.1(437.642)
686.1
374.7
Nová tlačiareň
Typographia, Roč. 3, č. 38 (1921), s. [2]
Merkantil (tlačiareň : Banská Bystrica, Slovensko)
tlačiarne, 655.15(437.642)
Tlačiareň pribýva
Grafika, Roč. 2, č. 3 (1922), s. 5
Merkantil (tlačiareň : Banská Bystrica, Slovensko)
tlačiarne, 655.15(437.642)
Baňská Bystrica
Typographia, Roč. 5, č. 15 (1923), s. 2
Zväz kníhtlačiarov
kníhtlačiarstvo, odbory, 655.1(437.642)
331.105.442:061.3(437.642)
Banská Bystrica
Typographia, Roč. 8, č. 11 (1926), s. 2
Zväz kníhtlačiarov
kníhtlačiarstvo, odbory, 655.1(437.642)
331.105.442:061.3(437.642)
Dvadsaťpäť rokov
Typographia, Roč. 10, č. 14 (1928), s. 1
Zväz kníhtlačiarov
Zväz kníhtlačiarov
kníhtlačiarstvo, odbory, 655.1(437.642)
331.105.442
Štvrťstoročné jubileum skupiny B. Bystrica - Zvolen - B. Štiavnica
Typographia, Roč. 10, č. 15 (1928), s. 1-2
Zväz kníhtlačiarov
Zväz kníhtlačiarov
Zväz kníhtlačiarov
kníhtlačiarstvo, odbory, 655.1(437.642)
331.105.442:061.3(437.642)
Stávka osobníctva Žabkovej knihtlačiarne v Baňskej Bystrici-
Typographia, Roč. 3, č. 25 (1921), s. [3]
Ondrej Žabka (kníhtlačiareň : Banská Bystrica, Slovensko)
kníhtlačiarne, štrajky, robotníci, 655.15(437.642)
331.105.442:331.2
Stávka v knihtlačiarni Ondreja Žabku v Baňskej Bystrici-
Hlas ľudu, Roč. 3, č. 32 (1921), s. 3
Ondrej Žabka (kníhtlačiareň : Banská Bystrica, Slovensko)
kníhtlačiarne, štrajky, robotníci, 655.15(437.642)
331.105.442:331.2
Stávka v knihtlačiarni Ondreja Žabku v Banskej Bystrici
Rovnosť ľudu, Roč. 1, č. 28 (1921), s. 3
Ondrej Žabka (kníhtlačiareň : Banská Bystrica, Slovensko)
kníhtlačiarne, štrajky, robotníci, 655.15(437.642)
331.105.442
Založení akc. společností na Slov.
Bratislavský denník, Roč. 1, č. 226 (21.7.1920), s. 3
tlačiarne, 655.15(437.642)
IX. valný sjazd knihtlačiarov
Hronské noviny, Roč. 9, č. 15 (1927), s. 27
kníhtlačiarstvo, 655.15(437.642)
061.3
Murány, Ján Okresná jednota Sv.S.U. v B. Bystrici
Národná škola slovenská, Roč. 4, č. 3 (1925), s. 138
Sväz slovenských učiteľov
učitelia, 371.12
061.22(437.642)
Styk, Pavol Stipendium Jána Kmeťa
Pohronský hlásnik, Roč. 2, č. 3 (1927), s. 3
Štipendium Jána Kmeťa (Banská Bystrica, Slovensko)
študenti, štipendiá, pedagógovia, 371.12
061.22(437.642)
Medrický, Július Kulhánkove knihy a slovenské učiteľstvo
Slovenský učiteľ, Roč. 4, č. 9 (1923), s. 210-212
Učiteľský ústav (Banská Bystrica, Slovensko)
pedagógovia, publicisti, školy, učiteľské ústavy, 371.12(437.642)
929 Kulhánek, František
377.8(437.642)
Chrien, Gustáv O jednom - akých máme málo
Slovenský učiteľ, Roč. 2, č. 21-22 (1921), s. 316-317
Učiteľský ústav (Banská Bystrica, Slovensko)
pedagógovia, publicisti, školy, učiteľské ústavy, 371.12(437.642)
929 Kulhánek, František
377.8(437.642)
Kovorobná škola bude preložená z Banskej Bystrice-
Hronské noviny, Roč. 6, č. 51 (1924), s. 2
Štátna odborná škola kovorobná (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné odborné školy, 373.62(437.642)
Číslo 974-1927 :Okresný úrad v Banskej Bystrici-
Úradné noviny, Roč. 9, č. 18 (1927), s. 35
Štátne gymnázium Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, internáty, 373.54(437.642):728.4
Naukobeh telesnej výchovy
Úradné noviny župy XVIII. Pohronskej, Roč. 3, č. 14 (1925), s. 183
telesná výchova (učebný predmet), vzdelávanie učiteľov, učebné osnovy, obecné školy, meštianske školy, 374.7(437.642)
373.13:796/799
Telovýchovný kurz-
Slovenský denník, Roč. 6, č. 115a (24.5.1923), s. 5
telesná výchova (učebný predmet), vzdelávanie učiteľov, učebné osnovy, obecné školy, meštianske školy, 374.7(437.642)
373.13:796/799
Obvodná učiteľská knižnica v B. Bystrici
Úradné noviny župy XVIII. Pohronskej, Roč. 3, č. 14 (1925), s. 182
Obvodná učiteľská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.8(437.642)
371.64(437.642)
Prístavba št. meštianskej školy v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 6, č. 36 (1924), s. 1
Štátna chlapčenská a dievčenská meštianska škola (Banská Bystrica, Slovensko)
meštianske školy, 373.4(437.642)
371.62:69
Krátka kronika štátnej meštianskej školy chlapčenskej a dievčenskej v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 6, č. 28 (1924), s. 1
Štátna chlapčenská a dievčenská meštianska škola (Banská Bystrica, Slovensko)
meštianske školy, 373.4(437.642)(091)
Banskobystrická meštianka
Pohronský hlásnik, Roč. 2, č. 3 (1927), s. 1
Štátna chlapčenská a dievčenská meštianska škola (Banská Bystrica, Slovensko)
meštianske školy, 373.4(437.642)(091)
Správa štát. mešt. školy Baňskej Bysrici-
Hronské noviny, Roč. 1, č. 31 (1919), s. 3
Štátna chlapčenská a dievčenská meštianska škola (Banská Bystrica, Slovensko)
školské knižnice, meštianske školy, 373.4(437.642)
027.8(437.642)
371.64(437.64)
Výstava št. mešť. školy v B. Bystrici
Hronské noviny, Roč. 5, č. 26 (1923), s. 3-4
Štátna chlapčenská a dievčenská meštianska škola (Banská Bystrica, Slovensko)
žiaci, výstavy, meštianske školy, 373.4(437.642)
371.212:061.4
Škola v Rudlovej-
Hronské noviny, Roč. 3, č. 37 (1921), s. 2
ľudové školy, školstvo, 373.3(437.642)
Žiakovskú čitáreň-
Hronské noviny, Roč. 2, č. 51 (1920), s. 2
Štátna chlapčenská a dievčenská meštianska škola (Banská Bystrica, Slovensko)
meštianske školy, knižnice, čitárne, 373.4(437.642)
371.64:022.5
027.8
Knihovný rád učiteľskej knižnice okresu banskobystrického
Úradné noviny župy XVIII. Pohronskej, Roč. 2, č. 15 (1924), s. 248-249
knižnice, 027.8(437.642):024
371.64(437.642)
Výkaz o stavu knižníc aj pomôcok škôl školského inšpektorátu banskobystrického
Úradné noviny župy XVIII. Pohronskej, Roč. 2, č. 11 (1924), s. 175-176
školské knižnice, 027.8(437.642)
371.6(437.642)
Slovenčina v našich školách :Keď Čech/?/ učí slovenčinu!
Slovák, Roč. 4, č. 170 (30.7.1922), s. 5
Učiteľský ústav (Banská Bystrica, Slovensko)
školy, učiteľské ústavy, slovenčina, 372.881.116.24
377.8(437.642)
Slovenskí profesori - borcovia za slovenčinu :Zdarilé výročné valné shromaždenie "Spolku profesorov Slovákov" v dňoch 5. a 6. júla v Banskej Bystrici-
Slovák, Roč. 6, č. 154 (9.7.1924), s. 2
Spolok profesorov Slovákov
371.16:061.25(437.6)
061.3
Potešiteľný zjav
Národnie noviny, Roč. 51, č. 10 (15.1.1920), s. [3]
Štátna chlapčenská a dievčenská meštianska škola (Banská Bystrica, Slovensko)
koedukácia, vzdelávanie dospelých, školy, 373.4(437.642)
374.7(437.642)
Ľudovýchovná činnosť slovenského učiteľstva v okrese banskobystrickom
Slovenský denník, Roč. 8, č. 6 (9.1.1925), s. 5
učitelia, osvetová činnosť, 371.1(437.642)
374 (437.642)
Osvetová a ľudovýchovná činnosť učiteľstva
Úradné noviny župy XVIII. Pohronskej, Roč. 3, č. 15 (15.7.1925), s. 197-198
učitelia, osvetová činnosť, 371.1(437.642)
374 (437.642)
Nová emisia Ústredného nakladateľstva a kníhkupectva učiteľstva československého v Prahe VII, filiálky v Brne a Baňskej Bystrici
Národná škola slovenská, Roč. 2, č. 5 (1924), s. 153-154
Ústredné nakladateľsvo a kníhkupectvo učiteľstva československého v Prahe (Česko)
nakladateľstvá, 655.4/.5(437.642)
371.1(437.642)
Banská Bystrica :(Založenie študenstského krúžku, vítanie nového slovenského župana dr. Fajnora)
Národnie noviny, Roč. 50 (25.1.1919), s. 1, 2
Samovzdelávací krúžok Jána Bottu (Banská Bystrica, Slovensko)
samovzdelávacie krúžky, študenti, 373.4(437.642)
373.5(437.642):371.212
Sjazd evan. mládeže v Banskej Bystrici
Nový rod, Roč. 2, č. 1 (1922), s. 17-18
Sväz evanjelickej mládeže na Slovensku
mládež, 284.1-057.875(437.6):061.3
267(437.6)
Styk, Pavol Sjazd evanjelickej mládeže-
Národnie noviny, Roč. 53, č. 61 (20.7.1922), s. 3
Sväz evanjelickej mládeže na Slovensku
mládež, 284.1-057.875(437.6):061.3
267
Pálka, P Rozpomienky na prvý sjazd slov. evan. štud. mládeže
Nový rod, Roč. 2, č. 1 (1922), s. 18-22
Sväz evanjelickej mládeže na Slovensku
mládež, 284.1-057.875(437.6):061.3
267(437.6)
Rumann, Miloš Sjazd slov. katolíckeho študentstva
Nový rod, Roč. 5, č. 1 (1925), s. 28
Ústredie slovenského katolíckeho študentstva
študenti, 282-057.875(437.6):061.3
267(437.6)
Porada o cudzineckom ruchu v Banskej Bystrici
Robotnícke noviny, Roč. 30, č. 252 (9.11.1933), s. 3
Slovenský cudzinecký zväz
cestovný ruch, 338.48
791.43
Regionálna starostlivosť o cestovný ruch v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 1, č. 11 (22.5.1949), s. 4
Slovakotour (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, cestovné kancelárie, 338.48(437.642)
O Vianociach bielych
Smer, Roč. 16, č. 125 (6.12.1964), s. 1
Turista (cestovná kancelária : Banská Bystrica, Slovensko)
cestovné kancelárie, cestovný ruch, 656.079:338.48(437.642)
Závory sa otvárajú
Smer, Roč. 16, č. 14a (5.4.1964), s. 1
Turista (cestovná kancelária : Banská Bystrica, Slovensko)
cestovné kancelárie, cestovný ruch, 656.079:338.48(437.642)
Náš kraj a turistika :(Ešte treba veľa urobiť v príprave na turistickú sezónu)
Smer, Roč. 16, č. 4 (25.1.1964), s. 1-2
cestovný ruch, 338.48
V. Sjazd katol. študentstva odbavovaný bol-
Považské noviny, Roč. 1, č. 14 (1925), s. 3
Ústredie slovenského katolíckeho študentstva
študenti, 282-057.875(437.6):061.3
267
Snemovanie slov. katolíckeho študentstva v B. Bystrici
Hronské noviny, Roč. 7, č. 30 (1925), s. 2
Ústredie slovenského katolíckeho študentstva
študenti, 282-057.875(437.6):061.3
267
Stano, Július Slovenským katolíckym študentom a inteligentom
Slovák, Roč. 7, č. 122 (31.5.1925), s. 6
Ústredie slovenského katolíckeho študentstva
študenti, 282-057.875(437.6):061.3
267
Študentský kongres v B. Bystrici
Slovák, Roč. 7, č. 121 (30.5.1925), s. 5
Ústredie slovenského katolíckeho študentstva
študenti, 282-057.875(437.6):061.3
267
Kohuth, Ján Pozdrav z Banskej Bystrice
Slovák, Roč. 7, č. 166 (26.7.1925), s. 9
Ústredie slovenského katolíckeho študentstva
študenti, 282-057.875(437.6):061.3
267
Radvaňský čítací spolok-
Hronské noviny, Roč. 3, č. 27 (1921), s. 2
Čítací spolok Sládkovičov (Radvaň, Slovensko)
vzdelávacie spolky, dejiny, 028:061.22(437.642)
374.1(437.642)
Z Radvane
Hronské noviny, Roč. 9, č. 6 (1927), s. 2
Čítací spolok Sládkovičov (Radvaň, Slovensko)
vzdelávacie spolky, 028:061.22(437.642)
374.1(437.642)
Ozdravovňa pre vysokoškolákov
Hronské noviny, Roč. 7, č. 29 (1925), s. 2
študenti, ozdravovne, vysoké školy, 378.18(437.6:437)
614(437.642:437)
Babka, Juraj Vzpomienky študenta z Banskej Bystrice
Hronské noviny, Roč. 6, č. 52 (1924), s. 3
Evanjelické gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
študentský život, stredné školy, gymnáziá, 373.54(437.642):284.1
371.89(437.642)
Študentské slávnosti v B. Bystrici
Slovenská politika, Roč. 9, č. 208 (11.9.1928), s. 2
Sväz slovenského študentstva
študenti, študenti, 371.89
329.78(437.6):061.3
Sjazd slov. študentstva v Banskej Bystrici
Nový Rod, Roč. 4, č. 2 (1924), s. 75-76
Sväz slovenského študentstva
študenti, študenti, 371.89
329.78(437.6):061.3
Stavebné družstvo v Banskej Bystrici-
Hlas ľudu, Roč. 6, č. 22 (1924), s. 4
Stavebné družstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebné družstvá, 334.736(437.642):69
Valné shromaždenie-
Hlas ľudu, Roč. 6, č. 3 (1924), s. 4
Federovaná robotnícka telocvičná jednota (Banská Bystrica, Slovensko)
Federovaná robotnícka telocvičná jednota (Ľubietová, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642):061.3
FRTJ :Podlavice-
Spartakus, Roč. 3, č. 3 (1924), s. 47
Federovaná robotnícka telocvičná jednota
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642):061.3
FRTJ :Sásová
Spartakus, Roč. 4, č. 4 (1925), s. 105
Federovaná robotnícka telocvičná jednota (Banská Bystrica-Sásová, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642):061.3
FRTJ :Sásová
Spartakus, Roč. 3, č. 3 (1924), s. 47
Federovaná robotnícka telocvičná jednota (Banská Bystrica-Sásová, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642):061.3
Robotnícky dom v Banskej Bystrici sa už stavia!
Hlas ľudu, Roč. 6, č. 35 (1924), s. 4
Robotnícky dom (Banská Bystrica, Slovensko)
robotnícke domy, výstavba, 329.15(437)KSČ
374.7(437.642)
725.83:69
Rezlerová-Švarcová, Barbora O dobrovoľnej práci :Ku stavbe Rob. Domu v B. Bystrici
Hlas ľudu, Roč. 6, č. 26 (1924), s. 2
Robotnícky dom (Banská Bystrica, Slovensko)
329.15(437)KSČ
374.7(437.642)
725.83:69
Pred ukončením "Robotníckeho Domu" v Banskej Bystrici
Hlas ľudu, Roč. 6, č. 22 (1924), s. 3
Robotnícky dom (Banská Bystrica, Slovensko)
robotnícke domy, výstavba, 329.15(437)KSČ
374.7(437.642)
725.83:69
Vo vlastnom dome
Pravda, Roč. 6, č. 126 (10.10.1925), s. 4
Robotnícky dom (Banská Bystrica, Slovensko)
robotnícke domy, 329.15(437)KSČ
374.7(437.642)
725.83:69
Fašizmus v Banskej Bystrici :Vojenské organizovanie fašistických bánd : Lákanie robotníctva : Čo podnikne proletariát?
Pravda, Roč. 7, č. 144 (26.16.1926), s. 2
fašizmus, 323.12(437.642)
Banská Bystrica
Hlas ľudu, Roč. 6, č. 45 (1924), s. 6
Proletkult (Banská Bystrica, Slovensko)
Komunistická strana Československa
politické strany a hnutia, 329.15(437)KSČ
008:374:7(437.642)
Organizačné zásady krajského proletkultu banskobystrického kraja
Hlas ľudu, Roč. 6, č. 47 (1924), s. 6
Proletkult (Banská Bystrica, Slovensko)
Komunistická strana Československa
politické strany a hnutia, 329.15(437)KSČ
008:374:7(437.642)
Z činnosti krajského proletkultu v Banskej Bystrici
Hlas ľudu, Roč. 6, č. 47 (1924), s. 6
Proletkult (Banská Bystrica, Slovensko)
Komunistická strana Československa
politické strany a hnutia, kultúra, 329.15(437)KSČ
008:374:7(437.642)
Z činnosti krajského proletkultu v Banskej Bystrici
Pravda chudoby, Roč. 5, č. 141 (23.11.1924), s. 5
Proletkult (Banská Bystrica, Slovensko)
Komunistická strana Československa
politické strany a hnutia, 329.15(437)KSČ
008:374:7(437.642)
Bytová núdza v Banskej Bystrici
Hlas ľudu, Roč. 6, č. 51 (1924), s. 6
bytová politika, 332.82(437.642)
Anjel Páne prišiel s nebe, že pašienky nechá sebe
Pravda, Roč. 7, č. 97 (27.4.1926), s. 3-4
pozemkové reformy, 332.2(437.642)
Pomery v zápalkárni v Banskej Bystrici
Proletárka, Roč. 3, č. 14 (1924), s. 1, 2
Zápalkáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 662.53(437.642)
364-055.2(437.642)
Zápalkáreň v Banskej Bystrici :Drahotná výpomoc
Robotník, Roč. 9, č. 1 (1928), s. 3
Zápalkáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
sociálne pomery, drevospracujúci priemysel, 662.53(437.642)
364(437.642)
Jubileum bansko-bystrických typografov
Pravda, Roč. 19, č. 85 (11.4.1928), s. 2
Zväz kníhtlačiarov
kníhtlačiarstvo, odbory, 655.1(437.642)
331.105.442
Radioklub-
Hronské noviny, Roč. 6, č. 23 (1924), s. 3
rádiokluby, rádioamatéri, 621.396:061.237(437.642)
Vyzvanie k upisovaniu účastín Stredoslovenských elektrární účastinnej spol. v Baňskej Bystrici
Národnie noviny, Roč. 50, č. 289 (18.12.1919), s. [4]
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
332.14(437.642)
Pozvanie k upisovaniu účastín Stredoslovenských elektrární účastinnej spoločnosti v Baňskej Bystrici
Slovenský denník, Roč. 2, č. 278 (21.12.1919), s. 9
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
332.14(437.642)
Sriaďujúce valné shromaždenie "Stredoslovenských elektrární úč. spol. v Banskej Bystrici"-
Národnie noviny, Roč. 51, č. 44 (25.2.1920), s. 3
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
061.3
Valné shromaždenie Stredoslovenskej elektrárne úč. spol.-
Slovenský denník, Roč. 6, č. 115a (25.4.1923), s. 5
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
061.3
Stredoslovenské elektrárne úč. spol. v Banskej Bystrici-
Slovenský národ, Roč. 1, č. 29 (9.6.1925), s. 6
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
061.3
IV. valné shromaždenie "Stredoslovenské elektrárne" účastin. spoločnosti v B. Bystrici-
Hronské noviny, Roč. 7, č. 23 (1925), s. 3
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
061.3
390.000 Kčs zisku Stredoslovenských elektrární, úč. spol. v Banskej Bystrici
Slovenský denník, Roč. 9, č. 124a (30.5.1926), s. 6
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
061.3
Valné shromaždenie Stredoslovenskej elektrárne v Banskej Bystrici
Slovenský denník, Roč. 11, č. 121a (25.5.1928), s. 5
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
061.3
Zpráva správy Stredoslov. elektrární úč. spol. v Banskej Bystrici ku záv. účtom z 31. dec. 1921
Hronské noviny, Roč. 4, č. 30 (1922), s. 1
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
Stredoslovenské elektrárne účast. spoločnosť
Slovenský svet, Roč. 5, č. 18 (1925), s. 295-296
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
Stredoslovenská elektráreň
Národný denník, Roč. 4, č. 78 (5.4.1925), s. 6
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
Vývin a rozšírenie činnosti "Stredoslovenských elektrární"
Hronské noviny, Roč. 8, č. 4 (1926), s. 3
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
Výročná zpráva Stredoslovenských elektrární
Hronské noviny, Roč. 8, č. 19 (1926), s. 2
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
Stredoslovenské elektrárne v Banskej Bystrici
Slovák, Roč. 8, č. 115a (23.5.1926), s. 10
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
O činnosti elektrizácie Stredoslovenských elektrární v B. Bystrici
Slovenský národ, Roč. 2, č. 140 (24.6.1926), s. 6
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrifikácia, 621.311.21(437.642)
621.316(437.642)
Stredoslovenské elektrárne uč. spol. v B. Bystrici-
Slovenský národ, Roč. 2, č. 199 (4.9.1926), s. 7
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrifikácia, elektrárne, 621.311.21(437.642)
621.316(437.642)
Janšák, Štefan Stredoslovenské elektrárne, úč. spoločnosť v Ban. Bystrici
Hospodárske rozhľady, Roč. 2, č. 4 (1927), s. 7
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
Elektrizácia Stredného Slovenska :(Popis dosavádnej činnosti "Stredoslovenských Elektrární" úč. spol., S.S.E. v Banskej Bystrici)
Slovák, Roč. 9, č. 243 (30.10.1927), s. 25-26
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrifikácia, elektrárne, 621.311.21(437.642)
621.316(437.64)
Účasť štátu v Stredoslovenskej elektrárni
Slovenská politika, Roč. 9, č. 161 (17.7.1928), s. 2
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
elektrárne, 621.311.21(437.642)
Tá naša banskobystrická elektráreň
Hronské noviny, Roč. 10, č. 15 (1928), s. 1, 2
elektrárne, 621.311(437.642)
Záverečné účty mestskej elektrárne v Baňskej Bystrici :Podarené účtovanie
Národný denník, Roč. 3, č. 198 (30.8.1924), s. 3
elektrárne, 621.311(437.642)
Krčulová, Hana Sládkovičovci jubilujú
Smer, Roč. 17, č. 18 (21.1.1965), s. 2
Divadelný súbor Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Chrenka, Anton Škrhola žije v Radvani
Smer, Roč. 21, č. 221 (19.9.1969), s. 18-19
bábkoherci, bábkové divadlo, 796.97(437.642)
792.97.077:929 Anderle, Jaroslav
792.97.077:929 Anderle, Bohuslav
Gillová, Viera Keď Tália jubiluje
Smer, Roč. 21, č. 298 (19.9.1969), s. 9
Divadelný súbor Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Kubiš, Pavol Mária Život dával divadlu
Smer, Roč. 23, č. 240 (9.10.1971), s. 3
režiséri, herci, ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
792.071.2
929 Kováč, Ján
Sokolová, Viera 10+1 banskobystrických bábkárov
Smer, Roč. 23, č. 268 (12.11.1971), s. 6
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
792.071.2
Ormis, Fedor Samuel Výsledky práce v jednotách za rok 1937 :Banská Bystrica
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 16, č. 2-3 (1938), s. 43
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642)
Zpráva o činnosti jednoty za rok 1936
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 15, č. 10 (1936). -Príl. - S. 2-31
Telovýchovná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642)
Výročná zpráva za správny rok 1929 :Telocvičná jednota "Sokol" v B. Bystrici
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 8, č. 12 (1929). -Príl. - S. 1-31
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642)
Zpráva o činnosti jednoty za rok 1935
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 14, č. 11-12 (1935). -Príl. - S. 2-32
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642)
Izák, I Zprávy z jednôt :Banská Bystrica : Radvaň
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 8, č. 2-3 (1929). - [Príl.] - s. 40-41
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642):061.3
Danko Činnosť jednôt :Banská Bystrica
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 11, č. 2-3 (1932), s. 54-56
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642):061.3
Izák Valné hromady jednôt :Radvaň n. Hr.
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 13, č. 2-3 (1934), s. 55
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642):061.3
Drozen, J Valné hromady jednôt :Radvaň n. Hronom
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 12, č. 2-3 (1933), s. 61-62
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642):061.3
Ormis, Fedor Samuel Valné shromaždenia jednôt :Banská Bystrica
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 16, č. 4 (1937), s. 54-55
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642):061.3
Pouba, Z Valné hromady jednôt :Banská Bystrica
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 12, č. 2-3 (1933), s. 52-62
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642):061.3
Valné hromady jednôt :Banská Bystrica
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 13, č. 2-3 (1934), s. 47
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642):061.3
Gründl, Bohumil Desať rokov
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 10, č. 10 (1931), s. 164
časopisy, 05(437.642)
Gründl, Bohumil Slávnostné valné shromaždenie pri príležitosti 10. výročia sokolskej župy Pohronskej "Detvan" konané dňa 24. novembra 1929 v Ban. Bystrici
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 9, č. 1 (1930), s. 38-40; č. 4 (1930), s. 51-57
Sokolská župa Pohronská "Detvan" (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642):061.3
Podrázsky, A Župné výročie
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 8, č. 12 (1929), s. 177-178
Sokolská župa Pohronská "Detvan" (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642)
Pauliny, Viliam 10 ročné jubileum
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 8, č. 11 (1929), s. 166-168
Sokolská župa Pohronská "Detvan" (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642)
VIII. lyžiarske závody ČOS
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 14, č. 4-5 (1935), s. 86
lyžovanie, 796.92.093.1(437.642)
IV. župné lyžiarske závody
Vestník Sokolskej župy Pohronskej "Detvan", Roč. 16, č. 1 (1937), s. 7-9
lyžovanie, súťaže, 796.92.093.1(437.642)
Čo urobilo naše sdruženie v minulom roku
Zpravodaj YMCA Banská Bystrica, Roč. 1, č. 1 (1936), s. 1, 2
YMCA (Kresťanské združenie mladých mužov : Banská Bystrica, Slovensko)
spoločnské organizácie, kresťanské, 061.234(437.642):267
379.8(437.642)
Najdôležitejšie udalosti minulého roku
Zpravodaj YMCA Banská Bystrica, Roč. [2], č. 2 (1937), s. 1, [2]
YMCA (Kresťanské združenie mladých mužov : Banská Bystrica, Slovensko)
spoločnské organizácie, kresťanské, 061.234(437.642):267
379.8(437.642)
Y Men Club
Zpravodaj YMCA Banská Bystrica, Roč. [2], č. 2 (1937), s. [2]
YMCA (Kresťanské združenie mladých mužov : Banská Bystrica, Slovensko)
spoločnské organizácie, kresťanské, 061.234(437.642):267
379.8(437.642)
Ostrica, Ján Našim členom a priateľom
Zpravodaj YMCA Banská Bystrica, Roč. [3], č. 4 (1938), s. 4
YMCA (Kresťanské združenie mladých mužov : Banská Bystrica, Slovensko)
spoločnské organizácie, kresťanské, 061.234(437.642):267
Zvesti
Zpravodaj YMCA Banská Bystrica, Roč. [3], č. 4 (1938), s. 3, 4
YMCA (Kresťanské združenie mladých mužov : Banská Bystrica, Slovensko)
spoločnské organizácie, kresťanské, 061.234(437.642):267
378.9(437.642)
Zvesti
Zpravodaj YMCA Banská Bystrica, Roč. [3], č. 4 (1938), s. 3, 4
YMCA (Kresťanské združenie mladých mužov : Banská Bystrica, Slovensko)
spoločnské organizácie, kresťanské, 061.234(437.642):267
378.9(437.642)
Skupiny, krúžky a kluby YMCA v Banskej Bystrici v sezóne 1937-1938
Zpravodaj YMCA Banská Bystrica, Roč. [2], č. 3 (1937), s. 6
YMCA (Kresťanské združenie mladých mužov : Banská Bystrica, Slovensko)
spoločnské organizácie, kresťanské, 061.234(437.642):267
378.9(437.642)
Valné shromaždenie 400. sboru Slovenskej ligy v Banskej Bystrici
Naše noviny, Roč. 7, č. 7 (1938), s. 2
Slovenská Liga (Slovensko)
061.25(437.642):061.3
Kto je Viliam Pauliny
Naše noviny, Roč. 7, č. 42 (1938), s. 2
politici, finančníci, verejní činitelia, 929 Pauliny, Viliam
336.7-051(437.642)
352(437.642)
Viliam Pauliny pozbavený úradu starostu mesta B. Bystrica
Naše noviny, Roč. 7, č. 41 (1938), s. 1
politici, finančníci, verejní činitelia, 929 Pauliny, Viliam
352(437.642)
Sviatok sokolskej župy Pohronskej "Detvan"
Pohronský hlásnik, Roč. 4, č. 24 (1929), s. 1
Sokolská župa Pohronská "Detvan" (Banská Bystrica, Slovensko)
929 Pauliny, Viliam
796.062(437.642)
Viliam Pauliny 60 ročný
Pohronský hlásnik, Roč. 12, č. 51 (1937), s. 3-4
Sokolská župa Pohronská "Detvan" (Banská Bystrica, Slovensko)
finančníci, politici, 929 Pauliny, Viliam
796.062(437.642)
50 rokov učebných pomôcok na Slovensku :Zborník k 50. výročiu organizovanej tvorby, výroby a distribúcie učebných pomôcok pre školy na Slovensku
Učebné pomôcky (Banská Bystrica, Slovensko)
371.64/.69(437.642)
Alberty, Július Hospodársky a sociálny profil Banskobystrického kraja v epoche rakúsko-uhorského kapitalizmu a imperializmu
Sborník Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici / Zost. Július Alberty a kol., Banská Bystrica : Vyššia pedagogická škola vlastným nákladom, 1958S. 7-43
hospodárstvo, sociálny rozvoj, dejiny, 338.1(437.64)
316.4(437.64)
94(439.5)
Mikleš, Ján Obrázky z dejín školstva na počiatku reformácie v Banskej Bystrici :dokumenty k dejinám mestskej školy v Banskej Bystrici v 16. storočí
Sborník Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici / Zost. Július Alberty a kol., Banská Bystrica : Vyššia pedagogická škola vlastným nákladom, 1958S. 53-84
dejiny školstva, reformácia, 37(437.642)(091)
Mikleš, Ján Význam pokrokovej tradície bystrických školských zákonov z roku 1617 a ich súvislosť s Komenského učebnicami v Kremnici a v Banskej Bystrici
Sborník Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici / Zost. Július Alberty a kol., Banská Bystrica : Vyššia pedagogická škola vlastným nákladom, 1958S. 85-106
dejiny školstva, školské zákony, 37(437.642)(091):340
Vido, Jozef Nerastné bohatstvo Banskobystrického kraja
Sborník Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici / Zost. Július Alberty a kol., Banská Bystrica : Vyššia pedagogická škola vlastným nákladom, 1958S. 202-222
nerastné suroviny, baníctvo, 549(437.64)
622(437.64)
Turnaj generácií :50 rokov ľadového hokeja v Banskej Bystrici 1922-1972
Telovýchovná jednota Iskra Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
ľadový hokej, 796.966(437.642)(091)
796.062(437.642)
Dienes, Emil Obchodná a priemyselná komora v Banskej Bystrici
Stredné Slovensko :, Zvolen : [s.n.], 1934S. 142-143
Obchodná a priemyselná komora (Banská Bystrica, Slovensko)
347.731.4(437.642)
Zasadnutie mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 6 , č. 25 (21.6.1924), s. 1-2
Banská Bystrica
Národný dom (Banská Bystrica, Slovensko)
Rómovia, 352.9
323.15(=214.58)
Pauliny, Viliam Rezolúcia žup. výk. výboru čsl. Národnej demokracie prednesená členom žup. zast. Viliamom Paulinym
Hronské noviny, Roč. 6, č. 23 (7.6.1924), s. 1
župné sídla, 352.9
Pauliny, Viliam Župný slet sokolský
Hronské noviny, Roč. 6, č. 22 (31.5.1924), s. 1
Telocvičná jednota Sokol (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, 796.062(437.642)
061.3
061.25
Hobl, Josef Po boji
Hronské noviny, Roč. 6, č. 24 (14.6.1924), s. 1
župné sídla, 353.2"1924"
Zvolen sídlom župy :Historické mimoriadné zasadnutie
Hronské noviny, Roč. 6, č. 23 (7.6.1924), s. 1
Pohronská župa (Slovensko)
župné sídla, 353.2"1924"
Sport
Hronské noviny, Roč. 6, č. 31 (2.8.1924), s. 3
Športový klub Slávia (Banská Bystrica, Slovensko)
tenis, 796.342(437.642)
712.253(437.642)
Radvaň
Hronské noviny, Roč. 6, č. 32 (9.8.1924), s. 2-3
Dobrovoľný hasičský sbor (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
Dobrovoľný hasičský sbor (Banská Bystrica-Kráľová, Slovensko)
požiarna ochrana, požiarnictvo, 614.841(437.642)
614.842.83(437.642)
1. medzinárodný lawn-tennisový turnaj v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 6, č. 33 (16.8.1924), s. 1
tenis, tenisti, 796.342.093.1
929 Bárczy, Oskar
Burgan, Jozef 20 rokov ČSAD v Stredoslovenskom kraji
autobusová doprava, 656.1(437.64)
Dvadsaťpäť rokov socialistickej polygrafie v Banskej Bystrici 1950 - 1975
tlačiarne, polygrafia, 655.15(437.642)
Hreblay, Anton Dejiny rím.-kat. ľudového školstva v Banskej :Vývoj ľudového školstva na Slovensku
ľudové školy, cirkevné školy, dejiny, školstvo, 373.3:282
Kotošová, Agáta Okresný úrad v Banskej Bystrici 1923 - 1945 :Robotnícke hnutie a dejiny KSČ
Okresný úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
úrady, 346.231(437.642)
Poľnohospodárstvo Banskobystrického okresu
poľnohospodárstvo, 631(437.642)
Pamätník 50-ročného trvania Štátnej meštianskej školy v Banskej Bystrici (1883/4 - 1933/4)
Štátna chlapčenská a dievčenská meštianska škola v Banskej Bystrici (Banská Bystrica, Slovensko)
školy, 372(437.642)
Paulinyi, Oszkár A középkori magyar réztermelés gazdasági jelentosége :Ránzamüvelés és polgári vagyon Besztercebányán
mediarstvo, medenorudné baníctvo, 622.343/.349:669.3(437.642)(091)
Richter, Matej Štefan Geschichte des Kalvarienberges zu Deutschproben :mit Approbation des Bischofs von Banská Bystrica - Neusohl und des Ordensobern
kalvárie, 726.95(437.642)
Smrečina n.p. Banská Bystrica
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, drevárske podniky, 674(437.642)
Štatistická ročenka okresu Banská Bystrica 1968
štatistické ročenky, 311.313(437.642)(048)
Kubiš, Pavol Mária Ruže pre lekára :
Smer, Roč. 24, č. 205 (1.9.1972), s. 15
lekári, 614.253.1(437.642)
929 Plintovič, Vladimír
Rozpočet Stredoslovenského kraja :Dve miliardy 943 miliónov 289 tisíc
Smer, Roč. 16, č. 130 (12.12.1964), s. 7
Stredoslovenský krajský národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
Banská Bystrica (Slovensko), 353.2(437.64)
Organizácia ľudovýchovnej práce pre župu zvolenskú
Hronské noviny, Roč. 1, č. 8 (1919), s. 13
osveta, kultúra, národnosti, 374:061(437.642)
Národný dom v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 6, č. 42 (18.10.1924), s. 12
Národný dom (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavba, 725.8(437.642)
374
Stavebná sezóna v Banskej Bystrici
Hronské noviny, Roč. 9 , č. 13 (25.3.1927), s. 2
Národný dom (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavba, stavebníctvo, obytné domy, 725.8(437.642)
332.83(437.642)
Stavať
Hronské noviny, Roč. 3, č. 6 (10.2.1921), s. 1
Slovensko-česká účastinná spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, drevené stavby, bytová výstavba, 728.34
332.832.2
Verejná súťaž : číslo 5591-1922
Úradné noviny, Roč. 4, č. 31 (29.7.1922), s. 13
bytová výstavba, 332.832.3
Č. 343254/stav. : veřejná soutěž
Úradné noviny : časť 1., Roč. 8, č. 17 (1.5.1936), s. 22
armáda, bytová výstavba, 332.832.23(437.642)
355.221(437.642)
Schűcker, Ján Ľudovýchova na Slovensku
Hlasy zpod Sitna, Roč. 6, č. 29 (22.07.1927), s. 1
osveta, kultúra, 374:061.3
Slovenské ženy v Brne
Slovenský denník, Roč. 3, č. 102 (07.05.1920), s. 12
Živena (spolok : Slovensko)
dievčenské školstvo, ženské hnutie, 396
371.2:061
Miestny odbor Živeny v Banskej Bystrici
Nitrianske noviny, Roč. 4, č. 14 (01.04.1928), s. 15
Živena (spolok : Banská Bystrica, Slovensko)
spolky, ženské hnutie, 396:061
Máňa Valné zhromaždenie Živeny
Hronské noviny, Roč. 1, č.33 (07.12.1919), s. 12
Živena (spolok : Banská Bystrica, Slovensko)
spolky, ženské hnutie, 396:061.2
Miestny odbor Matice slovenskej pre B. Bystricu a okolie
Hronské noviny, Roč. 5, č. 26 (30.6.1923), s. 14
Matica slovenská
061.61
061.25
Petrikovich, Ján Schôdzka miestnych odborov Matice slovenskej
Hronské noviny, Roč. 4, č. 50 (8.12.1922), s. 1-2
Matica slovenská
061.25(437.642):061.3
061.61(437.642)
Masaryk, Tomáš Garrigue Präzident Masaryk Matici slovenskej
Slovenský týždenník, Roč. 17, č. 17 (23.04.1920), s. 13
Matica slovenská
061.7
821.162.4 Sládkovič, Andrej
V ríši vyhaslých duší - prechádzka po B. Bystrickom ev. cintoríne :pred hrobom slovenského básnika Jána Bottu
Slovenský národ, Roč. 2, č. 148 (4.7.1926), s. 14
cintoríny, hroby, národovci, 718:929 A/Z
94(437.6)-051"18"